Politechnika Białostocka (PB)

15-351 Białystok

ul. Wiejska 45A

tel.:

85 746 90 00

ikonka email do uczelni

rektorat@pb.edu.pl

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
WYDZIAŁ INFORMATYKI
WYDZIAŁ MECHANICZNY
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ LEŚNY W HAJNÓWCE

Opis Uczelni

Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną w północno-wschodniej Polsce. Uczelnia powstała w 1949 roku – od tamtego czasu nieustannie rozwija się zarówno pod względem oferowanych kierunków kształcenia, jak i prowadzonych prac badawczych czy projektów. Z różnych form kształcenia na uczelni korzysta obecnie ponad 7000 studentów, którzy kształcą się pod okiem 640 pracowników naukowych.

Politechnika kształci na kierunkach technicznych i ścisłych związanych z architekturą, budownictwem, elektryką, mechaniką, informatyką, a także inżynierią zarządzania. Dostępne są studia pierwszego i drugiego stopnia, realizowane w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studenci mają do dyspozycji świetnie wyposażoną bazę dydaktyczną, bibliotekę, nowoczesne pracownie pełne zaawansowanego technologicznie sprzętu.

Mają możliwość uczestniczenia w wielu dodatkowych projektach, kursach i innych zajęciach pozwalających na zdobywanie dodatkowych kwalifikacji. Absolwenci Politechniki Białostockiej są kompleksowo przygotowani do pracy w wybranych przez siebie obszarach i specjalnościach.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA 3000
Architektura krajobrazu 2300 - 2500 zł
Biotechnologia 2500 zł
Budownictwo 2500 - 3000 zł
Ekoinżynieria nowość! 2500 zł
Gospodarka przestrzenna 2300 - 2500 zł
Inżynieria rolno-spożywcza i leśna nowość! 2500 zł
Inżynieria środowiska 2500 - 3000 zł
Ochrona środowiska 3000 zł
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY 2400
Ekoenergetyka nowość! 2300 zł
Elektronika i telekomunikacja 2300 - 2400 zł
Elektrotechnika 2300 - 2400 zł
WYDZIAŁ INFORMATYKI 2500
Informatyka 2500 zł
Informatyka i ekonometria nowość! 2500 zł
WYDZIAŁ MECHANICZNY 2500
Automatyka i robotyka 2300 - 2400 zł
Inżynieria biomedyczna 2400 zł
Mechanika i budowa maszyn 2400 - 2500 zł
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 3200
Logistyka 2800 zł
Turystyka i rekreacja 2500 zł
Zarządzanie 2500 zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2800 - 3000 zł
Zarządzanie i inżynieria usług nowość! 2800 zł
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ LEŚNY W HAJNÓWCE 2100
Leśnictwo 2100 zł

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Politechnika Gdańska – nowoczesny ośrodek badawczy
Sesja?… nie taka straszna!
Jak się dostać na PW? Wskazówki dla kandydatów

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni podlaskie