Galeria Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
Galeria Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
Galeria Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
Galeria Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
Galeria Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Bezpieczeństwo wewnętrzne Zobacz wiecej

Ekonomia Zobacz wiecej

Finanse i Rachunkowość Zobacz wiecej

Marketing i biznes elektroniczny Zobacz wiecej

Pedagogika Zobacz wiecej

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Praca socjalna Zobacz wiecej

Psychologia Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni

Staropolskie wartości – współczesna perspektywa!

20 lat doświadczenia na rynku edukacyjnym!

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach


Nowoczesne technologie, szybsze tempo życia, radykalne zmiany otaczającego świata wyzwalają tworzenie nowych form zarządzania własnym czasem oraz przyszłością. Edukacja na poziomie szkolnictwa wyższego zmagając się z problemami demograficznymi jak również silną konkurencją ośrodków dydaktycznych zmuszona jest do nieustannych zmian podejścia do kształcenia. Niewątpliwie to właśnie uczelnie wyższe zobligowane są do szybkiej reakcji na zmiany otaczającego świata jednocześnie utrzymując wysoką jakość kształcenia. Popyt krajowego i międzynarodowego rynku pracy nastawiony na wysokiej jakości kadrę zawodową, wymagające otoczenie społeczno-gospodarcze powoduje aktywność uczelni wobec tworzenia nowych kierunków studiów z wysokimi standardami kształcenia. Umiędzynarodowienie studiów z elementami praktyk, staży i stypendiów w środowisku międzynarodowym daje dużą gwarancję absolwentom na odniesienie sukcesu zawodowego w obliczu globalnych wyzwań.

 

Kierunki i specjalności dopasowane do potrzeb rynku pracy

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach jest uczelnią unikalną pod wieloma względami. Od początku istnienia stawia na jakość kształcenia w tych kierunkach, które są postrzegane jako perspektywiczne dla potencjalnych pracodawców i potrzeb rynku pracy. Uczelnia, która powstała w 2001 roku ma charakter międzynarodowy. Jej wydziały znajdują się w Kielcach, Myślenicach, Bochni, a także w Łucku na Ukrainie oraz w Dublinie w Irlandii. Uczelnia oferuje bogaty pakiet kierunków kształcenia w ramach studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich, a także studiów podyplomowych, które dostępne są w wyjątkowo szerokiej gamie kierunków. Studia dostępne są w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, dzięki czemu można bez problemu połączyć kształcenie z pracą i rozwojem zawodowym. Możliwe jest również korzystanie z nowoczesnego e-learningu, dzięki czemu studia nie mają praktycznie żadnych ograniczeń lokalizacyjnych. Przyszli absolwenci mogą kształcić się na kierunkach: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Praca socjalna - w ramach specjalności: Asystent rodziny, praca socjalna z seniorami, Pedagogika - w ramach specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Resocjalizacja z socjoterapią, Opieka senioralna Logopedia, doradztwo zawodowe z coachingiem karier, Diagnoza i terapia pedagogiczna, Psychologia - w ramach specjalności: Psychologia Edukacji, Psychologia Kliniczna, Psychologia wspierania rozwoju, Psychologia sportu, Bezpieczeństwo wewnętrzne – w ramach specjalności: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia z uprawnieniami detektywistycznymi, Logistyka systemów bezpieczeństwa i służb mundurowych, Zarządzanie kryzysowe, Bezpieczeństwo i ochrona, Bezpieczeństwo i ochrona ludności, Zarządzanie bezpieczeństwem państwa, Bezpieczeństwo i ochrona transportu drogowego i lotniczego, Ekonomia – w ramach specjalności: Ekonomika transportu i logistyki, Ekonomika i finanse przedsiębiorstw , Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Hotelarstwo i turystyka, Ekonomika jednostek samorządu terytorialnego, Finanse i rachunkowość – w ramach specjalności: Rachunkowość, Finanse publiczne, Bankowość i nieruchomości, Rachunkowość i rewizja gospodarcza, Manager finansowy, Marketing i biznes elektroniczny – w ramach specjalności: Marketing internetowy, Handel elektroniczny w sieci, Zarządzanie i bezpieczeństwo – w ramach specjalności: Zarządzanie kryzysami, Bezpieczeństwo biznesu . Wszystkie specjalności realizowane w Staropolskiej Szkole Wyższej mają profil praktyczny. Studia realizowane są we współpracy z partnerami instytucjonalnymi, których działalność jest zgodna z prowadzonymi przez uczelnię kierunkami kształcenia.

Skuteczność kształcenia na uczelni jest wynikiem nowoczesnego, świetnie zorganizowanego programu nauczania, który łączy wiedzę akademicką z praktyczną nauką na poszczególnych kierunkach. Uczelnia współpracuje z wieloma przedstawicielami rynku pracy, podmiotami biznesowymi i instytucjonalnymi, w których studenci mają możliwość stawiania pierwszych zawodowych kroków i zdobywania doświadczeń w ramach praktyk i stażów. Staropolska Szkoła Wyższa posiada doskonale prosperujące Akademickie Biuro karier, które umożliwia studentom bezproblemowe przejście od życia uczelnianego na wymagający rynek pracy. Biuro stale nawiązuje nowe kontakty, tworzy ciekawe projekty, ułatwia komunikację pomiędzy absolwentami a potencjalnymi pracodawcami. Dużym atutem uczelni jest wysoko wykwalifikowana kadra nie tylko nauczycieli akademickich, ale również specjalistów w swoich branżach. Dzięki temu studenci mają pewność, że kształcą się pod okiem profesjonalistów z odpowiednim przygotowaniem.

 

Silny międzynarodowy charakter

Od samego początku istnienia Staropolska Szkoła Wyższa stawia na rozwój międzynarodowy i współpracę ponad granicami. Wysokie standardy kształcenia oraz współpraca z różnymi przedstawicielami rynku pracy sprawiają, że szkoła jest ceniona na rynku międzynarodowym. Z możliwości kształcenia w uczelni o tak silnej pozycji mogą korzystać nie tylko studenci w kraju, ale również ci, którzy mieszkają za granicą. Staropolska Szkoła Wyższa jest pierwszą polską uczelnią, która miała swoją filię na Ukrainie. Kilka lat temu powstała również kolejna filia w Dublinie. Dzięki międzynarodowej działalności uczelnia może nieustannie nawiązywać nowe kontakty z uczelniami i instytucjami na całym świecie. Obecnie jest to już ponad 70 uczelni i 30 instytucji, które pozwalają na wymianę studentów, tworzenie wspólnych projektów, realizowanie badań naukowych, a także na stawianie pierwszych kroków zawodowych w międzynarodowym środowisku. Studenci mają możliwość korzystania z rozbudowanego programu Erasmus +, z czego chętnie korzystają osoby kształcące się na różnych kierunkach i poziomach kształcenia. Co roku ponad 100 studentów rozpoczyna naukę w różnych zagranicznych uczelniach, współpracujących z SSW.

Podczas gdy polscy studenci chętnie wyjeżdżają uczyć się za granicę, Staropolska Szkoła Wyższa w swoich krajowych filiach przyjmuje studentów z różnych stron świata. Zarówno młodzi ludzie z Unii Europejskiej, jak i spoza jej granic kojarzą szkołę ze świetnie prosperującym ośrodkiem akademickim i solidnym wykształceniem, które jest honorowane praktycznie w całej Europie i nie tylko. Kształcenie realizowane jest nie tylko w języku polskim, ale również angielskim.

Doskonały poziom nauczania, stale modyfikowana oferta kształcenia oraz dbałość o najlepsze warunki dla rozwoju młodych ludzi sprawiają, że Staropolska Szkoła Wyższa cieszy się niesłabnącą popularnością wśród studentów, którzy stawiają na wielowymiarowy rozwój, nie boją się nowych wyzwań i po ukończeniu kształcenia chętnie podejmują pracę zawodową w międzynarodowym środowisku.

 

Wysoka jakość kształcenia

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia w Uczelni opracowano Uczelniany Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia, którego głównym celem jest budowanie kultury jakości w środowisku uczelnianym oraz dążenie do osiągania wysokiego poziomu jakości kształcenia w taki sposób, aby zgodnie z założeniami wyrażonymi w misji uczelni lepiej odpowiadać na oczekiwania studentów i pracodawców oraz zwiększyć konkurencyjność uczelni na rynku usług szkolnictwa wyższego - regionalnym, krajowym i zagranicznym.

 

Wysoka pula funduszy stypendialnych oraz pomocy materialnej

Okres studiów to wymagający czas dla wielu ludzi. Wiąże się nie tylko ze wzmożoną ilością nauki i obowiązków, ale również w niektórych przypadkach może stanowić barierę materialną. Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach od wielu lat prowadzi działania wspierające najlepszych studentów wyróżniających się wynikami w nauce oraz szczególnymi osiągnięciami jak również będących w trudnej sytuacji materialnej. Na uczelni funkcjonuje system pomocy dla studentów, którzy mogą ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora, stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendium Ministra, zapomogę, stypendium za wyniki w nauce oraz sporcie.

 

Nagrody i wyróżnienia

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach w ramach niezależnego rankingu Perspektyw uplasowała się 2021r. na 41 miejscu wśród polskich uczelni niepublicznych. W minionych latach za swoją aktywność otrzymała szereg nagród i wyróżnień m. in.  International Tourism Award, Lider regionu w kategorii Nauka, Nagroda za Umiędzynarodowienie Studiów. W ciągu ostatnich pięciu lat prestiżowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało 22 studentów Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

 

Uczelnia na miarę wyzwań współczesności

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach jest od wielu lat jedną z najczęściej wybieranych uczelni niepublicznych w województwie świętokrzyskim. Dwudziestoletnie doświadczenie w szkolnictwie wyższym, wysokie rankingi oraz wdrożone systemy jakości odzwierciedlają wysoką pozycję uczelni, bardzo dobry poziom edukacji oraz najlepszą jakość kształcenia.

 

Zapraszamy!

25-666 Kielce

ul. Ponurego Piwnika 49

Tel. 41 345 85 88, 518-404-999

www.stans.edu.pl


 

Kontakt

25-666 Kielce

ul. Ponurego Piwnika 49

tel.:

41 345-85-88, 518-404-999