Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

STUDIA DUALNE
Logistyka - st. I stopnia licencjackie

Zobacz więcej

Zobacz

         

STUDIA DUALNE
Logistyka - st. I stopnia inżynierskie

Zobacz więcej

Zobacz

         

STUDIA DUALNE
Transport - st. I stopnia licencjackie

Zobacz więcej

Zobacz

         

Budownictwo - st. I stopnia inżynierskie

Zobacz więcej

Zobacz

         

Zarządzanie - st. I stopnia licencjackie

Zobacz więcej

Zobacz

         

Logistyka - st. II stopnia magisterskie

Zobacz więcej

Zobacz

         

Logistyka - st. dedykowane pracownikom służb zarządzania kryzysowego, służb mundurowych

Zobacz więcej

Zobacz

         

Logistics - Graduate Master’s Studies

Zobacz więcej

Zobacz

         

Transport - st. II stopnia magisterskie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

MWSLiT we Wrocławiu

mwslit

 

Kategoria Naukowa B+ dla MWSLiT

Kategoria naukowa


Miło nam poinformować, iż w wyniku oceny działalności naukowej uczelni przez Komisję Ewaluacji Nauki, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu otrzymała kategorię naukową B+ w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Kategorie naukowe przyznawane są uczelniom decyzją Ministra Edukacji i Nauki.

W wyniku otrzymania kategorii B+, MWSLiT we Wrocławiu jest uczelnią akademicką.

Przyznana kategoria determinuje m.in.:

- możliwość nadawania stopni naukowych,

- samodzielność przy tworzeniu kierunków studiów.

Wieloletnie osiągnięcia naukowe uczelni zostały docenione, a jednocześnie wraz z uzyskaną kategorią, umożliwią jej jeszcze większy rozwój.

 

O uczelni MWSLIT we Wrocławiu

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu istnieje od ponad 20 lat. Misją MWSLiT jest kształcenie wysoko cenionych przez przedsiębiorców specjalistów z branży logistycznej, transportu, budownictwa i dziedzin pokrewnych, z uwzględnieniem najnowszych trendów rynkowych, z zachowaniem wysokich norm jakościowych oraz międzynarodowych standardów kształcenia. Dzięki temu studenci MWSLiT, mając dostęp do najnowszej wiedzy oraz nowoczesnych technologii, a po ukończeniu studiów lub nawet w ich trakcie stają się kompetentnymi i wysoko cenionymi specjalistami na rynku pracy. Od 2023 roku MWSLiT posiada również zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki kategorię naukową B + w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.W tegorocznej edycji Rankingu Perspektywy 2024 MWSLiT znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce. Jest też najlepszą niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku. Uczelnia otrzymała najwyższe noty w takich dziedzinach jak: absolwenci na rynku pracy pod względem zatrudnienia i zarobków oraz umiędzynarodowienie. Wysoko oceniono też ewaluację działalności naukowej.


Wysoka ocena w Rankingu Perspektywy 2024 jest potwierdzeniem zaangażowania uczelni w realizację kształcenia zgodnie z nowoczesnymi standardami akademickimi, oferowania najwyższej jakości studiów, co plasuje MWSLiT w gronie liderów na rynku Szkolnictwa Wyższego i potwierdza jej pozycję jako najlepszej specjalistycznej uczelni logistycznej w Polsce.fasada budynku mwslitaula mwslitabsolwenci mwslitsala mwslit

 

Absolwenci na rynku pracy


Uczelnia Dobra WSL

Po ukończeniu studiów młody człowiek staje się kompetentnym i wysoko cenionym specjalistą w swojej dziedzinie.


Uczelnia stara się rozwijać umiejętności i kompetencje studentów, w taki sposób, aby w przyszłości sami dążyli do tego, aby utrzymać na jak najwyższym poziomie swój rozwój zawodowy, a przy tym pozostać otwartym na zmiany, być innowacyjnym i wyróżniać się mobilnością zawodową.

 

Atuty uczelniCo nas wyróżnia:

 • Najlepsza specjalistyczna uczelnia logistyczna w Polsce według Rankingu Perspektywy 2024;
 • MWSLiT w dziesiątce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce według Rankingu Perspektywy 2024.
 • Jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej akredytowana przez CILT (UK) – Chartered Institute of Logistics and Transport.
 • Uczelnia ukierunkowana na biznes i przemysł, kształcąca wyspecjalizowaną kadrę wg. Raportu międzynarodowej organizacji OECD.
 • Uczelnia uhonorowana Nagrodą Premiera Francji w roku 2003 za najlepszy w wymiarze europejskim projekt edukacyjny spośród 92 projektów zgłoszonych z całego świata.
 • Studia dualne, prowadzone w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, łączące zajęcia teoretyczne z zajęciami praktycznymi, realizowanymi w ramach płatnych staży odbywających się w firmach partnerskich.
 • Wyróżnienie tytułem Uczelni Wyższej Roku 2023.
 • Wyróżnienie certyfikatem Dobra Uczelnia Dobra Praca jako jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku.
 • Certyfikat "Wiarygodna Szkoła" nieprzerwanie od 2005 roku.
 • Certyfikat „Uczelnia Liderów” nieprzerwanie od 2011 roku.
 • Dolnośląski Klucz Sukcesu dla wiodącej uczelni logistycznej w Polsce.
 • Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku logistyka na studiach I i II stopnia.
 • Kategoria naukowa B + za działalność naukową i badawczo - rozwojową.
 • Międzynarodowe konferencje naukowe z dziedziny logistyki, transportu i spedycji.
 • Wymiany i staże w ramach Programu Erasmus+ (uczelnie partnerskie z całego świata).
 • Najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria budowlane oraz logistyczne, w tym innowacyjne technologie RFID.
 • Wykwalifikowani wykładowcy, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, czołowi przedstawiciele kadry naukowej krajowej i zagranicznej.
 • Praktyczne elementy nauczania w procesie kształcenia – stałe kontakty z praktykami i przedsiębiorstwami z branży TSL.
 • Publikacja ponad 117 specjalistycznych podręczników.
 • Uczelnia wydawcą czasopisma naukowego z przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczbą punktów 20.
 • Organizator wielu międzynarodowych konferencji naukowych z dziedziny TLS.
 • Uczelnia oferuje możliwość otwierania przewodów doktorskich i habilitacyjnych.

Jednym z największych atutów Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i transportu jest wykwalifikowana, doskonale przygotowana kadra naukowa, w skład której wchodzą zarówno nauczyciele akademiccy, jak i najlepsi specjaliści, eksperci – praktycy w swoich dziedzinach. Studenci mają możliwość kształcenia się pod okiem wybitnych fachowców, którzy dzielą się z nimi nie tylko swoją wiedzą, ale również umiejętnościami. Nauka na uczelni odbywa się w sposób nowoczesny, innowacyjny i ciekawy. Zajęcia prowadzone są tak, aby nie tylko przekazać wiedzę, ale również zarazić studentów pasją i ciekawością świata. W trakcie kształcenia duży nacisk kładzie się na praktyczną naukę w postaci warsztatów, praktyk, stażów, a także innych form kształcenia praktycznego. Studenci po zakończeniu nauki są więc wyposażeni nie tylko w wiedzę, ale również w kwalifikacje i kompetencje, dzięki którym są fachowcami w swojej dziedzinie.

Świetna baza dydaktyczna

Studenci, którzy decydują się na kształcenie w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu mają do dyspozycji nowoczesną, rozbudowaną bazę dydaktyczną znajdującą się przy ulicy Sołtysowickiej we Wrocławiu, czyli 10 minut od ścisłego centrum miasta. Wszystkie zajęcia są prowadzone w przestronnych, świetnie wyposażonych salach wykładowych i ćwiczeniowych. Uczelnia dysponuje również doskonale przygotowanymi laboratoriami logistycznymi oraz budowlanymi. Do dyspozycji studentów jest również nowoczesna biblioteka z rozbudowanym księgozbiorem.

Dodatkowo

 • Posiadamy duży, BEZPŁATNY parking;
 • Można do nas dojechać wykorzystując szereg połączeń komunikacyjnych: autobusowych, tramwajowych oraz kolejowych;
 • Na terenie uczelni znajduje się bufet, gdzie w czasie przerw można się napić kawy czy zjeść ciepły posiłek.
 • Cała uczelnia objęta jest zasięgiem bezpłatnej sieci Wi-Fi.

 •  

  Oferta Kształcenia

  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu kształci na przyszłościowych kierunkach: logistyka, budownictwo transport, zarządzanie.

  W ramach każdego kierunku można wybrać specjalności jak: logistyka produkcji, logistyka humanitarna, automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych, zarządzanie firmą transportową czy manager logistyki produkcji. MWSLiT to także bogata oferta studiów podyplomowych.

   

  Studia dualne

  W Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu, jest możliwość studiowania w systemie studiów dualnych.

  Studia dualne, łączą zajęcia teoretyczne z zajęciami praktycznymi, które realizowane są w ramach płatnych staży, odbywających się w firmach partnerskich.

  Partnerami studiów dualnych są znane firmy, które przekazują studentom swoje doświadczenie i nowe rozwiązania.

  Studia dualne można realizować na dwóch kierunkach: logistyka (studia licencjackie i inżynierskie) oraz transport (studia licencjackie). W praktyce wygląda to tak, że osoba studiująca, 3 dni chodzi na zajęcia, a 2 dni pracuje. Wynagrodzenie za pracę w pełni pokrywa czesne. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą oprócz wiedzy poszerzyć także umiejętności praktyczne.   

  Kontakt do uczelni

  51-168 Wrocław

  ul. Sołtysowicka 19B

  tel.:

  71 324 68 42,
  71 325 15 14 - rekrutacja