Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

Wrocław

Studia dyplomowe
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

STUDIA DUALNE Logistyka - st. I stopnia licencjackie

STUDIA DUALNE Logistyka - st. I stopnia inżynierskie

STUDIA DUALNE Transport - st. I stopnia licencjackie

Budownictwo - st. I stopnia inżynierskie

Zarządzanie - st. I stopnia licencjackie

Logistyka - st. II stopnia magisterskie

Logistyka - st. dedykowane pracownikom służb zarządzania kryzysowego, służb mundurowych

Logistics - Graduate Master’s Studies

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O uczelni

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, istnieje już od 20 lat. Misją tej uczelni jest kształcenie młodych ludzi, którzy w przyszłości będą cenionymi specjalistami z logistyki, transportu, budownictwa i dziedzin pokrewnych. Dzięki temu, że uczelnia tworzy kierunki studiów i opracowuje programy nauczania konsultując się z przedsiębiorcami, studenci mają dostęp do aktualnej wiedzy i najnowocześniejszych technologii.


Według Rankingu Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2020, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest najlepszą uczelnią logistyczną w kraju. Wysoka pozycja w Rankingu Perspektywy 2020 jest potwierdzeniem zaangażowania uczelni w realizację kształcenia zgodnie z nowoczesnymi standardami akademickimi, a także świadczy o najwyższej jakości studiów i tym samym plasuje uczelnię w gronie liderów na rynku Szkolnictwa Wyższego.


 

Absolwenci na rynku pracy


Uczelnia Dobra WSL


Ranking Perspektywy 2020 odzwierciedla wszystkie istotne funkcje uczelni wyższych: badawcze, dydaktyczne, społeczne oraz związane z transferem wiedzy, a także bierze pod uwagę ekonomiczne losy absolwentów.


Po ukończeniu studiów młody człowiek staje się kompetentnym i wysoko cenionym specjalistą w swojej dziedzinie.

Uczelnia stara się rozwijać umiejętności i kompetencje studentów, w taki sposób, aby w przyszłości sami dążyli do tego, aby utrzymać na jak najwyższym poziomie swój rozwój zawodowy, a przy tym pozostać otwartym na zmiany, być innowacyjnym i wyróżniać się mobilnością zawodową.

 

Oferta Kształcenia

W Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu, jest możliwość studiowania w systemie studiów dualnych.
Studia dualne, łączą zajęcia teoretyczne z zajęciami praktycznymi, które realizowane są w ramach płatnych staży, odbywających się w firmach partnerskich. Partnerami studiów dualnych są znane firmy, które przekazują studentom swoje doświadczenie i nowe rozwiązania.

Studia dualne można realizować na dwóch kierunkach: logistyka (studia licencjackie i inżynierskie) oraz transport (studia licencjackie). W praktyce wygląda to tak, że osoba studiująca, 3 dni chodzi na zajęcia, a 2 dni pracuje. Wynagrodzenie za pracę w pełni pokrywa czesne. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą oprócz wiedzy poszerzyć także umiejętności praktyczne.


Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu kształci na przyszłościowych kierunkach: logistyka, budownictwo transport, zarządzanie. W ramach każdego kierunku można wybrać specjalności jak: logistyka produkcji, logistyka humanitarna, automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych, zarządzanie firmą transportową czy manager logistyki produkcji. MWSLiT to także bogata oferta studiów podyplomowych.