Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia / Uczelnie w Olsztynie - 7 uczelni

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

10-719 Olsztyn

ul. Michała Oczapowskiego 2

tel.:

89 524 51 51, 89 523 38 35

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

WYDZIAŁ LEKARSKI

WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) - Wydział Zamiejscowy w Olsztynie

10-499 Olsztyn

ul. Piłsudskiego 61

tel.:

89 89 533 04 29 | 696 023 554

ikonka email do uczelni

gsw.gda.pl

olsztyn@gsw.gda.pl

gsw@gsw.gda.pl

Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW) im. Józefa Rusieckiego

10-243 Olsztyn

ul. Bydgoska 33

tel.:

89 526 04 00, 89 526 87 22, 89 526 69 86, 89 535 84 29, 89 535 84 29

ikonka email do uczelni

www.osw.olsztyn.pl

osw@osw.olsztyn.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

10-061 Olsztyn

ul. Jagiellońska 59

tel.:

89 521 89 08, 89 527 28 34, 89 535 77 92

ikonka email do uczelni

www.wsiie.olsztyn.pl

sekretariat@wsiie.olsztyn.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

10-165 Olsztyn

Ul. Artyleryjska 3f

tel.:

89 534-32-03, 89 533 80 19

ikonka email do uczelni

www.owsiiz.edu.pl

owsiiz@owsiiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczna (WSP) im. Janusza Korczaka w Warszawie - wydział w Olsztynie

10-088 Olsztyn

ul. Sikorskiego 23

tel.:

89 542 75 36

ikonka email do uczelni

www.olsztyn.wspkorczak.eu

olsztyn@wspkorczak.eu

Wyższa Szkoła Pedagogiczna (WSP) TWP - Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

10-088 Olsztyn

ul. Sikorskiego 23

tel.:

89 542 75 36

ikonka email do uczelni

olsztyn@wsptwp.eu

Filmy