Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia / Uczelnie w Toruniu - 7 uczelni

Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu (Niepubliczna)

Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 2

Powiślańska Szkoła Wyższa z Filią w Toruniu to uczelnia z ponad 20-letnim doświadczeniem w kształceniu kadr biznesowych i medycznych. PSW w Toruniu umożliwia kształcenie się na kierunku: Pielęgniarstwo na I i II stopniu oraz w ramach studiów pomostowych dla dyplomowanych pielęgniarek.

PSW Filia w Toruniu posiada także świetnie rozwiniętą bazę dydaktyczną, na którą składają się aule audytoryjne (w Akademii Jagiellońskiej) oraz liczne sale dydaktyczne, m.in. w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu. Ponadto uczelnia udostępnia swoim studentom Wirtualną Bibliotekę Nauki, Wypożyczalnię Academica, IBUK Libra oraz Libra Net.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 113

Opinie: 25

Toruński uniwersytet został założony 24-VIII-1945r. Toruński uniwersytet plasuje się na czołowych miejscach w rankingach polskich szkół wyższych i jedną z najlepszych uczelni badawczych w kraju. Oprócz Uniwersytetu działalność edukacyjna placówki obejmuje również Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące – jedną z najlepszych w kraju szkół średnich dla wybitnie uzdolnionych uczniów. Uniwersytet Mikołaja Kopernika jako uczelnia naukowo-badawcza.

Toruńska uczelnia posiada rozbudowane Miasteczko Akademickie z Domami Studenta, klubem studenckim „Od Nowa” i Uczelnianym Centrum Sportowym. Uczelnia realizuje liczne międzynarodowe programy badawczo-naukowe i edukacyjne, umożliwiające studentom i pracownikom ciekawe staże i podejmowanie nauki za granicą. Obecnie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje studentom ponad 70 kierunków na wszystkich stopniach studiów oraz wchodzące w skład uniwersytetu – bydgoskie Collegium Medicum

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu(Niepublliczna) ( zobacz więcej )

palceholder

87-100 Toruń

ul. Młodzieżowa 31a

tel.:

+48 539 520 789,
+48 538 688 806,
+48 539 521 622,
+48 664 426 909

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW) (Niepubliczna)

Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 13

Opinie: 22

Bydgoska Szkoła Wyższa prowadzi swoją działalność od 2004r.. Szkoła oferuje 3-letnie studia licencjackie na 7 kierunkach, 3,5-letnie zawodowe studia inżynierskie oferujące trzy kierunki, uzupełniające studia magisterskie, jednolite studia magisterskie na 7 kierunkach oraz studia podyplomowe. Studia prowadzone są zarówno w systemie stacjonarnym, zaocznym jak i za pośrednictwem platformy internetowej e-learning. 

Główny budynek zapewnia nowoczesne sale laboratoryjne, trzy aule, stanowiska komputerowe i specjalistyczne sale językowe, a dla studentów i pracowników uczelni przygotowano również bazę rekreacyjno – sportową nad Jeziorem Charzykowskim ze sprzętem wodnym i quadami w kompleksie „Rehabilitacyjno Wypoczynkowym Natura”. Bydgoska uczelnia kształci przyszłych pracowników administracji samorządowej i lokalnej, inżynierów i pracowników sektora zdrowotnego, poszukiwanych nie tylko w regionie, ale również w krajach europejskich.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 70

Opinie: 13

Decyzją Sejmu w 2005r. przyjęto decyzję o powołaniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczelnia poszerzyła swoją ofertę edukacyjną i otrzymała kolejne uprawnienia do nadawania tytułu naukowego doktora. Dostępne są studia I-ego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera bądź licencjata, uzupełniające studia magisterskie II-ego stopnia oraz studia doktoranckie. Uczelnia posiada również ofertę ponad 40 kierunków studiów podyplomowych oraz szeroki wachlarz kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i nadających nowe uprawnienia. 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego podejmuje działania edukacyjne, prowadzi liczne badania naukowe, współpracuje z zagranicznymi instytucjami i uczelniami, szkoli przyszłych liderów życia gospodarczego, społecznego i politycznego zarówno w regionie jak i na szczeblu krajowym, dostosowując się do wymagań pracodawców i przemian gospodarczych współczesnego świata. 

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku (Publiczna)

Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 15

Opinie: 5

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku to publiczna uczelnia. Została założona w 2002 roku. W ramach uczelni funkcjonują 4 wydziały: Nauk Społecznych i  Humanistycznych, Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Nauk Inżynieryjno-Technicznych oraz Nauk o Zdrowiu. Oferta edukacyjna obejmuje aż 16 kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych. 

Część zajęć w PANS jest prowadzona w ramach e-learningu. Kształcenie jest doskonale uzupełnione o nowoczesną bazę dydaktyczną. W jej skład wchodzą 4 zespoły budynków, wyposażonych w sale ćwiczeń, wykładowe, aule czy laboratoria. Dodatkowo studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach organizacji studenckich i kół naukowych (Anglojęzyczne Koło Dyskusyjne, Koło Naukowe “Nowe Media” i inne).

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu (WSNoZ) w Bydgoszczy (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu (WSNoZ) w Bydgoszczy
Galeria Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu (WSNoZ) w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 3

Opinie: 3

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu została utworzona  w 2005 roku w Bydgoszczy (obecnie działa również w Warszawie, Radomiu, Toruniu, Poznaniu i Łodzi). Jest medyczną uczelnią niepubliczną, która prowadzi kształcenie w ramach 3 głównych kierunków: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo oraz Kosmetologia. Osoby, które posiadają już wyższe wykształcenie medyczne, a chcą się dokształcić mogą skorzystać z ciekawej oferty studiów podyplomowych i specjalistycznych kursów poszerzających kompetencje. 

Uczelnia szczególny nacisk kładzie na przygotowanie praktyczne do zawodu. Dlatego też studenci mają okazję kształcić się w niezwykle nowoczesnych laboratoriach i pracowniach, a także mogą liczyć na praktyki w szpitalach i placówkach zdrowotnych, gdzie poznają swoją przyszłą pracę od podstaw. 

Aktualności - Studia Toruń

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Toruń

Filmy - Toruń miasto studenckie

Zobacz uczelnie na mapie w Toruniu