Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Bezpieczeństwo publiczne Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2200zł od od od

Pedagogika Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Bartoszycach

Uczelnia powstała w 2014 roku i od tego czasu nieustannie rozwija możliwości kształcenia. Rekrutacje prowadzone są dwa razy do roku: w okresie zimowym i letnim. Dzięki temu mamy wpływ na budowanie zaplecza kadr w województwie warmińsko-mazurskim.

Studenci oraz wykładowcy akademiccy tworzą więź ze społecznością lokalną. Dzięki współpracy z samorządem lokalnym oraz przedsiębiorcami z regionu mamy możliwość dostosowania oferty do aktualnej sytuacji na rynku pracy.


Bartoszyce na siedzibę uczelni zostały wybrane nieprzypadkowo. Kierunki kształcenia mają uzasadnienie w historii miasta, a także mają związek z wieloaspektowym pojęciem bezpieczeństwa.


Obecnie na Wydziale Nauk Społecznych w Bartoszycach kształcimy na kierunkach studiów licencjackich I stopnia:

  Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Bartoszycach?  • Gwarancja sukcesu zawodowego!
  • Zespół WSB stawia na rozwój studentów oraz całej kadry wykładowców
  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa współpracuje z najlepszymi pracodawcami w regionie


  Rekrutacja na studia I i II stopnia oraz podyplomowe:

  tel. 696 060 056

  e-mail: rekrutacja.bartoszyce@wsb.net.pl

  Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Bartoszycach:

  e-mail: dziekanat.bartoszyce@wsb.net.pl

   

  Kontakt

  11-200 Bartoszyce

  ul. Stefana Starzyńskiego 2

  tel.:

  696 060 056