Politechnika Białostocka (PB)

15-351 Białystok

ul. Wiejska 45A

tel.:

85 746 90 00

ikonka email do uczelni

www.pb.edu.pl

rektorat@pb.edu.pl

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
WYDZIAŁ INFORMATYKI
WYDZIAŁ MECHANICZNY
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ LEŚNY W HAJNÓWCE
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni podlaskie