Reklama - Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w GdańskuAkademia Marynarki Wojennej (AMW) im. Bohaterów Westerplatte (Publiczna)

palceholder

81-127 Gdynia

ul. Śmidowicza 69

tel.:

58 261-27-12,
58 261-28-17

Studia dyplomowe - kierunki
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo morskie Państwa
Bezpieczeństwo Narodowe
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Informatyka
Marynistyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Nawigacja
Pedagogika
Stosunki międzynarodowe
Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie
Technologie kosmiczne i satelitarne
Wojsko w systemie służb publicznych

Opis Uczelni

Początki historii gdyńskiej akademii wojskowej sięgają okresu międzywojennego, kiedy w 1922r. utworzono w Toruniu Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej.

Miała ona kształcić wykwalifikowane służby oficerskie dla odbudowywanej Marynarki Wojennej. Do wybuchu II wojny światowej, wykształcono w oparciu o własny system szkoleniowy, ponad 200 oficerów marynarki. Podczas wojny szkoła działała na terytorium Wielkiej Brytanii, po zakończeniu II wojny światowej szkoła oficerska wznowiła działalność w kraju, starając się o utworzenie szkoły wyższej.

W 1987r. działająca wtedy Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej, zostaje przemianowana na obecną nazwę Akademii Marynarki Wojennej. Obecnie akademia prowadzi cztery wydziały, na których oprócz podoficerów, kształcą się również oficerzy, ale również studenci cywilni, którzy po raz pierwszy w historii rozpoczęli studia na uczelni wojskowej w 1996r. Nowoczesne symulatory i laboratoria pozwalają studentom zdobyć niezbędne umiejętności praktyczne, gdzie nabierają umiejętności nawigacyjnych czy poznają tajniki uzbrojenia. Pięciowydziałowa struktura akademii oferuje studentom cywilnym kilkanaście kierunków studiów.

 


 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Automatyka i robotyka2050
Bezpieczeństwo Narodowe1935
Bezpieczeństwo Wewnętrzne1935
Informatyka2050
Mechanika i budowa maszyn2050
Mechatronika2050
Nawigacja2050
Pedagogika1800
Stosunki międzynarodowe1750
Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie1935
Wojsko w systemie służb publicznych1750
Bezpieczeństwo morskie Państwa1935
Marynistyka1600
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni pomorskie