Uniwersytet Opolski

45-052 Opole

pl. Kopernika 11a

tel.:

77 54-16-070 wew. 270, 77 54-16-071 wew. 271

ikonka email do uczelni

info@uni.opole.pl

Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Wydział Teologiczny

Opis Uczelni

Uniwersytet Opolski

Opolska uczelnia akademicka, powstała z połączenia działającej w Opolu od 1954r. Wyższej Szkoły Pedagogicznej i opolskiej Fili Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Korzystając z kilkudziesięcioletnich doświadczeń edukacyjnych, 10-III-1994r., powołano do życia Uniwersytet Opolski, który stał się jednym z 18 państwowych uczelni uniwersyteckich w kraju. Jest to najważniejsza uczelnia wyższa w Opolu, na której studiuje około 16tyś. Studentów, pod opieką prawie 800 osobowego grona dydaktyczno-naukowego.

Opolska uczelnia ma charakter interdyscyplinarny, łącząc nauki różnych dziedzin, przeważają jednak dyscypliny humanistyczne. Potencjał naukowy uczelni oprócz utytułowanej kadry naukowej, stanowią nowoczesne laboratoria i zaawansowane prace badawcze. Nawiązując kontakty biznesowe i naukowe z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i uczelniami, Uniwersytet Opolski realizuje wiele projektów, w tym między innymi Erasmus+ i Studia Europa Master, umożliwiając pracownikom i studentom wyjazdy na praktyki i odbycie części edukacji poza granicami kraju.

Obecnie struktura uniwersytecka zbudowana jest w oparciu o 12 Wydziałów i 19 Instytutów Naukowych, realizujących zadania dydaktyczne na wszystkich stopniach studiów wyższych na 47 dostępnych kierunkach, posiadając uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Ekonomia 1750
Logistyka 1850
Zarządzanie 1750
English Philology 2050
Germanische Philologie 1950
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 1800
Historia 1500
Pedagogika 1750
Politologia 1650
Praca socjalna 1750
Psychologia 2350
Socjologia 1750
Stosunki międzynarodowe 1650
Informatyka 2050
Matematyka 1700
Administracja 1930
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1930
Prawo 2030
Architektura krajobrazu 1950
Biologia 1850
Biotechnologia 1950
Inżynieria środowiska 1950
Ochrona środowiska 1950

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Studiuj na #UPJP2​! Rekrutacja
Krótki film o Ignatianum

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni opolskie