Społeczna Akademia Nauk (SAN) - Wydział Zamiejscowy w Kielcach(Niepublliczna)

palceholder

25-562 Kielce

ul. Peryferyjna 15

tel.:

41 331 74 10 wew. 227, 517 317 117

Studia dyplomowe - kierunki
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Zarządzanie

Opis Uczelni

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK (SAN) - WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KIELCACH

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zamiejscowy w Kielcach

Społeczna Akademia Nauk, to wielowydziałowa uczelnia, powołana do życia z inicjatywy Stowarzyszenia Oświatowców Polskich, rozpoczęła działalność na podstawie decyzji wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej 19-XII-1994r. w Łodzi. Uczelnia posiada kilkanaście oddziałów zamiejscowych, w tym zagraniczny w Londynie. W 2000r., jako pierwsza w regionie łódzkim wyższa uczelnia niepubliczna, uzyskała pełne uprawnienia magisterskie.

Wydział Zamiejscowy w Kielcach, rozpoczął swoją działalność edukacyjną, jako jedyna uczelnia regionu świętokrzyskiego, posiadająca status Akademii. Prowadząc w Kielcach studia na wydziałach związanych z bezpieczeństwem i handlem, Społeczna Akademia Nauk, daje absolwentom wiele możliwości atrakcyjnych form zatrudnienia. Indeks kieleckiej uczelni jest bardzo poszukiwanym atutem na rynku pracy i doceniany przez pracodawców i przedsiębiorców.

Renoma uczelni poświadczona została licznymi certyfikatami, uprawnieniami i nagrodami, zajmując czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych. Ponad 70% absolwentów kieleckiego wydziału uważa, że zdobyta podczas studiów wiedza podniosłą ich kwalifikacje zawodowe i miała kluczowy wpływ na zwiększenie przyszłych zarobków. Kielecka uczelnia oferuje swoim studentom studia pierwszego stopnia – licencjackie, magisterskie i podyplomowe.

 

Misja Uczelni

Społeczna Akademia Nauk (SAN) - Wydział Zamiejscowy w Kielcach, uczelnia o ugruntowanej pozycji na edukacyjnej mapie Kielc. SAN stała się symbolizować wyższe standardy edukacyjne i stałe zaangażowanie dla społeczności lokalnej.

Misja SAN to inwestować w ludzi poprzez dostarczanie im wiedzy i umiejętności, które będą potrzebne w dynamicznie zmieniającym się świecie. Uczelnia zapewnia szeroki zakres studiów takich jak: socjologia, pedagogika, psychologia, zarządzanie, prace socjalne i wiele innych.

Celem SAN w Kielcach jest wyposażenie studentów w nowoczesne narzędzia i praktyczne umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu w swoim życiu zawodowym. Osiągają to, tworząc środowisko, które inspiruje do nauki i badania, a także wpływając na rozwój społeczności lokalnej.

SAN szczególnie ceni sobie społeczną odpowiedzialność, stąd też dąży do tworzenia efektywnych i atrakcyjnych kierunków studiów, które pozwolą absolwentom wpłynąć na poprawę społeczeństwa i świata.

 

Stypendia na SAN

Społeczna Akademia Nauk (SAN) - Wydział Zamiejscowy w Kielcach, jest renomowaną instytucją oferującą wysokiej jakości edukację w kilku eskach nauki. Charakterystyczną cechą tej uczelni jest szereg możliwości stypendialnych dostępnych dla zdolnych studentów.

Pierwszym z nich jest Program Stypendialny SAN, który oferuje stypendia dla studentów, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami akademickimi, sportowymi lub artystycznymi. Takie stypendium jest dostępne zarówno dla studentów obecnych, jak i nowo przyjętych.

Stypendium Rektora jest innym programem, który nagradza studentów za ich wysokie osiągnięcia naukowe. Jest dostępny dla studentów na wszystkich poziomach edukacji: licencjackiej, inżynierskiej i magisterskiej. W roku akademickim 2022/2023 jego wysokość wynosiła 650 zł miesięcznie.

Oprócz tych, SAN oferuje również stypendium socjalne dla studentów, którzy mają trudności finansowe. Jest to odpowiedź uczelni na potrzeby studentów, którym może zależeć na dobrej edukacji, ale mogą mieć problemy z pokryciem kosztów. W roku akademickim 2022/2023 wynosiło 1585 zł miesięcznie.

Społeczna Akademia Nauk w Kielcach jest przekonana, że inwestowanie w zdolnych studentów przynosi korzyści zarówno im, jak i społeczności akademickiej, dlatego oferuje tak wieleA ścieżek stypendialnych.

 

Koła naukowe

Społeczna Akademia Nauk (SAN) - Wydział Zamiejscowy w Kielcach to miejsce, gdzie studenci mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania naukowe poprzez aktywne uczestnictwo w kołach naukowych. Koła naukowe na SAN Wydział Zamiejscowy w Kielcach są szkolą kreatywnego myślenia i pracy zespołowej.

Koła naukowe są prowadzone przez doświadczonych pracowników naukowych, którzy służą pomocą, mentorstwem i inspiracją dla członków. Studenci mają możliwość realizować własne projekty naukowe i badań, które mogą być prezentowane na konferencjach naukowych zarówno na terenie uczelni, jak i poza nią.

Społeczna Akademia Nauk w Kielcach zapewnia wsparcie finansowe dla prowadzeniu badań i projektów naukowych. Działalność koła naukowego to nie tylko praca naukowa, ale także integracja, rozwijanie umiejętności społecznych i organizacyjnych.

Dobrze funkcjonujące koło naukowe otwiera przed studentem wiele możliwości: staży, praktyk, udziału w międzynarodowych projektach badawczych, stypendiów na dalszą naukę. Koła naukowe to inwestycja czasu i energii, która przynosi wymierne korzyści.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Dlaczego warto wybrać Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach?
Jak wygląda kampus UMCS?| CAMPUS TOUR 2020
WSPA Lublin