Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

 Kierunki studiów w Katowicach 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE) (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 28

Opinie: 15

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach powstał w 1936 roku i jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Rocznie kształci blisko 10 000 studentów w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych, stawiając zarówno na wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Uczelnia posiada również swoją filię w Rybniku. W ofercie edukacyjnej znajdują się studia pierwszego i drugiego stopnia, studia podyplomowe, a także studia MBA

Łącznie kandydaci mają do wyboru 29 kierunków. Studenci mają okazję uczyć się w nowocześnie wyposażonej bazie dydaktycznej, a nieodzowną pomocą na każdym etapie edukacji służą wykwalifikowani pracownicy naukowi. Dodatkowo na uniwersytecie funkcjonuje stała baza ofert praktyk, co zdecydowanie ułatwia sytuację wielu studiującym. Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach to profesjonaliści w wyuczonych przez siebie zawodach.

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (Publiczna)

Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 11

Opinie: 24

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, założona w 1991 jako Górnośląski Prywatny College Ekonomiczny, ewoluowała przez lata do uznanej instytucji akademickiej. W 1994 przekształciła się w Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową (GWSH), oferującą studia na kierunkach Zarządzanie i Marketing, a później Turystyka i Rekreacja. Rozbudowa uczelni objęła otwarcie wydziałów w Żorach i Wiedniu, a także rozszerzenie oferty edukacyjnej o nowe kierunki, w tym Fizjoterapia, Kosmetologia i Pielęgniarstwo.

 W 2016 połączyła się ze Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania, co wzmocniło jej pozycję na rynku edukacyjnym. W 2022 roku zmieniła nazwę na obecną, symbolizującą długą historię i rozwój. Uczelnia oferuje obecnie szeroki wybór programów na poziomie licencjackim, magisterskim oraz studiów podyplomowych, przykładając wielką wagę do jakości kształcenia i innowacyjności.

APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBiI) - Wydział Zamiejscowy w Katowicach (Niepubliczna)

Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBiI) - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBiI) - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBiI) - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBiI) - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBiI) - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBiI) - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBiI) - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBiI) - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBiI) - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBiI) - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Opinie: 11

APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Katowicach jest zamiejscowym wydziałem niepublicznej szkoły wyższej w Krakowie, która została utworzona w 2005 roku. Kształci ona przyszłych pracowników w dziedzinach administracji publicznej, prawa, a także bezpieczeństwa. W 2013 roku filia katowicka otrzymała uprawnienie do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

W ramach tego kierunku studenci mają do wyboru 3 specjalizacje: Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Zarządzanie kryzysowe oraz Bezpieczeństwo informacji. Swoją oficjalną siedzibę APEIRON ma w Krakowie, gdzie dodatkowo można studiować również Psychologię. Głównym celem WSBPII jest edukacja w zakresie porządku i bezpieczeństwa zarówno w wymiarze społecznym, jak i w szeroko rozumianym wymiarze indywidualnym. 

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 15

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach jest niepubliczną uczelnią wyższą o doskonałych standardach nauczania i programach kształcenia przygotowanych we współpracy z otoczeniem biznesowym. Celem kształcenia jest przygotowanie wyspecjalizowanych kadr w branży informatycznej oraz nowych technologii, które zasilą zarówno polskie, jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Uczelnia prowadzi studia informatyczne oraz graficzne na studiach licencjackich oraz inżynierskich. Realizuje kształcenie w trybie dziennym oraz zaocznym – niestacjonarnym. 

To, co wyróżnia Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych, jest świetna baza dydaktyczna, nowoczesne pracownie, a także kadra wykwalifikowanych pracowników. Studenci mają możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach i programach, także w międzynarodowych wymianach studenckich

Uniwersytet SWPS w Katowicach (Niepubliczna)

Galeria Uniwersytet SWPS w Katowicach
Galeria Uniwersytet SWPS w Katowicach
Galeria Uniwersytet SWPS w Katowicach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 3

Opinie: 3

Wydział Psychologii w Katowicach jest jednym z zamiejscowych wydziałów Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Wydział funkcjonuje od 2010 roku, obecnie w różnych formach kształcenia uczestniczy prawie 1400 studentów. Uczelnia prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne, I-ego i II-ego stopnia, a także jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Wydział Psychologii w Katowicach dba o najwyższe standardy kształcenia. Studenci mają możliwość uczenia się pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej z dużym dorobkiem akademickim, a także specjalistów praktyków. 

Oprócz działalności dydaktycznej wydział prowadzi również wiele badań i projektów wspólnie z innymi uczelniami, instytucjami czy otoczeniem biznesu. Cieszy się również dużą renomą w środowisku akademickim, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia za jakość kształcenia oraz za innowacyjne rozwiązania edukacyjne. 

Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach) (Niepubliczna)

Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 11

Opinie: 15

Akademia Śląska w Katowicach powstała w 2003 roku. Jest to uczelnia niepubliczna o profilu technicznym, medycznym, a także artystycznym. W jej strukturze organizacyjnej znajdują się dwa wydziały: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych oraz Wydział Nauk Medycznych. Uczelnia kształci przyszłych lekarzy, pielęgniarki, architektów, informatyków, a także inżynierów. W ofercie edukacyjnej znajdują się studia I-ego i II-ego stopnia prowadzone według nowoczesnych standardów nauczania. 

Studenci mają do dyspozycji wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, zarówno pracowników naukowych, jak i specjalistów w konkretnej branży. Mogą realizować praktyki i staże w sprawdzonych firmach i instytucjach. Na uczelni funkcjonują liczne stowarzyszenia i koła naukowe, dzięki którym można dodatkowo rozwijać indywidualne zainteresowania i pasje. 

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach (Niepubliczna)

Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 19

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna jest niepubliczną uczelnia działającą na rynku edukacyjnym od 2008 roku. Od początku działalności celem uczelni było kształcenie profesjonalnych kadr w zawodach okołomedycznych. Wysokie standardy kształcenia, rozbudowane programy poszczególnych studiów oraz doskonała atmosfera sprawiają, że uczelnia jest chętnie wybierana przez przyszłych studentów. Uczelnia oferuje kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich, ma również ciekawą ofertę kształcenia podyplomowego.

Aktualnie można studiować między innymi dietetykę, kosmetologię oraz gastronomię. Wszystkie programy nauczania są systematycznie poszerzane o wiedzę i umiejętności zgodne ze standardami i potrzebami rynku pracy w Polsce i za granicą. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna oferuje studentom rozbudowaną bazę dydaktyczną, dobrze wyposażone pracownie oraz możliwość rozwijania zainteresowań na licznych zajęciach dodatkowych, kursach i szkoleniach pozwalających na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO śLąSKIE

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) w Dąbrowie Górniczej (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) w Dąbrowie Górniczej
Galeria Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) w Dąbrowie Górniczej
Galeria Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) w Dąbrowie Górniczej
Galeria Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) w Dąbrowie Górniczej
Galeria Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) w Dąbrowie Górniczej
Galeria Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) w Dąbrowie Górniczej
Galeria Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) w Dąbrowie Górniczej
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Opinie: 1

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej jest prywatną uczelnią, która została założona w 2004 roku. Jest to pierwsza uczelnia o charakterze medycznym w zagłębiu Dąbrowskim. Uczelnia kształci na Wydziale Społeczno-Medycznym na studiach I i II stopnia oraz podyplomowych. Do wyboru pozostają następujące kierunki: Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Zdrowie publiczne. WSPS dodatkowo dysponuje dwoma innymi wydziałami - w Piotrkowie Trybunalskim oraz Jarocinie

Celem działalności szkoły jest kształcenie studentów zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, co w przyszłości zaowocuje możliwością pracy w różnych sektorach życia gospodarczego i społecznego. W tym celu studenci mogą zapisać się do uczelnianego koła naukowego Medicus, a także wziąć udział w międzynarodowym programie Erasmus+.

Akademia Humanitas (Niepubliczna)

Galeria Akademia Humanitas
Galeria Akademia Humanitas
Galeria Akademia Humanitas
Galeria Akademia Humanitas
Galeria Akademia Humanitas
Galeria Akademia Humanitas
Galeria Akademia Humanitas
Galeria Akademia Humanitas
Galeria Akademia Humanitas
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 12

Opinie: 4

Wyższa Szkoła Humanitas to niepubliczna szkoła wyższa, która swoją siedzibę ma w Sosnowcu oraz dysponuje swoim oddziałem zagranicznym w Republice Czeskiej. Powstała w 1997 roku, pierwotnie pod nazwą Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. Oprócz doskonałego zaplecza naukowego, uczelnia współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, m.in. wspiera placówki edukacyjne, działania przedsiębiorców, a także organizuje różne przedsięwzięcia biznesowe czy naukowe. 

Oferta Humanitas obejmuje 10 kierunków kształcenia, w tym 6 kierunków magisterskich. Ponadto można tam znaleźć bogatą ofertę kierunków studiów podyplomowych. Z kolei dzięki czynnemu korzystaniu z funduszy europejskich, uczelnia zapewnia studentom odpowiednie warunki do nauki, np. nowocześnie wyposażone laboratoria kierunkowe. Z oferty uczelni mogą skorzystać również dzieci oraz osoby starsze w ramach Uniwersytetu Międzypokoleniowego Wyższej Szkoły Humanitas.

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu (Publiczna)

Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 11

Opinie: 5

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu to publiczna uczelnia. Została założona w 2001 roku. Składa się ona z 7 instytutów: Techniki, Neofilologii, Studiów Społecznych, Studiów Edukacyjnych, Kultury Fizycznej i Zdrowia oraz Architektury. W ofercie edukacyjnej kandydaci mają do wyboru: studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe. 

Ponadto ANS w Raciborzu dysponuje doskonałą bazą dydaktyczną pod postacią nowoczesnych, multimedialnych sal ćwiczeniowych oraz odpowiednio przystosowanych laboratoriów inżynierskich. Studenci mogą się również ubiegać o miejsce w Domu Studenckim, który funkcjonuje przy uczelni. Do dyspozycji studentów ANS pozostają także: KU Akademicki Związek Sportowy, program Erasmus+, doskonale wyposażona biblioteka czy pomoc psychologiczna działająca przy Kampusie.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 62

Opinie: 23

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie jest publiczną uczelnią, działającą na polskim rynku edukacyjnym od 1971 roku, początkowo pod nazwą Wyższa Szkoła Nauczycielska w Częstochowie. Kształci w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych (w tym przyrodniczych) oraz ekonomicznych. 

Oferta edukacyjna obejmuje studia: licencjackie, inżynierskie i magisterskie (m.in. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Psychoprofilaktyka, Chemia, Ekonomia, Grafika), jednolite magisterskie (m.in. Prawo, Psychologia), w ramach Szkoły Doktorskiej (Językoznawstwo i Literaturoznawstwo), a także przeróżne kursy oraz szkolenia. Studenci są kształceni w doskonale do tego przystosowanej bazie dydaktycznej, która posiada kompleksowo wyposażone pracownie, sale ćwiczeniowe i wykładowe oraz specjalistyczne laboratoria. Uczelnia oferuje także możliwość odbycia stażów zagranicznych.

Politechnika Częstochowska (PCZ) (Publiczna)

Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 40

Opinie: 23

Politechnika Częstochowska, założona w 1949 roku, to największa i najstarsza instytucja edukacyjna w regionie częstochowskim. Obecnie, uczelnia oferuje programy kształcenia na różnych wydziałach, w tym na Wydziale Budownictwa, Wydziale Elektrycznym, Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Wydziale Inżynierii Produkcyjnej i Technologii Materiałów, Wydziale Infrastruktury i Środowiska oraz Wydziale Zarządzania. Na każdym z tych wydziałów studenci mają możliwość zdobycia tytułu doktora, a na trzech z nich nawet tytułu doktora habilitowanego.

Politechnika Częstochowska prowadzi zajęcia zarówno w systemie stacjonarnym (dziennym), jak i niestacjonarnym (zaocznym). Wśród popularnych kierunków kształcenia na tej uczelni znajdują się m.in.: Automatyka i Robotyka, Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM, Elektromobilność i Energię Odnawialną, Zarządzanie i Inżynierię Produkcji, Zarządzanie Jakością i Produkcją, a także Inżynierię Chemiczną i Procesową oraz Mechatronikę. Dodatkowo, edukacja jest dostępna również w języku angielskim.

REKOMENDOWANE UCZELNIE W INNYCH REGIONACH

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie (Publiczna)

Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 15

Kierunki/Specjalizacje: 1

Opinie: 7

W samym sercu urokliwego Nysy znajduje się Państwowa Akademia Nauk Stosowanych, uchodząca za jedną z najbardziej prestiżowych uczelni w kraju, aspirująca do roli przodownika w dziedzinie akademickich innowacji w Polsce. Uczelnia przywiązuje wielką wagę do aplikacyjnego charakteru nauczania, zapewniając studentom obszerny wybór programów edukacyjnych, prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę. Akademia jest ceniona za wspieranie innowacyjności i metodologii naukowej w nauczaniu, co potwierdza jej zaangażowanie w liczne projekty badawcze i obecność na międzynarodowych sympozjach naukowych.

Akademia w Nysie promuje również aktywne zaangażowanie studentów w kulturę akademicką przez rozbudowaną ofertę działalności kół naukowych i organizacji studenckich. Ponadto oferuje kompleksowe wsparcie studentom, w tym możliwości odbycia bezpłatnych praktyk zawodowych i wsparcie w rozwijaniu własnych przedsięwzięć start-upowych, wykorzystując silne powiązania z lokalnym sektorem biznesowym i przemysłem.

Aktualności - Studia Katowice

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Katowice

Gdzie na studia? Ikonka

Uczelnie z ludzką twarzą

Martą Adamczyk – dyrektor ds. organizacji i rozwoju GWSH

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Ka...

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach logo

- Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów?
To już 28 lat, od kiedy rozpoczęliśmy naszą działalność. Jesteśmy pierwszą niepubliczną uczelnią w województwie śląskim. W 1991 roku otworzyliśmy zatem nowy rozdział szkolnictwa wyższego w naszym regionie. W tym czasie mury uczelni opuściło ponad 50 tysięcy absolwentów. Aktualnie studiuje u nas blisko cztery tysiące studentów.
- Ile jest wydziałów / kierunków i które są najbardziej popularne?
W ofercie Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach mamy 13 kierunków studiów na trzech wydziałach: zarządzania, nauk stosowanych i medycznym. Ostatni z wymienionych jest najmłodszym wydziałem w GWSH, a jego intensywny rozwój jest obecnie jednym z naszych priorytetów. Dlaczego? To nasza odpow...

Filmy - Katowice miasto studenckie


Uczelnie Katowice

Najbardziej popularne kierunki studiów w Katowicach

 

Studiowanie w Katowicach daje wiele możliwości, jeśli chodzi o kierunki kształcenia, a także praktyki i szkolenia zawodowe. W mieście obecnie działa 8 dużych uczelni publicznych oraz 23 niepubliczne szkoły wyższe, które cieszą się sporym zainteresowaniem wśród osób poszukujących dla siebie drogi zawodowej. Na najpopularniejsze i najbardziej oblegane kierunki dostać się niezwykle trudno – na jedno miejsce jest czasem nawet kilkunastu kandydatów.

Największym zainteresowaniem kandydatów cieszą się przede wszystkim uczelnie publiczne, których oferta pozwala każdemu znaleźć idealny kierunek. W ofercie są studia techniczne, artystyczne, przyrodnicze i humanistyczne, których program jest nowoczesny i dopasowany do aktualnych potrzeb rynku pracy.

1. Lekarsko-dentystyczny - Śląski Uniwersytet Medyczny


 

Kierunek lekarsko-dentystyczny na Śląskim Uniwersytecie Medycznym mieści się w Zabrzu. Co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem studentów, którzy chcą kształcić się na kierunku lekarskim, dentystycznym lub ratownictwie medycznym. Studia lekarskie i dentystyczne są jednolite i trwają 6 lat (kierunek lekarski) lub 5 lat (kierunek dentystyczny). Absolwenci kierunku są doskonale przygotowani do wykonywania zawodu. Studia odbywają w systemie stacjonarnym, umiejętnie łączą zdobywanie bogatej wiedzy teoretycznej z praktykami i stażami na oddziałach klinicznych w szpitalach.

 

2. Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - Uniwersytet Śląski

 

Studia na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia to jednolite studia magisterskie trwające 5 lat, które realizowane są na Wydziale Radia i Telewizji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Aby dostać się na studia, należy zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Duża liczba osób na miejsce związana jest z niewielkim limitem miejsc – przyjmowanych jest 8 osób.

 

 

Kierunek doskonale przygotowuje studentów do pracy w charakterze operatora filmowego, fotografika, fotooperatora oraz realizatora obrazu telewizyjnego. W programie studiów znajdują się przedmioty ogólne, humanistyczne, a także kierunkowe, które realizowane są zarówno w formie wykładów, jak i warsztatów w studiu. Studia na kierunku są bezpłatne. Absolwenci mają wiele możliwości zatrudnienia w mediach, branży filmowej i telewizyjnej.

3. Reżyseria – Uniwersytet Śląski


 

Kierunek reżyseria realizowany jest na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Cieszy się sporą popularnością wśród osób, które chcą swoją przyszłość zawodową związać z pracą w mediach. Do wyboru są studia stacjonarne, które są bezpłatne oraz studia niestacjonarne płatne w semestralnych ratach. Rekrutacja na studia polega na egzaminach teoretycznych i praktycznych. Dopiero ich pozytywne zdanie umożliwia dalszy proces rekrutacji.

Studenci kierunku reżyseria mają możliwość nauki pod okiem wybitnych wykładowców, którzy są praktykami sztuki filmowej i teatralnej. Posiadają doskonałe warunki do rozwoju. Mają również możliwość kształcenia w ramach programu Erasmus, który otwiera przed nimi wiele zagranicznych możliwości. Absolwenci kierunku są doskonale przygotowani do pracy w branży filmowej, telewizyjnej oraz teatralnej.

4. Grafika warsztatowa – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

 

Kierunek grafika warsztatowa, który cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów na studia, znajdziemy na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Studenci mogą wybrać dzienne jednolite studia magisterskie lub niestacjonarne studia I stopnia (wieczorowe i zaoczne), które trwają 3 lata. Studenci kierunku grafika warsztatowa mają do dyspozycji nowoczesne pracownie, świetnie rozwiniętą bazę dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrę naukową, złożoną z najlepszych artystów w swojej branży.

 

 

Studenci w trakcie studiów przygotowują się przede wszystkim od strony praktycznej do wykonywania zawodu grafika. W programie zajęć sporo jest też wiedzy ogólnej, humanistycznej, przedmiotów związanych z kulturą oraz teorią sztuki. Absolwenci kierunku są wszechstronnie przygotowani i wyposażeni do pracy w swoim zawodzie.

5. Fizjoterapia – 8 osób na miejsce - AWF w Katowicach

 


 

Kierunek fizjoterapia na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oferuje studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym oraz studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studenci mają doskonale przygotowane programy nauczania, które umiejętnie łączą w sobie wiedzę teoretyczną z praktyczną nauką zawodu.

 

 

Do dyspozycji studentów jest świetnie wyposażona baza dydaktyczna, a także wykwalifikowana kadra, w której skład wchodzą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i profesjonaliści zajmujący się fizjoterapią w praktyce. Studia wszechstronnie przygotowują do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest bardzo poszukiwany na rynku pracy. Doświadczeni, przygotowani zawodowo fizjoterapeuci mają wiele możliwości pracy zarówno w ośrodkach państwowych, jak i prywatnych.

6. Lekarski – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Kierunek lekarski na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach to jednolite studia magisterskie, które trwają 12 semestrów. Realizowane są w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych oraz klinicznych. Studenci poznają ogólną wiedzę medyczną, około medyczną oraz wiele dodatkowych przedmiotów, które są niezbędne do nauki wykonywania zawodu lekarza. W trakcie kształcenia poza wiedzą teoretyczną studenci maja wiele zajęć w laboratoriach i klinikach.

 

 

Do dyspozycji studentów jest nowoczesna baza dydaktyczna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wykształcona i profesjonalna baza wykładowców, a także zaawansowane technologicznie pomoce naukowe. Po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim ich absolwenci są doskonale przygotowani do wykonywania zawodu lekarza w publicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej. Aby jednak uzyskać prawo do wykonywania zawodu, konieczne jest podejście do ogólnopolskiego lekarskiego Egzaminu Końcowego.

 


 

7. Kosmetologia – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Studia na kierunku kosmetologia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym to propozycja dla osób, które interesują się nowoczesnym podejściem do zdrowia i urody. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – najpierw są trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie uzupełniające.

 

 

Studenci kosmetologii w trakcie kształcenia poznają gruntowną wiedzę z zakresu funkcjonowania człowieka, sporo wiedzy medycznej, a także nowoczesne metody i technologie wykorzystywane w gabinetach medycyny estetycznej i kosmetologicznych. Kształcenie odbywa się na wysokim poziomie i kładzie duży nacisk na umiejętności praktyczne.

Studenci w trakcie nauki mają wiele zajęć praktycznych, warsztatów, szkoleń, laboratoriów, a także stażów i praktyk zawodowych w renomowanych, nowoczesnych gabinetach kosmetycznych czy klinikach. Nauka odbywa się w nowoczesnej bazie dydaktycznej i pod okiem doświadczonych specjalistów, zarówno wykładowców, jak i praktyków. Absolwenci kosmetologii są kompleksowo przygotowani do wykonywania swojego zawodu.

8. Biotechnologia medyczna – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Biotechnologia medyczna to nowoczesny kierunek studiów, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy. Studia kształcą profesjonalistów z zakresu biotechnologii, którzy są przygotowani do pracy w laboratoriach, ośrodkach medycznych oraz firmach farmaceutycznych. Studia na kierunku biotechnologia medyczna są dwustopniowe i składają się z trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich studiów magisterskich. Program kształcenia realizowany jest na wysokim poziomie.

W trakcie nauki studenci poznają gruntowną wiedzę biologiczną, chemiczną, a także dotyczącą metod badawczych, diagnostycznych, badań laboratoryjnych oraz nowych technologii wykorzystywanych w medycynie. Studenci mają do dyspozycji nowoczesne pracownie, świetnie przygotowaną bazę dydaktyczną oraz profesjonalną kadrę wykładowców. Poza sporą ilością wiedzy teoretycznej, studenci mają wiele zajęć teoretycznych, laboratoryjnych, warsztatów czy dodatkowych szkoleń. Studia biotechnologiczne kompleksowo przygotowują do konkretnego zawodu, a ich absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

 


 

9. Zarządzanie, specjalność zarządzanie sportem – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Studia na kierunku zarządzanie na Akademii Wychowania Fizycznego prowadzone są w systemie dwustopniowym – trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich studiów magisterskich. Specjalność zarządzanie sportem to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą połączyć zainteresowanie sportem z prowadzeniem własnej działalności bądź zarządzaniem biznesem sportowym lub turystycznym.

 

 

Celem kształcenia jest przygotowanie nowoczesnych kadr zarządzających do pracy na stanowiskach menedżerskich oraz kierowniczych. W programie kształcenia znajduje się szereg przedmiotów, takich jak ekonomia, rachunkowość, przedsiębiorczość oraz różne formy zarządzania: finansami, zasobami ludzkimi czy przedsiębiorstwami. Nowoczesna baza dydaktyczna Akademii Wychowania Fizycznego oraz doskonale przygotowana kadra naukowa to gwarancja wysokiego poziomu kształcenia. Absolwenci zarządzania są świetnie przygotowani pod względem zarówno merytorycznym, jak i praktycznym do pracy w wyuczonym zawodzie.

10. Farmacja – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Studia farmaceutyczne są prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Są to jednolite studia magisterskie, które trwają pięć lat. W programie studiów znajduje się szereg przedmiotów medycznych, farmaceutycznych, a także klinicznych. W trakcie kształcenia studenci mają wiele praktyk, szkoleń, zajęć w laboratoriach oraz ćwiczeń i kursów.

 

 

Studia farmaceutyczne kompleksowo przygotowują do pracy w zawodzie farmaceuty i zatrudnienia w aptekach, laboratoriach oraz firmach farmaceutycznych. Studenci farmacji mają do dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną, świetną kadrę wykwalifikowanych wykładowców, a także możliwość odbywania praktyk i stażów zawodowych w nowoczesnych i renomowanych firmach. Absolwenci farmacji są kompleksowo i gruntownie przygotowani do wykonywania wyuczonego zawodu.

Zobacz uczelnie na mapie w Katowicach