Akademia Marynarki Wojennej (AMW) im. Bohaterów Westerplatte

81-103 Gdynia

ul. Śmidowicza 69

tel.:

58 261-27-12, 58 261-28-17

ikonka email do uczelni

www.amw.gdynia.pl

Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo Narodowe
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Informatyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Nawigacja
Pedagogika
Stosunki międzynarodowe
Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie
Wojsko w systemie służb publicznych
Bezpieczeństwo morskie Państwa
Marynistyka
Technologie kosmiczne i satelitarne

Opis Uczelni

Początki historii gdyńskiej akademii wojskowej sięgają okresu międzywojennego, kiedy w 1922r. utworzono w Toruniu Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej.

Miała ona kształcić wykwalifikowane służby oficerskie dla odbudowywanej Marynarki Wojennej. Do wybuchu II wojny światowej, wykształcono w oparciu o własny system szkoleniowy, ponad 200 oficerów marynarki. Podczas wojny szkoła działała na terytorium Wielkiej Brytanii, po zakończeniu II wojny światowej szkoła oficerska wznowiła działalność w kraju, starając się o utworzenie szkoły wyższej.

W 1987r. działająca wtedy Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej, zostaje przemianowana na obecną nazwę Akademii Marynarki Wojennej. Obecnie akademia prowadzi cztery wydziały, na których oprócz podoficerów, kształcą się również oficerzy, ale również studenci cywilni, którzy po raz pierwszy w historii rozpoczęli studia na uczelni wojskowej w 1996r. Nowoczesne symulatory i laboratoria pozwalają studentom zdobyć niezbędne umiejętności praktyczne, gdzie nabierają umiejętności nawigacyjnych czy poznają tajniki uzbrojenia. Pięciowydziałowa struktura akademii oferuje studentom cywilnym kilkanaście kierunków studiów.

 


 

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni pomorskie