Wyższa Szkoła Gospodarki (WSG) w Bydgoszczy(Niepublliczna)

palceholder

85-229 Bydgoszcz

ul. Garbary 2

tel.:

52 567 00 00

Studia dyplomowe - kierunki
Automatyka pomiarowa
Budownictwo
Cyberbezpieczeństwo
Design
Dietetyka
Ekonomia menedżerska
Ekonomia zmian klimatycznych
Energetyka odnawialna i inteligentne budynki
Fizjoterapia
Grafika i projektowanie 3D
Hotelarstwo i gastronomia
Informatyka stosowana
Logistyka w przedsiębiorstwie
Logistyka, transport i handel międzynarodowy
Mechatronika
Menedżer sportu
Nieruchomości i zarządzanie inwestycjami
Programowanie i technologie www
Projektowanie użytkowe
Psychologia kliniczna
Ratownictwo medyczne
Sieci komputerowe
Systemy informatyczne w przemyśle
Turystyka międzynarodowa i zarządzanie w hotelarstwie
Wychowanie Fizyczne
Zarządzanie i coaching medyczny
Zarządzanie organizacją

Opis Uczelni

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI (WSG) W BYDGOSZCZY

Z inicjatywy przedsiębiorstwa „Kofler” działającego w branżach informatycznych i turystycznych, 17-III-1999r., powołano do życia Wyższą Pomorską Szkołę Turystyki i Hotelarstwa z siedzibą w Bydgoszczy, która dzięki pozytywnej akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej, uruchomiła studia magisterskie.Szkoła wypełniła lukę edukacyjną w regionie, a jej popularność sprawiła, że była jedną z największych szkół niepublicznych w tej części kraju.

Od 01-X-2004r., uczelnia działa jako Wyższa Szkoła Gospodarki, łącząc kierunki technologiczne i humanistyczne, kształtując swoją strukturę w oparciu o trzy wydziały, dostosowując program nauczania i ofertę edukacyjną w oparciu o prowadzone badania naukowe i obserwację zmian gospodarczych.

Uczelnia bardzo często otrzymuje liczne certyfikaty, nagrody i wyróżnienia, w 2020r., uzyskała Tytuł „Lidera Innowacji” aż w 3 kategoriach. Od początku istnienia bydgoska uczelnia, bardzo aktywnie włączała się w działalność międzynarodową, realizując wiele projektów i nawiązując współprace z zagranicznymi uczelniami, obecnie program Copernicus i Erasmus, dają studentom i pracownikom uczelni wiele możliwości odbycia staży zagranicznych. Kampus Akademicki zajmuje 6ha obszar w samym centrum Bydgoszczy, gdzie dostępne są zarówno akademiki, ośrodki rekreacyjne, Żłobek I Przedszkole Akademickie, Centrum Fitness i Dietetyki czy Dom Kultury.

 

Misja Uczelni

Wyższa Szkoła Gospodarki (WSG) w Bydgoszczy jest renomowaną uczelnią oferującą szeroki zakres programów studiów zorientowanych na potrzeby rynku pracy. Ta uczelnia, położona w historycznym mieście Bydgoszczy, jest doskonałym wyborem dla studentów pragnących solidnej edukacji i realnych możliwości rozwoju.

Misją WSG jest dostarczanie edukacji na najwyższym poziomie, co osiąga poprzez stosowanie innowacyjnych metod nauczania, nawiązanie ścisłego związku z sektorem przemysłowym i komercyjnym oraz umożliwienie studentom zdobycia praktycznych umiejętności. WSG jest zdecydowana na dostarczanie studentom umiejętności i wiedzy, które są nie tylko aktualne, ale które będą służyć im przez cały okres ich kariery.

WSG zobowiązuje się do promowania nauki przez całe życie, przygotowany jest na nieustanne przystosowywanie się do zmieniającego się otoczenia edukacyjnego i społecznego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, wyposażyła swoją ofertę edukacyjną w programy, które nadążają za rozwojem technologii i potrzebami branży.

Częścią misji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy jest również promowanie etyki zawodowej, umacnianie wartości społecznych i ugruntowywanie szacunku do środowiska naturalnego. Estońska uczelnia wyższa z koncentruje się na promowaniu postępu w ramach społeczności lokalnej i globalnej.

 

Koła naukowe

Wyższa Szkoła Gospodarki (WSG) w Bydgoszczy to renomowana uczelnia oferująca różnorodne możliwości rozwoju naukowego. Szczególnymi atrakcjami dla ambitnych studentów są liczne koła naukowe.

WSG kładzie nacisk na kontekst praktyczny edukacji, a koła naukowe to wyjątkowy środek do realizowania tej misji. Przykładowo, koło naukowe ekonomistów działa na rzecz pogłębiania wiedzy ekonomicznej, a zarazem ukazuje jak przełożyć ją na praktyczne zastosowania.

Koła naukowe informatyki, na przykład, pcha granice technologii, rozwijając innowacyjne projekty, które mogą mieć realny wpływ na przemysł technologiczny.

Uczelnia promuje aktywność naukową poprzez organizację konferencji i wydarzeń naukowych, tworząc platformę dla studentów, aby mogli dzielić się swoimi osiągnięciami i pomysłami. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy tworzy kulminacyjne miejsce dla zdolnych, ambitnych studentów, pragnących rozwijać się naukowo poza ramami regularnej edukacji.

 

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Gospodarki (WSG) w Bydgoszczy to cenione miejsce na edukacyjnej mapie Polski. Uczelnia jest znana nie tylko z udziału w życiu Bydgoszczy, ale także z jej innowacyjnego podejścia do edukacji.

Studia podyplomowe na WSG są dostosowane do realiów rynku pracy i dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Są dedykowane dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę, zdobyc specjalistyczne kompetencje czy też otworzyć nowe ścieżki kariery. Oferta edukacyjna jest stale aktualizowana i dopasowywana do potrzeb studentów i rynku pracy.

Na WSG studenci mogą liczyć na spersonalizowane podejście i wsparcie kadry dydaktycznej, która składa się z ekspertów i praktyków biznesu. To gwarancja, że studia podyplomowe na Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy to inwestycja w praktycznie użyteczną wiedzę i unikalne umiejętności.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Dlaczego warto wybrać UKW?
Sopocka Szkoła Wyższa - uczelnia oczami studentów
Święto Uczelni 2020- Akademia Pomorska w Słupsku