Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia woj. lubelskie - 20 uczelni

Akademia Zamojska (Publiczna)

Galeria Akademia Zamojska
Galeria Akademia Zamojska
Galeria Akademia Zamojska
Galeria Akademia Zamojska
Galeria Akademia Zamojska
Galeria Akademia Zamojska
Galeria Akademia Zamojska
Galeria Akademia Zamojska
Galeria Akademia Zamojska
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 15

Opinie: 4

Akademia Zamojska to niepubliczna, świecka uczelnia, która rozpoczęła swoją działalność już w 1594 roku w Zamościu. Kształcenie jest realizowane na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz podyplomowych. AZ posiada 4 instytuty w ramach których można studiować kierunki humanistyczne, medyczne, techniczne czy ekonomiczne

Zarówno wiedza teoretyczna, jak i praktyczna przekazywana jest w nowoczesnych kampusach, wyposażonych w sale wykładowe, pracownie i laboratoria. Dodatkowo studenci mogą realizować własnych pasje i zainteresowania w ramach 9 kół naukowych oraz studenckich. Ponadto mogą oni wstąpić do Legii Akademickiej lub Towarzystwa strzeleckiego, co zdecydowanie poszerza horyzonty i wzbogaca studenta o nowe, ciekawe doświadczenia.

Collegium Humanum - Filia w Lublinie (Niepubliczna)

Galeria Collegium Humanum - Filia w Lublinie
Galeria Collegium Humanum - Filia w Lublinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 5

Opinie: 3

Collegium Humanum w Lublinie to kolejny oddział niepublicznej szkoły wyższej, której przyświeca myśl wychodzenia poza tradycyjne formy nauczania. Lubelska Filia Collegium Humanum oddaje do dyspozycji kandydatów na studia kierunki studiów jednolitych magisterskich w tym, m.in. kierunki psychologiczne tj. Psychologia sądowa, kryminalistyczno-śledcza, międzykulturowa, sportu, zdrowia, zwierząt, reklamy i mediów, Psychoseksuologia i wiele innych, HR i Talent Management, Komunikacja wizerunkowa czy Neuromarketing.

Studia na tej uczelni odbywają się zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej. W obu przypadkach absolwenci zdobywają mnóstwo praktycznych umiejętności, które przełożą się na stabilne i rozwojowe zatrudnienie na rynku krajowym oraz międzynarodowym. 

Lotnicza Akademia Wojskowa (Publiczna)

Galeria Lotnicza Akademia Wojskowa
Galeria Lotnicza Akademia Wojskowa
Galeria Lotnicza Akademia Wojskowa
Galeria Lotnicza Akademia Wojskowa
Galeria Lotnicza Akademia Wojskowa
Galeria Lotnicza Akademia Wojskowa
Galeria Lotnicza Akademia Wojskowa
Galeria Lotnicza Akademia Wojskowa
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 9

Opinie: 12

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, znana także jako "Szkoła Orląt", to renomowana polska uczelnia wojskowa, specjalizująca się w kształceniu pilotów wojskowych, inżynierów lotnictwa oraz ekspertów w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa narodowego. Akademia oferuje nowoczesne programy studiów i szkolenia praktyczne, wykorzystując najnowsze technologie i symulatory lotnicze. 

Kampus w Dęblinie jest doskonale wyposażony, zapewniając studentom dostęp do nowoczesnych laboratoriów, biblioteki oraz infrastruktury sportowej. Uczelnia aktywnie współpracuje z międzynarodowymi instytucjami wojskowymi i cywilnymi, co umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń. Absolwenci uczelni cieszą się wysokim prestiżem i są poszukiwani na rynku pracy.

Politechnika Lubelska (PL) (Publiczna)

Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 28

Opinie: 17

Politechnika Lubelska to publiczna uczelnia wyższa o charakterze technicznym, kształcąca studentów i doktorantów już od 1953 r. Aktualnie na Politechnice Lubelskiej studiuje około 8 tys. studentów na poziomie inżynierskim, licencjackim, a także studiach magisterskich i doktorskich. Studenci kształcą się na kierunkach związanych z nowoczesnymi technologiami i materiałami, ochroną środowiska czy rozwojem energetyki. 

Uczelnia składa się z 6 Wydziałów, oferujących 16 kierunków studiów I-ego stopnia oraz 12 kierunków magisterskich. Kandydaci na studia wyższe mogą wybierać zarówno kierunki techniczne i mechaniczne, ale również cieszące się dużym zainteresowaniem kierunki informatyczne, architekturę, zarządzanie czy marketing. Rozbudowany kampus uczelniany, obejmuje budynki dydaktyczne, akademiki, obiekty sportowe, korty, boiska i kluby studenckie.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 51

Opinie: 13

Historia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie sięga już 1955 roku, kiedy to powstała uczelnia o wielu profilach dotyczących życia człowieka oraz otaczającego go środowiska. Aktualnie kształcenie odbywa się na siedmiu wydziałach, gdzie studenci poznają zagadnienia dotyczące biologii, weterynarii, wiedzy o rolnictwie, techniki, a także kwestii ekonomicznych i społecznych. Liczba studentów na tej uczelni przewyższyła w ostatnim czasie 8,4 tysiąca adeptów. Bogata oferta kształcenia pozwala na wybór spośród ponad 50 różnych kierunków realizowanych na pierwszym oraz drugim stopniu, a także studiach podyplomowych oraz doktorskich. 

Za główną misję Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uznaje się prowadzenie badań naukowych oraz kreowanie nowatorskich rozwiązań w wielu dziedzinach, które zostaną następnie wykorzystane do przyspieszenia rozwoju gospodarczego. 

Lubelska Akademia WSEI (Niepubliczna)

Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 3

Kierunki/Specjalizacje: 13

Opinie: 16

Lubelska Akademia WSEI to niepubliczna uczelnia powstała w 2000 r. na terytorium Lublina. Nowatorskie metody kształcenia wyznawane przez wykwalifikowany personel uczelni mają na celu motywację studentów do podejmowania wielu aktywności dotyczących ich przyszłego życia zawodowego. Aktualnie Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji może pochwalić się ponad 8 tysiącami młodych adeptów oraz około 105 pracownikami naukowymi posiadającymi bogate doświadczenie zawodowe. 

Oferta szkoły wyższej opiera się na ponad trzynastu kierunkach pierwszego i drugiego stopnia, studiach podyplomowych oraz wielu kursach doszkalających. Dostosowanie toku nauczania do stale zmieniających się trendów na rynku pracy gwarantuje przyszłym absolwentom pewność zatrudnienia w wielu dziedzinach i zawodach.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 12

Kierunki/Specjalizacje: 84

Opinie: 36

UMCS to publiczna uczelnia uznawana za jeden z największych uniwersytetów zlokalizowanych we wschodniej części Polski została powołana do życia w 1944 roku. Obecnie w skład Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wchodzi 7 wydziałów, co pozwala młodym adeptom na kształcenie się w ponad 250 specjalnościach na studiach pierwszego i drugiego stopnia. W swojej ofercie uczelnia posiada również możliwość nauki w formie studiów podyplomowych oraz doktoranckich.

W ostatnim czasie uczelnia zyskała ogromne zainteresowanie wśród gotowych do poszerzania swojej wiedzy cudzoziemców. Ponad siedemdziesięcioletnia tradycja oraz bogate doświadczenie kadry nauczającej to gwarancja odpowiedniego przygotowania młodych adeptów do przyszłej aktywności na rynku pracy.

Akademia Bialska im. Jana Pawła II (Publiczna)

Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 27

Opinie: 14

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej to uczelnia o charakterze zawodowym, która po raz pierwszy rozpoczęła swoją działalność w lipcu 2000 roku. Na tle pozostałych szkół wyższych wyróżnia się ona możliwością darmowego kształcenia w formie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. W ostatnim czasie oferta uczelni została poszerzona o studia prowadzone w języku angielskim, a także trybie niestacjonarnym

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II posiada kilka laboratoriów, do których należy zaliczyć między innymi te z dziedziny mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, czy też analiz środowiskowych. Możliwość zagranicznych studiów, a także praktyk w znanych przedsiębiorstwach na całym świecie pozwala młodym adeptom na zdobywanie praktycznego doświadczenia, które przyda się w późniejszym zawodowym życiu.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 26

Opinie: 48

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji to jedna z kilku niepublicznych szkół zlokalizowanych na terytorium Lublina oraz funkcjonujących od 1998 roku uczelni. Kadra pracowników naukowych ogromny nacisk kładzie na praktyczną formę kształcenia, w związku z czym studenci biorą udział w ogromnej ilości projektów, plenerów lub też warsztatów. Obecnie na studiach pierwszego i drugiego stopnia można spotkać ponad 3,6 tysiąca młodych adeptów. W ofercie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji znaleźć można dwanaście kierunków funkcjonujących na Wydziale Nauk Technicznych oraz Społecznych i Humanistycznych. 

Regularne konsultacje z prezesami dużych przedsiębiorstw pozwalają na dopasowanie nauczanych treści do aktualnych potrzeb na rynku pracy. Ponadto bogata historia uczelni daje możliwość uczestnictwa w wielu stażach i praktykach poszerzających umiejętności praktyczne. 

REKOMENDOWANA UCZELNIA

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) (Niepubliczna)

Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 13

Kierunki/Specjalizacje: 23

Opinie: 45

Akademia Leona Kożmińskiego to niepubliczna uczelnia specjalizująca się w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach takich jak prawo, ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu. Akademia zdobyła już prestiż i niezwykłą popularność wśród Polskich i zagranicznych studentów. Doceniana jest za wysoki poziom nauczania, bardzo dobrze wyposażone zaplecze dydaktyczne, kadrę wykładowców, a także szerokie możliwości zawodowe. ALK jest obecnie jedyną, polską uczelnią, która znalazła się w rankingu najlepszych uczelni biznesowych „Financial Times”

ALK to lider kształcenia menadżerów, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie środkowej. Uczelnia umożliwia studentom kształcenie w języku angielskim na poziomie licencjackim, magisterskim, doktorskim. Wykładowcy i studenci są z ponad 75 krajów. Bierzemy udział w wymianie międzynarodowej z 230 uczelniami na sześciu kontynentach.

Akademia Bialska im. Jana Pawła II (Publiczna)

Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 27

Opinie: 14

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej to uczelnia o charakterze zawodowym, która po raz pierwszy rozpoczęła swoją działalność w lipcu 2000 roku. Na tle pozostałych szkół wyższych wyróżnia się ona możliwością darmowego kształcenia w formie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. W ostatnim czasie oferta uczelni została poszerzona o studia prowadzone w języku angielskim, a także trybie niestacjonarnym

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II posiada kilka laboratoriów, do których należy zaliczyć między innymi te z dziedziny mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, czy też analiz środowiskowych. Możliwość zagranicznych studiów, a także praktyk w znanych przedsiębiorstwach na całym świecie pozwala młodym adeptom na zdobywanie praktycznego doświadczenia, które przyda się w późniejszym zawodowym życiu.

Aktualności - Studia

Zobacz uczelnie na mapie w woj. lubelskim