Galeria Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Galeria Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Galeria Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Galeria Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Galeria Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Galeria Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja i polityka publiczna

Zobacz więcej

Zobacz

         

Arteterapia

Zobacz więcej

Zobacz

         

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Zobacz więcej

Zobacz

         

Filologia angielska

Zobacz więcej

Zobacz

         

Filozofia

Zobacz więcej

Zobacz

         

Kognitywistyka informatyczna

Zobacz

         

Kulturoznawstwo

Zobacz więcej

Zobacz

         

Logopedia

Zobacz

         

Nauki o polityce

Zobacz więcej

Zobacz

         

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

         

Prawo i doradztwo w biznesie

Zobacz więcej

Zobacz

         

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

         

Turystyka i rekreacja

Zobacz więcej

Zobacz

         

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Zobacz więcej

Zobacz

         

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni - Uniwersytet Ignatianum


Wybierając, przyszły kierunek studiów, warto zainteresować się kwestią perspektyw zawodowych po ukończeniu studiów. Przyszli studenci mają do wyboru nie tylko uczelnie prywatne czy państwowe. Alternatywą do wyższych szkół publicznych są szkoły jezuickie, które przykładają wagę do rozwoju zawodowego studentów.


Jedną z ciekawych opcji jest Uniwersytet Ignatianum Krakowie, który mieści się w ścisłym centrum Krakowa i stanowi jedną z dwustu uczelni jezuickich na świecie, słynących z najwyższego poziomu nauczania oraz niezmiennego prestiżu. Uczelnia działa na tej samej co uczelnie państwowe, dlatego w ramach studiów stacjonarnych (dziennych) nie są pobierane opłaty za studiowanie. Z kolei dla studentów studiów zaocznych przewidziane są znacznie niższe opłaty za czesne w porównaniu z innymi uczelniami w Krakowie.


Kanał Uniwersytetu Ignatianum na YouTube.

fasada budynku ignatianumstudenci ignatianumaula wykladowa ignatianumabsolwentki ignatianum

 

Lokalizacja uczelni

Uczelnia mieści się w centrum miasta przy ul. Kopernika 26 w bliskiej lokalizacji Dworca PKP oraz Rynku Głównego Krakowa, co istotnie wpływa na możliwości szybkiego dostępu do miejsc gastronomicznych jak bary, kawiarnie, restauracje. Ponadto w wolnych chwilach studenci mogą zwiedzać i odkrywać zakątki miasta Smoka Wewelskiego.

Siedziba Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie mieści się w nowoczesnym budynku doskonale przystosowanym zarówno do nauki, jak i pracy, posiada pełnię udogodnień dla osób niepełnosprawnych, a przy tym kameralna atmosfera panująca w jego wnętrzu nie przytłacza jej użytkowników.

 

Tryb studiowania na Uniwersytecie Ignatianum w KrakowieNa uczelni do wyboru są dwa tryby studiowania dzienny oraz zaoczny.


W trybie studiów stacjonarnych I stopnia jest możliwość wybrania kierunków:

 • Filozofia,
 • Kulturoznawstwo,
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • Turystyka i rekreacja,
 • Pedagogika,
 • Filologia angielska,
 • Nauki o polityce,
 • Administracja i polityka publiczna,
 • Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej.
 • W ramach studiów II stopnia dostępne są kierunki:

 • Administracja i Polityka Publiczna,
 • Filozofia,
 • Kulturoznawstwo,
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • Pedagogika,
 • Arteterapia,
 • Filologia angielska.
 • W ramach studiów jednolitych magisterskich dostępne są kierunki:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Psychologia.

 • Naukę na uczelni można kontynuować na wielu unikalnych kierunkach na studiach podyplomowych i doktoranckich m.in. Logopedia, Organizacja i zarządzanie w oświacie czy Nauki o polityce i administracji.


   

  Misja uczelni  Misją uczelni jest umożliwienie swoich studentom studiowanie na najwyższym poziomie, pozwalającym na rozwój zawodowy oraz samorealizacji. Z kolei pedagogia ignacjańska zapewnia rozwój duchowy, moralny, społeczny oraz osobisty, który realizowany jest w trzech głównych wymiarach tj. edukacyjnym polegającym na kształceniu ludzi o wysokim poziomie intelektualnym, w zakresie wychowawczym, społecznym oraz kulturowym.


  Drugi wymiar naukowo-badawczy uczelnia realizuje za sprawą rozwoju nauk humanistycznych oraz społecznych pozwalające na rozejm oraz badania na poziomie kulturowym i religijnym między wierzeniami Wschodu i Zachodu.


  W wymiarze wychowawczym Uniwersytet Ignatianum w Krakowie stawia sobie za zadanie wykształcenie ludzi dojrzałych intelektualnie, duchowo oraz emocjonalnie, dla których istotna jest otwartość na nowe wyzwania, odpowiedzialność oraz zaangażowanie w rozwój zawodowy i społeczny, szanując siebie i innych. Zdolnego do kierowania się w życiu zasadą „na większą chwałę Bożą”.

   

  Szlifowanie języków obcych na Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie

  Ponadto studenci Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie mają możliwość uczestniczyć w wyjazdach zagranicznych wspierających dalszy rozwój zawodowy i kulturowy.


  Uczelnia dba o szlifowanie języków obcych przez swoich studentów. W tym celu w 2008 roku zostało powołane Międzywydziałowe Studium Języków Obcych, której zadaniem jest intensywne kształcenie studentów w zakresie języków obcych. Do wyboru są lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz włoskiego, jak również dla kierunku filozofia z języka łacińskiego.

   

  Kontakt do uczelni

  31-501 Kraków

  ul. Kopernika 26

  tel.:

  12 39 99 699, 12 39 99 585