Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo morskie Państwa
Bezpieczeństwo Narodowe
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Informatyka
Marynistyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Nawigacja
Pedagogika
Stosunki międzynarodowe
Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie
Technologie kosmiczne i satelitarne
Wojsko w systemie służb publicznych

Opis Uczelni

Uczelnia Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Początki historii gdyńskiej akademii wojskowej sięgają okresu międzywojennego, kiedy w 1922r. utworzono w Toruniu Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej.

Miała ona kształcić wykwalifikowane służby oficerskie dla odbudowywanej Marynarki Wojennej. Do wybuchu II wojny światowej, wykształcono w oparciu o własny system szkoleniowy, ponad 200 oficerów marynarki. Podczas wojny szkoła działała na terytorium Wielkiej Brytanii, po zakończeniu II wojny światowej szkoła oficerska wznowiła działalność w kraju, starając się o utworzenie szkoły wyższej.

W 1987r. działająca wtedy Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej, zostaje przemianowana na obecną nazwę Akademii Marynarki Wojennej. Obecnie akademia prowadzi cztery wydziały, na których oprócz podoficerów, kształcą się również oficerzy, ale również studenci cywilni, którzy po raz pierwszy w historii rozpoczęli studia na uczelni wojskowej w 1996r. 

Nowoczesne symulatory i laboratoria pozwalają studentom zdobyć niezbędne umiejętności praktyczne, gdzie nabierają umiejętności nawigacyjnych czy poznają tajniki uzbrojenia. Pięciowydziałowa struktura akademii oferuje studentom cywilnym kilkanaście kierunków studiów.

 


 

Misja Uczelni

Akademia Marynarki Wojennej (AMW) im. Bohaterów Westerplatte, położona w malowniczym mieście Gdynia, jest jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w regionie, ze szczególnym naciskiem na nauki morskie i wojskowe.

Misja AMW jest dwutorowa. Po pierwsze, jest to miejsce, które kształci wysoko wykwalifikowane kadry wojskowe zdolne sprostać wyzwaniom współczesnej obronności kraju i sojuszu NATO. Po drugie, AMW to również miejsce, które ma na celu rozwijanie wiedzy naukowej w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, technik morskich i inżynierii, dając znaczący wkład w rozwój nauki polskiej i międzynarodowej.

Ponadto, AMW jest znana ze swojego nacisku na praktyczne aspekty nauki, kształtując studentów, którzy nie tylko doskonale rozumieją teorię, ale potrafią również zastosować nabytą wiedzę w praktyce. W ten sposób, Uczelnia zapewnia społeczeństwu profesjonalistów, którzy są doskonale przygotowani do realizacji zadań, jakie stoją przed nimi na scenie krajowej i międzynarodowej.

 

Koła naukowe na AMW

Zlokalizowana w sercu Morza Bałtyckiego, Akademia Marynarki Wojennej (AMW) w Gdyni to prestiżowa instytucja, stworzona z myślą o przyszłych dowódcach Marynarki Wojennej RP. Ponadto, AMW to miejsce, gdzie studenci mogą pogłębiać swoje zainteresowania naukowe poprzez udział w różnych kołach naukowych.

Na terenie uczelni działa wiele koł naukowych - od komitetów technologicznych po zespoły badawcze. Są one kluczowym elementem kształcenia, umożliwiającym studentom zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności, niezbędnych w przemyśle morskim. Koła naukowe są kierowane przez doświadczonych wykładowców, którzy zapewniają wsparcie akademickie i naukowe.

Wśród najpopularniejszych koł naukowych na AMW znajdują się: Koło Naukowe Akustyki Podwodnej, Koło Naukowe Nawigacji i Morskiego Prowadzenia Ognia czy Koło Naukowe Mechaników i Elektroników Okrętowych. Te grupy badawcze przyczyniają się do rozwoju nauki na uczelni, prowadząc własne, przemyślane projekty badawcze.

Podsumowując, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte to miejsce, które zapewnia nie tylko wyjątkowe kształcenie wojskowe, ale także szerokie możliwości naukowe dla swoich studentów.

 

Studia podyplomowe

Zlokalizowana w prężnie rozwijającym się Trójmieście, Akademia Marynarki Wojennej (AMW) im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni jest renomowanym i prestiżowym miejscem edukacji dla pasjonatów nauk technicznych, jak również nauk humanistycznych.

AMW oferuje szeroki zakres programów studiów podyplomowych w wielu dziedzinach. Wyróżniają się tu studia o kierunku bezpieczeństwo narodowe - skierowane dla osób zainteresowanych szerokorozumianym bezpieczeństwem, jak też studia logistyczne - dedykowane osobom, które pragną zdobyć lub rozwijać kompetencje w obszarach logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

Uczelnia cieszy się uznaniem pracodawców, dzięki praktycznemu skierowaniu kształcenia i ściśle powiązanej współpracy z wojskem. Studia podyplomowe są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, oferującym praktyczne i aktualne materiały dydaktyczne. Uczestnicy studiów korzystają nie tylko z nowoczesnej bazy dydaktycznej, ale też mają możliwość przystąpienia do rozmaitych programów i szkoleń specjalistycznych.

Choć niewątpliwie najbardziej znana jest z kształcenia przyszłych oficerów Marynarki Wojennej, AMW to miejsce, które daje szereg możliwości rozwoju. Dla osób, które pragną zdobyć wiedzę, doświadczenie i umiejętności, które wyróżnią je na tle innych - to jest uczelnia dla nich.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Automatyka i robotyka2050
Bezpieczeństwo Narodowe1935
Bezpieczeństwo Wewnętrzne1935
Informatyka2050
Mechanika i budowa maszyn2050
Mechatronika2050
Nawigacja2050
Pedagogika1800
Stosunki międzynarodowe1750
Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie1935
Wojsko w systemie służb publicznych1750
Bezpieczeństwo morskie Państwa1935
Marynistyka1600