Galeria  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)
Galeria  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)
Galeria  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)
Galeria  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)
Galeria  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Bezpieczeństwo publiczne Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 2200zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Jaworznie

 

O Uczelni

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Jaworznie jest jednym z najmłodszych oddziałów uznanej w Polsce uczelni. Przy jej tworzeniu postawiono sobie za cel kształcenie wykwalifikowanych kadr oraz pracowników w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa.


Bezpieczeństwo to dla nas połączenie wielu pojęć naukowych, dlatego też oferta ogólnouczelniana WSB jest tak szeroka.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa na Śląsku tworzy społeczność, która dąży do zdobycia wiedzy oraz przekucia jej w praktyczne doświadczenia.


Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie kształci studentów na kierunku: Bezpieczeństwo publiczne w systemie dziennym oraz zaocznym.


Rekrutacja na studia I i II stopnia oraz podyplomowe:

tel. 505 387 670

e-mail: rekrutacja.jaworzno@wsb.net.pl

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych Jaworznie:

Jaworzno 43-600, ul. Inwalidów Wojennych 2

e-mail: jaworzno@wsb.net.pl

 

Dlaczego warto studiować w WSB?

Dlaczego warto postawić na studia w WSB?


  • Uczelnia wdrożyła Wewnętrzny System Zapewnienie Jakości w celu zapewnienia profesjonalizmu podczas realizacji kształcenia
  • Programy kształcenia zgodne z krajowymi ramami kwalifikacji
  • Idealna uczelnia dla osób chcących połączyć naukę z karierą zawodową
  • Studia w formie zaocznej lub Indywidualny tok nauczania dla osób, które potrzebują idealnego dopasowania programu studiów do siebie
  • Dynamiczny rozwój struktury - mamy już 9 oddziałów w całej Polsce

 

Kontakt

43-603 Jaworzno

ul. Inwalidów Wojennych 2

tel.:

505 387 670