Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) - Wydział Zamiejscowy w Olsztynie

10-499 Olsztyn

ul. Piłsudskiego 61

tel.:

89 89 533 04 29 | 696 023 554

ikonka email do uczelni

olsztyn@gsw.gda.pl

gsw@gsw.gda.pl

Administracja - studia I stopnia (licencjackie, e-learning)
Administracja - studia I stopnia (licencjackie, niestacjonarne)
Administracja - studia II stopnia (magisterskie, e-learning)
Architektura krajobrazu - studia I stopnia (inżynierskie, e-learning)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia I stopnia (licencjackie, e-learning)
Ekonomia - studia I stopnia (licencjackie, e-learning)
Gospodarka przestrzenna - studia I stopnia (inżynierskie, e-learning)
Kryminologia - studia I stopnia (licencjackie, e-learning)
Pedagogika - studia I stopnia (licencjackie, e-learning)
Socjologia - studia I stopnia (licencjackie, e-learning)
Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia (licencjackie, e-learning)
Turystyka i rekreacja - studia I stopnia (licencjackie, e-learning)
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia (inżynierskie, e-learning)
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia (magisterskie, e-learning)

Opis Uczelni

Gdańska Szkoła Wyższa - Wydział Zamiejscowy w Olsztynie

Gdańska uczelnia, rozpoczęła działalność w 2002r., uzyskując wpis do rejestru niepublicznych szkół wyższych, funkcjonując jako Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. Duże zainteresowanie w regionie pomorskim, zaowocowało dynamicznym rozwojem placówki i poszerzeniem oferty edukacyjnej oraz utworzeniem Wydziałów Zamiejscowych w Słupsku, Tczewie, Braniewie i Olsztynie. Od 20-XII-2012r., uczelnia funkcjonuje jako Gdańska Szkoła Wyższa.

Uczelnia oferuje studia I-ego stopnia zarówno licencjackie, jak i z tytułem zawodowym inżyniera, magisterskie studia uzupełniające II-ego stopnia oraz rozbudowany wachlarz kierunków studiów podyplomowych, kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Polska Komisja Akredytacyjna, udzieliła pozytywnej opinii, co gwarantuje wysoką jakość kształcenia, co potwierdzono w 2020r. podczas wizytacji oddziałów zamiejscowych w Słupsku i Olsztynie.

Profil praktyczny studiów zawodowych, oferowanych przez olsztyńską uczelnię, jest gwarancją kształcenia przyszłych specjalistów każdego stopnia administracji, którzy sprawdzają się nie tylko w lokalnych strukturach, ale posiadają kompetencje zgodne ze standardami Unii Europejskiej. Program studiów dostosowany jest do zmian rynkowych i tworzony jest w oparciu o konsultacje z pracodawcami, dlatego absolwenci Gdańskiej Szkoły Wyższej przygotowani są do podjęcia pracy wraz z uzyskaniem dyplomu.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Uniwersytet w Białymstoku - Wybierz swoją drogę!
Wirtualny Spacer po UAM
Twój Uniwersytet Wrocławski

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni warmińsko-mazurskie