Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) - Wydział Zamiejscowy w Olsztynie

10-499 Olsztyn

ul. Piłsudskiego 61

tel.:

89 89 533 04 29 | 696 023 554

ikonka email do uczelni

gsw.gda.pl

olsztyn@gsw.gda.pl

gsw@gsw.gda.pl

Administracja - studia I stopnia (licencjackie, e-learning)
Administracja - studia I stopnia (licencjackie, niestacjonarne)
Administracja - studia II stopnia (magisterskie, e-learning)
Architektura krajobrazu - studia I stopnia (inżynierskie, e-learning)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia I stopnia (licencjackie, e-learning)
Ekonomia - studia I stopnia (licencjackie, e-learning)
Gospodarka przestrzenna - studia I stopnia (inżynierskie, e-learning)
Kryminologia - studia I stopnia (licencjackie, e-learning)
Pedagogika - studia I stopnia (licencjackie, e-learning)
Socjologia - studia I stopnia (licencjackie, e-learning)
Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia (licencjackie, e-learning)
Turystyka i rekreacja - studia I stopnia (licencjackie, e-learning)
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia (inżynierskie, e-learning)
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia (magisterskie, e-learning)
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni warmińsko-mazurskie