Galeria Uniwersytet Rzeszowski (UR)
Galeria Uniwersytet Rzeszowski (UR)
Galeria Uniwersytet Rzeszowski (UR)
Galeria Uniwersytet Rzeszowski (UR)
Galeria Uniwersytet Rzeszowski (UR)
Galeria Uniwersytet Rzeszowski (UR)
Galeria Uniwersytet Rzeszowski (UR)
Galeria Uniwersytet Rzeszowski (UR)
Galeria Uniwersytet Rzeszowski (UR)
Galeria Uniwersytet Rzeszowski (UR)
Galeria Uniwersytet Rzeszowski (UR)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Agroleśnictwo

Zobacz

         

Analityka medyczna NOWOŚĆ!

Zobacz

         

Archeologia

Zobacz

Zobacz

         

Architektura krajobrazu

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności NOWOŚĆ!

Zobacz więcej

Zobacz

         

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Biologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Biotechnologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Dietetyka

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Zobacz

Zobacz

         

Ekonomia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Elektroradiologia

Zobacz

         

Filologia angielska

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Filologia germańska

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Filologia polska

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Filologia rosyjska

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Filozofia

Zobacz

Zobacz

         

Finanse i rachunkowość

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Fizjoterapia

Zobacz

Zobacz

         

Fizyka

Zobacz więcej

Zobacz

         

Grafika

Zobacz więcej

Zobacz

         

Historia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka i ekonometria

Zobacz

         

Inżynieria materiałowa

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Jazz i muzyka rozrywkowa

Zobacz

Zobacz

         

Kierunek lekarski

Zobacz

Zobacz

         

Komunikacja międzykulturowa

Zobacz

Zobacz

         

Kulturoznawstwo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Lingwistyka stosowana

Zobacz

Zobacz

         

Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Zobacz

Zobacz

         

Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego NOWOŚĆ!

Zobacz

         

Malarstwo NOWOŚĆ!

Zobacz

         

Matematyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Mechatronika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Menedżer rozwoju produktu

Zobacz więcej

Zobacz

         

Nanotechnologia

Zobacz więcej

Zobacz

         

Nauczanie języków obcych – język angielski i rosyjski

Zobacz

         

Nauki o rodzinie

Zobacz

         

Ochrona środowiska

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Optometria

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika specjalna

Zobacz więcej

Zobacz

         

Pielęgniarstwo

         

Politologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Położnictwo

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Praca socjalna

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Prawo

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia - planowane uruchomienie kierunku od roku akademickiego 2023/2024

         

Ratownictwo medyczne

Zobacz

Zobacz

         

Rolnictwo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Socjologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Stosunki międzynarodowe

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Studia europejskie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Studia miejskie NOWOŚĆ!

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Systemy diagnostyczne w medycynie

Zobacz więcej

Zobacz

         

Sztuki wizualne

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Technologia żywności i żywienie człowieka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Turystyka historyczna i kulturowa

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Turystyka i rekreacja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Wychowanie fizyczne

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie państwem NOWOŚĆ!

Zobacz

Zobacz

         

Zdrowie publiczne

Zobacz więcej