Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia / Uczelnie w Katowicach - 14 uczelni

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach

Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 13

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach jest niepubliczną uczelnią wyższą o doskonałych standardach nauczania i programach kształcenia przygotowanych we współpracy z otoczeniem biznesowym. Celem kształcenia jest przygotowanie wyspecjalizowanych kadr w branży informatycznej oraz nowych technologii, które zasilą zarówno polskie, jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Uczelnia prowadzi studia informatyczne oraz graficzne na studiach licencjackich oraz inżynierskich. Realizuje kształcenie w trybie dziennym oraz zaocznym – niestacjonarnym. To, co wyróżnia Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych, jest świetna baza dydaktyczna, nowoczesne pracownie, a także kadra wykwalifikowanych pracowników naukowych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach i programach, także w międzynarodowych wymianach studenckich. Ukończenie Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych pozwala na bezproblemowe znalezienie zatrudnienia w branżach związanych z nowymi technologiami.

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach

Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Opinie: 1

Wydział Psychologii w Katowicach jest jednym z zamiejscowych wydziałów Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPW. Wydział funkcjonuje od 2010 roku, obecnie w różnych formach kształcenia uczestniczy prawie 1400 studentów. Uczelnia prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Ciekawą propozycją są studia dla magistrów i licencjatów, którzy mają możliwość ukończenia kształcenia w czasie krótszym niż program studiów. Wydział Psychologii w Katowicach dba o najwyższe standardy kształcenia. Studenci mają możliwość uczenia się pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej z dużym dorobkiem akademickim, a także specjalistów praktyków. Oprócz działalności dydaktycznej wydział prowadzi również wiele badań i projektów wspólnie z innymi uczelniami, instytucjami czy otoczeniem biznesu. Cieszy się również dużą renomą w środowisku akademickim, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia za jakość kształcenia oraz za innowacyjne rozwiązania edukacyjne. 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)

Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 9

Opinie: 11

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach powstała w 2003 roku. Jest to uczelnia niepubliczna o profilu technicznym, medycznym, a także artystycznym. W jej strukturze organizacyjnej znajdują się dwa wydziały: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych oraz Wydział Nauk Medycznych. Uczelnia kształci przyszłych lekarzy, pielęgniarki, architektów, informatyków, a także inżynierów. W ofercie edukacyjnej znajdują się studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone według nowoczesnych standardów nauczania. Studenci kształcą się w doskonale wyposażonej bazie dydaktycznej. Mają do dyspozycji wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, zarówno pracowników naukowych, jak i specjalistów w konkretnej branży. Mogą realizować praktyki i staże w sprawdzonych firmach i instytucjach. Na uczelni funkcjonują liczne stowarzyszenia i koła naukowe, dzięki którym można dodatkowo rozwijać indywidualne zainteresowania i pasje. Absolwenci Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach są profesjonalnie przygotowani do pracy w wyuczonych specjalnościach. 

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach

Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 18

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna jest niepubliczną uczelnia działającą na rynku edukacyjnym od 2008 roku. Od początku działalności celem uczelni było kształcenie profesjonalnych kadr w zawodach okołomedycznych. Wysokie standardy kształcenia, rozbudowane programy poszczególnych studiów oraz doskonała atmosfera sprawiają, że uczelnia jest chętnie wybierana przez przyszłych studentów. Uczelnia oferuje kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich, ma również ciekawą ofertę kształcenia podyplomowego. Aktualnie można studiować między innymi dietetykę, kosmetologię oraz gastronomię. Wszystkie programy nauczania są systematycznie poszerzane o wiedzę i umiejętności zgodne ze standardami i potrzebami rynku pracy w Polsce i za granicą. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna oferuje studentom rozbudowaną bazę dydaktyczną, dobrze wyposażone pracownie oraz możliwość rozwijania zainteresowań na licznych zajęciach dodatkowych, kursach i szkoleniach pozwalających na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

Akademia Sztuk Pięknych (ASP) w Katowicach ( zobacz więcej )

Katowice

ul. Raciborska 37

tel.:

32 758 77 00, 32 75 87 730

ikonka email do uczelni

rektorat@asp.katowice.pl

APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBiI) - Wydział Zamiejscowy w Katowicach ( zobacz więcej )

40-093 Katowice

ul. Słowackiego 41, I piętro

tel.:

32 205 13 25, 534 082 592

ikonka email do uczelni

rekrutacja.katowice@apeiron.edu.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE) ( zobacz więcej )

40-287 Katowice

ul. 1 Maja 50

tel.:

32 257-70-00

ikonka email do uczelni

akademia@ae.katowice.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) ( zobacz więcej )

40-007 Katowice

ul. Bankowa 12

tel.:

Dział Kształcenia tel. 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80, 32 359 16 22

ikonka email do uczelni

rekrutacja@us.edu.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) w Katowicach ( zobacz więcej )

40-007 Katowice

ul. Bankowa 8

tel.:

32 355 97 71, 32 355 97 73, 32 355 97 81

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wszop.edu.pl

Aktualności - Studia Katowice

Gdzie na studia? Ikonka

Uczelnie z ludzką twarzą

Martą Adamczyk – dyrektor ds. organizacji i rozwoju GWSH

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Ka...

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach logo

- Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów?
To już 28 lat, od kiedy rozpoczęliśmy naszą działalność. Jesteśmy pierwszą niepubliczną uczelnią w województwie śląskim. W 1991 roku otworzyliśmy zatem nowy rozdział szkolnictwa wyższego w naszym regionie. W tym czasie mury uczelni opuściło ponad 50 tysięcy absolwentów. Aktualnie studiuje u nas blisko cztery tysiące studentów.
- Ile jest wydziałów / kierunków i które są najbardziej popularne?
W ofercie Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach mamy 13 kierunków studiów na trzech wydziałach: zarządzania, nauk stosowanych i medycznym. Ostatni z wymienionych jest najmłodszym wydziałem w GWSH, a jego intensywny rozwój jest obecnie jednym z naszych priorytetów. Dlaczego? To nasza odpow...

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO śLąSKIE

Politechnika Śląska (PŚ)

Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 15

Kierunki/Specjalizacje: 63

Opinie: 16

Próby utworzenia śląskiej uczelni wyższej o profilu technicznym, sięgają lat 20-tych XX wieku, jednak dopiero po zakończeniu II wojny światowej, 24-V-1945r. utworzono w Katowicach, przeniesioną wkrótce do Gliwic – Politechnikę Śląską. Główna siedziba Politechniki z większością wydziałów znajduje się w Gliwicach, uczelnia posiada również wydziały zamiejscowe w Katowicach i Zabrzu. Strukturę tej największej na Śląsku uczelni technicznej buduje 13 Wydziałów, 2 Instytutów i Centrum Naukowo-Dydaktyczne. Najstarsza uczelnia na Górnym Śląsku i jedna z największych uczelni technicznych w kraju, jest cenionym ośrodkiem naukowym zarówno w kraju jak i za granicą. Oprócz kierunków typowo technicznych, studenci mogą wybrać kierunki lingwistyczne, socjologię, zarządzanie, pedagogikę czy architekturę. Obecnie Politechnika Śląska kształci blisko 20tyś. studentów na studiach licencjackich i inżynierskich I-ego stopnia, magisterskich uzupełniających II-ego stopnia, jednolitych magisterskich, studiach doktoranckich i podyplomowych, w stacjonarnej i niestacjonarnej formie nauki, studiach zdalnych i na ponad 30 kierunkach wykładanych w języku angielskim.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)

Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 1

Opinie: 1

Jaworzno jest kolejnym miejscem na mapie, w którym swój nowy Wydział otworzyła Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa. Tworzy go zespół ludzi, którzy za cel postawili sobie kształcenie kadr pracujących lub aspirujących do pracy w obszarze szerokorozumianego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest rozumiane przez kadrę uczelni jako spectrum wielu pojęć z różnych obszarów nauk, dlatego oferta ogólnouczelniana WSB jest tak szeroka. W WSB, także na Śląsku, tworzona jest społeczność, która skupia się na celu jakim jest zdobycie wiedzy i jej przełożenie na praktyczne doświadczenie. W Uczelni, w Wydziale w Jaworznie można podjąć studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo publiczne lub skorzystać z szerokiego wyboru studiów podyplomowych.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)

Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 3

Uczelnia rozpoczęła swoją działalność 17-12-2004r., kiedy została wpisana do rejestru szkół niepublicznych, decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Szkoła była pierwszą w naszym kraju i jedną z nielicznych w Europie, której dydaktyka skupia się całościowo na problematyce bezpieczeństwa człowieka, analizując wpływ kwestii bezpieczeństwa niemal w każdej dziedzinie życia. Wśród oferty edukacyjnej pojawiają się kierunki bezpośrednio związane z tematyką, takie jak: bezpieczeństwo narodowe, publiczne czy zdrowotne, ale również zarządzanie, pedagogika czy psychologia.
Duże zainteresowanie takim profilem nauki i możliwość ukierunkowania przyszłej nauki pod względem zainteresowań, doprowadziło do powstania oddziałów zamiejscowych poznańskiej uczelni zawodowej w takich miastach jak: Gdańsk, Gliwice, Giżycko, Bartoszyce, Jaworzno, Skoczów, Jastrzębie zdrój, Koszalin. Wykwalifikowana kadra i doświadczenie praktyczne zdobywane podczas studiów, sprawiają, że absolwenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami.

Filmy - Katowice miasto studenckie


Uczelnie Katowice

Najbardziej popularne kierunki studiów w Katowicach

Studiowanie w Katowicach daje wiele możliwości, jeśli chodzi o kierunki kształcenia, a także praktyki i szkolenia zawodowe. W mieście obecnie działa 8 dużych uczelni publicznych oraz 23 niepubliczne szkoły wyższe, które cieszą się sporym zainteresowaniem wśród osób poszukujących dla siebie drogi zawodowej.

Na najpopularniejsze i najbardziej oblegane kierunki dostać się niezwykle trudno – na jedno miejsce jest czasem nawet kilkunastu kandydatów. Największym zainteresowaniem kandydatów cieszą się przede wszystkim uczelnie publiczne, których oferta pozwala każdemu znaleźć idealny kierunek. W ofercie są studia techniczne, artystyczne, przyrodnicze i humanistyczne, których program jest nowoczesny i dopasowany do aktualnych potrzeb rynku pracy.

1. Lekarsko-dentystyczny – 16,53 osób na miejsce - Śląski Uniwersytet MedycznyKierunek lekarsko-dentystyczny na Śląskim Uniwersytecie Medycznym mieści się w Zabrzu. Co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem studentów, którzy chcą kształcić się na kierunku lekarskim, dentystycznym lub ratownictwie medycznym. Studia lekarskie i dentystyczne są jednolite i trwają 6 lat (kierunek lekarski) lub 5 lat (kierunek dentystyczny). Absolwenci kierunku są doskonale przygotowani do wykonywania zawodu. Studia odbywają w systemie stacjonarnym, umiejętnie łączą zdobywanie bogatej wiedzy teoretycznej z praktykami i stażami na oddziałach klinicznych w szpitalach.
2. Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia – 15 osób na miejsce - Uniwersytet Śląski

Studia na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia to jednolite studia magisterskie trwające 5 lat, które realizowane są na Wydziale Radia i Telewizji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Aby dostać się na studia, należy zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Duża liczba osób na miejsce związana jest z niewielkim limitem miejsc – przyjmowanych jest 8 osób.
Kierunek doskonale przygotowuje studentów do pracy w charakterze operatora filmowego, fotografika, fotooperatora oraz realizatora obrazu telewizyjnego. W programie studiów znajdują się przedmioty ogólne, humanistyczne, a także kierunkowe, które realizowane są zarówno w formie wykładów, jak i warsztatów w studiu. Studia na kierunku są bezpłatne. Absolwenci mają wiele możliwości zatrudnienia w mediach, branży filmowej i telewizyjnej.

3. Reżyseria – 9,38 osób na miejsce - Uniwersytet Śląski


Kierunek reżyseria realizowany jest na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Cieszy się sporą popularnością wśród osób, które chcą swoją przyszłość zawodową związać z pracą w mediach. Do wyboru są studia stacjonarne, które są bezpłatne oraz studia niestacjonarne płatne w semestralnych ratach. Rekrutacja na studia polega na egzaminach teoretycznych i praktycznych. Dopiero ich pozytywne zdanie umożliwia dalszy proces rekrutacji.
Studenci kierunku reżyseria mają możliwość nauki pod okiem wybitnych wykładowców, którzy są praktykami sztuki filmowej i teatralnej. Posiadają doskonałe warunki do rozwoju. Mają również możliwość kształcenia w ramach programu Erasmus, który otwiera przed nimi wiele zagranicznych możliwości. Absolwenci kierunku są doskonale przygotowani do pracy w branży filmowej, telewizyjnej oraz teatralnej.

4. Grafika warsztatowa – 8,72 osób na miejsce - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Kierunek grafika warsztatowa, który cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów na studia, znajdziemy na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Studenci mogą wybrać dzienne jednolite studia magisterskie lub niestacjonarne studia I stopnia (wieczorowe i zaoczne), które trwają 3 lata. Studenci kierunku grafika warsztatowa mają do dyspozycji nowoczesne pracownie, świetnie rozwiniętą bazę dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrę naukową, złożoną z najlepszych artystów w swojej branży.
Studenci w trakcie studiów przygotowują się przede wszystkim od strony praktycznej do wykonywania zawodu grafika. W programie zajęć sporo jest też wiedzy ogólnej, humanistycznej, przedmiotów związanych z kulturą oraz teorią sztuki. Absolwenci kierunku są wszechstronnie przygotowani i wyposażeni do pracy w swoim zawodzie.

5. Fizjoterapia – 8 osób na miejsce - AWF w KatowicachKierunek fizjoterapia na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oferuje studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym oraz studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studenci mają doskonale przygotowane programy nauczania, które umiejętnie łączą w sobie wiedzę teoretyczną z praktyczną nauką zawodu.
Do dyspozycji studentów jest świetnie wyposażona baza dydaktyczna, a także wykwalifikowana kadra, w której skład wchodzą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i profesjonaliści zajmujący się fizjoterapią w praktyce. Studia wszechstronnie przygotowują do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest bardzo poszukiwany na rynku pracy. Doświadczeni, przygotowani zawodowo fizjoterapeuci mają wiele możliwości pracy zarówno w ośrodkach państwowych, jak i prywatnych.

6. Lekarski – 7,29 osób na miejsce – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierunek lekarski na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach to jednolite studia magisterskie, które trwają 12 semestrów. Realizowane są w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych oraz klinicznych. Studenci poznają ogólną wiedzę medyczną, około medyczną oraz wiele dodatkowych przedmiotów, które są niezbędne do nauki wykonywania zawodu lekarza. W trakcie kształcenia poza wiedzą teoretyczną studenci maja wiele zajęć w laboratoriach i klinikach.
Do dyspozycji studentów jest nowoczesna baza dydaktyczna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wykształcona i profesjonalna baza wykładowców, a także zaawansowane technologicznie pomoce naukowe. Po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim ich absolwenci są doskonale przygotowani do wykonywania zawodu lekarza w publicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej. Aby jednak uzyskać prawo do wykonywania zawodu, konieczne jest podejście do ogólnopolskiego lekarskiego Egzaminu Końcowego.7. Kosmetologia – 5,66 osób na miejsce – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Studia na kierunku kosmetologia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym to propozycja dla osób, które interesują się nowoczesnym podejściem do zdrowia i urody. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – najpierw są trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie uzupełniające.
Studenci kosmetologii w trakcie kształcenia poznają gruntowną wiedzę z zakresu funkcjonowania człowieka, sporo wiedzy medycznej, a także nowoczesne metody i technologie wykorzystywane w gabinetach medycyny estetycznej i kosmetologicznych. Kształcenie odbywa się na wysokim poziomie i kładzie duży nacisk na umiejętności praktyczne. Studenci w trakcie nauki mają wiele zajęć praktycznych, warsztatów, szkoleń, laboratoriów, a także stażów i praktyk zawodowych w renomowanych, nowoczesnych gabinetach kosmetycznych czy klinikach. Nauka odbywa się w nowoczesnej bazie dydaktycznej i pod okiem doświadczonych specjalistów, zarówno wykładowców, jak i praktyków. Absolwenci kosmetologii są kompleksowo przygotowani do wykonywania swojego zawodu.

8. Biotechnologia medyczna – 5,14 osób na miejsce – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Biotechnologia medyczna to nowoczesny kierunek studiów, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy. Studia kształcą profesjonalistów z zakresu biotechnologii, którzy są przygotowani do pracy w laboratoriach, ośrodkach medycznych oraz firmach farmaceutycznych. Studia na kierunku biotechnologia medyczna są dwustopniowe i składają się z trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich studiów magisterskich. Program kształcenia realizowany jest na wysokim poziomie.
W trakcie nauki studenci poznają gruntowną wiedzę biologiczną, chemiczną, a także dotyczącą metod badawczych, diagnostycznych, badań laboratoryjnych oraz nowych technologii wykorzystywanych w medycynie. Studenci mają do dyspozycji nowoczesne pracownie, świetnie przygotowaną bazę dydaktyczną oraz profesjonalną kadrę wykładowców. Poza sporą ilością wiedzy teoretycznej, studenci mają wiele zajęć teoretycznych, laboratoryjnych, warsztatów czy dodatkowych szkoleń. Studia biotechnologiczne kompleksowo przygotowują do konkretnego zawodu, a ich absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.9. Zarządzanie, specjalność zarządzanie sportem – 5,02 osób na miejsce – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Studia na kierunku zarządzanie na Akademii Wychowania Fizycznego prowadzone są w systemie dwustopniowym – trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich studiów magisterskich. Specjalność zarządzanie sportem to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą połączyć zainteresowanie sportem z prowadzeniem własnej działalności bądź zarządzaniem biznesem sportowym lub turystycznym.
Celem kształcenia jest przygotowanie nowoczesnych kadr zarządzających do pracy na stanowiskach menedżerskich oraz kierowniczych. W programie kształcenia znajduje się szereg przedmiotów, takich jak ekonomia, rachunkowość, przedsiębiorczość oraz różne formy zarządzania: finansami, zasobami ludzkimi czy przedsiębiorstwami. Nowoczesna baza dydaktyczna Akademii Wychowania Fizycznego oraz doskonale przygotowana kadra naukowa to gwarancja wysokiego poziomu kształcenia. Absolwenci zarządzania są świetnie przygotowani pod względem zarówno merytorycznym, jak i praktycznym do pracy w wyuczonym zawodzie.

10. Farmacja – 4,9 osób na miejsce – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Studia farmaceutyczne są prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Są to jednolite studia magisterskie, które trwają pięć lat. W programie studiów znajduje się szereg przedmiotów medycznych, farmaceutycznych, a także klinicznych. W trakcie kształcenia studenci mają wiele praktyk, szkoleń, zajęć w laboratoriach oraz ćwiczeń i kursów.
Studia farmaceutyczne kompleksowo przygotowują do pracy w zawodzie farmaceuty i zatrudnienia w aptekach, laboratoriach oraz firmach farmaceutycznych. Studenci farmacji mają do dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną, świetną kadrę wykwalifikowanych wykładowców, a także możliwość odbywania praktyk i stażów zawodowych w nowoczesnych i renomowanych firmach. Absolwenci farmacji są kompleksowo i gruntownie przygotowani do wykonywania wyuczonego zawodu.

Studia w Katowicach - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje

Sosieńka
Ja uważam, że WSKZ jest nowoczesną uczelnią dopasowaną do potrzeb. Rozpoczęłam tam studia online. Zawsze miła obsługa, szybka odpowiedź na wszystkie pytania. Bez konieczności wychodzenia z domu zawsze sprawnie załatwiam wszystkie sprawy :)