Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2500zł od 3000zł

Bezpieczeństwo narodowe

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2400zł od 2600zł

Finanse i Rachunkowość

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2400zł

Informatyka

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2800zł od 3000zł

Kryminologia

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2700zł od 2400zł

Pedagogika

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2000zł od od od

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2400zł

Prawo

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 3000zł

Psychologia

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2500zł

Zarządzanie

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2500zł od 3000zł

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2800zł od 3000zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie to Uczelnia z gronem 80. tys. studentów na przestrzeni 27 lat istnienia. MANS w Warszawie jest jedną z najnowocześniejszych uczelni w Polsce. Od początku swojego istnienia kładzie nacisk na wszechstronny rozwój i edukację młodego pokolenia. Oferta edukacyjna MANS w Warszawie jest stale rozszerzana o nowe kierunki i specjalności zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. W trosce o dobro studentów tworzone są unikalne programy stypendialne oraz pomocy socjalnej. Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie otrzymuje wiele akredytacji, certyfikatów i nagród za prowadzoną działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz zajmuje wysokie miejsca w rankingach.

Kampus MANS w Warszawie to jeden z najnowocześniejszych obiektów akademickich w Polsce. Poza bogatym zapleczem naukowo–dydaktycznym znajdują się w nim m.in. aula widowiskowo-koncertowa na 700 osób, kompleks sportowo–rekreacyjny (basen, hale sportowe), akademik z 300. miejscami dla studentów, biblioteka, punkty gastronomiczne.

 

Władze Uczelni

Prezydent - Prof. WSM dr hab. Stanisław Dawidziuk, Dr h.c.m.
Rektor - dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, prof. WSM
Prorektor - dr Joanna Michalak-Dawidziuk

Wydziały i Dziekani

Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa
Dziekan: Dr Monika Bychowska

Wydział Zarządzania i Nauk Technicznych
Dziekan: Dr Agnieszka Król

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dziekan: Dr Izabella Kust

 

Aktualne kierunki studiów

Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

 • Administracja (I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie) (I stopnia od 2500 zł, II stopnia od 3000 zł)
 • Kryminologia (I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie) (I stopnia od 2700 zł, II stopnia od 2400 zł)
 • Prawo (jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie) (od 3000 zł)
 • Bezpieczeństwo Narodowe (I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie) (I stopnia od 2400 zł, II stopnia od 2600 zł)


Wydział Zarządzania i Nauk Technicznych

 • Zarządzanie (I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie) (I stopnia od 2500 zł, II stopnia od 3000 zł)
 • Informatyka (inż. I stopnia, II stopnia stacjonarnie i niestacjonarnie) (I stopnia od 2800 zł, II stopnia od 3000 zł)
 • Finanse i Rachunkowość (lic. I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie) (I stopnia od 2400 zł)
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (inż. I stopnia, II stopnia stacjonarnie i niestacjonarnie) (I stopnia od 2800 zł, II stopnia od 3000 zł)


Wydział Pedagogiki i Psychologii

 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie) (od 2400 zł)
 • Psychologia (jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie) (od 2500 zł)
 • Pedagogika studia I-ego stopnia (od 2000 zł)

 

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe są nie tylko okazją do przyswojenia dodatkowej wiedzy, ale również poznawania nowych ludzi, równie zafascynowanych daną dziedziną. Warto dbać o poziom naszej edukacji, by mieć rozległą wiedzę, szersze kompetencje i lepiej wypadać na tle konkurencji. Wyższa Szkoła Menedżerska posiada szeroką ofertę studiów podyplomowych, zapewnia wysoki poziom kształcenia i wykwalifikowaną kadrę naukową.

Kontakt – studia podyplomowe
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
podyplomowe@mans.org.pl
tel. 22 59 00 765

Kierunki studiów podyplomowych

Oferta - https://podyplomowe.mans.org.pl/

 • Akademia Nowoczesnego Zarządzania Coachingowego
 • Asystent rodziny
 • Audyt IT
 • Audyt podatkowy z elementami rachunkowości
 • Audyt śledczy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Bibliotekoznawsto i informacja naukowa
 • Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
 • Budowanie kompetencji menedżerskich
 • Compliance w organizacji
 • Doradztwo i mentoring międzykulturowy
 • Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. Teoria i praktyka.
 • Emisja głosu
 • Executive Master of Business Administration (EMBA)
 • Inspektor Ochrony Danych (RODO)
 • Kontrola wewnętrzna i audyt
 • Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej
 • Logopedia
 • Media, kultura, sztuka
 • Menedżer Jakości
 • Menedżer sportu, organizator imprez sportowych
 • Mindfulness w zarządzaniu i biznesie
 • Neurologopedia
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa
 • Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
 • Psychologia kliniczna
 • Rola OZE w bezpieczeństwie energetycznym jednostek samorządowych i państw
 • Suicydologia
 • Sztuczna inteligencja
 • Technika z wychowaniem komunikacyjnym
 • Zarządzanie kryzysowe w turystyce
 • Zarządzanie Flotą Samochodową
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa

 

Kontakt

03-772 Warszawa

ul. Kawęczyńska 36

tel.:

22 59 00 700,
22 59 00 730