Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Architektura Wnętrz

Cena za semestr od 4250zł od od od

Grafika

Cena za semestr od 5250zł od 5500zł

Informatyka

Cena za semestr od 5250zł od 5500zł

Informatyka Społeczna

Cena za semestr od od od od 3500zł

Kulturoznawstwo

Cena za semestr od 2500zł od od od

Zarządzanie Informacją

Cena za semestr od od 4500zł od od 4500zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Social Media

Zapraszamy do odwiedzenia profili Uczelni na portalach społecznościowych

.
 

O Uczelni


Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych jest niepubliczną szkołą wyższą założoną w 1994 roku. Wieloletnie doświadczenie, wysoki poziom kształcenia, a także korzystanie z innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i technologicznych sprawia, że szkoła od lat zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach. Cieszy się niesłabnącą popularnością wśród studentów i kandydatów na studia, pracodawców, a także otoczenie naukowe i medialne. Uczelnia duży nacisk kładzie na dopasowanie programów kształcenia do zmieniających się i stale rosnących wymogów współczesnych pracodawców, a także na utrzymywanie najwyższych standardów kształcenia na poziomie innych krajów Unii Europejskiej. Wszystkie kierunki na PJATK realizowane są z naciskiem na kształcenie praktycznych umiejętności. Dzięki temu absolwenci uczelni po ukończeniu studiów dysponują konkretnymi kwalifikacjami i kompetencjami, co znacznie ułatwia im odnalezienie się na rynku pracy i budowanie własnej ścieżki kariery.

Nowoczesne zaplecze, wykwalifikowana kadra

Studenci, którzy kształcą się na Polsko-japońskiej Akademii Technik Komputerowych mają do dyspozycji nowoczesną, doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną. W jej skład wchodzą laboratoria z wysokiej klasy sprzętem, pracownie informatyczne, graficzne oraz projektowe. W skład kadry wykładowców wchodzą wybitni specjaliści, zarówno teoretycy, jak i praktycy w swoich dziedzinach. Uczelnia współpracuje z wieloma uczelniami w Europie i nie tylko. Studenci mają możliwość realizowania części studiów na uczelniach w różnych krajach Unii Europejskiej, a także w Japonii. Dodatkowo, w trakcie studiów jest możliwość regularnych spotkań z naukowcami, artystami, a także z przedstawicielami firm, które współpracują z uczelnią. Już na etapie studiów można więc nawiązać ciekawe kontakty zawodowe, które z pewnością zaprocentują w przyszłości.

Oferta edukacyjna PJATK

W ofercie edukacyjnej Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych można znaleźć studia informatyczne na Wydziale Informatyki, zarządzanie informacją, kulturę Japonii, a także studia artystyczne na Wydziale Sztuki i Nowych Mediów – grafikę oraz architekturę. Poza studiami pierwszego i drugiego stopnia, uczelnia oferuje szeroki wybór studiów podyplomowych skierowanych do absolwentów różnych kierunków. Uczelnia ma prawo do nadawania tytułów licencjata, inżyniera, magistra, a także tytuł doktora nauk technicznych na kierunku informatyka i mechanika. Polsko-Japońska Akademia technik Komputerowych jako jedna z czterech niepublicznych uczelni w Polsce ma również uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Wszechstronne wsparcie rozwoju studentów

Studenci PJATK mają możliwość korzystania nie tylko z bogatej oferty edukacyjnej, ale również innych form rozwijania zainteresowań czy realizacji pasji. Na uczelni działa wiele kół i stowarzyszeń naukowych, funkcjonuje Biuro Karier oraz Inkubator Przedsiębiorczości. Uczelnia wspiera studentów i absolwentów w stawianiu pierwszych kroków zawodowych, oferuje szeroki wybór stażów i praktyk w renomowanych i prestiżowych przedsiębiorstwach.

 

RekrutacjaRekrutacja na rok akademicki 2020/2021


Przed rozpoczęciem procedury dostarczenia dokumentów prosimy zarejestrować się poprzez portal rekrutacyjny dot. studiów I, II i III stopnia oraz studiów podyplomowych.Rekrutacja On-Line
Studia I stopnia


Architektura Wnętrz - Wydział Sztuki Nowych Mediów
studia licencjackie - stacjonarne i niestacjonarne
Grafika - Wydział Sztuki Nowych Mediów
studia licencjackie - stacjonarne (polsko- i anglojęzyczne) i niestacjonarne
Informatyka - Wydział Informatyki
studia inżynierskie stacjonarne (polsko- i anglojęzyczne), niestacjonarne, niestacjonarne przez internet (polsko- i anglojęzyczne)
Kulturoznawstwo - Wydział Kultury Japonii
studia licencjackie - stacjonarne i niestacjonarne
Zarządzanie - Wydział Zarządzania Informacją
studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne


Studia II stopnia


Grafika - Wydział Sztuki Nowych Mediów
studia magisterskie uzupełniające - stacjonarne (polsko- i anglojęzyczne) i niestacjonarne
Informatyka - Wydział Informatyki
studia magisterskie uzupełniające - stacjonarne, niestacjonarne i niestacjonarne przez internet
Informatyka Społeczna - Wydział Informatyki
studia magisterskie uzupełniające - stacjonarne i niestacjonarne
• Zarządzanie - Wydział Zarządzania Informacją
studia magisterskie uzupełniające - stacjonarne i niestacjonarne


Studia III stopnia
Informatyka - Wydział Informatyki
studia doktoranckie
Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie - Psychologia & Informatyka
studia doktoranckie


Studia podyplomowe i kursy


Studia podyplomowe
Kursy internetowe
Animatricks
MBA

 

Dni Otwarte w PJATK

Dni Otwarte dla kandydatów na studia to możliwość bliższego poznania PJATK, spotkania kadry naukowo-dydaktycznej, studentów i przedstawicieli istotnych dla przyszłych studentów działów administracyjnych (np. Działu Rekrutacji, Działu Wymiany Zagranicznej, Biura Karier). To okazja, by porozmawiać o zasadach studiowania, programach zajęć, specyfice kształcenia w PJATK. W czasie Dni Otwartych można zwiedzać Uczelnię – pracownie i laboratoria specjalistyczne (np. multimediów, realizacji dźwięku, pracownie malarskie).

Kandydatów i kandydatki zainteresowanych kierunkami: Informatyka, Grafika, Zarządzanie oraz Kulturoznawstwo zapraszamy na Dzień Otwarty do PJATK przy ulicy Koszykowej 86 w Warszawie.

Zainteresowanych kierunkiem Architektura Wnętrz zapraszamy na Dzień Otwarty do naszej siedziby przy ulicy Siewierskiej 13 w Warszawie.

Dni Otwarte w PJATK w 2020 roku:

• 24 czerwca (online)
•23 czerwca (Kierunkowskaz Studiów, organizator Perspektywy.pl)
•8 lipca (organizator Perspektywy.pl)
• 12 września

 

Biuro karier


Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom w znalezieniu odpowiedniego dla nich miejsca na rynku pracy. Na zlecenie pracodawców Biuro pomaga w rekrutacji i selekcji kandydatów na oferowane stanowiska, organizuje prezentacje firm na terenie Uczelni oraz udziela informacji o programach pracy wakacyjnej za granicą. Organizuje również warsztaty i szkolenia z zakresu kształtowania kariery, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji oraz spotkania z doradcami zawodowymi.

 

Wymiana zagranicznaStudenci Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w ramach programu ERASMUS+ oraz programów umożliwiających wymianę z uczelniami japońskimi, mają możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, lepszego poznania obcego języka, innego kraju, innej kultury, zyskania nowych przyjaciół.

Programy te stwarzają niepowtarzalną okazję wyjazdu do jednej z uczelni partnerskich na okres od 3 miesięcy do jednego roku akademickiego.

Studenci otrzymują stypendium pozwalające na pokrycie części kosztów utrzymania za granicą. Oceny z egzaminów zdawanych na uczelni zagranicznej są transferowane zgodnie z zawartymi ustaleniami. Pobyt na uczelni zagranicznej nie powoduje przedłużenia studiów, a w trakcie pobytu student nie może przebywać na urlopie dziekańskim.

 

Wydział Zamiejscowy

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W GDAŃSKU

ul. Brzegi 55; 80-045 Gdańsk
tel.: (+48) 58 683 59 87
e-mail: gdansk@pjwstk.edu.pl

 

Kontakt

02-008 Warszawa

ul. Koszykowa 86

tel.:

22 58 44 590