Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2050zł od od od 2050zł

Architektura

Cena za semestr od od 3100zł od od

Bezpieczeństwo narodowe Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2350zł od od od 2350zł

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2350zł od od od

Facility Management* (profil na Zarządzaniu)

Cena za semestr od od od od 2350zł

Filologia angielska Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2500zł od od od 2500zł

Finanse i rachunkowość Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2350zł od od od 2350zł

Fizjoterapia Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od 2900zł od 2900zł

Gospodarka przestrzenna* (profil na Zarządzaniu)

Cena za semestr od 2350zł od od od

Grafika Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2900zł od od od

Informatyka Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2700zł od od 2700zł

IT Management - nowość!

Cena za semestr od 3600zł od od od

Kosmetologia Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2850zł od od od 2850zł

Lingwistyka stosowana* (profil na Filologii) Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2500zł od od od

Logistyka Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2050zł od od od

Nowe media* (profil na Dziennikarstwie)

Cena za semestr od od od od 2350zł

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej Zobacz wiecej

Cena za semestr od 3900zł od od od

Pedagogika Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł od od od

Pielęgniarstwo - Nowość!!

Cena za semestr od 2520zł od od od

Politologia

Cena za semestr od 2250zł od od od 2250zł

Prawo

Cena za semestr od od od 2700zł od

Psychologia Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od 3050zł od

Resocjalizacja* (profil na Pedagogice) Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł od od od

Socjokryminologia* (profil na Socjologii) Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2250zł od od od

Stosunki międzynarodowe Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2250zł od od od

Turystyka i rekreacja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2150zł od od od

Zarządzanie Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2250zł od od od 2250zł

Zarządzanie w turystyce* (profil na Zarządzaniu)

Cena za semestr od od od od 2350zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O uczelni...

Społeczna Akademia Nauk to nowoczesna uczelnia o bogatej ofercie dydaktycznej, która nieustannie jest dostosowywana do zmieniających się realiów rynku pracy. Uczelnia powstała w 1994 roku, od samego początku kładąc duży nacisk na bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną oraz naukę praktycznych umiejętności. Kształci w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, realizuje studia doktoranckie i podyplomowe. Ma również w swojej ofercie profesjonalnie przygotowane studia MBA dla menadżerów wyższego szczebla. Kandydaci na studia w Społecznej Akademii nauk mają do wyboru między innymi takie kierunki, jak zarządzanie, administracja, filologia angielska i bezpieczeństwo narodowe. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W tym drugim przypadku zjazdy odbywają się w weekendy, co pozwala na połączenie studiowania z aktywnością zawodową. Poza bogatą ofertą kierunków studiów, SAN oferuje wiele specjalistycznych kursów i warsztatów, podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Studenci mogą korzystać z dobrych stażów i praktyk w firmach i instytucjach na co dzień współpracujących z uczelnią. Do ich dyspozycji jest również uczelniane Biuro Karier, które ułatwia stawianie pierwszych kroków na rynku pracy czy wybór dodatkowych form kształcenia zawodowego.

 

Oferta Kształcenia

Społeczna Akademia Nauk powstała swoje początki datuje na 1994 rok i jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Działa nie tylko w Warszawie, ale również w Krakowie, Łodzi i Londynie. Każdy kampus, bez względu na lokalizację, jest nowoczesny, doskonale wyposażony, posiada pełną infrastrukturę dydaktyczną, a także zapewnia komfortowe warunki bytowe.

Studenci mają do dyspozycji studia zarówno I i II stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA.

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, a do wyboru jest łącznie 25 kierunków.

Wśród dostępnych kierunków można znaleźć: administrację, zarządzanie, filologię angielską oraz bezpieczeństwo narodowo. Kierunki studiów uzupełnione są o liczne kursy i warsztaty, a także o szeroką ofertę praktyk studenckich, które realizowane są przez Studenckie Biuro Karier.

Społeczna Akademia Nauk ściśle współpracuje z Clark University w Stanach Zjednoczonych, co daje studentom możliwość równoległego uzyskania amerykańskiego dyplomu master. Można również skorzystać z programu wymiany studenckiej i zrealizować część kształcenia, a także praktyki i staże na uczelni w USA. Dużym atutem Społecznej Akademii Nauk jest wykwalifikowana kadra dydaktyczna, w której skład wchodzi 500 nauczycieli akademickich, a także praktyków poszczególnych zawodów. To właśnie oni są odpowiedzialni za warsztaty, ćwiczenia praktyczne i laboratoria, dzięki którym absolwenci studiów są wyposażeni nie tylko w wiedzę, ale również posiadają szereg umiejętności zawodowych.

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SAN?

Ogromnym atutem uczelni jest ścisła współpraca z Clark University znajdującym się w USA. Dzięki tej współpracy, studenci mogą równolegle do studiów w Polsce, uzyskać amerykański dyplom Master. Dodatkowo mogą wyjechać na studia lub praktyki za granicę.
Na uczelni pracuje 500 nauczycieli akademickich, wśród nich znajdują się profesorowie tytularni, którzy mogą poszczycić się ugruntowaną pozycją w środowisku naukowym.
Z uczelnią współpracuje wielu praktyków, którzy odpowiedzialni są za realizację warsztatów i laboratoriów, które przygotowują studentów do wszelkich zadań praktycznych w przyszłej karierze zawodowej.
Warto tu przypomnieć, że SAN to uczelnia ogólnopolska, o czym było wspomniane wyżej, a kampusy uczelni znajdują się w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Londynie. Każdy z nich odznacza się znakomitą lokalizacją oraz najbardziej nowoczesną bazą dydaktyczną.
Uczelnia posiada międzynarodową akredytację NEASC, a rankingi tytułują ją za innowacyjność, siłę naukową czy za znakomite warunki studiowania.
Według MNiSW, Społeczna Akademia Nauk jest najbardziej obleganą niepubliczną uczelnią w Polsce.
Dodatkowo SAN, nieustannie dopasowuje swoją ofertę kształcenia do zmieniających się warunków otoczenia. Wśród nowych kierunków dostępnych dla studentów są między innymi: socjokryminologia, grafika komputerowa, zarządzanie międzykulturowe czy język angielski w reklamie.
Przy uczelni, w trosce o przyszłość każdego studenta, prowadzone jest Studenckie Biuro Karier.


 

Kontakt

00-842 Warszawa

ul. Łucka 11

tel.:

22 656 36 18, 22 656 31 05