Uniwersytet Opolski (Publiczna)

45-040 Opole

pl. Kopernika 11a

tel.:

77 54-16-070
wew. 270,
77 54-16-071
wew. 271

ikonka email do uczelni

info@uni.opole.pl

Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Lekarski
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Wydział Sztuki
Wydział Teologiczny

Opis Uczelni

Uniwersytet Opolski

Opolska uczelnia akademicka, powstała z połączenia działającej w Opolu od 1954r. Wyższej Szkoły Pedagogicznej i opolskiej Fili Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Korzystając z kilkudziesięcioletnich doświadczeń edukacyjnych, 10-III-1994r., powołano do życia Uniwersytet Opolski, który stał się jednym z 18 państwowych uczelni uniwersyteckich w kraju. Jest to najważniejsza uczelnia wyższa w Opolu, na której studiuje około 16tyś. Studentów, pod opieką prawie 800 osobowego grona dydaktyczno-naukowego.

Opolska uczelnia ma charakter interdyscyplinarny, łącząc nauki różnych dziedzin, przeważają jednak dyscypliny humanistyczne. Potencjał naukowy uczelni oprócz utytułowanej kadry naukowej, stanowią nowoczesne laboratoria i zaawansowane prace badawcze. Nawiązując kontakty biznesowe i naukowe z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i uczelniami, Uniwersytet Opolski realizuje wiele projektów, w tym między innymi Erasmus+ i Studia Europa Master, umożliwiając pracownikom i studentom wyjazdy na praktyki i odbycie części edukacji poza granicami kraju.

Obecnie struktura uniwersytecka zbudowana jest w oparciu o 12 Wydziałów i 19 Instytutów Naukowych, realizujących zadania dydaktyczne na wszystkich stopniach studiów wyższych na 47 dostępnych kierunkach, posiadając uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Administracja3860 zł/rok
Informatyka4100 zł/rok
Pedagogika3500 zł/rok
Praca socjalna3500 zł/rok
Prawo4060 zł/rok
Psychologia5000 zł/rok
Bezpieczeństwo wewnętrzne3860 zł/rok
English Philology4100 zł/rok
Finanse i Rachunkowość I stopnia3500 zł/rok
Finanse i Rachunkowość II stopnia3500 zł/rok
English Philology, practical profile4500 zł/rok
Kierunek Lekarski30 000 zł/rok
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna4000 zł/rok
Dietetyka6200 zł/rok
Biotechnologia medyczna3900 zł/rok
Pedagogika II stopnia3500 zł/rok
Praca socjalna II stopnia3500 zł/rok
Administracja II stopnia3900 zł/rok
Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia3900 zł/rok
Biotechnologia medyczna II stopnia3900 zł/rok
Ochrona środowiska II stopnia3600 zł/rok

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Studiuj na #UPJP2​! Rekrutacja
Krótki film o Ignatianum

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni opolskie