Politechnika Białostocka (PB) (Publiczna)

palceholder

15-351 Białystok

ul. Wiejska 45A

tel.:

85 746 90 00

Architektura
Architektura krajobrazu
Architektura wnętrz
Automatyka i robotyka
BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku
Biotechnologia
Budownictwo
Cyfryzacja przemysłu
Ekoenergetyka
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Elektrotechnika – studia dualne
Energetyka cieplna
Gospodarka przestrzenna
Grafika
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria rolno-spożywcza
Inżynieria rolno-spożywcza i leśna
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Logistyka
Matematyka stosowana
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie i inżynieria usług

Opis Uczelni

politechnika białostocka

Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną w północno-wschodniej Polsce. Uczelnia powstała w 1949 roku – od tamtego czasu nieustannie rozwija się zarówno pod względem oferowanych kierunków kształcenia, jak i prowadzonych prac badawczych czy projektów. Z różnych form kształcenia na uczelni korzysta obecnie ponad 7000 studentów, którzy kształcą się pod okiem 640 pracowników naukowych.

Politechnika kształci na kierunkach technicznych i ścisłych związanych z architekturą, budownictwem, elektryką, mechaniką, informatyką, a także inżynierią zarządzania. Dostępne są studia pierwszego i drugiego stopnia, realizowane w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studenci mają do dyspozycji świetnie wyposażoną bazę dydaktyczną, bibliotekę, nowoczesne pracownie pełne zaawansowanego technologicznie sprzętu.

Mają możliwość uczestniczenia w wielu dodatkowych projektach, kursach i innych zajęciach pozwalających na zdobywanie dodatkowych kwalifikacji. Absolwenci Politechniki Białostockiej są kompleksowo przygotowani do pracy w wybranych przez siebie obszarach i specjalnościach.

 

Misja Uczelni

Misja Politechniki Białostockiej opiera się na stworzeniu środowiska sprzyjającego pełnemu rozwojowi intelektualnemu i społecznemu jej studentów. PB dąży do tego, by studenci zdobyli gruntowną wiedzę teoretyczną, ale jednocześnie byli przygotowani do praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Uczelnia podkreśla znaczenie współpracy międzynarodowej, tworząc liczne możliwości wymiany studenckiej oraz prowadząc badania naukowe we współpracy z partnerami z całego świata. Innowacyjność, jako jeden z głównych celów PB, jest wpisana w jej strategię rozwoju, co sprawia, że absolwenci są gotowi na wyzwania XXI wieku.

Politechnika Białostocka jest integralną częścią społeczności Białegostoku, tworząc przestrzeń dla kultury, sportu i innych form aktywności, co znacznie wzbogaca życie studenckie poza nauką.

 

Koła naukowe na PB

Ważnym aspektem życia studenckiego na PB są koła naukowe. Wśród szerokiego spektrum działających na politechnice koł naukowych, każdy student może znaleźć coś dla siebie. Dzięki nim studenci mają okazję do rozwijania swoich pasji, zdobywania cennych doświadczeń i nawiązywania wartościowych kontaktów.

Niektóre z dostępnych na PB kół naukowych obejmują koło inżynierii, koło nauk ścisłych, a także koło informatyki. W każdym z nich studenci mają szansę na bezpośrednie zaangażowanie w naukę, pracując nad innowacyjnymi projektami i współzawodnicząc ze studentami z innych uczelni.

Politechnika Białostocka jest zdecydowanie miejscem, które stawia na rozwój i edukację studentów na najwyższym poziomie. Wiedza zdobyta na uczelni, wsparta dodatkowo przez doświadczenie zdobyte w koła naukowe, gwarantuje sukces na rynku pracy.

 

Studia podyplomowe na Politechnice Białostockiej

Studia podyplomowe w progach tej Uczelni pozwalają na rozwijanie własnej kariery naukowej czy zawodowej poprzez zdobycie nowych umiejętności. W stadialu podyplomowym PB oferuje szeroki spektrum programów, które skierowane są do różnych grup i zawodów. Każdy program jest odpowiednio zaprojektowany, aby spełniać unikalne potrzeby kandydatów.

Nie tylko sam program jest ważny, ale też doświadczeni i wysoko wykwalifikowani wykladowcy, którzy mają doktorat w swojej dziedzinie. Znają aktualne trendy w naukach technicznych, inżynieryjnych i ścisłych, popychając granice wiedzy we wszystkim, co nauczają.

Innym ważnym aspektem jest infrastruktura uczelni. Politechnika Białostocka posiada nowoczesne laboratoria i centra badawcze, które umożliwiają prowadzenie badań na najwyższym poziomie, zapewniając jednocześnie komfortowe warunki nauki.

Podsumowując, studia podyplomowe na Politechnice Białostockiej to gwarancja zdobycia solidnej wiedzy technicznej, umiejętności praktycznych i doświadczenia, co może prowadzić do zadowalającej ścieżki kariery po ukończeniu.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

1. Kierunek Zarządzanie - 4.65 kandydatów na jedno miejsce

Na Politechnice Białostockiej należy do Wydziału Inżynierii Zarządzania i jest realizowany zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Dostępne specjalizacje to Marketing Internetowy w Biznesie oraz Narzędzia Analityczne w Zarządzaniu. Studenci z pomocą wykwalifikowanej kadry z dużym doświadczeniem zdobywają aktualną wiedzę w zakresie zarządzania i ekonomii ze szczególnym naciskiem na działanie przedsiębiorstw, zarządzanie strategicznym i zasobami ludzkimi oraz finansami.

Dodatkowy rozwój zapewniają liczne koła naukowe jak np. Studenckie Koło Naukowe Organizacji i Zarządzania FORMACJA, które współpracuje z lokalnymi przedsiębiorstwami przygotowując badania, raporty oraz realizując inne projekty w zakresie zarządzania. Studia otwierają drogę do kariery księgowego, menedżera średniego szczebla czy przedsiębiorcy zarządzającego rozważnie swoją działalnością, który dzięki swojej wiedzy znacząco zwiększa szansę na sukces przedsięwzięcia.

Program studiów na kierunku zarządzanie2. Informatyka i Ekonometria - 3.23 kandydatów na jedno miejsce

Informatyka i Ekonometria na Politechnice Białostockiej należy do Wydziału Informatyki. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym i pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu systemów informatycznych, podstawową wiedzę w zakresie algorytmów i struktur danych, sztucznej inteligencji, systemów mobilnych, internetowych i rozproszonych oraz zarządzania projektami informatycznymi.

Dodatkowe kompetencje w zakresie ekonometrii umożliwiają na pracę jako analityk finansowy, projektanta oprogramowania na potrzeby biznesu czy twórcy systemów informatycznych dla biznesów.

Wszystkie zdobywane na kierunku umiejętności są niezwykle pożądane na rynku pracy oraz odpowiadają obecnym trendom. Poza sferą zatrudnienia ułatwiają życie w coraz bardziej kształtowanym przez technologię świecie z coraz bardziej skomplikowaną i nieprzewidywalną sytuacją ekonomiczną.

Program studiów na kierunku informatyka i ekonometria3. Zarządzanie i Inżynieria Usług- 3.4 kandydatów na jedno miejsce

To kierunek studiów inżynierskich na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Realizowane są one w trybie stacjonarnym i kształcą w zakresie umiejętności w zakresie finansów, marketingu, organizacji oraz stosowania narzędzi informatycznych w działalności usługowej.

Pozwalają one na pracę z powodzeniem na wielu stanowiskach związanych z zarządzaniem m.in. dotyczących kierowania operacji w przedsiębiorstwach sieciowych, realizowania marketingu z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi technologicznych np. mediów społecznościowych oraz konfiguracji i wdrażania rozwiązań informatycznych z dziedzin mających zastosowanie w działalności usługowej.

Ponadto zdobyte kompetencje ułatwiają kierowanie własnym przedsiębiorstwem szczególnie działającym w sferze usług informatycznych. Wiedza przekazywana jest przez doświadczonych pracowników naukowych oraz uzupełniana na kołach naukowych takich jak Studenckie Koło Naukowe Analizy Danych w Biznesie AdaBiz.

Program studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria Usług

ikonka kierunki studiów

Zasady rekrutacji na wybrane wydziały na - Politechnika Białostocka (PB)

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Politechnika Gdańska – nowoczesny ośrodek badawczy
Sesja?… nie taka straszna!
Jak się dostać na PW? Wskazówki dla kandydatów