Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu(Niepublliczna)

palceholder

53-609 Wrocław

ul. Fabryczna 29-31

tel.:

+48 698 837 061

Studia dyplomowe - kierunki
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Dietetyka
Filologia
Finanse i rachunkowość
Information Technology
Informatyka
Inżynieria zarządzania
Kosmetologia
Logistics
Logistyka
Management
Media and Communication in Business
Media i komunikacja w biznesie
Mikrobiznes
Prawo
Prawo w biznesie
Psychologia
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

Opis Uczelni

UNIWERSYTET WSB MERITO WE WROCŁAWIU


Powstała w
1998r. wrocławska szkoła niepubliczna, jako jedna z najliczniejszej grupy, prywatnych szkół wyższych jaką stanowią Szkoły Bankowe.

Studenci uczelni mają do wyboru jeden dziesięciu kierunków studiów I-ego stopnia, licencjackich, bądź inżynieryjnych, jednolitych studiów magisterskich, lub studiów II-ego stopnia – uzupełniających magisterskich. Zajęcia prowadzone są zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Dynamiczny rozwój uczelni po roku 2005, spowodował poszerzenie oferty edukacyjnej, zaczęły pojawiać się nowe, popularne wśród studentów kierunki edukacyjne.

Wrocławska uczelnia organizuje również studia podyplomowe, MBA oraz Franklin University MBA. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, jest laureatem wielu prestiżowych nagród, takich jak: Dolnośląskie Gryfy czy Medale Europejskie przydzielane przez Business Centre Club.

Jako pierwsza uczelnia w Polsce, otrzymała akredytację przyznawaną przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Komisja Europejska przyznała wrocławskiej szkole wyższej rozszerzoną Kartę Erasmus+, dającą możliwość swoim studentom odbywania praktyk, lub części studiów w ponad 60 krajach, z którymi podpisano umowy partnerskie.


 

Misja Uczelni

Usytuowany w historycznym mieście Wrocław, Uniwersytet WSB Merito jest dumnym nosicielem misji edukacji i badań naukowych od umacnianiu zgromadzonej wiedzy i kultury do tworzenia nowych pomysłów i innowacji.

Kluczowym aspektem misji Uniwersytetu Merito jest promowanie i rozwijanie najlepszych praktyk w nauce. Potężny nacisk jest kładziony na tworzenie silnych relacji z biznesem, przemysłem i społecznościami, aby umożliwić efektywne i innowacyjne rozwiązania wychodzące poza murami uczelni.

Ceny uczelni działają na rzecz nawigowania przyszłych pokoleń ku szanowanej i odnoszącej sukcesy karierze, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Wprowadzając uczniów do globalnej perspektywy nauki, Uniwersytet Merito jest zobowiązany do stałego doskonalenia i innowacji w edukacji.

Cele łączą się w zaangażowanie na rzecz doskonałości, które jest jasno widoczne w vote atencji dla każdego studenta, wynikach badań oraz na rozwijanie talentów, umiejętności i pasji swoich studentów. Uniwersytet WSB Merito to miejsce, gdzie nacisk na wiedzę, naukę i rozwój łączy się z dążeniem do wysokich standardów jakości i doskonałości.

 

Studia podyplomowe

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu oferuje różnorodność studiów podyplomowych, które z łatwością dostosowują do potrzeb związanych z rynkiem pracy. Ta uczelnia, położona w stolicy Dolnego Śląska, jest znana ze swojego nowoczesnego podejścia do nauczania.

Studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito są projektowane na zasadzie interdyscyplinarności, co umożliwia studentom na zdobycie również cennych praktycznych umiejętności.

Przykładowe kierunki obejmują:

  • zarządzanie, finanse,
  • zasoby ludzkie,
  • logistykę oraz wiele specjalistycznych kierunków inżynierskich.

Przez wzgląd na zmienne trendy na rynku pracy, uczelnia regularnie wprowadza nowe kierunki.

Wszechstronność kierunków odzwierciedla dążenie Uniwersytetu WSB Merito do dostarczenia studentom jak najszerszej gamy możliwości edukacyjnych. Bez względu na to, czy jesteś świeżo upieczonym absolwentem czy doświadczonym specjalistą poszukującym nowych umiejętności, WSB Merito ma dla Ciebie coś wartościowego.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Na terenie Wrocławia Uniwersytet WSB Merito to jeden z ważniejszych graczy w edukacji wyższej. Ta dynamicznie rozwijająca się instytucja, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, oferuje innowacyjne programy nauczania skupiające się na praktycznej wiedzy i umiejętnościach niezbędnych na rynku pracy.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu stanowi kolejne miejsce, które warto uwzględnić podczas poszukiwania uczelni z podobnymi kierunkami. Specjalizuje się w kształceniu ekonomistów i menedżerów, dostarczając absolutnie najwyższej jakości edukację. Studenci mają tu możliwość zwiedzania nowoczesnej kampusu, pełnego nowoczesnych technologii i najwyższych standardów edukacyjnych.

Wrocławski Uniwersytet Nauk o Zdrowiu to również instytucja godna uwagi, szczególnie dla tych studentów, którzy są zainteresowani naukami o zdrowiu i wellness. Znajdują się tutaj programy kształcenia zarówno na poziomie licencjackim jak i magisterskim, które przygotowują studentów do kariery w szerokim zakresie dziedzin medycyny.

Ostatni z wymienionych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, posiada szeroki wachlarz programów nauczania z zakresu nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, które mogą służyć jako doskonały fundament dla dalszej kariery naukowej lub zawodowej.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Gdzie studiować logistykę? - Odpowiedź Macieja
Zarządzanie - Czy studia są łatwe czy trudne?
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego