Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia / Uczelnie w Toruniu - 8 uczelni

Lista najpopularniejszych kierunków - Toruń (względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
25.26

Lekarski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
11.03

Farmacja

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
7.86

Biologia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
6.15

Dietetyka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
5.43

Filologia angielska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Toruniu

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Toruniu

87-100 Toruń

ul. Młodzieżowa 31a

ikonka telefon do uczelni
tel.:

56 660-92-11, 56 660-92-12

fax.:

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Design w biznesie

Finanse i rachunkowość

Informatyka w biznesie

Informatyka w biznesie - studia inżynierskie

Informatyka w biznesie - studia inżynierskie

Inżynieria zarządzania

Menedżersko - prawny

Pedagogika

Prawo w biznesie

Psychologia w biznesie

Turystyka i rekreacja

Zarządzanie

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu

87-100 Toruń

ul. Gagarina 11

ikonka telefon do uczelni
tel.:

56 611-40-10

fax.:

56 654-29-48, 654-29-44

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Wydział Nauk Pedagogicznych

Cena za semestr od 2750zł od od od 2750zł

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

Cena za semestr od 1590zł od od od 1590zł

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Cena za semestr od 2174zł od od od 2174zł

Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum UMK)

Wydział Chemii

Cena za semestr od 4500zł od od od 4500zł

Wydział Lekarski (Collegium Medicum UMK)

Wydział Filologiczny

Cena za semestr od 2600zł od od od 2600zł

Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum UMK)

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Humanistyczny

Cena za semestr od 1850zł od od od 1850zł

Wydział Matematyki i Informatyki

Cena za semestr od 2550zł od 2550zł od od 2550zł

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Cena za semestr od 2600zł od od od 2600zł

Wydział Nauk Historycznych

Wydział Prawa i Administracji

Cena za semestr od 2500zł od od od 2500zł

Wydział Sztuk Pięknych

Cena za semestr od 2450zł od od 2450zł od 2450zł

Wydział Teologiczny

Cena za semestr od 1550zł od od 1550zł od 1550zł

Wydział Nauk o Ziemi

Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa (TSW)

87-100 Toruń

ul. Prosta 4

ikonka telefon do uczelni
tel.:

695 000 011

fax.:

56 661-07-12

ikonka email do uczelni

tsw.edu.pl

email:

tsw.edu.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu

87-100 Toruń

ul. Gagarina 13a

ikonka telefon do uczelni
tel.:

56 611-46-08, 56 611-46-27

fax.:

56 654-24-93

ikonka email do uczelni

www.econ.umk.pl

email:

www.econ.umk.pl