Uniwersytet Opolski (Publiczna)

palceholder

45-040 Opole

pl. Kopernika 11a

tel.:

77 54-16-070
wew. 270,
77 54-16-071
wew. 271

Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Lekarski
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Wydział Sztuki
Wydział Teologiczny

Opis Uczelni

Uniwersytet opolski

Uniwersytet Opolski

Opolska uczelnia akademicka, powstała z połączenia działającej w Opolu od 1954r. Wyższej Szkoły Pedagogicznej i opolskiej Fili Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Korzystając z kilkudziesięcioletnich doświadczeń edukacyjnych, 10-III-1994r., powołano do życia Uniwersytet Opolski, który stał się jednym z 18 państwowych uczelni uniwersyteckich w kraju. Jest to najważniejsza uczelnia wyższa w Opolu, na której studiuje około 16tyś. Studentów, pod opieką prawie 800 osobowego grona dydaktyczno-naukowego.

Opolska uczelnia ma charakter interdyscyplinarny, łącząc nauki różnych dziedzin, przeważają jednak dyscypliny humanistyczne. Potencjał naukowy uczelni oprócz utytułowanej kadry naukowej, stanowią nowoczesne laboratoria i zaawansowane prace badawcze. Nawiązując kontakty biznesowe i naukowe z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i uczelniami, Uniwersytet Opolski realizuje wiele projektów, w tym między innymi Erasmus+ i Studia Europa Master, umożliwiając pracownikom i studentom wyjazdy na praktyki i odbycie części edukacji poza granicami kraju.

Obecnie struktura uniwersytecka zbudowana jest w oparciu o 12 Wydziałów i 19 Instytutów Naukowych, realizujących zadania dydaktyczne na wszystkich stopniach studiów wyższych na 47 dostępnych kierunkach, posiadając uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego.

 

Misja Uczelni

Uniwersytet Opolski, zlokalizowany w sercu Opola, to ważny ośrodek akademicki w Polsce. Od lat przyciąga studentów z całego kraju, oferując wysokiej jakości edukację i angażując się w życie społeczności lokalnej.

Misją uczelni jest tworzenie, gromadzenie i przekazywanie wiedzy za pośrednictwem badań naukowych i kształcenia. Pracownicy naukowi Uniwersytetu Opolskiego głęboko wierzą w siłę intelektu i rozwijanie talentów młodych ludzi.

Różnorodność jest fundamentalną wartością na Uniwersytecie Opolskim. Uczelnia pragnie stworzyć otwarte, różnorodne środowisko naukowe, które szanuje indywidualne różnice, kultywuje współpracę i promuje naukę jako narzędzie zmiany społecznej.

Uniwersytet Opolski jest zobowiązany do promowania i utrzymania wysokich standardów etycznych we wszystkich aspektach swojej działalności, z zachowaniem równowagi między ambicjami naukowymi a zasadami odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

 

Koła naukowe

Uniwersytet Opolski w Opolu to miejsce, gdzie nauka i pasje idą w parze. Stałym elementem życia akademickiego, które to potwierdza, są koła naukowe.

Koła naukowe na Uniwersytecie Opolskim to szereg grup o różnorodnym profilu - od nauk przyrodniczych, przez nauki humanistyczne, aż po nauki techniczne. Studenci pod okiem doświadczonych naukowców mogą rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać dodatkową wiedzę i umiejętności, a także brać udział w badaniach naukowych.

To właśnie w kołach naukowych wielu studentów podejmuje swoje pierwsze próby naukowe, prezentuje wyniki na konferencjach czy seminariach, zdobywa cenne doświadczenia i kontakty, które mogą okazać się kluczowe w późniejszej karierze.

Partycypacja w pracy kół naukowych daje studentom nie tylko możliwość rozwoju, ale też dostarcza wspaniałych przeżyć i buduje więzi, które często zostają na całe życie. Zaczynając swoją przygodę z Uniwersytetem Opolskim, warto zainteresować się ich działalnością.

 

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim

Uniwersytet Opolski z tradycjami w Opole, to jedno z czołowych miejsc, które łączą naukę z praktyką. Uczelnia jest znana ze swojego ducha innowacyjności i zaangażowania w kształcenie studentów, tak aby byli przygotowani na wyzwania współczesnego rynku pracy. Dobre wykorzystanie środków technologicznych i nowatorskie podejście do procesu edukacji to coś, co sprawia, że Uniwersytet Opolski jest wyjątkowy.

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim są wyjątkowe. Oferowane są one w najróżniejszych dziedzinach, umożliwiając studentom zdobycie dodatkowych kwalifikacji oraz rozszerzenia swoich horyzontów. Na uczelni prowadzone są studia podyplomowe w obszarach tak różnych jak finanse, edukacja, informatyka, kulturoznawstwo czy psychologia. Uczelnia zapewnia studentom najnowocześniejsze metody nauczania, a zdobywane umiejętności są zawsze aktualne i przydatne na rynku pracy.

Co ważne, Uniwersytet Opolski stawia na bliskie relacje z lokalnym środowiskiem, co pomaga studentom łatwo zintegrować się z Opolem i otaczającym go regionem. To miejsce, gdzie inwestując w edukację, inwestujesz w swoją przyszłość.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Administracja3860 zł/rok
Informatyka4100 zł/rok
Pedagogika3500 zł/rok
Praca socjalna3500 zł/rok
Prawo4060 zł/rok
Psychologia5000 zł/rok
Bezpieczeństwo wewnętrzne3860 zł/rok
English Philology4100 zł/rok
Finanse i Rachunkowość I stopnia3500 zł/rok
Finanse i Rachunkowość II stopnia3500 zł/rok
English Philology, practical profile4500 zł/rok
Kierunek Lekarski30 000 zł/rok
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna4000 zł/rok
Dietetyka6200 zł/rok
Biotechnologia medyczna3900 zł/rok
Pedagogika II stopnia3500 zł/rok
Praca socjalna II stopnia3500 zł/rok
Administracja II stopnia3900 zł/rok
Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia3900 zł/rok
Biotechnologia medyczna II stopnia3900 zł/rok
Ochrona środowiska II stopnia3600 zł/rok

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Studiuj na #UPJP2​! Rekrutacja
Krótki film o Ignatianum