Politechnika Białostocka (PB)

15-351 Białystok

ul. Wiejska 45A

tel.:

85 746 90 00

ikonka email do uczelni

rektorat@pb.edu.pl

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
WYDZIAŁ INFORMATYKI
WYDZIAŁ MECHANICZNY
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ LEŚNY W HAJNÓWCE

Opis Uczelni

Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną w północno-wschodniej Polsce. Uczelnia powstała w 1949 roku – od tamtego czasu nieustannie rozwija się zarówno pod względem oferowanych kierunków kształcenia, jak i prowadzonych prac badawczych czy projektów. Z różnych form kształcenia na uczelni korzysta obecnie ponad 7000 studentów, którzy kształcą się pod okiem 640 pracowników naukowych.

Politechnika kształci na kierunkach technicznych i ścisłych związanych z architekturą, budownictwem, elektryką, mechaniką, informatyką, a także inżynierią zarządzania. Dostępne są studia pierwszego i drugiego stopnia, realizowane w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studenci mają do dyspozycji świetnie wyposażoną bazę dydaktyczną, bibliotekę, nowoczesne pracownie pełne zaawansowanego technologicznie sprzętu.

Mają możliwość uczestniczenia w wielu dodatkowych projektach, kursach i innych zajęciach pozwalających na zdobywanie dodatkowych kwalifikacji. Absolwenci Politechniki Białostockiej są kompleksowo przygotowani do pracy w wybranych przez siebie obszarach i specjalnościach.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA 3000
Architektura krajobrazu 2300 - 2500 zł
Biotechnologia 2500 zł
Budownictwo 2500 - 3000 zł
Ekoinżynieria nowość! 2500 zł
Gospodarka przestrzenna 2300 - 2500 zł
Inżynieria rolno-spożywcza i leśna nowość! 2500 zł
Inżynieria środowiska 2500 - 3000 zł
Ochrona środowiska 3000 zł
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY 2400
Ekoenergetyka nowość! 2300 zł
Elektronika i telekomunikacja 2300 - 2400 zł
Elektrotechnika 2300 - 2400 zł
WYDZIAŁ INFORMATYKI 2500
Informatyka 2500 zł
Informatyka i ekonometria nowość! 2500 zł
WYDZIAŁ MECHANICZNY 2500
Automatyka i robotyka 2300 - 2400 zł
Inżynieria biomedyczna 2400 zł
Mechanika i budowa maszyn 2400 - 2500 zł
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 3200
Logistyka 2800 zł
Turystyka i rekreacja 2500 zł
Zarządzanie 2500 zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2800 - 3000 zł
Zarządzanie i inżynieria usług nowość! 2800 zł
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ LEŚNY W HAJNÓWCE 2100
Leśnictwo 2100 zł

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

Kierunek Zarządzanie-4.65 kandydatów na jedno miejsce

Na Politechnice Białostockiej należy do Wydziału Inżynierii Zarządzania i jest realizowany zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Dostępne specjalizacje to Marketing Internetowy w Biznesie oraz Narzędzia Analityczne w Zarządzaniu. Studenci z pomocą wykwalifikowanej kadry z dużym doświadczeniem zdobywają aktualną wiedzę w zakresie zarządzania i ekonomii ze szczególnym naciskiem na działanie przedsiębiorstw, zarządzanie strategicznym i zasobami ludzkimi oraz finansami. Dodatkowy rozwój zapewniają liczne koła naukowe jak np. Studenckie Koło Naukowe Organizacji i Zarządzania FORMACJA, które współpracuje z lokalnymi przedsiębiorstwami przygotowując badania, raporty oraz realizując inne projekty w zakresie zarządzania. Studia otwierają drogę do kariery księgowego, menedżera średniego szczebla czy przedsiębiorcy zarządzającego rozważnie swoją działalnością, który dzięki swojej wiedzy znacząco zwiększa szansę na sukces przedsięwzięcia. Program studiów na kierunku zarządzanie

Kierunek Zarządzanie-4.65 kandydatów na jedno miejsce


Informatyka i Ekonometria- 3.23 kandydatów na jedno miejsce

Informatyka i Ekonometria na Politechnice Białostockiej należy do Wydziału Informatyki. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym i pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu systemów informatycznych, podstawową wiedzę w zakresie algorytmów i struktur danych, sztucznej inteligencji, systemów mobilnych, internetowych i rozproszonych oraz zarządzania projektami informatycznymi. Dodatkowe kompetencje w zakresie ekonometrii umożliwiają na pracę jako analityk finansowy, projektanta oprogramowania na potrzeby biznesu czy twórcy systemów informatycznych dla biznesów. Wszystkie zdobywane na kierunku umiejętności są niezwykle pożądane na rynku pracy oraz odpowiadają obecnym trendom. Poza sferą zatrudnienia ułatwiają życie w coraz bardziej kształtowanym przez technologię świecie z coraz bardziej skomplikowaną i nieprzewidywalną sytuacją ekonomiczną. Program studiów na kierunku informatyka i ekonometria

Informatyka i Ekonometria-  3.23 kandydatów na jedno miejsce


Zarządzanie i Inżynieria Usług- 3.4 kandydatów na jedno miejsce

To kierunek studiów inżynierskich na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Realizowane są one w trybie stacjonarnym i kształcą w zakresie umiejętności w zakresie finansów, marketingu, organizacji oraz stosowania narzędzi informatycznych w działalności usługowej. Pozwalają one na pracę z powodzeniem na wielu stanowiskach związanych z zarządzaniem m.in. dotyczących kierowania operacji w przedsiębiorstwach sieciowych, realizowania marketingu z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi technologicznych np. mediów społecznościowych oraz konfiguracji i wdrażania rozwiązań informatycznych z dziedzin mających zastosowanie w działalności usługowej. Ponadto zdobyte kompetencje ułatwiają kierowanie własnym przedsiębiorstwem szczególnie działającym w sferze usług informatycznych. Wiedza przekazywana jest przez doświadczonych pracowników naukowych oraz uzupełniana na kołach naukowych takich jak Studenckie Koło Naukowe Analizy Danych w Biznesie AdaBiz. Program studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria Usług

Zarządzanie i Inżynieria Usług- 3.4  kandydatów na jedno miejsce

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Politechnika Gdańska – nowoczesny ośrodek badawczy
Sesja?… nie taka straszna!
Jak się dostać na PW? Wskazówki dla kandydatów

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni podlaskie