Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)Wyższa Szkoła Lingwistyczna (WSL)(Niepublliczna)

palceholder

42-200 Częstochowa

ul. Nadrzeczna 7

tel.:

34 365 58 02,
697 880 026

Studia dyplomowe - kierunki
Filologia angielska
Filologia germańska
Pedagogika

Opis Uczelni

WYŻSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA (WSL)

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Niepubliczna uczelnia wyższa, działająca w Częstochowie od 1992r. na mocy decyzji wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej i uzyskując wpis do rejestru niepaństwowych uczelni wyższych. Główną rolą od początków działalności było kształcenie młodzieży na kierunkach lingwistycznych, ekonomicznych i pedagogicznych. Częstochowska szkoła wyższa, stara się uatrakcyjniać swój profil edukacyjny i co roku zwiększać liczbę studentów zagranicznych.

Wyższa Szkoła Lingwistyczne realizuje nowatorski program „Podwójnych Dyplomów”, który jest szczególnie atrakcyjny dla studentów z byłego Bloku Wschodniego. Szkoła aktywnie angażuje się nie tylko w życie lokalne, ale realizuje również projekty międzynarodowe, a dzięki licznym kontaktom z zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi, umożliwia studentom odbycie ciekawych praktyk i staży zagranicznych.

Dzięki nabytym podczas praktyk umiejętnością, absolwenci częstochowskiej uczelni, sprawdzają się zarówno w regionalnych i krajowych instytucjach, ale stają się również Obywatelami Europy, swobodnie poruszającymi się na europejskich rynkach pracy. Uczelnia stara się na bieżąco wprowadzać nowatorskie rozwiązania, sprawdzone przez najlepszych, jako jedna z pierwszych polskich uczelni wyższych wprowadziła możliwość studiowania zdalnego, obecnie realizuje program studiów wyższych na poziomie licencjackim i magisterskim.


 

Misja Uczelni

Wyższa Szkoła Lingwistyczna (WSL) w Częstochowie to prawdziwe centrum nauki, gdzie najważniejsze jest tworzenie nowych możliwości edukacyjnych i rozwijanie umiejętności studentów. WSL oferuje szeroki wybór kierunków studiów pomagając szukać swojej ścieżki i rozwijać pasje.

Misją uczelni jest kształcenie specjalistów z zakresu lingwistyki na najwyższym poziomie. WSL koncentruje się na praktycznym aspekcie nauki języka. Kładzie nacisk na naukę poprzez doświadczenie, angażując studentów w projekty i praktyki, które pozwolą im stosować i rozwijać nabyte umiejętności. WSL jest wewnętrznie zorientowana, dążąc do ciągłego doskonalenia i innowacji we wszystkim, co robi.

WSL to przestrzeń, która sprzyja wymianie myśli i dóbr kulturowych. Promuje ona otwartość i globalny punkt widzenia, przygotowując studentów do korzystania z globalnych możliwości i przeciwdziałania wyzwaniom społecznym. Wszystko to z myślą o przyszłości studentów, aby po ukończeniu uczelni zostali kompetentnymi ekspertami w swojej dziedzinie, potrafiącymi skutecznie komunikować się w wielu językach.

 

Koła naukowe

Wyższa Szkoła Lingwistyczna (WSL) w Częstochowie jest przykładem jak aktywne zaangażowanie studentów w dziedzinie nauki może znacząco przyczynić się do ich rozwoju. Jest to uczelnia szczególnie zorientowana na języki, kulturę i komunikację międzynarodową. Ta pomysłowość i zaangażowanie studentów przejawia się szczególnie w kołach naukowych dostępnych na WSL.

Koła naukowe na WSL to miejsce, gdzie uczniowie starają się pogłębić swoją wiedzę, współpracować z innymi ludźmi o podobnych zainteresowaniach, a także pomóc innym studentom. Są to grupy, które oferują szereg działań, od organizacji konferencji i seminariów, po prace badawcze i projekty na rzecz społeczności. WSL oferuje wiele różnorodnych kół naukowych, w tym: anglistyka, germanistyka, hiszpanistyka, italistyka i wiele innych.

Koła naukowe WSL są miejscem współpracy, gdzie studenci mogą dzielić się swoimi pomysłami i osiągnięciami, a także odkrywać nowe obszary nauki. WSL rozumie, jak ważne jest aktywne uczestnictwo studentów i stara się zapewnić najlepsze możliwe środowisko do tego. Aktywne koła naukowe są integralną częścią WSL, tworząc wszechstronne doświadczenie akademickie dla studentów.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Wyższa Szkoła Lingwistyczna (WSL) w Częstochowie jest renomowaną placówką oświatową specjalizującą się w kształceniu przyszłych lingwistów. Wyższa Szkoła Lingwistyczna położona jest w malowniczym rejonie miasta, co wpływa na atrakcyjność procesu kształcenia.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie oferuje bogatą ofertę kierunków lingwistycznych. Ta uczelnia jest idealna dla tych, którzy chcą poszerzyć swój zakres kompetencji lingwistycznych. Wśród wymienionych kierunków ważną rolę odgrywa anglistyka i germanistyka. Bardzo istotnym atutem tej placówki jest możliwość studiowania dwóch kierunków jednocześnie przez co student zyskuje większą elastyczność na rynku pracy.

Politechnika Częstochowska choć z pozoru nie kojarzona z lingwistyką, ma do zaoferowania kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji z językiem angielskim. Jest to połączenie technicznej i lingwistycznej wiedzy, co zapewnia absolwentom multidyscyplinarne kompetencje.

Trzecim przykładem może być Akademia im. Jana Długosza, oferująca kierunek filologii angielskiej. Studia na tym kierunku dostarczają umiejętności tłumaczenia tekstów literackich, technicznych i specjalistycznych, jak również przygotowują do nauczania języka angielskiego na różnych poziomach edukacji.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Zostań studentem WSPIA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Pedagogika w Rybniku