Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Architektura

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 4400zł od 4500zł

Architektura Wnętrz

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 3800zł od 3950zł

Budownictwo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2250zł od 2350zł

Grafika

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 3400zł

Informatyka

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 2250zł

Mechatronika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2400zł

Wzornictwo

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 3800zł

Kierunek lekarski

Zobacz

Cena za semestr od 23000zł

Pielęgniarstwo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2650zł od 2650zł

Ratownictwo Medyczne NOWOŚĆ!

Zobacz

Cena za semestr od 2 400zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Akademii Śląskiej

akademiaaa

Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach) to niepubliczna uczelnia, która cieszy się ogromną popularnością wśród kandydatów na studia wyższe, a także wśród środowisk naukowych.

AŚ jest jedną z wiodących uczelni na Śląsku kształcących w zakresie nauk technicznych, a także artystycznych. Przygotowuje do pracy zawodowej przyszłych informatyków, grafików, mechatroników, architektów, projektantów czy specjalistów budowlanych.

W 2018 r. został powołany Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi oferujący kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo, dającym możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów medycznych oraz kierunek lekarski, który jest jednym z najbardziej prestiżowych zawodów.

Oferta kształcenia obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne, które odbywają się w formie weekendowych zjazdów. Można więc połączyć kształcenie z pracą zawodową. Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych oraz Wydział Nauk medycznych realizują studia dyplomowe i podyplomowe, a także sporo atrakcyjnych kursów i szkoleń.

Oferta kształcenia jest stale aktualizowana w oparciu o analizę zmieniających się trendów na rynku pracy. Absolwenci studiów na AŚ mogą mieć pewność, że będą spełniać oczekiwania nowoczesnych i wymagających pracodawców.

Każdy kierunek studiów na Akademii Śląskiej (wcześniej Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach) posiada indywidualnie opracowany program nauczania, tworzony z naciskiem na uwzględnienie nowej, innowacyjnej wiedzy oraz na kształcenie praktyczne pod okiem doświadczonych specjalistów. Wszystkie programy studiów spełniają standardy nauczania wymagane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Dużym atutem uczelni jest również wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, która zapewnia nauczanie według najwyższych standardów akademickich. Zajęcia praktyczne są natomiast prowadzone przez doświadczonych praktyków w konkretnych dziedzinach, co pozwala na przybliżenie studentom prawdziwych realiów wybranego zawodu. Ze względu na doskonale przygotowane programy nauczania, kierunki oferowane przez AŚ cieszą się ogromną popularnością wśród osób planujących zdobyć wyższe wykształcenie.

Misją Uczelni jest tworzenie nowoczesnego systemu kształcenia licencjatów, inżynierów oraz magistrów odpowiadającego współczesnym europejskim standardom.

fasada budynku asstudenci akademiiaula wykladowa akademii slaskiejsala komputerowa akademii slaskiej

 

NOWOŚĆ NA AŚ

Ratownictwo

 

PIELĘGNIARSTWO - STUDIA W JAWORZNIE, KNUROWIE, KATOWICACH LUB ZABRZU


pielWST


W ciągu ostatnich lat kształcenie pielęgniarek i pielęgniarzy stało się jednym z głównych i strategicznych działań Akademii Śląskiej (wcześniej Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach). Dlatego, aby wykształcić kadry o wysokim stopniu profesjonalizmu i etyce zawodowej bardzo ważna jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz wsparcie lokalnych władz.

Podejmując współpracę z samorządami miast: Jaworzno i Knurów Aś poszerzyła swoją ofertę edukacyjną i wprowadziła możliwość podjęcia studiów w tych miastach. Przyszli studenci kierunku Pielęgniarstwo na Wydziale Nauk Medycznych im. Zbigniewa Religii będą mieli możliwość wyboru miejsca studiowania.

Władze Uczelni oraz władze Jaworzna podpisały list intencyjny o uruchomieniu w mieście ośrodka medycznego Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, dzięki czemu do miasta powróci kształcenie o profilu pielęgniarskim. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 natomiast praktyczne umiejętności studenci zdobywać będą w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie.

Podobną współpracę Uczelnia nawiązała z Gminą Knurów, dzięki której studenci kierunku Pielęgniarstwo będą mogli studiować i odbywać zajęcia praktyczne w Szpitalu Knurowie.

Oczywiście nadal głównym ośrodkiem dydaktycznym na kierunkach medycznych pozostaje Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi mieszczący się w Zabrzu. Na wszystkie kierunki studiów będzie można zapisywać się już od 9 maja 2022.

 

Galeria AŚ

 

Władze Uczelni

Założyciel-Kanclerz: mgr inż. arch. Arkadiusz Hołda


Rektor: prof. AŚ dr Aleksander Ostenda


Prorektor: mgr Magdalena Wierzbik-Strońska


Prorektorzy:

Prorektor ds. medycznych Wydziału Nauk Medycznych im. Zbigniewa Religi w Zabrzu:

prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek

Prorektor ds. jakości kształcenia Wydziału Nauk Medycznych im. Zbigniewa Religi w Zabrzu:

prof. AŚ dr hab. n. med. Dariusz Boroń

Prorektor ds. budowania relacji i współpracy z otoczeniem Wydziału Nauk Medycznych im. Zbigniewa Religi w Zabrzu:

dr n. med. Michał Ekkert


Dziekani:

Dziekan Wydziału Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych w Katowicach:

dr inż. arch. Jakub Świerzawski

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi

prof. dr hab. n. med. Jerzy Wojnar


Prodziekani:

Prodziekan Wydziału Nauk Medycznycj im. Zbigniewa Religi w Zabrzu:

dr n. med. Grzegorz Religa

Prodziekan:

mgr Aldona Kania

Prodziekan ds. jakości kształcenia:

dr inż. Katarzyna Łuczak

Prodziekan ds. Pielęgniarstwa Wydziału Nauk Medycznych im. Zbigniewa Religi w Zabrzu:

dr nauk o zdrowiu Ewa Mazur

 

Akademia Śląska w Katowicach

 

Kontakt

40-555 Katowice

ul. Rolna 43

tel.:

32 60 72 440