Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia woj. kujawsko-pomorskie - 24 uczelnie

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku (Publiczna)

Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 15

Opinie: 5

PANS we Włocławku to państwowa uczelnia, która swoją działalność rozpoczęła w 2002 roku. Jest jedyną uczelnią wyższą w województwie kujawsko-pomorskim. Kształcenie jest realizowane na studiach I stopnia (licencjackich i inżynierskich), II stopnia oraz podyplomowych. PANS posiada 4 wydziały, w ramach których można studiować takie kierunki, jak np. Nowe media i e-biznes (licencjackie), Mechanika i budowa maszyn (inżynierskie), Menedżerskie studia finansowo-prawne (magisterskie uzupełniające) czy Prawo (jednolite magisterskie). 

Wiedza jest przekazywana studentom w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych, ćwiczeniowych oraz laboratoriach. Na terenie uczelni studenci mają również do dyspozycji znakomicie zaopatrzoną bibliotekę w różnorodne wydawnictwa drukowane i elektroniczne.

Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu (Niepubliczna)

Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 2

Powiślańska Szkoła Wyższa z Filią w Toruniu to uczelnia z ponad 20-letnim doświadczeniem w kształceniu kadr biznesowych i medycznych. PSW w Toruniu umożliwia kształcenie się na kierunku: Pielęgniarstwo na I i II stopniu oraz w ramach studiów pomostowych dla dyplomowanych pielęgniarek.

PSW Filia w Toruniu posiada także świetnie rozwiniętą bazę dydaktyczną, na którą składają się aule audytoryjne (w Akademii Jagiellońskiej) oraz liczne sale dydaktyczne, m.in. w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu. Ponadto uczelnia udostępnia swoim studentom Wirtualną Bibliotekę Nauki, Wypożyczalnię Academica, IBUK Libra oraz Libra Net.

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu (WSNoZ) w Bydgoszczy (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu (WSNoZ) w Bydgoszczy
Galeria Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu (WSNoZ) w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 3

Opinie: 3

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu jest prywatną uczelnią o profilu medycznym, która na rynku edukacji wyższej czynnie działa od 2005 roku. Pierwotnie działała jedynie w Bydgoszczy, ale z czasem utworzyła swoje oddziały w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Poznaniu czy Radomiu. Oferta edukacyjna WSNoZ zakłada kształcenie na 3 kierunkach: Pielęgniarstwo, Kosmetologia i Fizjoterapia, a dodatkowo na studiach podyplomowych, jak np. Organizacja Opieki Geriatrycznej, Bezpieczeństwo zdrowotne żywności czy Dietoterapia. 

Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych pracowniach specjalistycznych oraz laboratoriach naukowych, które uzupełniają ich wiedzę o praktykę. Niewątpliwym bonusem dla studentów jest również możliwość zapisania się do Akademickiego Koła Naukowego Kosmetologii, a także skorzystanie z międzynarodowego programu wymiany studentów Erasmus+

Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW) (Niepubliczna)

Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 13

Opinie: 22

Bydgoska Szkoła Wyższa funkcjonuje od 2004 r., kiedy to decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego, z inicjatywy Centrum Nauki i Szkolnictwa „Edukator”, powołano do życia Wyższą Szkołę Informatyki i Nauk Społeczno –Prawnych w Bydgoszczy. Początkowo uczelnia ta oferowała tylko jeden kierunek, jednak jej szybki rozwój uczelni zainicjował rozszerzenie oferty edukacyjnej. Od 2009 r. działa pod obecną nazwą Bydgoska Szkoła Wyższa, oferując 3-letnie studia licencjackie na 7 kierunkach, 3,5-letnie zawodowe studia inżynierskie oferujące trzy kierunki, uzupełniające studia magisterskie, jednolite studia magisterskie na 7 kierunkach oraz studia podyplomowe

Studia prowadzone są zarówno w systemie stacjonarnym, zaocznym jak i za pośrednictwem platformy internetowej e-learning. Główny budynek uczelniany wyposażony jest w nowoczesne sale wykładowe i laboratoryjne, trzy aule, stanowiska komputerowe i specjalistyczne sale językowe, a dla studentów i pracowników uczelni przygotowano również bazę rekreacyjno–sportową nad Jeziorem Charzykowskim ze sprzętem wodnym w kompleksie „Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Natura”.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 113

Opinie: 24

UMK to jedna z największych publicznych uczelni w kraju, zarówno pod względem oferowanych kierunków, jak i liczby studentów. Toruński uniwersytet został założony w 1945 r. UMK plasuje się na czołowych miejscach w rankingach polskich uczelni i jest jedną z najlepszych uczelni badawczych w kraju. Oprócz Uniwersytetu działalność edukacyjna placówki obejmuje również Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące – jedną z najlepszych w kraju szkół średnich dla wybitnie uzdolnionych uczniów. Uniwersytet Mikołaja Kopernika jako uczelnia naukowo-badawcza.

Toruńska uczelnia posiada rozbudowane Miasteczko Akademickie z Domami Studenta, klubem studenckim i Uczelnianym Centrum Sportowym. Uczelnia realizuje liczne programy badawczo-naukowe i edukacyjne, umożliwiające studentom ciekawe staże i podejmowanie nauki za granicą. Obecnie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje studentom ponad 70 kierunków na wszystkich stopniach studiów oraz wchodzące w skład uniwersytetu – bydgoskie Collegium Medicum. 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 61

Opinie: 13

Decyzją Sejmu RP 21.04.2005 r. przyjęto decyzję o powołaniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczelnia poszerzyła swoją ofertę edukacyjną i otrzymała kolejne uprawnienia do nadawania tytułu naukowego doktora. Od roku akademickiego 2019 – uczelnia posiada IV Kolegia z 19 Wydziałami oferującymi kilkadziesiąt kierunków studiów, realizowanych na trzech poziomach kształcenia. Dostępne są studia I-ego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera bądź licencjata, uzupełniające studia magisterskie II-ego stopnia oraz studia doktoranckie

Uczelnia posiada również ofertę ponad 40 kierunków studiów podyplomowych oraz szeroki wachlarz kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i nadających nowe uprawnienia. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego podejmuje działania edukacyjne, prowadzi liczne badania naukowe, współpracuje z zagranicznymi instytucjami i uczelniami, szkoli przyszłych liderów życia gospodarczego, społecznego i politycznego.

Aktualności - Studia


Wybrane uczelnie w województwie kujawsko-pomorskim

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we WłocławkuWłocławska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa powstała w 2002 roku we Włocławku. Ideą jej powstania, podobnie jak innych uczelni tego typu w Polsce, było umożliwienie zdobywania wykształcenia osobom, które nie mają możliwości studiowania w większych miastach akademickich. W strukturze organizacyjnej uczelni znajdują się trzy instytuty: Humanistyczny, Nauk o Zdrowiu, Nauk Społecznych i Technicznych. Aktualnie szkoła kształci na pięciu kierunkach w ramach studiów pierwszego stopnia – licencjackich i inżynierskich. Uczelnia posiada świetną bazę lokalową oraz doskonale przygotowaną kadrę dydaktyczną. Współpracuje z wieloma większymi uczelniami w kraju, realizuje sporo projektów i programów dla studentów. Mogą oni uczestniczyć w licznych stażach, praktykach zawodowych, kursach czy szkoleniach. Absolwenci uczelni są doskonale przygotowani do wykonywania obowiązków zawodowych w wyuczonym zawodzie. Adres: ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek2. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Inowrocławiu

Inowrocławska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości początkowo funkcjonowała pod nazwą Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i miała siedzibę w Toruniu. W 2016 roku szkoła zmieniła nazwę, a jej siedzibę przeniesiono do Inowrocławia. Uczelnia prowadzi studia zawodowe na studiach pierwszego stopnia licencjackich oraz inżynierskich. Do wyboru obecnie są 3 kierunki: kryminologia, logistyka oraz kosmetologia. W ofercie Wyższej Szkoły przedsiębiorczości znajduje się bardzo bogaty pakiet studiów podyplomowych, przeznaczonych dla absolwentów uczelni wyższych, którzy chcą podnosić kwalifikacje i uzupełnić swoje kompetencje zawodowe. W ofercie podyplomówek można znaleźć takie kierunki, jak: kryminologia, podologia, zarządzanie kryzysowe, rozwój osobisty czy logistyka przedsiębiorstw. Uczelnia kształci na wysokim poziomie, posiada doskonałą kadrę wykładowców akademickich oraz świetną bazę lokalową. Studenci mają możliwość uczestniczenia w stażach i praktykach realizowanych u najlepszych pracodawców w mieście i regionie. Adres: ul. Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław3. Społeczna Akademia Nauk w BrodnicySpołeczna Akademia Nauk w Brodnica to niepubliczna uczelnia kształcąca na wielu kierunkach i w licznych specjalnościach. Uczelnia oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia na takich kierunkach, jak między innymi: administracja, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia angielska, ekonomia, fizjoterapia, informatyka, geodezja i kartografia, finanse i rachunkowość. W ofercie są również studia magisterskie na kierunkach: informatyka, logistyka, filologia angielska, pedagogika, zarządzanie, stosunki międzynarodowe. W bogatej ofercie kształcenia Społecznej Akademii Nauk można również znaleźć sporo studiów podyplomowych, które przeznaczone są dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzupełnić wykształcenie. Uczelnia posiada świetnie przygotowany program dydaktyczny, doskonałą kadrę wykładowców oraz komfortową bazę lokalową. Absolwenci uczelni doskonale radzą sobie na rynku pracy zarówno w regionie, jak i w całej Polsce. Adres: ul. Matejki 5, 87-300 Brodnica4. Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w InowrocławiuWydział w Inowrocławiu jest zamiejscową jednostką Wyższej Szkoły Gospodarki. Kształci na wysokim poziomie nowoczesne kadry pracowników w różnych branżach życia gospodarczego i społecznego. Aktualnie studenci mają do wyboru dwa kierunki studiów: zarządzanie oraz pedagogikę. Oba kierunki realizowane są w kilku specjalnościach, dzięki temu studenci mogą wybrać taką specjalizację, która najbardziej im odpowiada i którą chcą zająć się w przyszłości. Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych jest doskonale przygotowany pod względem lokalowym, posiada świetną, wykształconą kadrę wykładowców, daje studentom możliwość uczestniczenia w licznych szkoleniach, programach naukowych, stażach i praktykach. Uczelnia współpracuje z wieloma innymi uczelniami w Polsce o nie tylko, zapewniając studentom możliwość kształcenia na najwyższym poziomie. Absolwenci uczelni są doskonale przygotowani do pracy zawodowej, mogą również zdecydować się na dalsze kształcenie w którymś z ośrodków akademickich. Adres: ul. Poznańska 43-45, 88-100 Inowrocław5. Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu
Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu to jednostka niepubliczna, ale z uprawnieniami uczelni publicznej. Funkcjonuje od 2004 roku i oferuje zdobywanie wykształcenia osobom, które nie mają możliwości kształcenia się w większych ośrodkach akademickich. W ofercie uczelni znajdują się nowoczesne studia filologiczne, prowadzone w systemie stacjonarnym i zaocznym. Możliwe jest kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Szkoła posiada bardzo bogatą ofertę kursów i szkoleń, a także umożliwia kształcenie w formie e-learningu. Studenci uczelni mają dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej, a także do wielu udogodnień, między innymi bazy lokalowej oraz wysokich stypendiów. Uczelnia oferuje możliwość odbywania stażów, praktyk oraz szkoleń zawodowych na najwyższym poziomie. Absolwenci Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu są doskonale przygotowani pod względem merytorycznym i praktycznym, dzięki czemu bez problemu znajdują zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Adres: ul. Chmielniki 2A, 86-100 ŚwiecieBogatą ofertę studiów oferuje również stolica tego województwa i można się z nią zapoznać na stronie studia w toruniu, znajduje się tam 8 uczelni. Możemy wybierać z pośród 6 niepublicznych szkół wyższych w Toruniu, oraz 2 publicznych uczelni.

Zobacz uczelnie na mapie w woj. kujawsko-pomorskim