Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

 Kierunki studiów w Białymstoku 

Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 5

Opinie: 11

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku to prywatna szkoła wyższa, która została utworzona w 1996 roku. Jej struktura organizacyjna uwzględnia 5 katedr: Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ekonomii, Finansów i Rachunkowości, Metod Ilościowych oraz Zarządzania i Prawa. W ramach oferty edukacyjnej kandydaci mają do wyboru: studia I oraz II stopnia, podyplomowe oraz różne szkolenie i kursy. 

Studenci mają okazję korzystać z bogato wyposażonej infrastruktury, w której skład wchodzą sale ćwiczeniowe, wykładowe, a także pracownie. Dodatkowo WSE oferuje swoim studentom: Koło Naukowe Rachunkowości i Finansów (KNRiF), Klub FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju) oraz Akademicki Związek Sportowy (AZS). Uczelnia bierze również udział w międzynarodowym programie Erasmus+, z którego każdego roku chętnie korzysta wiele studentów.

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

REKOMENDOWANE UCZELNIE W INNYCH REGIONACH

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) (Niepubliczna)

Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 13

Kierunki/Specjalizacje: 23

Opinie: 45

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jest niepubliczną uczelnią wyższą założoną w 1993 roku. Specjalizuje się w naukach społecznych, przede wszystkim w zarządzaniu, prawie, a także ekonomii i finansach. Aktualnie na różnych rodzajach studiów na uczelni kształci się ponad 8 tysięcy studentów. Do wyboru mają studia licencjackie, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie, a także studnia realizowane w całości w języku angielskim, duży wybór studiów podyplomowych, a także studiów MBA dla menadżerów. 

Kształcenie na ALK to możliwość zdobywania wiedzy od najlepszych ekspertów i specjalistów w danych branżach, a także szansa na rozwijanie indywidualnych zainteresowań w ramach szkoleń, kursów, dodatkowych projektów czy współpracy międzynarodowej. Studia są płatne, jednak pomimo to cieszą się ogromnym zainteresowaniem i co roku przyciągają tysiące kandydatów.

Aktualności - Studia Białystok

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Białystok

Filmy - Białystok miasto studenckie


Uczelnie Białystok

Najbardziej popularne kierunki studiów w Białymstoku Białystok jest największym ośrodkiem akademickim na Podlasiu. Na kształcenie w tym pięknym mieście decydują się nie tylko mieszkańcy miasta i okolic, ale również studenci z odległych regionów kraju.

W mieście działa 6 uczelni publicznych oraz 7 uczelni niepublicznych. Wśród popularnych kierunków, co roku oblegane są przede wszystkim kierunki medyczne, dostępne na białostockim Uniwersytecie Medycznym. Jednak w ofercie szkół wyższych w mieście coś dla siebie znajdą też studenci poszukujący kierunków technicznych, społecznych oraz humanistycznych. Do wyboru jest kilkadziesiąt ciekawych kierunków, idealnie dopasowanych do potrzeb różnych kandydatów na studia.

1. Kierunek lekarsko-dentystyczny


 

Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym cieszą się ogromnym zainteresowaniem kandydatów. Co roku jest co najmniej kilkanaście osób na jedno miejsce. Nauczanie odbywa się w formie jednolitych studiów magisterskich w formie stacjonarnej (bezpłatnej) oraz niestacjonarnej (płatnej).

Nauka kończy się lekarsko-Dentystycznym Egzaminem Państwowym. Studenci kierunku lekarsko-dentystycznego w trakcie nauki są wszechstronnie przygotowywani do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Zdobywają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną podczas praktyk w szpitalach, przychodniach i ośrodkach zdrowia. Zawód dentysty daje ogromne możliwości zawodowe, a absolwenci kierunku są świetnie przygotowani do pracy.

2. Kierunek lekarski

 

Na kierunki lekarskie akademii i uniwersytetów medycznych niemal od zawsze jest ogromna liczba chętnych osób. Aby dostać się na studia, trzeba zdać bardzo dobrze egzaminy wstępne. Studia trwają 6 lat i kończą się Lekarskim Egzaminem Państwowym. Możliwa jest nauka stacjonarna, która jest bezpłatna oraz płatne studia niestacjonarne.

Co roku studenci zdobywają nie tylko potężną wiedze teoretyczną, ale również uczestniczą w praktykach zawodowych w szpitalach, przychodniach, zakładach diagnostyki laboratoryjnej i innych placówkach medycznych. Kształcenie lekarzy na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku odbywa się na bardzo wysokim poziomie, a absolwenci studiów doskonale radzą sobie w późniejszym życiu zawodowym.

3. Kierunek: Techniki dentystyczne 


 

Kolejnym medycznym kierunkiem na Białostockim Uniwersytecie medycznym, który jest oblegany przez kandydatów, są techniki dentystyczne. Uczelnia realizuje 3-letnie studia pierwszego stopnia, w trakcie których studenci zdobywają kompleksową wiedze oraz umiejętności, które są później potrzebne w pracy zawodowej.

Absolwenci są świetnie przygotowani do pracy w zespołach stomatologicznych, przychodniach, poradniach czy szpitalach. Studia na kierunkach medycznych wymagają sporego zaangażowania, jednak po ich ukończeniu absolwenci mają wiele możliwości zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy. Nic więc dziwnego, że kierunki te co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem osób, które szukają dla siebie dobrej drogi kształcenia.

4. Zarządzanie

 

Popularnym kierunkiem wśród przyszłych przedsiębiorców i nie tylko jest zarządzanie. W Białymstoku najwięcej osób na ten kierunek jest na Politechnice Białostockiej na Wydziale Inżynierii Zarzadzania. Studia prowadzone są dwustopniowo – najpierw 3-letnie studia licencjackie, a następnie 2-letnie magisterskie. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studia zaoczne są jednak płatne. Na studiach magisterskich studenci mają do wyboru jedną z kilkunastu specjalności, dopasowanych do potrzeb rynku pracy.

Studenci zarządzania w trakcie studiów zdobywają konkretną wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie ekonomii oraz nauk o zarządzaniu. Kształcenie przygotowuje do pracy na stanowiskach menadżerskich, kierowniczych, do pracy polegającej na zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz do prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwenci tego kierunku mają sporo perspektyw dobrego zatrudnienia w sektorze publicznym oraz prywatnym.

5. Elektroradiologia 


 

Wśród kierunków medycznych, które cieszą się dużą popularnością wśród maturzystów, warto również wymienić elektroradiologię prowadzoną na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Kierunek ten wpisuje się w potrzeby nowoczesnej służby zdrowia, w której jest spore zapotrzebowanie od specjalistów z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej. Elektroradiologia prowadzona jest w systemie 3-letnich studiów pierwszego stopnia oraz magisterskich studiów uzupełniających, które trwają dwa lata.

Studia pierwszego stopnia są wyłącznie stacjonarne, natomiast drugi stopień można studiować także zaocznie, jednak są to studia płatne. Absolwenci elektroradiologia są kompleksowo przygotowani do samodzielnej pracy w zakresie obsługi aparatury medycznej oraz służącej do wykonywania zabiegów. Możliwości pracy po tym kierunku jest sporo, a w najbliższej przyszłości z pewnością będzie jeszcze więcej.

6. Dietetyka

 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Jednym z obleganych kierunków jest dietetyka prowadzona na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Są to studia dwustopniowe, na które składają się trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie. W programie kształcenia znajdują się przedmioty teoretyczne oraz kierunkowe. Na przedmiotach teoretycznych studenci poznają anatomię, fizjologię, psychologię, biochemię, chemię żywności, mikrobiologię ogólną, genetykę czy parazytologię.

W grupie przedmiotów kierunkowych znajdziemy między innymi żywienie człowieka, dietetykę pediatryczną, kliniczny zarys chorób, analizę i ocenę jakości żywności oraz technologię żywności i potraw. Kształcenie na kierunku dietetyka łączy w sobie wysoki poziom wiedzy teoretycznej z dużą ilością zajęć praktycznych, ćwiczeń, warsztatów, praktyk oraz stażów zawodowych. Absolwenci kierunku dietetyka są wszechstronnie i kompleksowo przygotowani do pracy w wyuczonym zawodzie.


 

7. Logistyka –  Politechnika Białostocka

 

Kierunek logistyka na Politechnice Białostockiej prowadzony jest na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Studia są dwustopniowe i składają się z 3,5-letnich studiów inżynierskich oraz półtorarocznych studiów magisterskich. W trakcie kształcenia studenci zdobywają gruntowne przygotowanie praktyczne oraz teoretyczne o charakterze inżynierskim, poznają fachową wiedzę niezbędną do zarządzania logistycznego na poziomie operacyjnym oraz do zarządzania podmiotami gospodarczymi.

Uczą się dobierania optymalnych środków transportu, planowania trasy i kosztów, bezpieczeństwa towarów w trakcie transportu. Kierunek logistyka realizowany jest na wysokim poziomie. Studenci kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry wykładowców, a także praktyków z firm współpracujących z Politechniką Białostocką. W trakcie kształcenia studenci mają wiele zajęć praktycznych, laboratoriów, warsztatów i szkoleń. Biorą również udział w praktykach i stażach, dzięki czemu mogą już w czasie nauki zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe.

8. Farmacja –  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Kierunek farmacja to jednolite studia magisterskie trwające 5,5 roku, które realizowane są w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Celem kształcenia jest kompleksowe i wszechstronne przygotowanie nowoczesnych kadr farmaceutycznych, które znajdują zatrudnienie w aptekach, laboratoriach, jednostkach badawczych oraz firmach farmaceutycznych.

W programie kształcenia znajdują się przedmioty teoretyczne oraz kierunkowe, które realizowane są zarówno w formie wykładów, jak i ćwiczeń laboratoryjnych, warsztatów oraz praktycznych szkoleń. Kształcenie prowadzone jest na wysokim poziomie przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Studenci mają do dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną Uniwersytetu Medycznego, korzystają z zaawansowanych technologicznie pomocy naukowych. Absolwenci studiów są świetnie przygotowani do zawodu farmaceuty i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu kształcenia.


 

9. Automatyka i robotyka – Politechnika Białostocka

 

Studia na kierunku automatyka i robotyka realizowane są na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Są to studia prowadzone dwustopniowo – najpierw są 3,5-letnie studia inżynierskie, a następnie półtoraroczne studia magisterskie, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. W trakcie kształcenia studenci mają do wyboru dwie specjalizacje: roboty mobilne oraz automatyzacja i informatyzacja procesów.

W bardzo rozbudowanym programie studiów znajdują się takie zagadnienia, jak informatyka, analiza sygnałów i robotyki, projektowanie układów automatycznych, systemów sterowania oraz systemów wspomagania decyzji. Studenci uczą się również projektowania i eksploatowania systemów automatycznych oraz wykorzystania robotyki w różnych dziedzinach. Program kształcenia obejmuje zarówno przedmioty teoretyczne, jak i praktyczne ćwiczenia, warsztaty, dodatkowe kursy i szkolenia. Studenci kształcą się pod okiem doświadczonych wykładowców, zarówno naukowców, jak i praktyków z dobrych firm współpracujących z uczelnią. Po zakończeniu kształcenia absolwenci są gruntownie i kompleksowo przygotowani do pracy w wyuczonych specjalizacjach.

10. Mechatronika – Politechnika Białostocka

 

Dużą popularnością wśród kandydatów na wyższe uczelnie cieszy się również kierunek mechatronika na Politechnice Białostockiej, który prowadzony jest na Wydziale Mechanicznym. Studia są dwustopniowe i składają się ze studiów inżynierskich trwających 3,5 roku oraz półtorarocznych studiów magisterskich. Studenci studiów pierwszego stopnia już od początku kształcenia mają do wyboru dwie specjalizacje: konstrukcje inteligentne oraz inżynierię fotoniczną.

W trakcie kształcenia studenci uczą się projektowania, konstruowania i programowania robotów oraz innych zautomatyzowanych maszyn, urządzeń oraz pojazdów. Zdobywają wszechstronną i kompleksową wiedzę z zakresu mechatroniki, informatyki, nowoczesnych konstrukcji i materiałów oraz automatyki i robotyki. Program kształcenia jest niezwykle bogaty i umiejętnie łączy w sobie wiedze teoretyczną oraz naukę umiejętności praktycznych. Studenci kształcą się w nowoczesnej bazie dydaktycznej pod okiem profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry pracowników naukowych oraz inżynierów praktyków.

Zobacz uczelnie na mapie w Białymstoku