Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo morskie Państwa
Bezpieczeństwo Narodowe
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Informatyka
Marynistyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Nawigacja
Pedagogika
Stosunki międzynarodowe
Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie
Technologie kosmiczne i satelitarne
Wojsko w systemie służb publicznych

Opis Uczelni

Początki historii gdyńskiej akademii wojskowej sięgają okresu międzywojennego, kiedy w 1922r. utworzono w Toruniu Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej.

Miała ona kształcić wykwalifikowane służby oficerskie dla odbudowywanej Marynarki Wojennej. Do wybuchu II wojny światowej, wykształcono w oparciu o własny system szkoleniowy, ponad 200 oficerów marynarki. Podczas wojny szkoła działała na terytorium Wielkiej Brytanii, po zakończeniu II wojny światowej szkoła oficerska wznowiła działalność w kraju, starając się o utworzenie szkoły wyższej.

W 1987r. działająca wtedy Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej, zostaje przemianowana na obecną nazwę Akademii Marynarki Wojennej. Obecnie akademia prowadzi cztery wydziały, na których oprócz podoficerów, kształcą się również oficerzy, ale również studenci cywilni, którzy po raz pierwszy w historii rozpoczęli studia na uczelni wojskowej w 1996r. Nowoczesne symulatory i laboratoria pozwalają studentom zdobyć niezbędne umiejętności praktyczne, gdzie nabierają umiejętności nawigacyjnych czy poznają tajniki uzbrojenia. Pięciowydziałowa struktura akademii oferuje studentom cywilnym kilkanaście kierunków studiów.

 


 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Automatyka i robotyka 2050
Bezpieczeństwo morskie Państwa 1935
Bezpieczeństwo Narodowe 1935
Bezpieczeństwo Wewnętrzne 1935
Informatyka 2050
Marynistyka 1600
Mechanika i budowa maszyn 2050
Mechatronika 2050
Nawigacja 2050
Pedagogika 1800
Stosunki międzynarodowe 1750
Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie 1935
Wojsko w systemie służb publicznych 1750
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni pomorskie