Społeczna Akademia Nauk (SAN) - Wydział Zamiejscowy w Kielcach

25-562 Kielce

ul. Peryferyjna 15

tel.:

41 331 74 10 wew. 227, 517 317 117

ikonka email do uczelni

kielce@san.edu.pl

Studia dyplomowe
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Zarządzanie

Opis Uczelni

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zamiejscowy w Kielcach

Społeczna Akademia Nauk, to wielowydziałowa uczelnia, powołana do życia z inicjatywy Stowarzyszenia Oświatowców Polskich, rozpoczęła działalność na podstawie decyzji wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej 19-XII-1994r. w Łodzi. Uczelnia posiada kilkanaście oddziałów zamiejscowych, w tym zagraniczny w Londynie. W 2000r., jako pierwsza w regionie łódzkim wyższa uczelnia niepubliczna, uzyskała pełne uprawnienia magisterskie.

Wydział Zamiejscowy w Kielcach, rozpoczął swoją działalność edukacyjną, jako jedyna uczelnia regionu świętokrzyskiego, posiadająca status Akademii. Prowadząc w Kielcach studia na wydziałach związanych z bezpieczeństwem i handlem, Społeczna Akademia Nauk, daje absolwentom wiele możliwości atrakcyjnych form zatrudnienia. Indeks kieleckiej uczelni jest bardzo poszukiwanym atutem na rynku pracy i doceniany przez pracodawców i przedsiębiorców.

Renoma uczelni poświadczona została licznymi certyfikatami, uprawnieniami i nagrodami, zajmując czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych. Ponad 70% absolwentów kieleckiego wydziału uważa, że zdobyta podczas studiów wiedza podniosłą ich kwalifikacje zawodowe i miała kluczowy wpływ na zwiększenie przyszłych zarobków. Kielecka uczelnia oferuje swoim studentom studia pierwszego stopnia – licencjackie, magisterskie i podyplomowe.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Dlaczego warto wybrać Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach?
Jak wygląda kampus UMCS?| CAMPUS TOUR 2020
WSPA Lublin

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni świętokrzyskie