Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Bydgoszcz Kierunek Zarządzanie - 6 uczelni

Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Zarządzanie i inżynieria produkcji Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 1700zł od od 1700zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1650zł od od od

Pedagogika z modułem Animacja społeczna i zarządzanie kulturą

Cena za semestr od 1600zł od od od

Pedagogika z modułem animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie projektami

Cena za semestr od od od od 1600zł

Pedagogika z modułem zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem

Cena za semestr od od od od 1600zł

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Cena za semestr od od od od 1650zł

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

Zarządzanie kryzysowe w środowisku

Cena za semestr od 2150zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB ) w Bydgoszczy ( zobacz więcej )

85-719 Bydgoszcz

ul. Fordońska 74

tel.:

52 58 29 100, 101, 131

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl

Wyższa Szkoła Gospodarki (WSG) w Bydgoszczy ( zobacz więcej )

85-229 Bydgoszcz

ul. Garbary 2

tel.:

52 567 00 45, 52 567 00 00

ikonka email do uczelni

rekrutacja@byd.pl

dziekanat@byd.pl

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich ( zobacz więcej )

85-796 Bydgoszcz

Al. prof. S. Kaliskiego 7

tel.:

52 374 94 11

ikonka email do uczelni

rekrutacja@utp.edu.pl

rdd@utp.edu.pl

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa (KPSW) w Bydgoszczy ( zobacz więcej )

85-023 Bydgoszcz

Toruńska 55-57

tel.:

52 322-03-22, 500 149 149

ikonka email do uczelni

rekrutacja@kpsw.edu.pl

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Zarządzanie w Bydgoszczy

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)

Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)

od 1700 zł od 1700 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

od 1650 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB ) w Bydgoszczy 1975 zł / semestr 1975 zł / semestr

Uczelnie z kierunkiem zarządzanie w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Limity miejsc w 2020 r.:
zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków: 15

zdjecie


Studia na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego to dwustopniowe kształcenie – trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie uzupełniające. W ramach studiów licencjackich dostępne są specjalności zarządzanie kryzysowe w środowisku oraz zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków. W trakcie kształcenia studenci szczegółowo poznają zasady zarządzania w organizacji, uczą się analizowania i rozwiązywania problemów i kryzysów, poznają sztuką komunikacji, negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów. Oprócz wiedzy teoretycznej w przedmiotach kierunkowych i specjalizacyjnych, w programie studiów znajduje się wiele zajęć praktycznych, warsztatów, ćwiczeń i laboratoriów, a także praktyk i stażów zawodowych w renomowanych instytucjach i organizacjach. Nauka odbywa się z naciskiem na praktyczne przygotowanie i wyposażenie studentów w te umiejętności, które są obecnie poszukiwane na rynku pracy. Absolwenci są więc świetnie przygotowani w swoich zawodach i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Limity przyjęć na kierunek zarządzanie w 2020 r.:
Studia I stopnia: 90
Studia II stopnia: 60

zdjecie


Kierunek zarządzanie na Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym realizowany jest w formie studiów dwustopniowych – najpierw trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie magisterskie. Kształcenie prowadzone jest w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. W trakcie nauki studenci uczą się rozpoznawania, diagnozowania oraz rozwiązywania problemów w organizacji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, finansowymi, informacyjnymi, poszerzają wiedzę dotyczącą podstawowych praw ekonomicznych w gospodarce rynkowej, uczą się skutecznej komunikacji, negocjacji i myślenia strategicznego. W ramach studiów pierwszego stopnia do wyboru są specjalności: zarządzanie w handlu i usługach, marketing w organizacji, zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym, zarządzanie w gospodarce żywnościowej. Kształcenie odbywa się pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, duży nacisk kładzie się na naukę praktycznych umiejętności. Absolwenci studiów na kierunku zarządzanie są kompleksowo, merytorycznie i praktycznie przygotowani do pracy w wybranej specjalizacji.

Bydgoska Szkoła Wyższa

Limit miejsc na studiach stacjonarnych: 80

zdjecie


Zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoskiej Szkole Wyższej to dwustopniowe studia, na które składają się 3,5-letnie studia inżynierskie oraz półtoraroczna magisterka. W trakcie kształcenia studenci poznają zasady oraz narzędzia wykorzystywane w projektowaniu inżynierskim, metody zarządzania przedsiębiorstwem oraz planowania i przygotowywania procesu produkcyjnego. Sporo jest zajęć praktycznych realizowanych w formie wizyt studyjnych w ciekawych organizacjach. Na studiach pierwszego stopnia do wyboru są takie specjalności, jak inżynieria procesów produkcyjnych, odnawialne źródła energii, eksploatacja techniki lotniczej, automatyzacja produkcji, technologie spajania materiałów konstrukcyjnych. Studia łączą w sobie przekazywanie wiedzy dotyczącej zarządzania oraz kwestii typowo inżynierskich. Nauka odbywa się pod okiem świetnej kadry dydaktycznej, nie tylko wykładowców akademickich, ale również specjalistów-praktyków. Dzięki dużej liczbie zajęć praktycznych absolwenci studiów są wyposażeni nie tylko w wiedzę, ale również w szereg umiejętności w swoich specjalizacjach.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi kierunkami, sprawdź także: oferta studiów na kierunku Administracja.

Oferta kształcenia na kierunku: Marketing w Bydgoszczy.

Zobacz więcej: studia w Bydgoszczy na kierunku Prawo.