Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1500zł od od od 1500zł

Bezpieczeństwo narodowe

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1500zł od od od 1500zł

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2000zł od od od 2000zł

E-business & Digital Marketing

Cena za semestr od 3000zł od od od 3000zł

Filologia angielska

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2000zł od od od 2000zł

Finanse i rachunkowość

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1850zł od od od 1850zł

Fizjoterapia

Cena za semestr od od od 2150zł od

Grafika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2500zł od od od

Informatyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od 2000zł od od

International Business Management

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 3000zł od od od 3000zł

International Tourism and Hospitality Management

Cena za semestr od 3000zł od od od 3000zł

IT Management

Cena za semestr od od od od 3000zł

Kosmetologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł

Logistyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1950zł od od od 1950zł

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 3150zł od od od

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1550zł od od od

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od od 2200zł od

Socjologia – Socjokryminologia

Cena za semestr od 1650zł od od od

Stosunki międzynarodowe

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1650zł od od od 1650zł

Turystyka i rekreacja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1550zł od od od 1550zł

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1650zł od od od 1650zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni SAN w Warszawie


Społeczna Akademia Nauk to nowoczesna uczelnia o bogatej ofercie dydaktycznej, która nieustannie jest dostosowywana do zmieniających się realiów rynku pracy. Uczelnia powstała w 1994 roku, od samego początku kładąc duży nacisk na bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną oraz naukę praktycznych umiejętności. Kształci w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, realizuje studia doktoranckie i podyplomowe. Ma również w swojej ofercie profesjonalnie przygotowane studia MBA dla menadżerów wyższego szczebla. Uczelnia kształci zarówno w języku polskim jak i angielskim. Kandydaci na studia w Społecznej Akademii Nauk mają do wyboru między innymi takie kierunki, jak zarządzanie, administracja, filologia angielska i bezpieczeństwo narodowe. 

Studia realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W tym drugim przypadku zjazdy odbywają się w weekendy, co pozwala na połączenie studiowania z aktywnością zawodową. Poza bogatą ofertą kierunków studiów, SAN oferuje wiele specjalistycznych kursów i warsztatów, podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Studenci mogą korzystać z dobrych stażów i praktyk w firmach i instytucjach na co dzień współpracujących z uczelnią. Do ich dyspozycji jest również Akademickie Biuro Karier, które ułatwia stawianie pierwszych kroków na rynku pracy czy wybór dodatkowych form kształcenia zawodowego.


fasada budynku sanstudenci sansala komputerowa sanaula san

 

Oferta Kształcenia

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Działa nie tylko w Warszawie, ale również w Krakowie, Łodzi i Londynie. Każdy kampus, bez względu na lokalizację, jest nowoczesny, doskonale wyposażony, posiada pełną infrastrukturę dydaktyczną, a także zapewnia komfortowe warunki bytowe. SAN w swojej ofercie posiada ponad 25 kierunków kształcenia w ramach których realizowanych jest przeszło 130 specjalności.


Misją Społecznej Akademii Nauk jest kształcenie konkurencyjnych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy i odpowiedzialnych społecznie profesjonalistów zdolnych sprostać wymaganiom XXI wieku, przygotowanych do aktywnego i twórczego udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych o znacznej doniosłości oraz realizacja badań i projektów naukowych na najwyższym poziomie.


 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SAN?

Blisko 30 lat doświadczenia

Posiadamy bogate doświadczenie w kształceniu na studiach I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich, studiach podyplomowych oraz programach MBA

Ścisła współpraca z Clark University

Społeczna Akademia Nauk ściśle współpracuje z Clark University w Stanach Zjednoczonych, co daje studentom możliwość równoległego uzyskania amerykańskiego dyplomu master. Można również skorzystać z programu wymiany studenckiej i zrealizować część kształcenia, a także praktyki i staże na uczelni w USA.


Bogata oferta i wykwalifikowana kadra dydaktyczna

Dużym atutem Społecznej Akademii Nauk jest wykwalifikowana kadra dydaktyczna, w której skład wchodzi 500 nauczycieli akademickich, a także praktyków poszczególnych zawodów. To właśnie oni są odpowiedzialni za warsztaty, ćwiczenia praktyczne i laboratoria, dzięki którym absolwenci studiów są wyposażeni nie tylko w wiedzę, ale również posiadają szereg umiejętności zawodowych.

Dodatkowo SAN, nieustannie dopasowuje swoją ofertę kształcenia do zmieniających się warunków otoczenia. Wśród nowych kierunków dostępnych dla studentów są między innymi: Optyka okularowa, Optometria czy Digital marketing i Social Media.

Zagraniczne praktyki i staże

Społeczna Akademia Nauk umożliwia wszystkim studentom wyjazdy na studia, praktyki i staże do kilkudziesięciu uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ oraz umów partnerskich z uczelniami z całego świata, m.in. Clark University, a od kilku lat także wyjazdy studyjne i odbywanie praktyk studenckich i staży w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli i Strasburgu.


Akademickie Biuro Karier

Istotną działalnością Akademickiego Biura Karier jest inicjowanie współpracy między studentami i absolwentami SAN oraz Partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Umożliwia to zdobycie niezbędnego doświadczenia oraz jak najlepsze przygotowanie do wejścia w aktywne życie zawodowe.

Stypendia i refundacje

Każdy student podejmujący lub kontynuujący naukę w Społecznej Akademii Nauk może korzystać z szerokiego pakietu finansowania. W skład pomocy materialnej dla studentów wchodzą stypendia Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, stypendia socjalne, zapomogi, dodatki oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych. Studenci mogą ubiegać się również o dofinansowania i stypendia zewnętrzne, takie jak stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, właściwego dla miejsca zamieszkania oraz dofinansowania z projektów MNiSW i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla studentów, którzy skorzystają z oferty programu Erasmus+ przygotowane zostały oddzielne stypendia zagraniczne. 

Kontakt

00-842 Warszawa

ul. Łucka 11

tel.:

22 656 36 18