Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

Wrocław

O Uczelni...

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu istnieje 18 lat. Misją MWSLiT jest kształcenie wysoko ocenionych przez przedsiębiorców specjalistów z logistyki, transportu, budownictwa i dziedzin pokrewnych, z uwzględnieniem najnowszych trendów rynkowych, z zachowaniem wysokich norm jakościowych oraz międzynarodowych standardów kształcenia.Dzięki temu studenci MWSLiT, mając dostęp do najnowszej wiedzy oraz nowoczesnych technologii, a po ukończeniu studiów lub nawet w ich trakcie stają się kompetentnymi i wysoko cenionymi specjalistami na rynku pracy.

Uczelnia kształci specjalistów, których kompetencje dostosowane są do wymogów rynku pracy i są nastawione na oczekiwania pracodawców wg OECD.

Potwierdzeniem tego jest raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (źródło: http://ela.nauka.gov.pl ), wg którego absolwenci MWSLiT we Wrocławiu są najlepiej zarabiającymi pracownikami na Dolnym Śląsku.

W raporcie zostały zbadane różne aspekty kariery zawodowej absolwentów takie, jak: średnie zarobki brutto, czas jaki absolwenci spędzają na pracy, dalszych studiach, opiece nad dziećmi, czy na bezrobociu. Badanie zostało przeprowadzone w ciągu roku po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów. Z raportu Ministerstwa jasno wynika, że absolwent studiów magisterskich w MWSLiT we Wrocławiu zarabia najwięcej na Dolnym Śląsku, bo aż 4277 zł brutto, przewyższając inne dolnośląskie uczelnie publiczne, jak i niepubliczne. Co najważniejsze wszyscy absolwenci MWSLiT we Wrocławiu wg tego badania po uzyskaniu dyplomu znajdują pracę! Absolwenci studiów I stopnia MWSLiT zarabiają 3620 zł brutto i znajdują się również w ścisłej czołówce najlepiej zarabiających absolwentów. Zajmują również najwyższe miejsce wśród absolwentów podejmujących pracę na etacie.

MWSLiT we Wrocławiu rozwija umiejętności i kompetencje absolwentów w taki sposób, by pozwoliły im utrzymać przez cały okres rozwoju zawodowego otwartość na zmiany, innowacyjność i mobilność zawodową.Co nas wyróżnia

• Jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej akredytowana przez CILT (UK) – Chartered Institute of Logistics and Transport.
• Uczelnia ukierunkowana na biznes i przemysł, kształcąca wyspecjalizowaną kadrę wg Raportu międzynarodowej organizacji OECD.
• Uczelnia uhonorowana Nagrodą Premiera Francji w roku 2003 za najlepszy w wymiarze europejskim projekt edukacyjny spośród 92 projektów zgłoszonych z całego świata.
• Wyróżnienie tytułem Uczelni Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017.
• Wyróżnienie certyfikatem Dobra Uczelnia Dobra Praca jako jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku.
• 2 miejsce w kategorii Perspektywy Zawodowe w Rankingu Generalnym Premium Brand Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2017.
• Certyfikat "Wiarygodna Szkoła" nieprzerwanie od 2005 roku.
• Certyfikat „Uczelnia Liderów” nieprzerwanie od 2011 roku.
Dolnośląski Klucz Sukcesu dla wiodącej uczelni logistycznej w Polsce.
• Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku logistyka na studiach I i II stopnia.
• Kategoria naukowa B za działalność naukową i badawczo-rozwojową.
Międzynarodowe konferencje naukowe z dziedziny logistyki, transportu i spedycji.
• Wymiany i staże w ramach Programu Erasmus+ (uczelnie partnerskie z całego świata).
• Najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria budowlane oraz logistyczne, w tym innowacyjne technologie RFID.
• Wykwalifikowani wykładowcy, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, czołowi przedstawiciele kadry naukowej krajowej i zagranicznej.
• Praktyczne elementy nauczania w procesie kształcenia – stałe kontakty z praktykami i przedsiębiorstwami z branży TSL.
Publikacja ponad 60 specjalistycznych podręczników.
• Uczelnia wydawcą czasopisma naukowego z przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczbą punktów 13.Uczelnia Dobra WSLUczelnia Dobra WSL 

Studia dualne

Studia dualne, prowadzone w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, łączą zajęcia teoretyczne z zajęciami praktycznymi, realizowanymi w ramach płatnych staży odbywających się w firmach partnerskich. Studia dualne realizowane są na dwóch kierunkach: logistyka (studia licencjackie i inżynierskie) oraz transport (studia licencjackie)

3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz, CZESNE płaci firma!

Studenci realizują program studiów, zgodny z obranym kierunkiem w MWSLiT we Wrocławiu. Po zakończeniu drugiego semestru studenci mogą ubiegać się o kontynuowanie studiów na wybranym kierunku - logistyka lub transport - w systemie dualnym. Wybranych 60 osób, zakwalifikowanych do odbywania studiów dualnych, będzie uczestniczyć w zajęciach odbywających się na uczelni (od poniedziałku do środy) oraz w stażu w firmie partnerskiej (od czwartku do piątku). Bez względu na kierunek i rodzaj studiów, studenci mogą starać się o kontynuowanie stażu w firmie partnerskiej w miesiącach wakacyjnych.

Za udział w stażu studenci otrzymują wynagrodzenie miesięczne, którego wysokość ustalają przedstawiciele firmy partnerskiej oraz uczelnia. Kwota ta nie może być niższa od równowartości miesięcznego czesnego na uczelni.
Przedmioty realizowane w trakcie studiów dualnych są również prowadzone przez osoby pracujące w firmach partnerskich, czyli przez praktyków z długoletnim doświadczeniem. Na cały okres stażu student wiąże się z jedną firmą partnerską, która decyduje o zakresie jego obowiązków oraz zasadach i warunkach odbywania stażu (w uzgodnieniu z przedstawicielem uczelni).

Partnerzy studiów dualnych

Partnerami studiów dualnych są znane firmy. Swoje doświadczenie i nowe rozwiązania, które wprowadzają mogą przekazywać studentom podczas zajęć teoretycznych oraz płatnych staży w przedsiębiorstwie.

 

Oferta edukacyjna

STUDIA I STOPNIA

Kierunek LOGISTYKA

Studia I stopnia licencjackie
(6 semestrów) – STUDIA DUALNE
specjalności:
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka zakupów
 • Logistyka handlu i dystrybucji
 • Systemy logistyczne
 • Logistyka Humanitarna
 • Logistyka w awiacji
 • Zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnym
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw w branży automotive
 • Zarządzanie odpadami w branży automotive>


 • Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów) – STUDIA DUALNE
  specjalności:
 • Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw
 • Automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych

 • Kierunek TRANSPORT

  Studia I stopnia licencjackie
  (6 semestrów) – STUDIA DUALNE
  specjalności:
 • Spedycja i ubezpieczenia transportowe
 • Zarządzanie firmą transportową
 • Organizacja transportu specjalnego
 • Zarządzanie w transporcie kolejowym
 • Bezpieczeństwo w transporcie

 • Kierunek BUDOWNICTWO

  Studia I stopnia inżynierskie
  (7 semestrów)
  specjalności:
 • Budownictwo dróg i mostów
 • Drogi szynowe

 • Kierunek ZARZĄDZANIE

  Studia I stopnia licencjackie
  (6 semestrów)
  specjalności:
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie produktem
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie projektami


 • STUDIA II STOPNIA

  Kierunek LOGISTYKA

  Studia II stopnia magisterskie
  (3 semestry)
  specjalności:
 • Menedżer logistyki produkcji
 • Menedżer łańcuchów dostaw
 • Menedżer transportu

 • STUDIA DEDYKOWANE pracownikom służb zarządzania kryzysowego, służb mundurowych (3 semestry)
  specjalności:
 • Logistyka w bezpieczeństwie
 • Logistyka procesów ratowniczych
 • Logistyka służb mundurowych


 • Kierunek LOGISTICS
  Logistics Bachelor’s Studies (6 semesters) - STUDIA ZA DARMO!!!
  specialisation:
 • Production Logistics

 • Purchasing Logistics
 • Trade and Distribution Logistics
 • Logistics Systems

 • Logistics Master’s Studies (4 semesters) - STUDIA ZA DARMO!!!
  specialisation:
 • Industrial Systems Engineering


 • STUDIA PODYPLOMOWE

  • Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw
  • Zrównoważone zarządzanie inwestycjami budowlanymi
  • Zarządzanie łańcuchami dostaw w przemyśle motoryzacyjnym
  (Studia realizowane we współpracy z Wayne State University - USA)
  • Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką
  • Technik logistyk – technik spedytor
  (Studia dostosowane do nowej podstawy programowej)
  • Podyplomowe studia pedagogiczne
  • Organizacja i zarządzanie przewozem ładunków
  (Studia zwalniają absolwentów z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych)
  • Eksploatacja i utrzymanie dróg i mostów
  • Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej
  • Systemy logistyczne w dystrybucji i handlu
  • Zakupy strategiczne


   

  Rekrutacja

  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu od początku swojego istnienia gwarantuje swoim studentom niezmienność czesnego!

  Dokumenty należy składać w dziekanacie uczelni MWSLiT, pokój nr 9:
  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
  • w soboty w godzinach 9:00 – 14:00

  Gwarancją przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych.
  Liczy się kolejność zgłoszeń w ramach limitu wolnych miejsc.