Uniwersytet Rzeszowski (UR)

35-959 Rzeszów

Al. Rejtana 16c

tel.:

17 872 10 00 (centrala telefoniczna)

ikonka email do uczelni

info@ur.edu.pl

Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
Wydział Biologiczno-Rolniczy
Wydział Ekonomii
Wydział Filologiczny
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Wydział Medyczny
Wydział Muzyki
Wydział Pedagogiczny
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Socjologiczno-Historyczny
Wydział Sztuki
Wydział Wychowania Fizycznego

Opis Uczelni

Uniwersytet Rzeszowski

Największa podkarpacka uczelnia publiczne, rozpoczęła działalność 01-IX-2001r. na podstawie ustawy wydanej przez Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Mimo młodego wieku uczelni, kontynuuje ona tradycje sięgające, 1965r., kiedy w Rzeszowie powołano do życia drugą uczelnię publiczną - Wyższą Szkołę Pedagogiczną. W skład dzisiejszego uniwersytetu weszły również Rzeszowski Wydział Ekonomii krakowskiej Akademii Rolniczej i Rzeszowska Filia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublinie.

Dysponując najnowocześniejszą aparaturą i zaawansowanymi laboratoriami, Uniwersytet Rzeszowski reprezentuje wysoki poziom badań naukowych na poziomie międzynarodowym, posiadając kilkanaście zaawansowanych Centrów Badawczych, w tym między innymi
Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii czy Laboratorium Biotechnologii.

W odpowiedzi na liczne kontakty zagraniczne, w 2015r., z inicjatywy uczelni, stworzono pierwsze w regionie Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie im. Stanisława Barańczaka. Obecnie Uniwersytet Rzeszowski posiada cztery Kolegia oferujące kilkadziesiąt kierunków studiów, na wszystkich stopniach studiów wyższych. Mając na uwadze coraz większe zainteresowanie uczelnią poza granicami kraju, uczelnia prowadzi Centrum Kultury i Języka Polskiego Dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”, realizuje tez programy MOST, Erasmus+ i programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.


 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Architektura krajobrazu 1750
Biologia 1600
Ochrona środowiska 1600
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 1600
Rolnictwo 1400
Technologia żywności i żywienie człowieka 1750
Ekonomia 1550
Filologia spec. filologia angielska 2000
Filologia spec. filologia germańska 2000
Informatyka 1900
Informatyka i ekonometria 1900
Inżynieria bezpieczeństwa 1900
Matematyka 1900
Mechatronika 1900
Dietetyka 2750
Elektroradiologia 2750
Fizjoterapia 2500
Kierunek lekarski 16000
Pielęgniarstwo 2750
Położnictwo 2750
Ratownictwo medyczne 2750
Zdrowie publiczne 2750
Pedagogika 1900
Administracja 1600
Prawo 1700
Politologia 1300
Praca socjalna 1550
Socjologia 1450
Turystyka i rekreacja 1500
Wychowanie fizyczne 1500

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Dlaczego UMCS? Studiuj w Lublinie
Chodźże na UJ
Film promocyjny wydziału medycyny UJK w Kielcach

Uniwersytet Rzeszowski (UR) - Aktualności

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni podkarpackie