Politechnika Lubelska (PL)

20-950 Lublin

ul. Nadbystrzycka 38d

tel.:

81 536 66 32, 81 538-11-32

ikonka email do uczelni

Wydział Budownictwa i Architektury
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Mechaniczny
Wydział Mechaniczny + Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Wydział Podstaw Techniki
Wydział Zarządzania
Wydział Zarządzania + Wydział Mechaniczny

Opis Uczelni

Historia lubelskiej politechniki sięga 13-05-1953r., kiedy z inicjatywy działających w Lublinie inżynierów powstała Wieczorowa Szkoła Inżynierska, a wraz z nią wydział mechaniczny. W 1965r. uczelnia zmieniła nazwę na Wyższą Szkołę Inżynierską, a po uzyskaniu kolejnych wydziałów i dynamicznym rozwoju, od 1977r. kontynuuje działalność jako Politechnika Lubelska.

Jako jedna z pięciu lubelskich szkół wyższych politechnika ma status uczelni państwowej i jako jedyna oferuje wydział techniczny, kształcąc przyszłe kadry inżynierskie regionu. Badania naukowe, w których uczelnia bierze aktywny udział, przyczyniają się do rozwijania nowoczesnych technologii, przy jednoczesnej oszczędności materiałowej i energetycznej, podejmuje działania związane z ochroną środowiska.

Obecnie uczelnia oferuje swoim studentom podjęcie nauki na studiach licencjackich, magisterskich, w Szkole Doktorskiej i na studiach podyplomowych. Zajęcia edukacyjne odbywają się na 24 kierunkach, które realizowane są na sześciu wydziałach, dostępne są również kierunki wykładane w języku angielskim. Absolwenci Politechniki Lubelskiej z powodzeniem budują kadry techniczno-inżynieryjne regionalnych instytucji.


 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Wydział Budownictwa i Architektury 1900
Budownictwo 1900
Wydział Elektrotechniki i Informatyki 2100
Elektrotechnika 1800
Informatyka 2100
Wydział Inżynierii Środowiska 2000
Inżynieria Środowiska 1500-2000
Wydział Mechaniczny 2100
Inżynieria Bezpieczeństwa 1500
Inżynieria Biomedyczna 1950-2100
Inżynieria Materiałowa 1850
Inżynieria Produkcji 1850
Mechanika i Budowa Maszyn 1850
Transport 1850
Wydział Mechaniczny + Wydział Elektrotechniki i Informatyki 1950
Mechatronika 1950
Wydział Podstaw Techniki 1500
Edukacja Techniczno-Informatyczna 1500
Matematyka 1500
Wydział Zarządzania 1750
Finanse i rachunkowość 1600
Zarządzanie 1750
Wydział Zarządzania + Wydział Mechaniczny 1750
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1750

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Zostań studentem WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
Zapraszamy na studia MBA!

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni lubelskie