Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) (Publiczna)

palceholder

80-210 Gdańsk

ul. Skłodowskiej-Curie 3a

tel.:

(58) 349 13 91

Analityka medyczna
Badania kliniczne
Dietetyka
Elektroradiologia
Farmacja
Fizjoterapia
Fizjoterapia dna miednicy
Kierunek Lekarski
Kierunek lekarsko-dentystyczny
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny
Psychologia zdrowia
Ratownictwo medyczne
Techniki dentystyczne
Trychologia kliniczna
Zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia
Zdrowie środowiskowe

Opis Uczelni

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY (GUMED)

Gdański Uniwersytet Medyczny jest jednym z najstarszych uniwersytetów medycznych w Polsce. Tradycja Uczelni sięga wileńskiego Uniwersytetu Stefana Batorego, który powstał 100 lat temu.

W GUMed studiuje ponad 6000 studentów na czterech wydziałach (Lekarskim, Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Farmaceutycznym, Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), w tym blisko 1000 studentów zagranicznych. 

Prowadzimy 17 programów w języku polskim (1 stopień studiów, 2 stopień studiów, studia jednolite magisterskie) i 7 programów w języku angielskim.

 

Misja Uczelni

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed), zlokalizowany w historycznym i malowniczym mieście Gdańsku, jest jednym z czołowych ośrodków nauk medycznych w Polsce.

Jego misja zwraca uwagę na doskonałość w nauczaniu, prowadzenie wysokiej jakości badań oraz wpływanie na dobrostan społeczności. To powoduje, że jest to uczelnia, która nie tylko skupia się na transmisji wiedzy, ale także aktywnie angażuje się w poprawę jakości życia przez innowacyjne badania medyczne.

Główne aspekty misji GUMed obejmują kształcenie lekarzy i specjalistów służby zdrowia na najwyższym poziomie, prowadzenie badań naukowych i klinicznych mających na celu zmniejszanie chorobowości i śmiertelności, a także promowanie zdrowia w lokalnej społeczności i na świecie. Jego dedykowany personel akademicki i nowocześnie wyposażone obiekty tworzą idealne warunki do nauki i badań.

GUMed jest prawdziwym liderem w dziedzinie medycyny, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, utrzymując niestrudzenie swoją misję na rzecz poprawy zdrowia i dobrobytu wszystkich ludzi.

 

Koła naukowe

Zlokalizowany w sercu Trójmiasta, Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) jest wyjątkową instytucją, szczególnie ze względu na bogatą ofertę kół naukowych. Przy GUMed funkcjonuje ponad 60 kół naukowych, w których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać cenne doświadczenia praktyczne.

Działalność kół naukowych GUMed obejmuje szeroki zakres dziedzin medycyny. Od nauk podstawowych, takich jak anatomia czy biologia molekularna, po specjalistyczne dyscypliny medyczne, takie jak kardiologia czy neurologia. Co ciekawe, uczelnia oferuje też koła naukowe dla zainteresowanych alternatywnymi podejściami do zdrowia, takimi jak medycyna naturalna czy aromaterapia.

Pod opieką doświadczonych naukowców, studenci GUMed mają okazję prowadzić własne badania, prezentować wyniki na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz publikować je w recenzowanych czasopismach. Udział w kołach naukowych umożliwia studentom nie tylko rozwinięcie umiejętności badawczych, ale też nawiązanie wartościowych kontaktów zawodowych i wyznaczenie ścieżki swojej przyszłej kariery naukowej.

 

Kierunki studiów podyplomowych na GUMed

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) w Gdańsku to renomowana instytucja edukacyjna, która oferuje szeroki wybór studiów podyplomowych dostosowanych do różnych specjalizacji medycznych i pokrewnych.

Można tu zdobyć zaawansowane kwalifikacje z zakresu medycyny, farmacji, zdrowia publicznego i wielu innych. W ramach oferty GUMed, znajdują się zarówno studia podyplomowe jednolite magisterskie, jak i liczne studia II stopnia.

Uniwersytet stale rozwija swoje programy edukacyjne, dostosowując się do najnowszych trendów i badań naukowych. Stałe podnoszenie kwalifikacji kadry naukowej oraz inwestycje w nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną przekładają się na wysoką jakość oferowanej edukacji.

Starannie zaprojektowane programy studiów podyplomowych oferowane na GUMed pozwalają na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych w wybranej specjalności. W ofercie uczelni znajdziemy m.in. kierunki takie jak Dietetyka Kliniczna, Epidemiologia czy Onkologia i Hematologia Dziecięca.

Kształcenie na GUMed daje możliwość nie tylko zrozumienia teorii, ale także zdobycia cennej praktyki, gwarantującej pewniejszy start w przyszłym zawodzie. Warto zatem zainteresować się propozycją Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

1. Kierunek lekarsko-dentystyczny

Studia na Kierunku lekarsko-dentystycznym to studia jednolite magisterskie. Program kształcenia trwa 5 lat. Kończy się uzyskaniem dyplomu lekarze dentysty. Można je studiować w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Gwarantują niezbędne umiejętności w dalszym życiu zawodowym. Studia na tym kierunku są odpowiedzią na zapotrzebowania rynku pracy. W siatce zajęć znajdziemy między innymi: stomatologia wieku rozwojowego, protetyka stomatologiczna, chirurgia stomatologiczna, chirurgia szczękowo - twarzowa, radiologia stomatologiczna czy patologia jamy ustnej.

Dodatkowo znajdziemy również nauki ogólnolekarskie. Studia oferują bardzo szeroki zakres zatrudnienia. Absolwenci mogą podjąć pracę w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach badawczo rozwojowych, instytucjach, które zajmują się propagowaniem edukacji prozdrowotnej czy gabinetach publicznych. Studnia na kierunku lekarsko-dentystycznym to propozycja dla osób, które myślą o karierze medycznej nie do końca zwianej z medycyną.

Zasady rekrutacji na kierunek lekarsko-dentystyczny Kierunek lekarsko-dentystyczny


2. Kierunek lekarski

Studia na kierunku lekarskim to studia jednolite magisterskie. Program kształcenia trwa 6 lat. Kończą się uzyskaniem dyplomu lekarza. Można w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studenci zdobywają szczególne umiejętności przydatne w dalszym życiu zawodowym. Odbywają tez obowiązkowe praktyki w klinikach i na oddziałach szpitalnych. W programie studiów lekarskich znajdziemy miedzy innymi: biofizyka, socjologia medycyny, psychologia lekarska, pediatria, psychiatria, epidemiologia czy medycyna sądowa. Studenci powinni być odporni na stres, a także powinni poprawnie działać w sytuacjach ekstremalnych i kryzysowych.

Absolwenci mają szerokie możliwości zatrudnienia. Między innymi w: instytucjach badawczych, ośrodkach badawczo rozwojowych, pogotowiu ratunkowym, zakładach nauk podstawowych czy administracji państwo samorządowej. Mogą podjąć dracena stanowisku: lekarz ogólny, chirurg, kardiolog, pediatra czy ginekolog. Jest to idealny kierunek dla osób, czujących powołanie do pracy w szeroko pojętej służbie zdrowia.

Zasady rekrutacji na kierunek lekarskiKierunek lekarski


3. Kierunek analityka medyczna

Studia na kierunku analityka medyczna to studia jednolite magisterskie. Kształcenie trwa zazwyczaj 5 lat. Kończą się uzyskaniem dyplomu magistra. Można je podjąć w trybie stacjonarnym. Gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej. W palnie zajęć znajduje się wiele interesujących przedmiotów między innymi takich jak: histologia, psychologia, historia medycyny, chemia organiczna, chemia analityczna czy chemia fizyczna. Studenci mogą korzystać z wymian studenckich, kół naukowych czy ciekawych zajęć fakultatywnych.

Absolwenci znajdą pracę w: zakładach opieki zdrowotnej, jednostkach administracji publicznej, specjalistycznych laboratoriach dentystycznych. Absolwenci często decydują się na związanie swojej przyszłości z firmami farmaceutycznymi lub zawodem przedstawiciela medycznego. Są to idealne studia dla osób o wszechstronnych zainteresowaniach z obszaru nauk ścisłych, chemicznych i medycznych. Gwarantuje ciekawe warunki zarobkowe.

Zasady rekrutacji na kierunek analityka medycznaKierunek analityka medyczna

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

MONOPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ | PANS WŁOCŁAWEK
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Rekrutacja UMB 2021 - zmiany w zasadach przyjęć