Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia woj. świętokrzyskie - 12 uczelni

Staropolska Szkoła Wyższa (StSW) w Kielcach

Galeria Staropolska Szkoła Wyższa (StSW) w Kielcach
Galeria Staropolska Szkoła Wyższa (StSW) w Kielcach
Galeria Staropolska Szkoła Wyższa (StSW) w Kielcach
Galeria Staropolska Szkoła Wyższa (StSW) w Kielcach
Galeria Staropolska Szkoła Wyższa (StSW) w Kielcach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 8

Opinie: 5

Uczelnia rozpoczęła swoją działalność w 2001r. jako Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną. Duże zainteresowanie oferowanymi kierunkami i dynamiczny rozwój szkoły sprawił, że zaczęła zyskiwać renomę ogólnopolskiej uczelni wyższej. Po przeprowadzeniu przemian i dostosowaniu wykładanych kierunków do potrzeb krajowej gospodarki, uczelnia zmieniła nazwę na Staropolska Szkołę Wyższą, nawiązując do świętokrzyskich tradycji i Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

Obecnie uczelnia zachęca do podjęcia studiów wyższych w Kielcach, na trwających 3 lata studiach licencjackich, 3,5-letnich studiach inżynierskich, jednolitych studiach magisterskich i studiach podyplomowych, które w rankingu prowadzonym przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą”- otrzymały tytuł najlepszej uczelni magisterskiej w regionie świętokrzyskim. Uczelnia posiada trzy filie: w Kielcach, Bochni i Myślenicach oraz dwa Oddziały zagraniczne w Dublinie w Irlandii i Łucku na Ukrainie.

Realizując umowy międzynarodowe, Staropolska Szkoła Wyższa, nawiązała współpracę z 58 uczelniami i instytucjami zagranicznymi, umożliwiając studentom odbycie praktyk lub podjęcie nauki w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się we współpracy z lokalnymi i globalnymi przedsiębiorcami, dostosowując je do oczekiwań przyszłych pracodawców.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach

Galeria Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
Galeria Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
Galeria Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
Galeria Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
Galeria Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
Galeria Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
Galeria Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
Galeria Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
Galeria Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
Galeria Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
Galeria Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 10

Kierunki/Specjalizacje: 62

Opinie: 12

Korzenie kieleckiego uniwersytetu sięgają 1969r., w którym rozpoczęła działalność Wyższa Szkoła Nauczycielska, późniejsza Wyższa Szkoła Pedagogiczna, a od roku 2000 Akademia Świętokrzyska i od 2008r. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy. Obecną nazwę placówka akademicka otrzymała na mocy ustawy 01-X-2011r. i od tego czasu kształci studentów jako Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecną strukturę uniwersytetu tworzy 8 wydziałów, w tym funkcjonujące od 2014r. Collegium Medicum, z wydziałem lekarskim. Interdyscyplinarny charakter kieleckiej uczelni, gromadzi najważniejsze kierunki studiów, w tym nauki medyczne, prawnicze, artystyczne, dziedziny nauk ścisłych i pedagogicznych, a sam Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach posiada również dwa Wydziały Zamiejscowe w Sandomierzu i Piotrkowie Trybunalskim. Rozbudowana infrastruktura dydaktyczno-naukowa w 2005r. wzbogaciła się o planetarium, następnie rozbudowano laboratoria Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, pobudowano uniwersytecką Bibliotekę, a obecnie prowadzi się procedurę włączenia klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w struktury uniwersytetu i budowę nowego szpitala uniwersyteckiego. Kielecka szkoła wyższa prowadzi edukację na wszystkich stopniach studiów wyższych, posiada również uprawnienia do nadawania doktorskich tytułów naukowych.

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (PŚ) ( zobacz więcej )

25-314 Kielce

al. 1000-lecia Państwa Polskiego

tel.:

41 342-41-36

ikonka email do uczelni

Społeczna Akademia Nauk (SAN) - Wydział Zamiejscowy w Kielcach ( zobacz więcej )

25-562 Kielce

ul. Peryferyjna 15

tel.:

41 331 74 10 wew. 227, 517 317 117

ikonka email do uczelni

kielce@san.edu.pl

Świętokrzyska Szkoła Wyższa ( zobacz więcej )

25-709 Kielce

ul. Mielczarskiego 51

tel.:

+48 503 187 000

ikonka email do uczelni

swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

Wszechnica Świętokrzyska ( zobacz więcej )

Kielce

ul. Elizy Orzeszkowej 15

tel.:

41 331-12-44

ikonka email do uczelni

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiebiorczości (WSBiP) ( zobacz więcej )

27-400 Ostrowiec Św.

ul. Akademicka 12

tel.:

41 266-49-94, 41 263-21-10

ikonka email do uczelni

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa (WSEiA) im. prof. Edwarda Lipińskiego ( zobacz więcej )

25-734 Kielce

ul. Jagiellońska 109 A

tel.:

41 345-13-13, 41 345-52-56

ikonka email do uczelni

wseia@wseia.edu.pl

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji (WSTKT) ( zobacz więcej )

25-553 Kielce

ul. Toporowskiego 98

tel.:

(+48) 41-33-10-233

ikonka email do uczelni

wstkt@wstkt.pl

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP) w Kielcach ( zobacz więcej )

25-410 Kielce

ul. Staffa 7

tel.:

41 330 37 88, 413 68 60 77

ikonka email do uczelni

dziekanat@wsap-kielce.edu.pl


Wybrane uczelnie w województwie świętokrzyskim

1. Wydział zamiejscowy w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Sandomierska filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oferuje ciekawe kierunki kształcenia na studiach I i II stopnia, a także na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach. W ofercie edukacyjnej znajdują się takie kierunki, jak mechatronika, filologia oraz kosmetologia. Pakiet studiów podyplomowych zawiera natomiast kierunki: oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne oraz edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami autystycznymi.

Uczelnia prężnie współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi w kraju i nie tylko. Uczestniczy w programie ERASMUS+, dzięki czemu studenci mają możliwość realizowania części studiów na zagranicznych uczelniach. W ofercie kształcenia są studia stacjonarne i niestacjonarne, które są doskonałą opcją dla osób pracujących. Studenci uczelni mają do dyspozycji świetnie rozwiniętą bazę lokalową, a także doskonałych wykładowców akademickich. Mogą również realizować staże i praktyki zawodowe w najlepszych przedsiębiorstwach w regionie.

Adres: ul. Schinzla 13a, 27-600 Sandomierz

2. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w SandomierzuWyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza jest niepubliczną uczelnią, która kształci na kierunkach zarówno humanistycznych, jak i przyrodniczych. Jest doskonałą opcją kształcenia dla osób, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie, ale nie mają możliwości wyjazdu do większych ośrodków akademickich. Uczelnia realizuje studia I i II stopnia na kierunkach: administracja rządowa i samorządowa oraz administracja finansowa i gospodarcza. Posiada również ofertę rocznych studiów podyplomowych, które są skierowane do absolwentów wyższych uczelni, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Szkoła realizuje sporo projektów badawczych, współpracuje z innymi ośrodkami akademickimi, a także z przedstawicielami regionalnego biznesu. Dzięki temu jest w stanie przygotować ofertę kształcenia, po której ukończeniu absolwenci spełniają oczekiwania współczesnego rynku pracy. Studia realizowane są w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym – te drugie odbywają się w formie weekendowych zjazdów.

Adres: ul. Mickiewicza 9/20, 27-600 Sandomierz

3. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim powstała w 1996 roku. Jest uczelnią niepubliczną, ale posiada uprawnienia uczelni państwowej. Od początku istnienia uczelnia wykształciła około 12 tysięcy absolwentów studiów I i II stopnia, około 8 tysięcy osób kształciło się na studiach podyplomowych. W strukturze organizacyjnej uczelni są dwa wydziały: Nauk Społecznych i Technicznych oraz Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu. W ofercie kształcenia uczelni są takie kierunki, jak: bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, geodezja i kartografia, pedagogika oraz pielęgniarstwo.

Studenci mają możliwość uzupełniania wykształcenia i zdobywania nowych kwalifikacji na doskonale przygotowanych studiach podyplomowych. Uczelnia prowadzi spora działalność naukową i badawczą, współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą. Studenci mają możliwość realizowania kursów, szkoleń, a także stażów i praktyk zawodowych w największych przedsiębiorstwach.

Adres: ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

4. Społeczna Akademia Nauk w Skarżysku Kamiennej

Społeczna Akademia Nauk w Skarżysku Kamiennej to niepubliczna szkoła wyższa, która oferuje studentom możliwość zdobywania wykształcenia na studiach licencjackich, magisterskich, a także podyplomowych. W ofercie studiów pierwszego stopnia są takie kierunki, jak zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja systemami bezpieczeństwa, logistyka, administracja, ekonomia. Studenci mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunkach: zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, ekonomia.

Studia na Społecznej Akademii Nauk to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie, ale nie mają możliwości wyjechania do większego miasta akademickiego. Uczelnia zapewnia wysoki poziom kształcenia, świetnie zorganizowaną bazę dydaktyczną, a także wykwalifikowaną kadrę wykładowców akademickich. Cieszy się pozytywnymi opiniami wśród absolwentów uczelni, którzy świetnie radzą sobie na rynku pracy.

Adres: Aleje Tysiąclecia 22, 26-110 Skarżysko Kamienna

5. Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w PińczowieWyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie powstała w 2004 roku. Jest uczelnią niepubliczną, która specjalizuje się w kształceniu na kierunku pielęgniarstwo. Szkoła posiada wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesną, doskonale wyposażoną bazę edukacyjną. Realizuje wiele projektów unijnych oraz Ministerstwa Zdrowia w zakresie bezpłatnego kształcenia pielęgniarek.

Studia realizowane są w ramach trzyletniego kształcenia I stopnia. Studenci mają możliwość dokształcania się na kursach, szkoleniach oraz w wielu projektach doszkalających. Uczelnia kształci kadry świetnie przygotowane do pracy w służbie zdrowia. Zapewnia wykształcona kadrę dydaktyczną, a także możliwość uczestniczenia w wielu stażach i praktykach zawodowych realizowanych w kilkunastu placówkach medycznych pod okiem specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Wyższa Szkoła Zawodowa w Pińczowie to możliwość zdobycia zawodu, który jest deficytowy na rynku, daje wiele możliwości zatrudnienia w placówkach zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Adres: ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów

Największym miastem tego województwa są Kielce i chcąc tam studiować możemy wybrać spośród 9 uczelni, których pełna lista znajduje się pod linkiem - studia w Kielcach.
Jest tam 7 niepublicznych szkół wyższych, oraz 2 publiczne placówki edukacyjne.