Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia woj. kujawsko-pomorskie - 26 uczelni

Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)

Studia I i II stopnia

Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)

85-059 Bydgoszcz

ul. Unii Lubelskiej 4C

ikonka telefon do uczelni
tel.:

52 584 10 01, 69 72 72 000

fax.:

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Cena za semestr od 925zł od od od
Bezpieczeństwo narodowe
Cena za semestr od 1350zł od od od 1350zł
Budownictwo
Cena za semestr od od 1825zł od od 1825zł
Dietetyka
Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł
Fizjoterapia
Cena za semestr od od od 2200zł od 2200zł
Kosmetologia
Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł
Logistyka
Cena za semestr od od 1800zł od od 1800zł
Marketing cyfrowy
Cena za semestr od 2350zł od od od
Pielęgniarstwo
Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Cena za semestr od od 1700zł od od 1700zł
Zdrowie publiczne
Cena za semestr od 1700zł od od od 1700zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Studia I i II stopnia

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

85-064 Bydgoszcz

ul. J. K. Chodkiewicza 30

ikonka telefon do uczelni
tel.:

52 389 28 11, 52 320 67 78

fax.:

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Cena za semestr od 1250zł od od od 1250zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Cena za semestr od od 2150zł od od
Bezpieczeństwo narodowe
Cena za semestr od 1600zł od od od
Biologia
Cena za semestr od 1900zł od od od 1900zł
Biotechnologia
Cena za semestr od 3200zł od od od
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Cena za semestr od 1950zł od od od
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Cena za semestr od 2 100zł od od od
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Cena za semestr od od od od 2100zł
Edukacja techniczno-informatyczna
Cena za semestr od od 2150zł od od
Edukacja techniczno-informatyczna
Cena za semestr od od od od 2150zł
Ekonomia
Cena za semestr od 1650zł od od od
Filologia o spec. angielska
Cena za semestr od 1950zł od od od
Filologia o spec. angielska
Cena za semestr od od od od 2800zł
Filologia o spec. germanistyka
Cena za semestr od od od od 2100zł
Filologia o spec. germanistyka (bez znajomości j. niemieckiego.)
Filologia o spec. germanistyka ( ze znajomością j. niemieckiego)
Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. arabskim
Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim (bez znaj. j. niem.)
Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim (ze znaj. j. niem.)
Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim
Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim
Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim
Filologia o spec. rosyjska
Filologia o spec. rosyjska ( ze znajomością j. rosyjskiego)
Filologia o spec. rosyjska (bez znajomości j. rosyjskiego)
Filologia polska
Filologia polska
Filozofia
Cena za semestr od 1500zł od od od
Filozofia
Cena za semestr od od od od 1500zł
Fizyka
Cena za semestr od 1900zł od od od
Fizyka
Cena za semestr od od od od 1900zł
Geografia
Cena za semestr od 2150zł od od od
Geografia
Cena za semestr od 2150zł od od od 2150zł
Historia - profil ogólnoakademicki
Cena za semestr od 1450zł od od od
Historia - profil ogólnoakademicki
Cena za semestr od od od od 1450zł
Humanistyka drugiej generacji
Cena za semestr od 1950zł od od od
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Cena za semestr od 1200zł od od od
Informatyka
Cena za semestr od od 2150zł od od
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
Cena za semestr od 1600zł od od od
Inżynieria bezpieczeństwa
Cena za semestr od od 2150zł od od
Inżynieria materiałowa
Cena za semestr od od 2150zł od od
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo
Logopedia
Cena za semestr od 1800zł od od od
Matematyka
Cena za semestr od 2500zł od od od
Matematyka
Cena za semestr od od od od 2500zł
Mechatronika
Cena za semestr od od 2 150zł od od
Mechatronika
Cena za semestr od od od od 2150zł
Ochrona środowiska
Cena za semestr od 1900zł od od od
Pedagogika
Cena za semestr od 1600zł od od od 1600zł
Pedagogika
Cena za semestr od od od od 1600zł
Pedagogika wczesnoszkolna
Cena za semestr od 1600zł od od od
Politologia
Cena za semestr od 1600zł od od od
Politologia
Cena za semestr od od od od 1600zł
Praca socjalna
Cena za semestr od 1600zł od od od
Psychologia
Cena za semestr od od od 2450zł od
Regionalistyka europejska
Cena za semestr od 1450zł od od od
Rewitalizacja dróg wodnych
Cena za semestr od od 2150zł od od
Socjologia
Cena za semestr od 1250zł od od od
Stosunki międzynarodowe
Cena za semestr od od od od 1450zł
Stosunki międzynarodowe
Cena za semestr od 1 450zł od od od
Turystyka i rekreacja
Cena za semestr od 2150zł od od od
Turystyka krajoznawcza i kulturowa
Cena za semestr od od od od 1500zł
Wychowanie fizyczne
Cena za semestr od 2300zł od od od 2300zł
Wychowanie fizyczne
Cena za semestr od 2 100zł od od od
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
Cena za semestr od od od od 1450zł
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
Cena za semestr od 1 450zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne