Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Computer Science (w jęz. angielskim)

Zobacz

Zobacz

         

Ekonomia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Finanse i rachunkowość

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Fizjoterapia

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Logistyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Management (w jęz. angielskim)

Zobacz

Zobacz

         

Mechatronika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Nursing (w jęz. angielskim)

Zobacz

         

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Zobacz

         

Physiotherapy (w jęz. angielskim)

Zobacz

         

Pielęgniarstwo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia dla magistrów i licencjatów

Zobacz

         

Terapia zajęciowa z rehabilitacją

Zobacz

Zobacz

         

Transport

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uczelnia przyszłości

Lubelska Akademia WSEI w Lublinie to nowoczesna uczelnia wyższa, która stawia na kompleksowe i innowacyjne kształcenie w dziedzinach, które dynamicznie się rozwijają i są rosnącym przedmiotem zapotrzebowania pracodawców. Program kształcenia na poszczególnych kierunkach, a także otwieranie nowych specjalności są podyktowane zmieniającymi się trendami w światowej i europejskiej gospodarce oraz biznesie. Dzięki temu kształcenie przygotowuje wykwalifikowane kadry pracowników, którzy bez problemu odnajdują się na wymagającym rynku pracy. Hasłem przewodnim Akademii WSEI jest „Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze”, co przekłada się na coraz ciekawszą i rozwiniętą ofertę dydaktyczną. Władze uczelni stale monitorują zmieniający się rynek pracy, aby zaoferować studentom kształcenie w takich obszarach, które pozwalają na znalezienie dobrego, stabilnego zatrudnienia, umożliwiającego nieustanny rozwój zawodowy i satysfakcję z wykonywanej pracy.

W ofercie dydaktycznej na kandydatów czekają w tym roku 25 kierunków studiów prowadzone w języku polskim: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Fizjoterapia, Informatyka, Logistyka, Mechatronika, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pielęgniarstwo, Psychologia, Psychologia dla magistrów, Terapia zajęciowa z rehabilitacją, Transport oraz Zarządzanie; oraz angielskim: Computer Science, Management, Nursing, Psysiotherapy. Zmieniająca się oferta dydaktyczna jest przygotowywana na podstawie ścisłej i szeroko zakrojonej współpracy z pracodawcami lokalnymi i nie tylko. Dodatkowo od 1 września 2022 roku Lubelska Akademia WSEI otworzyła Filię w Warszawie. W Warszawie mają Państwo możliwość realizacji studiów w formie hybrydowej, czyli połączeniu nauki zdalnej z zajęciami stacjonarnymi, na wszystkich prowadzonych przez naszą uczelnię kierunkach, takich jak: Pielęgniarstwo, Zarządzanie, Informatyka. Dodatkowo Filia Akademii WSEI w Warszawie posiada bogatą ofertę studiów MBA, podyplomowych i kursów realizowanych również w formie hybrydowej.

Lubelska Akademia WSEI posiada również uprawnienia do prowadzenia szkoły doktorskiej oraz nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach Informatyka techniczna i telekomunikacja oraz Ekonomia i Finanse. Akademia WSEI umożliwia kształcenie i przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach studiów dziennych III stopnia, jak i seminariów doktorskich dla osób pracujących zawodowo. W ofercie znajduje się również możliwość przygotowania doktoratu wdrożeniowego, który pozwala połączyć pracę badawczą i zawodową. Proces kształcenia polega na przekazywaniu doktorantom wszechstronnej wiedzy, rozwijaniu ich umiejętności i kompetencji niezbędnych do przeprowadzenia badań realizowanych w ramach Indywidualnego Planu Badawczego i przygotowania rozprawy doktorskiej.

https://www.wsei.lublin.pl/studia-doktorskie/

Uczelnia w zakresie oferty studiów podyplomowych oferuje również studia Master of Business and Administration, w skrócie MBA. Program Master of Business Administration w Akademii WSEI został przygotowany z myślą o menedżerach, kadrze kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, którzy każdego dnia stają przed wyzwaniami ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Przygotowując program studiów, czerpano z doświadczenia od partnerów biznesowych Uczelni. Dzięki tej współpracy uczestnicy zdobywają aktualną wiedzę na temat innowacji w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami z różnych branż. Celem studiów MBA jest wykształcenie kompetentnej i odpowiedzialnej kadry zarządzającej podejmującej wyzwania przyszłości, a także przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej w procesie skutecznego zarządzania.

MBA to dedykowane trzysemestralne Studia podyplomowe w trzech specjalnościach:

 • Studia MBA – MBA in Innovative Enterprise Management dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw prywatnych i publicznych.
 • Studia MBA – MBA in Public and Community Management dla obecnych i przyszłych menedżerów przedsiębiorstw publicznych i samorządowych oraz innych jednostek i instytucji sektora publicznego.
 • Studia MBA – MBA in Healthcare Management dla kadry menedżerskiej sektora ochrony zdrowia.

Studenci mają więc pewność, że kształcą się w tych dziedzinach i zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Aż 76 % nowych studentów wybiera uczelnię ze względu na atrakcyjną formę oferowanego kształcenia. Co więcej, aż 96 % absolwentów poszczególnych kierunków, a więc niemal wszyscy, wróciło na Akademię WSEI, aby kontynuować kształcenie na studiach magisterskich czy podyplomowych. Studenci, którzy decydują się na kształcenie w Akademii WSEI mogą liczyć na rozbudowany i różnorodny program stażów i praktyk, jakich nie można znaleźć na innych uczelniach. Lubelska Akademia WSEI systematycznie, co roku podejmuje współpracę z kilkudziesięcioma podmiotami biznesowymi, które umożliwiają organizację praktyk, projektów badawczo-rozwojowych, stażów, szkoleń, praktycznej realizacji prac dyplomowych oraz doktorskich.

Aktualnie Akademia WSEI posiada niemal 400 aktywnych umów o współpracy z przedstawicielami biznesu oraz z innymi uczelniami w Polsce i nie tylko. Firmy, jakie współpracują z Akademią WSEI to wielkie i znane przedsiębiorstwa, takie jak Asseco Data Systemy z branży informatycznej czy PGE Obrót z branży energetycznej. Już na etapie studiów studenci mają więc możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego i poznania specyfiki pracy dla najlepszych podmiotów na rynku. Wielu absolwentów właśnie w tych firmach znajduje później stałe zatrudnienie po ukończeniu kształcenia.

Lubelska Akademia WSEI nieustannie podnosi nie tylko merytoryczny poziom kształcenia, ale również warunki, w jakich uczą się studenci. Rozbudowywane są między innymi laboratoria oraz podmioty, które przeznaczone są do praktycznej nauki. W ostatnich latach powstało między innymi Centrum Edukacji Technicznej Haas, a także Psychologiczne Centrum Diagnozy i terapii, które realizuje projekty badawcze z zakresu psychologii oraz pedagogiki. Choć nazwa uczelni może kojarzyć się z naukami ścisłymi i kształceniem inżynierów, w rzeczywistości Lubelska Akademia WSEI kładzie równie duży nacisk na kształcenie specjalistów w naukach humanistycznych i społecznych. Bogata oferta kierunków, doskonałe warunki dydaktyczne, świetna infrastruktura i duży nacisk na kształcenie praktyczne sprawiają, że nauka w Lubelskiej Akademii WSEI to doskonały początek ciekawej, zawodowej przyszłości.

fasada budynku wseicwiczenia na wseisprzet dla studentow wseiabsolwenci wsei

 

Misja Akademii WSEI w Lublinie


Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze.

Dbamy o to, by dyplom naszej Uczelni był dokumentem wiarygodnym dla pracodawców, potwierdzającym znakomite przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.

Lubelska Akademia WSEI kreuje nowoczesne i wszechstronnie wykształcone społeczeństwo obywatelskie, zapewnia opiekę naukową i biznesową, wspiera społeczność lokalną, pracując na rzecz poprawy kondycji ekonomicznej regionu. Nowatorskie kształcenie motywuje studentów do aktywnego życia zawodowego.

Uczelnia wspólnie ze swoim Założycielem, Fundacją „OIC Poland”, wdraża szereg nowatorskich, innowacyjnych programów finansowanych z funduszy pomocowych, mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz ograniczanie skutków bezrobocia.

Realizując swoje cele Uczelnia przestrzega następujących zasad:

 • profesjonalizm - nasi wykładowcy mają wysokie kwalifikacje naukowe, zawodowe i etyczne. Dostosowują poziom kształcenia do indywidualnych możliwości studentów i wymagań współczesnego rynku pracy;
 • partnerstwo - jest stosowane w WSEI na co dzień. Zapewniamy naszym studentom przyjazne warunki studiowania, uwzględniające ich indywidualne możliwości ekonomiczne, zainteresowania i potrzeby;

 • jedność procesu kształcenia z praktyką gospodarczą - pozwala naszym absolwentom nie tylko znaleźć atrakcyjną pracę, ale także zakładać własne, dobrze prosperujące firmy lub rozwijać i unowocześniać już istniejące;

 • innowacyjność i przedsiębiorczość - przygotowujemy studentów do podejmowania wyzwań współczesnej cywilizacji i gospodarki opartej na wiedzy.
 •  

  Lubelska Akademia WSEI w rankingach

  Wysoki poziom kształcenia w Akademii WSEI znajduje odzwierciedlenie w opiniach niezależnych instytucji oceniających jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Uzyskane certyfikaty i miejsca w rankingach potwierdzają uznanie dla Uczelni, jako przestrzegającą wysokich standardów edukacyjnych, aktywnie wspierającą swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji celów na rynku pracy.

  W ogólnopolskim Rankingu Szkół Wyższych Magazynu „Perspektywy” w 2022 roku Akademia WSEI zajęła 23 miejsce w Polsce, a 1 miejsce w regionie.

  Nasze największe atuty wśród uczelni w Polsce:

  • 2 miejsce w kategorii: efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania
  • 2 miejsce w kategorii: pozyskiwanie środków z programów UE
  • 8 miejsce w kategorii: publikacje naukowe
  • 10 miejsce w kategorii: warunki kształcenia – akredytacje
  • 12 miejsce w kategorii: programy studiów prowadzone w j. obcych
  • 13 miejsce w kategorii: preferencje pracodawców
  • 14 miejsce w kategorii: publikacje naukowe h-index
  • 15 miejsce w kategorii: ekonomiczne losy absolwentów
  • 15 miejsce w kategorii: publikacje naukowe – cytowania
  • 16 miejsce w kategorii: prowadzone kierunki magisterskie
  • 18 miejsce w kategorii: nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach
  • 18 miejsce w kategorii: nauczyciele akademiccy z zagranicy

   

  Lubelska Akademia WSEI to...

  • 40 tys. absolwentów, ponad 9 tys. obecnie uczących się studentów, ponad 1450 studiujących cudzoziemców z 24 krajów, ponad 400 podpisanych umów o współpracy z otoczeniem gospodarczo-biznesowym.
  • System studiów modułowych, który pozwala zdobyć zawód już podczas studiowania, nabywać różne kompetencje z wielu dziedzin i nawiązać kontakt z pracodawcą już od pierwszych lat nauki.
  • Najnowocześniejsze i jedyne, tego typu we wschodniej Polsce, Laboratorium Cyberbezpieczeństwa, którego głównym celem funkcjonowania jest przygotowywanie kadry specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa oraz wsparcie przedsiębiorców i samorządów w zakresie bezpieczeństwa w sieci.
  • Nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, w którym przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze doskonałą swoje umiejętności w warunkach maksymalnie przybliżonych do rzeczywistości (fantomy, stół operacyjny, itp.).
  • Dom Studenta o nowoczesnym designie z 94 urządzonymi i wyposażonymi apartamentami dla 300 osób.
  • Studia doktorskie – Szkoła Doktorska, Program „Doktora wdrożeniowy”, seminarium doktorskie.
  • Studia podyplomowe, w tym studia MBA – Master of Business Administration.
  • Filia w Warszawie.


   

  Zasady rekrutacji - Kontakt

  Lubelska Akademia WSEI

  ul. Projektowa 4

  20-209 Lublin

  tel./fax: 81 749-17-70

  fax: 81 749-32-13

  kancelaria@wsei.lublin.pl


  Biuro Obsługi Studenta

  ul. Projektowa 4, Lublin

  Tel. 81 749 17 77

  bos@wsei.lublin.pl

  rekrutacja@wsei.lublin.pl

   

  Kontakt

  20-209 Lublin

  Projektowa 4

  tel.:

  81 749 17 70, 81 749 17 77