Politechnika Warszawska (PW)

00-661 Warszawa

Plac Politechniki 1

tel.:

(22) 234 7412, (22) 629 6070

ikonka email do uczelni

rekrutacja@ca.pw.edu.pl

POLITECHNIKA WARSZAWSKA - FILIA W PŁOCKU
Wydział ADMINISTRACJI NAUK SPOŁECZNYCH
Wydział ARCHITEKTURY
Wydział CHEMICZNY
Wydział ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH
Wydział ELEKTRYCZNY
Wydział FIZYKI
Wydział GEODEZJI I KARTOGRAFII
Wydział INŻ. CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ
Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ
Wydział INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Wydział INŻYNIERII PRODUKCJI
Wydział INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Wydział MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH
Wydział MECHANICZNY ENERGRTYKI I LOTNICTWA
Wydział MECHATRONIKI
Wydział SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH
Wydział TRANSPORTU
Wydział ZARZĄDZANIA

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Wydział BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII 3225
Wydział KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH 2100
Wydział ADMINISTRACJI NAUK SPOŁECZNYCH 2250
Administracja 2150-2250
Wydział ARCHITEKTURY 4990
Architecture and Urban Planning (studia w języku angielskim) 4990
Architektura i Urbanistyka 4990
Wydział CHEMICZNY 0
Wydział ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH 3200 3200
Automatyka i Robotyka 3200
Computer Science, Telecommunications (studia w języku angielskim) 2000
Electrical and Computer Engineering (studia w języku angielskim) 2000-2500
Elektronika 3200
Elektronika i Telekomunikacja 3200
Informatyka 3200
Inżynieria Biomedyczna 3200
Telekomunikacja 3200
Wydział ELEKTRYCZNY 2700
Automatyka i Robotyka 2700
Elektrotechnika 2700
Informatyka 2700
Wydział FIZYKI 0
Wydział GEODEZJI I KARTOGRAFII 2600
Geodezja i Kartografia 2600
Gospodarka Przestrzenna 2600
Wydział INŻ. CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ 0
Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ 3500 3600
Budownictwo 3100-3600
Civil Engineering (studia w języku angielskim) 2900-3500
Wydział INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ 0
Wydział INŻYNIERII PRODUKCJI 3600
Mechanika i Budowa Maszyn 3100-2500
Papiernictwo i Poligrafia 3600
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 2800-3100
Wydział INŻYNIERII ŚRODOWISKA 2500
Environmental Engineering (studia w języku angielskim) 2000-2500
Wydział MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH 3200
Computer Science (studia w języku angielskim) 2000-2500
Informatyka 3200
Matematyka 3200
Wydział MECHANICZNY ENERGRTYKI I LOTNICTWA 3200
Mechanika i Budowa Maszyn 3200-2500
Wydział MECHATRONIKI 2900
Automatyka i Robotyka 2900
Wydział SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH 2700
Electric and Hybrid Vehicles Engineering (studia w języku angielskim) 2400
Mechanika i Budowa Maszyn 2700
Mechatronika 2700
Wydział TRANSPORTU 2700
Transport 2700
Wydział ZARZĄDZANIA 1000 2600
Management (studia w języku angielskim) 1000
Zarządzanie 2400
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 2600

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Kierunek Informatyka - SGGW
WIT Dzień otwarty 2019
Informatyka na PJWSTK

Politechnika Warszawska (PW) - Aktualności

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni mazowieckie