Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz

         

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zobacz

         

Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną

Zobacz

         

Ekonomia

Zobacz

Zobacz

         

Filologia

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka

Zobacz

         

Kosmetologia

Zobacz

         

Lekarski

Zobacz

         

Nowe media

Zobacz

         

Pedagogika

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

         

Pedagogika specjalna

Zobacz

         

Pielęgniarstwo

Zobacz

Zobacz

         

Położnictwo

Zobacz

         

Praca socjalna

Zobacz

         

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

         

Zarządzanie

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Rekrutacja 2022

Zaledwie miesiąc będzie trwał okres, w którym kandydaci na studia będą mogli składać swoje podania.

Formalności

Rekrutacja na pierwszy rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpocznie się 20 czerwca 2022 roku. Nieprzekraczalnym terminem składania dokumentów jest dzień 15 lipca. Ważne, aby kandydaci zapoznali się z zasadami rektuacji, ponieważ odbywa się ona równolegle w formie elektroniczej (poprzez zalogowanie na portalu Internetowa Rekrutacja Kandydatów) oraz tradycyjnej (poprzez złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Uczelni).

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.mazowiecka.edu.pl w zakładce „Dla kandydatów”. Informacją służą także pracownicy Działu Spraw Studenckich i Dydatkyki oraz dziekanatów.

 

Tryb studiów

Uczelnia oferuje studia w formie stacjonarnej. Na wybranych kierunkach istnieje możliwość wyboru studiów stacjonarnych w formie popołudniowej. To rozwiązanie, które pozwala połączyć studia z pracą lub opieką nad dziećmi. Grupy te zostaną uruchomione po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby osób.

 

Oferta Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

Uczelnia oferuje szeroki wachlarz kierunków, który jest rozbudowywany każdego roku.

Wydział Nauk o Zdrowiu oferuje studia na kierunkach:

 • pielęgniarstwo,
 • kosmetologia,
 • położnictwo.

Wydział kształci specjalistów o wysokich kompetencjach, przygotowując ich do pracy w duchu odpowiedzialności i samodzielności. Na przykład na pielęgniarstwie studenci będą uczyć się m.in. anatomii, farmakologii, radiologii, a nawet języka migowego.

Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki oferuje szeroki wachlarz kierunków takich jak:

 • pedagogika przedszkola i wczesnoszkolna,
 • informatyka,
 • filologia,
 • nowe media,
 • praca socjalna,
 • pedagogika specjalna.

Kierunek nowe media odpowiada na potrzeby globalnej cyfryzacji i rozwoju mediów społecznościowych, natomiast osobom których powołaniem jest pomaganie innym proponujemy pracę socjalną.

Z kolei Wydział Nauk Społecznych kształci specjalistów na kierunkach:

 • administracja,
 • zarządzanie,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • ekonomia.

Po ukończeniu tego ostatniego kierunku absolwenci będą przygotowani do pracy w księgowości instytucji publicznych, firm prywatnych, a także do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Pełna lista kierunków znajduje się powyżej, a ich szczegółowy opis opublikowany jest na stronie internetowej uczelni. Warto dodać, że uczelnia czeka na rozpatrzenie wniosku w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia. W przypadku pozytywnej decyzji Ministra Edukacji i Nauki uczelnia będzie rekrutować na ten kierunek już na rok akademicki 2022/2023.


 

Życie studenckie

Przyszli studenci muszą pamiętać, że studia mijają bardzo szybko, więc trzeba czerpać z nich pełnymi garściami. Płock to miasto festiwali, dlatego dusze żądne przygód na pewno znajdą coś, co zaspokoi ich pragnienia.

Na osoby lubiące działać i angażować się społecznie czeka samorząd studentów, który organizuje imprezy cykliczne takie jak: otrzęsiny, Juwenalia oraz Wybory Miss i Mistera, a także zbiórki i akcje charytatywne.


 

Stypendia w MUP

Uczelnia daje możliwość uzyskania różnego typu stypendiów: socjalnego, stypendium rektora, za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych. Co roku ogłaszamy również konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską. Najwyższe stypendia uzyskane przez naszych studentów wynoszą nawet 1800 złotych.

W poprzednim roku akademickim sześcioro studentów pierwszego roku otrzymało „Grant na start”, czyli stypendium w wysokości 5000 złotych rocznie. „Grant na start” został sfinansowany ze środków budżetu Miasta Płocka. Program będzie kontynuowany także w tym roku.

 

Zaplecze dydaktyczne

Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych pracowniach, laboratoriach, aulach i salach dydaktycznych. Mamy do dyspozycji dom studenta, halę sportową i dobrze wyposażoną siłownię. Infrastruktura uczelni jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki wykorzystaniu funduszy zewnętrznych powstały liczne pracownie m.in.:

 • sportowo-muzyczna,
 • sala symulacji biznesowych,
 • dwa Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznych dla pielęgniarstwa oraz dla położnictwa.

Dysponujemy najnowocześniejszym w Polsce stołem anatomicznym, który został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dzięki gruntownej modernizacji biblioteki czytelnia uzyskała nową funkcjonalność - wolny dostęp do półek. Użytkownicy mogą samodzielnie korzystać z książek bez konieczności ich zamawiania. W zasobach naszej biblioteki znajduje się ponad 54 tysiące książek. Prenumerujemy 58 tytułów czasopism, mamy dostęp do 12 baz danych.

 

Samorealizacja i rozwój

Poza programem studiów Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku oferuje wiele innych ścieżek rozwoju. Dzięki wsparciu funduszy unijnych oferujemy szereg atrakcyjnych kursów, m.in:

 • samodzielny księgowy/bilansista,
 • kadry i płace w praktyce,
 • prawo jazdy kat. B,
 • strzelecki,
 • obsługa pakietu Office, WordPress.

Studenckie koła naukowe służą rozwojowi zainteresowań wykraczających poza standardowy program zajęć. Efekty swojej pracy studenci mogą prezentować podczas konferencji naukowych w Polsce i za granicą.

W ramach programu Erasmus+ Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku współpracuje z kilkudziesięcioma uczelniami partnerskimi. Udział w programie daje możliwość wyjazdu studentom i absolwentom na studia i praktyki za granicę. To świetna okazja, żeby zwiedzić ciekawe miejsca, poznać kulturę innych regionów świata i doskonalić znajomość języków obcych.

Studenci aktywni sportowo mogą dołączyć do sekcji sportowych. Na wyczynowców czeka Akademicki Zespół Sportowy, a miłośników amatorskiego biegania zapraszamy do Mazowieckiej Akademii Biegacza.

 

Profil praktyczny studiów

Na wszystkich kierunkach uczelnia umożliwia studentom rozwijanie kompetencji zawodowych, społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego już na etapie studiów. Profil praktyczny to nie tylko praktyka wydłużona do sześciu miesięcy, ale również więcej zajęć praktycznych, prowadzonych przez doświadczonych specjalistów w swoich dziedzinach.

Oferta praktyk zawodowych obejmuje takie formy zdobywania praktycznych umiejętności jak:

 • praktyki śródroczne,
 • ciągłe, wizyty studyjne,
 • zajęcia coachingu, doradztwa zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy.

Uczelnia stara się również zwiększyć szanse studentów na rynku pracy poprzez poradnictwo zawodowe, organizację bezpłatnych warsztatów z planowania kariery zawodowej, doskonalenia kompetencji społecznych, spotkań z pracodawcami oraz dostęp do ofert pracy i staży. Działający w Biurze Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier ośrodek egzaminacyjny pozwala na uzyskanie międzynarodowych certyfikatów językowych, co stanowi ogromną wartość dla osób poszukujących pracy.

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, oprócz studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, oferuje atrakcyjne studia podyplomowe, kursy i szkolenia.

Prowadzimy studia m.in. z zakresu:

 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • rachunkowości budżetowej,
 • terapii pedagogicznej,
 • negocjacji i mediacji.

W ofercie posiadamy także wybór specjalistycznych kursów dla pielęgniarek, położnych, informatyków, nauczycieli oraz dla pracowników biurowych.

Jednym z najważniejszych zadań Uczelni jest kształcenie zgodne z wymaganiami współczesnego rynku pracy. Dlatego też podczas udoskonalania naszej oferty staramy się uwzględniać sugestie pracodawców.

 

Zapraszamy do Mazowieckiej Uczelni Publicznej!

Władze uczelni, nauczyciele i studenci zapraszają do społeczności akademickiej Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Wszelkie informacje o uczelni dostępne są na stroniewww.mazowiecka.edu.pl oraz w mediach społecznościowych. Pytania dotyczące rekrutacji na studia w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku można kierować telefonicznie, mailowo oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 

Kontakt do uczelni

Płock

09-402 Pl. Dąbrowskiego 2

tel.:

48 24 366 54 21