Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Advanced Analytics – Big Data (MA)

Analiza danych – big data

E-biznes

Ekonomia

Ekonomiczna analiza prawa

Finance & Accounting (MA)

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość – akredytowane przez ACCA

Global Business, Finance and Governance (BA)

Globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)

HR biznes partner (NOWOŚĆ)

International Business (MA)

International Economics (BA)

Kierunek menedżerski

Management (BA)

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Polityka publiczna

Quantitative Methods in Economics and Information Systems (BA)

Zarządzanie

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Zarządzanie projektami

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Dzień otwarty 2021/2022

Baner

 

O uczelni

Stołeczna uczelnia, powstała w 1906r., co czyni ze Szkoły Głównej Handlowej najstarszą w kraju publiczna szkołą wyższą o profilu ekonomicznym. Jest to jedna z najbardziej znanych i prestiżowych uczelni, która znana jest również poza granicami. Wybitni naukowcy oraz grono specjalistów i praktyków dziedzin ekonomicznych, stworzyli unikalny program edukacyjny, który duży nacisk kładzie na umiejętności praktyczne, które student doskonali dzięki kontaktom uczelni z przedstawicielami przedsiębiorców, instytucjami publicznymi i wszystkimi szczeblami administracji zarówno w kraju jak i za granicą, dlatego absolwenci Wyższej Szkoły Handlowej nabywają podczas studiów umiejętności szczególnie poszukiwanych na krajowym i europejskim rynku pracy, zgodnie z oczekiwaniami i przy współpracy przyszłych pracodawców. Wysoka jakość edukacyjna, została doceniona przez stowarzyszenie CEMS (The Global Alliance in Management Education), które jako jedyną polską uczelnię przyjęły SGH do swojego grona. Uczelnia stała się też członkiem międzynarodowej organizacji skupiającej najlepsze uczelnie prowadzące studia na kierunku zarządzenie - PIM (Partnership in International Management). Studenci bardzo wysoko oceniają możliwość swobodnego wyboru konkretnych przedmiotów i wykładowców, tworząc własną unikalną ścieżkę rozwoju, korzystając z możliwości jakie daje bezwydziałowa struktura uczelni i łatwość łączenia przedmiotów nawet różnych kierunków, a także zdobycie pożądanych certyfikatów, takich jak CIMA, ACCA czy ceniony przez pracodawców IPMA-Student.

Nasi studenci na pytanie: czym kierowali się przy wyborze uczelni, najczęściej wskazywali jakość kształcenia, możliwości rozwoju i prestiż dyplomu, który od lat jest gwarancją sukcesu na krajowym i międzynarodowym rynku pracy

 

Oferta SGH

Oferta SGH obejmuje także m.in. ;

 • studia I i II stopnia
 • MBA i studia podyplomowe
 • Szkołę Doktorską
 • Akademia Młodego Ekonomisty
 • Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy
 • Liceum SGH
 • kursy przygotowawcze
 • kursy językowe
 • szkolenia indywidualne i korporacyjne
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • w ramach współpracy z Klubem Partnerów SGH realizowane są wizyty studyjne w firmach, projekty badawcze, konferencje oraz szereg warsztatów i wykładów, podczas których studenci mogą spotkać się z praktykami biznesu
 • kariera.sgh.waw.pl – serwis, który pomaga studentom i absolwentom w efektywnym wejściu na rynek pracy, a pracodawcom daje możliwość aktywnego udziału w tym procesie 

 

Dlaczego SGH?

W SGH dbamy o to, by poziom kształcenia był na jak najwyższym poziomie. Nasze wysiłki znajdują odzwierciedlenie w wysokich pozycjach uczelni w wielu rankingach:

- W czwartej edycji rankingu „Rzeczpospolitej” SGH zajęła 1. miejsce wśród uczelni i wydziałów ekonomicznych. Uczelnia zdobyła najwięcej punktów w trzech na cztery oceniane kategorie: jakość nauczania, kariera absolwentów, potencjał naukowy i umiędzynarodowienie.

- w 2020 roku w rankingu fundacji „Perspektywy” SGH zajęła 1. miejsce w kategorii uczelni ekonomicznych oraz w kategorii kierunku finanse i rachunkowość. Zajęła też 2. miejsce w kategorii kierunków ekonomia i zarządzanie. Wśród ogółu uczelni akademickich znalazła się na 15. miejscu,

- w rankingu dziennika „The Financial Times” Masters In Management 2020 program CEMS Master In Management – współorganizowany przez SGH – zajął 13. miejsce,

- w 2020 roku Szkoła Główna Handlowa w Warszawie po raz kolejny umocniła swoją pozycję nr 1 w rankingu „Kuźnia prezesów”, czyli w zestawieniu uczelni, które wykształciły najwięcej szefów największych polskich firm.

 

Programy międzynarodowe

CEMS Master’s in International Management to roczny program menedżerski, który ma na celu kształcenie przyszłych liderów międzynarodowego, wielokulturowego świata biznesu. Kwalifikacja odbywa się zaraz po rozpoczęciu 1 semestru studiów magisterskich – już w październiku. Szczegóły dotyczące rekrutacji do programu CEMS MIM dostępne są na stronie www.sgh.waw.pl/cems

Oferta wymiany międzynarodowej
SGH uczestniczy w międzynarodowych programach wymiany studentów i pracowników. Co roku blisko 500 studentów SGH realizuje część swoich studiów za granicą w ramach programu Erasmus oraz innych umów międzynarodowych. Prawie tyle samo studentów zagranicznych przyjeżdża na studia do SGH. Obecnie uczelnia ma podpisane umowy o wymianie pracowników i studentów z prawie 300 uczelniami z ponad 60 krajów. Oferta dostępna jest zarówno dla studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Program podwójnego dyplomu / PPD – pozwala na realizowanie studiów częściowo na uczelni partnerskiej. Kończy się uzyskaniem dwóch dyplomów: uczelni macierzystej i partnerskiej. Obecnie SGH oferuje taką możliwość z 16 partnerami na poziomie licencjackim i magisterskim.

Polsko-Niemieckie Forum Akademickie (PNFA) – program SGH i dwóch niemieckich uniwersytetów (Johannes Gutenberg Universität Mainz oraz Universität Duisburg-Essen). Uczestnicy programu zyskują gruntowną wiedzę z zakresu zarządzania polsko-niemieckimi stosunkami gospodarczymi i przygotowują do podjęcia pracy w niemieckich firmach. 

Szkoły letnie to krótkie wakacyjne programy dydaktyczne oferowane przez zagraniczne uczelnie niemal we wszystkich krajach świata. Dają możliwość poznania kraju, w którym są organizowane, jego kultury i ludzi, a także zawarcia nowych kontaktów.

Umowy bilateralne dają szansę na studiowanie w najlepszych uczelniach pozaeuropejskich.

 

Życie studenckie

Studenci stołecznej Szkoły Głównej Handlowej doceniają starania uczelni i samorządu studenckiego, które organizują życie pozaakademickie. Każdego dnia można być świadkiem ciekawych spotkań i interesujących wydarzeń, uczelnia gości uznanych naukowców, noblistów, krajowych i europejskich polityków czy szefów międzynarodowych korporacji.

Organizacje studenckie

Studenci SGH mogą realizować swoje pasje naukowe, ambicje sportowe i smykałkę artystyczną w ponad 60 działających przy uczelni organizacji studenckich, gdzie zainteresowani znajdą koła naukowe, zespoły artystyczne czy kluby sportowe. Oferta ta jest corocznie poszerzana dzięki współpracy z innymi katedrami, przedstawicielami biznesu i sponsorami. Organizacje studenckie zapewniają zarówno ciekawe spędzanie wolnego czasu jak i przygotowanie do przyszłej, samodzielnej pracy zawodowej.

Akademiki

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dysponuje własnymi akademikami, są to słynne wśród braci studenckiej - Dom Studenta Nr 1 „Sabinki” oraz Dom Studenta Nr 2 „Grosik”. Uczelniane akademiki ulokowane są w sąsiedztwie uczelnianego kampusu, a w pobliżu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, stacja metra i Pole Mokotowskie z rozległymi terenami zieleni. Uczelnia dysponuje również licznymi miejscami w pokojach gościnnych, więcej informacji na temat dostępności miejsc w akademikach i szczegóły rekrutacyjne zostały zmieszczone na stronie internetowej uczelni.

 

Kontakt

02-554 Warszawa

al. Niepodległości 162 (metro Pole Mokotowskie)

tel.:

22 564 77 77