Wydział Nauk Ekonomicznych (WNE) Politechniki Koszalińskiej(Niepublliczna)

palceholder

75-343 Koszalin

ul Kwiatkowskiego 6e

tel.:

94 34 39 114

Studia dyplomowe - kierunki
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Gospodarka przestrzenna
Zarządzanie

Opis uczelni

Dotychczasowy Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, został przekształcony Zarządzeniem Rektora z dnia 01-IX-2012r. w Wydział Nauk Ekonomicznych, stając się jednostką naukowo-dydaktyczną i jednym z czterech Wydziałów koszalińskiej uczelni technicznej. Wydział Nauk Ekonomicznych zajmuje autonomiczny budynek wyposażony w sale wykładowe, nowoczesne laboratoria komputerowe i osiem specjalistycznych pracowni.

Wydział realizuje działalność naukową wykonując badania na potrzeby podmiotów i instytucji zewnętrznych zarówno finansowanych z budżetu państwa, jak i międzynarodowe współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej. Tworząc nowoczesny program edukacyjny, uczelnia współpracuje z najważniejszymi przedstawicielami branż gospodarczych wykładanych kierunków, aby dostosować jakość kształcenia do wymogów potencjalnych pracodawców, partnerami Wydziału Nauk Ekonomicznych są firmy spedycyjne, logistyczne i turystyczne, takie jak TSL Nordic, MPS International czy Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna. Wydział zbudowany jest w oparciu o trzy katedry, oferujące naukę na wyższych studiach licencjackich oraz na poziomie studiów magisterskich II-ego stopnia i studiach podyplomowych, kształcąc przyszłych finansistów, logistyków, ekonomistów i pracowników sektora turystycznego.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Centrum Językowe UEK
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
WSL Odkryj Logistykę