Galeria Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Galeria Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Galeria Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Galeria Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Galeria Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Galeria Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Galeria Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Galeria Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Galeria Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Galeria Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Architektura

Zobacz

Zobacz

         

Automatyka i robotyka

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Biotechnologia

Zobacz

Zobacz

         

Budownictwo

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Elektromobilność

Zobacz

         

Elektronika i telekomunikacja

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Elektrotechnika

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Energetyka

Zobacz

Zobacz

         

Finanse i rachunkowość

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Geodezja i planowanie przestrzenne

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria chemiczna i procesowa

Zobacz

         

Inżynieria farmaceutyczna

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria i analiza danych

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria materiałowa

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria mechaniczna

Zobacz

         

Inżynieria medyczna

Zobacz

         

Inżynieria procesów biznesowych

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria środków transportu

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria środowiska

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria środowiska - inżynieria komunalna

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria w medycynie

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria wzornictwa przemysłowego

Zobacz

         

Logistyka

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Lotnictwo i kosmonautyka

Zobacz

         

Matematyka - zastosowania matematyki w ekonomii

Zobacz

Zobacz

         

Mechanika i budowa maszyn

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Mechatronika

Zobacz

Zobacz

         

Technologia chemiczna

Zobacz

Zobacz

         

Transport

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie w sporcie

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni...


Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza to naukowa wizytówka Rzeszowa. Dotychczasowe osiągnięcia tej najstarszej uczelni technicznej w Polsce południowo-wschodniej zobowiązują, aby oferowane kierunki studiów odpowiadały aktualnym potrzebom rynku, a zdobyty dyplom otwierał drzwi do firm i przedsiębiorstw na całym świecie.

Politechnika Rzeszowska odgrywa szczególną rolę w rzeszowskim środowisku akademickim. Od ponad 70 lat kształci inżynierów przygotowanych do prowadzenia badań naukowych, wdrażania innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jest to nowoczesny ośrodek naukowy ściśle powiązany z przemysłem i jedna z najlepszych polskich uczelni technicznych z niepowtarzalną atmosferą studiowania, zapewniająca bardzo dobre warunki do rozwoju pasji i zainteresowań. Na uczelni są prowadzone studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, a także studia podyplomowe.

Politechnika Rzeszowska kształci na ponad 30 kierunkach studiów. Innowacyjny system kształcenia daje studentom możliwość wyboru ciekawych kierunków i specjalności oraz wykreowania własnej ścieżki kształcenia. Sztandarowym kierunkiem, z którego uczelnia jest szczególnie dumna, jest lotnictwo i kosmonautyka. Kształci się tu pilotów lotnictwa cywilnego. Specjalność „pilotaż” gwarantuje nieprzeciętne wykształcenie, które zdecydowanie wyróżnia się swoją specyfiką na tle innych kierunków i uczelni.

Na siedmiu wydziałach Politechniki Rzeszowskiej kształci się ponad 11000 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Są to:

 • Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury,
 • Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa,
 • Wydział Chemiczny,
 • Wydział Elektrotechniki i Informatyki,
 • Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej,
 • Wydział Mechaniczno-Technologiczny,
 • Wydział Zarządzania.
 • Sercem uczelni są niezmiennie studenci oraz miasteczko akademickie, gdzie znajduje się 6 domów studenckich o wysokim standardzie dla ok. 2000 mieszkańców. Panuje tutaj niesamowita atmosfera, a z uwagi na usytuowanie blisko centrum miasta kulturalna i rozrywkowa oferta Rzeszowa pozostaje na wyciągniecie ręki. Studia to też czas rozwoju osobistego. Studenci mogą działać w ponad 60 kołach naukowych. Każdy młody naukowiec, który chce realizować pasje i zgłębiać tajniki wiedzy pod opieką znakomitych fachowców, może dołączyć do grupy ludzi, którzy dzielą się swoimi zainteresowaniami. Warto wymienić takie koła, jak: Euroavia, PRz Racing czy Legendary Rover, których członkowie odnoszą liczne sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

  Kampus Politechniki Rzeszowskiej jest bardzo dobrze wyposażony pod względem dydaktycznym. Znajdują się tu nowoczesne laboratoria badawcze oraz unikatowa aparatura naukowa, które pozwalają na tworzenie innowacyjnych technologii. Biblioteka Politechniki Rzeszowskiej szczyci się ogromnym księgozbiorem. Liczne udogodnienia pomagają osobom z niepełnosprawnościami w podjęciu studiów. Studenci mają również do dyspozycji kompleks sportowy.

  Uczelnia współpracuje z wieloma prestiżowymi firmami. Dzięki tym porozumieniom studenci oraz absolwenci Politechniki Rzeszowskiej mogą podejmować nowe wyzwania na rynku pracy. Celem PRz jest zapewnienie jak najwyższego poziomu edukacyjnego.

  Bardzo ważnym elementem edukacji na studiach na Politechnice Rzeszowskiej jest wymiana międzynarodowa w ramach programu UE Erasmus+. Dotyczy szkoleń, młodzieży i sportu. Działanie programu opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które swoimi innowacyjnymi pomysłami poszerzyły możliwość edukacji wielu młodych ludzi. Studenci Politechniki Rzeszowskiej mają możliwość wyjazdu do ponad 100 krajów na całym świecie, m.in. w Chinach czy Brazylii.

  Na Politechnice Rzeszowskiej aktywnie działa Biuro Karier, które stanowi pomost między studentami i absolwentami szkół wyższych a rynkiem pracy. Platforma internetowa „Inżynier od zaraz” zapewnia skuteczną komunikację między poszukującymi pracy i pracodawcami, co przekłada się na łatwiejsze znalezienie zatrudnienia, ciekawego stażu lub praktyki zawodowej. Studenci i absolwenci Politechniki Rzeszowskiej mogą tworzyć na platformie własne profile, prezentując swoje doświadczenie zawodowe i kompetencje.

  Politechnika Rzeszowska organizuje również juwenalia. W 2024 roku impreza ta po raz trzeci została wyróżniona tytułem „Najlepsze Juwenalia w Polsce”. Wydarzenie odbywa się nie tylko z myślą o studentach rzeszowskich uczelni, lecz także o mieszkańcach i wszystkich pasjonatach muzyki. Repertuar, miejsce oraz czas dobierane są w taki sposób, aby sprostać potrzebom wszystkich uczestników. Juwenalia to również wydarzenia kulturalne oraz sportowe. Scena muzyczna, na której występują znakomite gwiazdy polskiej muzyki, co roku przyciąga blisko 100 tys. osób bawiących się wspólnie na terenie Politechniki Rzeszowskiej.

  Życie studenckie to nie tylko nauka i dobra zabawa. Wielu studentów aktywnie uczestniczy w życiu sportowym Politechniki Rzeszowskiej. Klub Uczelniany AZS, współpracując z Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej, prowadzi zajęcia w sekcjach sportowych. Można ćwiczyć: aerobik, badminton, futsal, judo, karate kyokushin, kolarstwo górskie, koszykówkę, lekką atletykę, narciarstwo, pływanie, piłkę nożną kobiet i mężczyzn, sporty wodne, piłkę ręczną kobiet i mężczyzn, piłkę siatkową kobiet i mężczyzn, sporty zimowe, szachy, tenis, tenis stołowy, trójbój siłowy, unihokej i wspinaczkę sportową. Najlepsi zawodnicy z poszczególnych sekcji sportowych reprezentują uczelnię podczas imprez sportowych organizowanych na arenie krajowej i międzynarodowej, takich jak: Akademickie Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego.

  Na uczelni działają Chór Akademicki Politechniki Rzeszowskiej, Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Połoniny” oraz Akademickie Radio i Telewizja Centrum.

  Miłośnicy latania szybowcami mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w Akademickim Ośrodku Szybowcowym w pięknej wsi w Bieszczadach – Bezmiechowej. Funkcjonujący tam ośrodek posiada certyfikat ULC dla ośrodków szkolenia lotniczego FTO (ang. Flight Training Organisation), który pozwala na prowadzenie szkoleń szybowcowych do licencji pilota szybowcowego.

  Ważną częścią uczelni jest Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej. Działania Samorządu skupiają się na reprezentowaniu studentów podczas rozmów z władzami.

  Dlaczego warto z nami budować przyszłość? Bo Politechnika Rzeszowska stawia na edukację jutra, edukację nowoczesną, edukację innowacyjnych rozwiązań odpowiadającą na potrzeby rynku. Uczelnia kształci generację kolejnej rewolucji przemysłowej, pokolenie twórczych, aktywnych i świadomych ludzi, dla których wiedza to wartość najwyższa i klucz do sukcesu.   

  Życie studenckie


  Studenci Politechniki Rzeszowskiej mogą rozwijać swoje zainteresowania w 55 kołach naukowych. Organizacje te działają na każdym wydziale uczelni. W kołach studenci pracują pod okiem wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej. Przynależność do kół naukowych daje możliwość poznania wielu ludzi, którzy wspólnie realizują różnego rodzaju przedsięwzięcia, biorą udział w konkursach oraz projektach krajowych i międzynarodowych.

  Politechnika Rzeszowska organizuje również juwenalia. W 2014 roku impreza ta została wyróżniona tytułem „Najlepsze Juwenalia w Polsce”. Wydarzenie odbywa się nie tylko z myślą o studentach rzeszowskich uczelni, lecz także o mieszkańcach i wszystkich pasjonatach muzyki. Repertuar, miejsce oraz czas dobierane są w taki sposób, aby sprostać potrzebom wszystkich uczestników. Juwenalia to również wydarzenia kulturalne oraz sportowe. Scena muzyczna, na której występują znakomite gwiazdy polskiej muzyki, co roku przyciąga blisko 100 000 osób bawiących się wspólnie na terenie Politechniki Rzeszowskiej.

  Życie studenckie to nie tylko nauka i dobra zabawa. Wielu studentów aktywnie uczestniczy w życiu sportowym Politechniki Rzeszowskiej. Klub Uczelniany AZS, współpracując ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, prowadzi zajęcia w sekcjach sportowych. Można ćwiczyć: aerobik, badminton, futsal, judo, karate kyokushin, kolarstwo górskie, koszykówkę, lekką atletykę, narciarstwo, pływanie, piłkę nożną kobiet i mężczyzn, sporty wodne, piłkę ręczną kobiet i mężczyzn, piłkę siatkową kobiet i mężczyzn, sporty zimowe, szachy, tenis, tenis stołowy, trójbój siłowy, unihokej i wspinaczkę sportową. Najlepsi zawodnicy z poszczególnych sekcji sportowych reprezentują uczelnię podczas imprez sportowych organizowanych na arenie krajowej i międzynarodowej, takich jak: Akademickie Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego.

  Na uczelni działają Chór Akademicki Politechniki Rzeszowskiej, Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Połoniny” oraz Akademickie Radio i Telewizja Centrum

  Miłośnicy latania szybowcami mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w Akademickim Ośrodku Szybowcowym w pięknej wsi w Bieszczadach – Bezmiechowej. Funkcjonujący tam ośrodek posiada certyfikat ULC dla ośrodków szkolenia lotniczego FTO (ang. Flight Training Organisation), który pozwala na prowadzenie szkoleń szybowcowych do licencji pilota szybowcowego.

  Ważną częścią uczelni jest Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej. Działania Samorządu skupiają się na reprezentowaniu studentów podczas rozmów z władzami. Samorząd Studencki PRz zajmuje się też podziałem funduszy przeznaczonych na działalność.

   

  Kontakt do uczelni

  35-959 Rzeszów

  al. Powstańców Warszawy 12

  tel.:

  17 865 11 00