Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia woj. kujawsko-pomorskie - 24 uczelnie

Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)

Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 11

Opinie: 20

Bydgoska uczelnia prowadzi swoją działalność od 2004r., kiedy decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego, z inicjatywy Centrum Nauki i Szkolnictwa „Edukator”, powołano do życia Wyższą Szkołę Informatyki i Nauk Społeczno –Prawnych w Bydgoszczy. Początkowo szkołą oferowała tylko jeden kierunek, jednak szybki rozwój uczelni zainicjował rozszerzenie oferty edukacyjnej. Od 2009r. uczelnia funkcjonuje pod obecną nazwą Bydgoska Szkoła Wyższa, oferując 3-letnie studia licencjackie na 7 kierunkach, 3,5-letnie zawodowe studia inżynierskie oferujące trzy kierunki, uzupełniające studia magisterskie, jednolite studia magisterskie na 7 kierunkach oraz studia podyplomowe. Studia prowadzone są zarówno w systemie stacjonarnym, zaocznym jak i za pośrednictwem platformy internetowej e-learning. Główny budynek uczelniany zapewnia nowoczesne sale wykładowe i laboratoryjne, trzy aule, stanowiska komputerowe i specjalistyczne sale językowe, a dla studentów i pracowników uczelni przygotowano również bazę rekreacyjno – sportową nad Jeziorem Charzykowskim ze sprzętem wodnym i quadami w kompleksie „Rehabilitacyjno Wypoczynkowym Natura”. Bydgoska uczelnia kształci przyszłych pracowników administracji samorządowej i lokalnej, inżynierów i pracowników sektora zdrowotnego, poszukiwanych nie tylko w regionie, ale również w krajach europejskich. 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu

Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 16

Kierunki/Specjalizacje: 130

Opinie: 18

Jedna z największych publicznych uczelni w kraju, zarówno pod względem oferowanych kierunków, jak i liczby studentów. Toruński uniwersytet został założony 24-VIII-1945r. Dekretem Rady Ministrów. Toruński uniwersytet plasuje się na czołowych miejscach w rankingach polskich szkół wyższych i jedną z najlepszych uczelni badawczych w kraju. Oprócz Uniwersytetu działalność edukacyjna placówki obejmuje również Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące – jedną z najlepszych w kraju szkół średnich dla wybitnie uzdolnionych uczniów. Uniwersytet Mikołaja Kopernika jako uczelnia naukowo-badawcza, prowadzi również Stację Polarną na Spitsbergenie, Obserwatorium Astronomiczne, Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii czy Centrum Optyki Kwantowej. Toruńska uczelnia posiada rozbudowane Miasteczko Akademickie z Domami Studenta, klubem studenckim „Od Nowa” i Uczelnianym Centrum Sportowym. Uczelnia realizuje liczne międzynarodowe programy badawczo-naukowe i edukacyjne, umożliwiające studentom i pracownikom ciekawe staże i podejmowanie nauki za granicą. Obecnie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje studentom ponad 70 kierunków na wszystkich stopniach studiów oraz wchodzące w skład uniwersytetu – bydgoskie Collegium Medicum. 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 65

Opinie: 10

Tradycje bydgoskiego uniwersytetu sięgają 1969r., kiedy powstała trzywydziałowa Wyższa Szkoła Nauczycielska, późniejsza Wyższa Szkoła Pedagogiczna. W latach 2000 – 2005, uczelnia funkcjonowała jako Akademia Bydgoska. Decyzją Sejmu RP 21-IV-2005r. przyjęto decyzję o powołaniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczelnia poszerzyła swoją ofertę edukacyjną i otrzymała kolejne uprawnienia do nadawania tytułu naukowego doktora. Od roku akademickiego 2019 – uczelnia posiada IV Kolegia z 19 Wydziałami oferującymi kilkadziesiąt kierunków studiów, realizowanych na trzech poziomach kształcenia. Dostępne są studia I-ego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera bądź licencjata, uzupełniające studia magisterskie II-ego stopnia oraz studia doktoranckie. Uczelnia posiada również ofertę ponad 40 kierunków studiów podyplomowych oraz szeroki wachlarz kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i nadających nowe uprawnienia. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego podejmuje działania edukacyjne, prowadzi liczne badania naukowe, współpracuje z zagranicznymi instytucjami i uczelniami, szkoli przyszłych liderów życia gospodarczego, społecznego i politycznego zarówno w regionie jak i na szczeblu krajowym, dostosowując się do wymagań pracodawców i przemian gospodarczych współczesnego świata. 

Kujawska Szkoła Wyższa (KSW) we Włocławku ( zobacz więcej )

87-800 Włocławek

pl. Wolności 1

tel.:

660 713 891

ikonka email do uczelni

biurorektora@wshe.pl

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa (KPSW) w Bydgoszczy ( zobacz więcej )

85-023 Bydgoszcz

Toruńska 55-57

tel.:

52 322-03-22, 500 149 149

ikonka email do uczelni

rekrutacja@kpsw.edu.pl

Uczelnia im. Edwarda Herzberga ( zobacz więcej )

Grudziądz

ul. Kościelna 15-17

tel.:

(56) 46-110-81

ikonka email do uczelni

Wyższa Szkoła Gospodarki (WSG) w Bydgoszczy ( zobacz więcej )

85-229 Bydgoszcz

ul. Garbary 2

tel.:

52 567 00 45, 52 567 00 00

ikonka email do uczelni

rekrutacja@byd.pl

dziekanat@byd.pl

Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej (WSKSiM) ( zobacz więcej )

87-100 Toruń

ul. św. Józefa 23/25

tel.:

56 610-72-00

ikonka email do uczelni

wsksim@wsksim.edu.pl

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu (WSNoZ) w Bydgoszczy ( zobacz więcej )

85-067 Bydgoszcz

ul. Jagiellońska 4

tel.:

513 011 492

ikonka email do uczelni

sekretariat@wsnoz.pl

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy - Filia w Toruniu ( zobacz więcej )

87-100 Toruń

ul. Młodzieżowa 29

tel.:

533 274 001

ikonka email do uczelni

studia.torun@wsnoz.pl

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (WSP) im. Księcia Kazimierza Kujawskiego ( zobacz więcej )

87-100 Inowrocław

ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7

tel.:

500 226 737

ikonka email do uczelni

dziekanat@wsp-now.pl


Wybrane uczelnie w województwie kujawsko-pomorskim

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Włocławska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa powstała w 2002 roku we Włocławku. Ideą jej powstania, podobnie jak innych uczelni tego typu w Polsce, było umożliwienie zdobywania wykształcenia osobom, które nie mają możliwości studiowania w większych miastach akademickich.

W strukturze organizacyjnej uczelni znajdują się trzy instytuty: Humanistyczny, Nauk o Zdrowiu, Nauk Społecznych i Technicznych. Aktualnie szkoła kształci na pięciu kierunkach w ramach studiów pierwszego stopnia – licencjackich i inżynierskich. Uczelnia posiada świetną bazę lokalową oraz doskonale przygotowaną kadrę dydaktyczną. Współpracuje z wieloma większymi uczelniami w kraju, realizuje sporo projektów i programów dla studentów. Mogą oni uczestniczyć w licznych stażach, praktykach zawodowych, kursach czy szkoleniach. Absolwenci uczelni są doskonale przygotowani do wykonywania obowiązków zawodowych w wyuczonym zawodzie.

Adres: ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek

2. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w InowrocławiuInowrocławska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości początkowo funkcjonowała pod nazwą Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i miała siedzibę w Toruniu. W 2016 roku szkoła zmieniła nazwę, a jej siedzibę przeniesiono do Inowrocławia. Uczelnia prowadzi studia zawodowe na studiach pierwszego stopnia licencjackich oraz inżynierskich. Do wyboru obecnie są 3 kierunki: kryminologia, logistyka oraz kosmetologia.

W ofercie Wyższej Szkoły przedsiębiorczości znajduje się bardzo bogaty pakiet studiów podyplomowych, przeznaczonych dla absolwentów uczelni wyższych, którzy chcą podnosić kwalifikacje i uzupełnić swoje kompetencje zawodowe. W ofercie podyplomówek można znaleźć takie kierunki, jak: kryminologia, podologia, zarządzanie kryzysowe, rozwój osobisty czy logistyka przedsiębiorstw. Uczelnia kształci na wysokim poziomie, posiada doskonałą kadrę wykładowców akademickich oraz świetną bazę lokalową. Studenci mają możliwość uczestniczenia w stażach i praktykach realizowanych u najlepszych pracodawców w mieście i regionie.

Adres: ul. Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław

3. Społeczna Akademia Nauk w Brodnicy

Społeczna Akademia Nauk w Brodnica to niepubliczna uczelnia kształcąca na wielu kierunkach i w licznych specjalnościach. Uczelnia oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia na takich kierunkach, jak między innymi: administracja, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia angielska, ekonomia, fizjoterapia, informatyka, geodezja i kartografia, finanse i rachunkowość. W ofercie są również studia magisterskie na kierunkach: informatyka, logistyka, filologia angielska, pedagogika, zarządzanie, stosunki międzynarodowe.

W bogatej ofercie kształcenia Społecznej Akademii Nauk można również znaleźć sporo studiów podyplomowych, które przeznaczone są dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzupełnić wykształcenie. Uczelnia posiada świetnie przygotowany program dydaktyczny, doskonałą kadrę wykładowców oraz komfortową bazę lokalową. Absolwenci uczelni doskonale radzą sobie na rynku pracy zarówno w regionie, jak i w całej Polsce.

Adres: ul. Matejki 5, 87-300 Brodnica

4. Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu

Wydział w Inowrocławiu jest zamiejscową jednostką Wyższej Szkoły Gospodarki. Kształci na wysokim poziomie nowoczesne kadry pracowników w różnych branżach życia gospodarczego i społecznego. Aktualnie studenci mają do wyboru dwa kierunki studiów: zarządzanie oraz pedagogikę. Oba kierunki realizowane są w kilku specjalnościach, dzięki temu studenci mogą wybrać taką specjalizację, która najbardziej im odpowiada i którą chcą zająć się w przyszłości.

Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych jest doskonale przygotowany pod względem lokalowym, posiada świetną, wykształconą kadrę wykładowców, daje studentom możliwość uczestniczenia w licznych szkoleniach, programach naukowych, stażach i praktykach. Uczelnia współpracuje z wieloma innymi uczelniami w Polsce o nie tylko, zapewniając studentom możliwość kształcenia na najwyższym poziomie. Absolwenci uczelni są doskonale przygotowani do pracy zawodowej, mogą również zdecydować się na dalsze kształcenie w którymś z ośrodków akademickich.

Adres: ul. Poznańska 43-45, 88-100 Inowrocław

5. Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w ŚwieciuUczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu to jednostka niepubliczna, ale z uprawnieniami uczelni publicznej. Funkcjonuje od 2004 roku i oferuje zdobywanie wykształcenia osobom, które nie mają możliwości kształcenia się w większych ośrodkach akademickich. W ofercie uczelni znajdują się nowoczesne studia filologiczne, prowadzone w systemie stacjonarnym i zaocznym. Możliwe jest kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Szkoła posiada bardzo bogatą ofertę kursów i szkoleń, a także umożliwia kształcenie w formie e-learningu. Studenci uczelni mają dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej, a także do wielu udogodnień, między innymi bazy lokalowej oraz wysokich stypendiów. Uczelnia oferuje możliwość odbywania stażów, praktyk oraz szkoleń zawodowych na najwyższym poziomie. Absolwenci Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu są doskonale przygotowani pod względem merytorycznym i praktycznym, dzięki czemu bez problemu znajdują zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.

Adres: ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

Bogatą ofertę studiów oferuje również stolica tego województwa i można się z nią zapoznać na stronie studia w toruniu, znajduje się tam 8 uczelni.
Możemy wybierać z pośród 6 niepublicznych szkół wyższych w Toruniu, oraz 2 publicznych uczelni.