Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia woj. lubelskie - 21 uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)

Galeria Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 51

Opinie: 7

 Korzenie lubelskiego uniwersytetu sięgają 1944r., kiedy powstał Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który łączył wydziały przyrodnicze, weterynaryjne i lekarskie. W latach 50-tych XX w., szybko pojawiać zaczęły się kolejne uczelnie wyższe, zapadła więc decyzja o utworzeniu odrębnej jednostki uczelnianej, skupiającej fakultety zootechniczne, weterynaryjne i rolnicze. Uchwałą Rady Ministrów z 06-08-1955r. powołano do życia samodzielną instytucję - Wyższą Szkołę Rolniczą w Lublinie. Kolejne lata działalności lubelskiej uczelni, wzbogaciły jej strukturę o kolejne wydziały, przez 35 lat szkoła funkcjonowała jako Akademia Rolnicza. Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej z 17-04-2018r., nadano czelni obecną nazwę – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Lubelska uczelnia przyrodnicza jest laureatem licznych nagród, wyróżnień i certyfikatów zarówno krajowych jak i międzynarodowych.
Prace badawcze pozwoliły na odnowienie i odrestaurowanie nowych ras zwierząt, zagospodarowano również zdewastowane pola górnicze czy opracowano nowe technologie opakowań biodegradowalnych. Obecnie uczelnia posiada 7 wydziałów oferujących wszystkie rodzaje studiów na 35 kierunkach.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie

Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 3

Kierunki/Specjalizacje: 13

Opinie: 11

Lubelska Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji powstała w 2000 roku jako niepubliczna uczelnia kształcąca w kierunkach, na które jest obecnie duże zapotrzebowanie na polski, i europejskim rynku pracy. Od początku działalności uczelnia stawiała na wysokie standardy nauczania, które przekładają się na świetne kwalifikacje jej absolwentów. W strukturze organizacyjnej uczelni znajdują się trzy wydziały: Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wydział Nauk o Człowieku oraz Wydział Transportu i Informatyki. Łącznie uczelnia kształci na 13 kierunkach na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. W ofercie edukacyjnej jest również sporo studiów podyplomowych, głównie z zakresu finansów, informatyki, administracji, psychologii oraz pedagogiki. W ramach działalności uczelni funkcjonuje również Centrum Międzynarodowej Współpracy Akademickiej i Gospodarczej oraz Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz. Poza działalnością edukacyjną uczelnia prowadzi również sporo projektów badawczych i naukowych, ściśle współpracując z otoczeniem naukowym i biznesowym. 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 12

Kierunki/Specjalizacje: 84

Opinie: 28

UMCS w Lublinie powstał w 1944 roku jako piąty uniwersytet w naszym kraju. Uczelnia ma wieloletnią tradycję akademicką, dzięki czemu zapewnia wysokie standardy kształcenia, świetnie przygotowane programy nauczania, a także rozbudowaną bazę dydaktyczną. Na różnych formach studiów kształci się tu obecnie blisko 22 tysiące studentów przy prawie 1700 pracownikach naukowych. W strukturze organizacyjnej UMCS znajduje się 12 wydziałów, które kształcą w kierunkach ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych. Studenci mają do wyboru ponad 80 kierunków oraz 150 specjalności na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich. W ofercie edukacyjnej jest również blisko 100 kierunków studiów podyplomowych. Uczelnia współpracuje z wieloma firmami i instytucjami, organizuje międzynarodowe wymiany studenckie, ciekawe projekty naukowe i badawcze. Studenci mogą uczestniczyć w licznych kołach i stowarzyszeniach studenckich, korzystać ze świetnej bazy bytowej, a także kształcić się w doskonale wyposażonej bazie dydaktycznej. 

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA (PSWBP) IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Galeria PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA (PSWBP) IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Galeria PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA (PSWBP) IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Galeria PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA (PSWBP) IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Galeria PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA (PSWBP) IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Galeria PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA (PSWBP) IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Galeria PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA (PSWBP) IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Galeria PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA (PSWBP) IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Galeria PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA (PSWBP) IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Galeria PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA (PSWBP) IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Galeria PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA (PSWBP) IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Galeria PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA (PSWBP) IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 4

Kierunki/Specjalizacje: 20

Opinie: 12

W 2000r., została powołana do życia Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Od początku swojej działalności uczelnia kładzie bardzo duży nacisk na jakość kształcenia i jak najlepsze przygotowanie studentów do samodzielnej kariery zawodowej. Wysoka jakość procesu edukacyjnego uzyskała pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a kierunki o profilu medycznym, otrzymały akredytację Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Uczelnia prowadzi studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie uzupełniające II-ego stopnia oraz jednolite magisterskie. Duże zainteresowanie w regionie i doskonałe wyniki w skali kraju sprawiły, że bialska uczelnia trzy razy z rzędu została najlepszą państwową uczelnią zawodową w Polsce według rankingu szkół wyższych „Perspektyw” i „Rzeczypospolitej” w latach 2017-2019. Uczelnia posiada własną halę sportową i nowoczesne zaplecze dydaktyczne, zapewniając swoim studentom najlepsze warunki w regionie, oferując również jedne z najwyższych w kraju stypendia. 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 16

Kierunki/Specjalizacje: 43

Opinie: 32

Lubelska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji to niepubliczna uczelnia, która została założona w 1998 roku. W skład struktury organizacyjnej uczelni wchodzą dwa wydziały: Wydział Nauk Technicznych oraz Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych. Uczelnia oferuje szeroki wybór kierunków i specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia, ma również w ofercie studia podyplomowe oraz sporo kursów i szkoleń pozwalających na doskonalenie zawodowe w różnych dziedzinach. Celem kształcenia jest przygotowanie nowoczesnych kadr odpowiadających nieustannie zmieniającym się potrzebom rynku pracy. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji ściśle współpracuje z otoczeniem biznesowym, konsultując z firmami i instytucjami programy nauczania czy wybór konkretnych specjalności. Nauka na uczelni odbywa się w dobrze zorganizowanej bazie dydaktycznej. Studenci kształcą się pod okiem świetnej kadry wykładowców. Mają możliwość rozwijania zainteresowań i uczestniczenia w wielu formach zajęć dodatkowych. 

Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) Jana Pawła II ( zobacz więcej )

20-950 Lublin

Aleje Racławickie 14

tel.:

+48 81/ 445 41 73, 445 41 74, 445 41 75

ikonka email do uczelni

rekrutacja@kul.pl

Lotnicza Akademia Wojskowa ( zobacz więcej )

08-521 Dęblin

ul. Dywizjonu 303 nr 35

tel.:

26 151 77 33, 26 151 82 68, 26 151 88 11

ikonka email do uczelni

rekrutacja@law.mil.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Chełmie ( zobacz więcej )

22-100 Chełm

ul. Pocztowa 54

tel.:

82 565 88 95

ikonka email do uczelni

rektorat@pwszchelm.edu.pl

Politechnika Lubelska (PL) ( zobacz więcej )

20-950 Lublin

ul. Nadbystrzycka 38d

tel.:

81 536 66 32, 81 538-11-32

ikonka email do uczelni

Puławska Szkoła Wyższa (PSW) ( zobacz więcej )

24-100 Puławy

ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18

tel.:

81 887-49-49

ikonka email do uczelni

psw@psw.pulawy.pl

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ( zobacz więcej )

22-400 Zamość

ul. Pereca 2

tel.:

84 638 34 44

ikonka email do uczelni

rektorat@upz.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Lublinie Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu ( zobacz więcej )

22-400 Zamość

ul. Szczebrzeska 102

tel.:

84 677-27-05, 84 639-60-39

ikonka email do uczelni

dziekanat.zamosc@up.lublin.pl

Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji (WSBiA) ( zobacz więcej )

21-400 Łuków

ul. Siedlecka 56

tel.:

25 798-54-01

ikonka email do uczelni

dziekanat@wsbia.edu.pl

REKOMENDOWANA UCZELNIA