Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Computer Science (w jęz. angielskim)

Zobacz

Zobacz

         

Ekonomia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Finanse i rachunkowość

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Fizjoterapia

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Logistyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Management (w jęz. angielskim)

Zobacz

Zobacz

         

Mechatronika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Nursing (w jęz. angielskim)

Zobacz

         

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Zobacz

         

Physiotherapy (w jęz. angielskim)

Zobacz

         

Pielęgniarstwo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia dla magistrów i licencjatów

Zobacz

         

Terapia zajęciowa z rehabilitacją

Zobacz

Zobacz

         

Transport

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uczelnia przyszłości

Lubelska Akademia WSEI to jeden z trzech największych ośrodków akademickich w Lublinie oraz największa niepubliczna uczelnia we wschodniej Polsce. Oferuje najważniejsze elementy niezbędne do osiągnięcia sukcesu w biznesie, przemyśle i na rynku pracy.

Motto uczelni to synergia wiedzy i praktyki. Lubelska Akademia WSEI jest wiodącym ośrodkiem tak pod względem ilości studentów, bazy dydaktycznej, jak i jakości kształcenia oraz nasycenia własną kadrą o najwyższych kwalifikacjach.

Oferta Uczelni obejmuje 28 kierunków, 53 specjalności oraz 7 kierunków w języku angielskim. Ponadto Uczelnia oferuje Studia Doktorskie oraz MBA, a także możliwość poszerzenia kwalifikacji w ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego. Wyższe wykształcenie w murach Uczelni uzyskało już ponad 40 tys. osób, a rekrutacja 2023 była kolejną rekordową, gdyż zamknęła się liczbą ponad 3 tys. nowych studentów. Obecnie w murach Uczelni uczy się niemalże 8 tys. studentów.


Akademia WSEI prowadzi studia na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Finanse i Rachunkowość, Psychologia, Pedagogika, Transport, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Informatyka, Mechatronika i Pielęgniarstwo, Terapia zajęciowa z rehabilitacja oraz Fizjoterapia, po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra.

Lubelska Akademia WSEI planuje również poszerzenie swojej oferty edukacyjnej na kolejną rekrutację:

I. Na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych:

1. Zrównoważony rozwój w gospodarce, studia II stopnia, profil praktyczny, specjalności:

a) Efektywność energetyczna w biznesie

b) Zarządzanie miastem – smart city

2. E-biznes: e-marketing & e-commerce, studia I stopnia, profil praktyczny (język polski i język angielski) , specjalności:

a) E-marketing i nowe media

b) E-commerce i zarządzanie e-biznesem

II. Na Wydziale Transportu i Informatyki

1. Sztuczna inteligencja w logistyce i transporcie, studia I stopnia, profil praktyczny, kierunek informatyczny.

III. Na Wydziale Nauk o Człowieku:

1. Sport , science and coaching, studia I stopnia, profil praktyczny (język polski i język angielski)

2. Psychologia 5 letnia, specjalność; Psychoterapia

Lubelska Akademia WSEI posiada uprawnienia do prowadzenia szkoły doktorskiej oraz nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach Informatyka techniczna i telekomunikacja oraz Ekonomia i Finanse. Akademia WSEI umożliwia kształcenie i przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach studiów dziennych III stopnia, jak i seminariów doktorskich dla osób pracujących zawodowo. W ofercie znajduje się również możliwość przygotowania doktoratu wdrożeniowego, który pozwala połączyć pracę badawczą i zawodową. Proces kształcenia polega na przekazywaniu doktorantom wszechstronnej wiedzy, rozwijaniu ich umiejętności i kompetencji niezbędnych do przeprowadzenia badań realizowanych w ramach Indywidualnego Planu Badawczego i przygotowania rozprawy doktorskiej.

https://www.wsei.lublin.pl/studia-doktorskie/

Uczelnia oferuje również studia Master of Business and Administration, w skrócie MBA. Program Master of Business Administration w Akademii WSEI został przygotowany z myślą o menedżerach, kadrze kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, którzy każdego dnia stają przed wyzwaniami ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Przygotowując program studiów, czerpano z doświadczenia od partnerów biznesowych Uczelni. Dzięki tej współpracy uczestnicy zdobywają aktualną wiedzę na temat innowacji w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami z różnych branż. Celem studiów MBA jest wykształcenie kompetentnej i odpowiedzialnej kadry zarządzającej podejmującej wyzwania przyszłości, a także przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej w procesie skutecznego zarządzania.


MBA to dedykowane trzysemestralne Studia podyplomowe w trzech specjalnościach:

 • MBA in Innovative Enterprise Management dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw prywatnych i publicznych.
 • MBA in Public and Community Management dla obecnych i przyszłych menedżerów przedsiębiorstw publicznych i samorządowych oraz innych jednostek i instytucji sektora publicznego,
 • MBA in Healthcare Management dla kadry menedżerskiej sektora ochrony zdrowia.
fasada budynku wseicwiczenia na wseisprzet dla studentow wseiabsolwenci wsei

 

Misja Akademii WSEI w Lublinie


Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze.

Profesjonalizm

Wykładowcy Uczelni mają wysokie kwalifikacje naukowe, zawodowe i etyczne. Dostosowują poziom kształcenia do indywidualnych możliwości studentów i wymagań współczesnego rynku pracy.

Partnerstwo

Jest stosowane w Akademii WSEI na co dzień. Studenci mają zapewnione przyjazne warunki studiowania, uwzględniające ich indywidualne możliwości ekonomiczne, zainteresowania i potrzeby.

Innowacyjność i przedsiębiorczość

Pozwala naszym absolwentom nie tylko znaleźć atrakcyjną pracę, ale także zakładać własne, dobrze prosperujące firmy lub rozwijać i unowocześniać już istniejące.

Jedność procesu kształcenia

Przygotowujemy studentów do podejmowania wyzwań współczesnej cywilizacji i gospodarki opartej na wiedzy.

 

Lubelska Akademia WSEI w rankingach

Wysoki poziom kształcenia w Akademii WSEI znajduje odzwierciedlenie w opiniach niezależnych instytucji oceniających jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Uzyskane certyfikaty i miejsca w rankingach potwierdzają uznanie dla Uczelni, jako przestrzegającą wysokich standardów edukacyjnych, aktywnie wspierającą swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji celów na rynku pracy.

W ogólnopolskim Rankingu Szkół Wyższych Magazynu „Perspektywy” w 2022 roku Akademia WSEI zajęła 23 miejsce w Polsce, a 1 miejsce w regionie.

Nasze największe atuty wśród uczelni w Polsce:

 • 2 miejsce w kategorii: efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania
 • 2 miejsce w kategorii: pozyskiwanie środków z programów UE
 • 8 miejsce w kategorii: publikacje naukowe
 • 10 miejsce w kategorii: warunki kształcenia – akredytacje
 • 12 miejsce w kategorii: programy studiów prowadzone w j. obcych
 • 13 miejsce w kategorii: preferencje pracodawców
 • 14 miejsce w kategorii: publikacje naukowe h-index
 • 15 miejsce w kategorii: ekonomiczne losy absolwentów
 • 15 miejsce w kategorii: publikacje naukowe – cytowania
 • 16 miejsce w kategorii: prowadzone kierunki magisterskie
 • 18 miejsce w kategorii: nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach
 • 18 miejsce w kategorii: nauczyciele akademiccy z zagranicy

Lubelska Akademia WSEI to również laureat rankingów i konkursów:

Orzeł Jakości 2023

To przyznawana od 2017 roku statuetka oraz tytuł honorowy oraz wyróżnienie przyznawane przedsiębiorstwom, organizacjom i jednostkom naukowo-badawczym, które przez lata udowadniały, że jakość zarządzania jest kluczowa dla osiągania sukcesu w biznesie. Lubelska Akademia WSEI została wyróżniona powyższym tytułem za rok 2023.

Symbol nowoczesnego kształcenia 2023

Akademia WSEI otrzymała prestiżowy tytuł Symbolu Nowoczesnego Kształcenia 2023. To nagroda przyznawana przez redakcje „Monitora Biznesu” dodatku „Rzeczypospolitej” i „Monitora Rynkowego” dodatku „Dziennika Gazety Prawnej”. Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć. Laureaci Programu Symbol to firmy i instytucje cechujące się innowacyjnością, silną pozycją na rynku i przekształcające swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów opartych na wiedzy i kompetencji. Celem Programu jest także promocja laureatów na forum ogólnopolskim.

Ambasador Innowacyjności 2023

Lubelska Akademia WSEI jednogłośną decyzją, Kapituły oraz Prezesa Zarządu Europejskiego Ośrodka Rozwoju Gospodarki, została wybrana laureatem nagrody AMBASADOR INNOWACYJNOŚCI w uznaniu za zasługi oraz wybitne zaangażowanie w liczne projekty, mające na celu rozwój innowacji w Polsce, przyszłościowe, nieszablonowe myślenie oraz nowe rozwiązania.

 

Lubelska Akademia WSEI to...

 • 28 kierunków studiów (w tym na 7 w języku angielskim) licencjackich, inżynierskich i magisterskim z 53 specjalnościami,
 • Studia MBA,
 • Szkoła Doktorska,
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego
 • Filia w Warszawie, ul. Twarda 14/16,
 • program studiów oparty na komponencie praktycznym, pozwalający studentom zetknąć się z rzeczywistymi problemami, które czekają na nich w przyszły zawodzie.
 • najnowocześniejsze i jedyne, we wschodniej Polsce, Laboratorium Cyberbezpieczeństwa, którego gł. celem funkcjonowania jest przygotowywanie kadry specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa oraz wsparcie przedsiębiorców i samorządów w zakresie bezpieczeństwa w sieci,
 • nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, w którym przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze doskonalą swoje umiejętności w warunkach maksymalnie przybliżonych do rzeczywistości (fantomy, stół operacyjny, itp.),
 • wirtualne laboratoria dla kierunku Mechatronika i Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Akademickie Centrum Bezpieczeństwa Publicznego z autorskim programem profilaktycznym,
 • Dom Studenta o nowoczesnym designie z 94 urządzonymi i wyposażonymi apartamentami dla 300 osób.

 

Zasady rekrutacji - Kontakt

Lubelska Akademia WSEI

ul. Projektowa 4

20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-17-70

fax: 81 749-32-13

kancelaria@wsei.lublin.pl


Biuro Obsługi Studenta

ul. Projektowa 4, Lublin

Tel. 81 749 17 77

bos@wsei.lublin.pl

rekrutacja@wsei.lublin.pl

 

Kontakt do uczelni

20-209 Lublin

Projektowa 4

tel.:

81 749 17 70, 81 749 17 77