Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia woj. lubelskie - 22 uczelnie

Politechnika Lubelska (PL)

Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 24

Opinie: 10

Politechnika Lubelska jest publiczną uczelnią wyższą o charakterze technicznym, kształcącą studentów i doktorantów wspierających środowiska gospodarcze i techniczne już od 1953r. Nowoczesne programy edukacyjne i uznana kadra dydaktyczna i ciekawe kierunki studiów przyciągają studentów również spoza regionu. Aktualnie na Politechnice Lubelskiej kształci się blisko 8tys. studentów na poziomie inżynierskim, licencjackim, studiach magisterskich i doktorskich, edukujących się i prowadzących badania naukowe głównie związane z nowoczesnymi technologiami i materiałami, ochroną środowiska czy rozwojem energetyki. Struktura uczelni opiera się o 6 Wydziałów, oferujących 16 kierunków studiów I-ego stopnia i 12 kierunków magisterskich. Kandydaci na studia wyższe oferowane przez Politechnikę Lubelską, mogą wybierać zarówno kierunki techniczne i mechaniczne, ale również cieszące się dużym zainteresowaniem kierunki informatyczne, architekturę, zarządzanie czy marketing. Rozbudowany kampus uczelniany, obejmuje budynki dydaktyczne, akademiki, obiekty sportowe, korty, boiska i kluby studenckie.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)

Galeria Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 51

Opinie: 7

Historia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie sięga aż 1955 roku, kiedy to powstała uczelnia o wielu profilach dotyczących życia człowieka oraz otaczającego go środowiska. Aktualnie kształcenie odbywa się na siedmiu wydziałach, gdzie studenci poznają zagadnienia dotyczące biologii, weterynarii, wiedzy o rolnictwie, techniki, a także kwestii ekonomicznych i społecznych. Liczba studentów na tej uczelni przewyższyła w ostatnim czasie 8,4 tysiąca adeptów. Bogata oferta kształcenia pozwala na wybór spośród ponad 50 różnych kierunków realizowanych na pierwszym oraz drugim stopniu, a także studiach podyplomowych oraz doktorskich. Za główną misję Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uznaje się prowadzenia badań naukowych oraz kreowanie nowatorskich rozwiązań w wielu dziedzinach, które zostaną następnie wykorzystane do przyspieszenia rozwoju gospodarczego. Wykwalifikowana kadra oraz pielęgnowana od wielu lat bogata tradycja pozwala na przekazywanie praktycznej wiedzy, dzięki której przyszli absolwenci staną się poszukiwanym i bardzo cenionym towarem na rynku pracy.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie

Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 3

Kierunki/Specjalizacje: 13

Opinie: 11

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji to niepubliczna uczelnia powstała w 2000 r. na terytorium Lublina. Nowatorskie metody kształcenia wyznawane przez wykwalifikowany personel uczelni mają na celu motywację studentów do podejmowania wielu aktywności dotyczących ich przyszłego życia zawodowego. Aktualnie Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji może pochwalić się ponad 8,0 tysiącami młodych adeptów oraz około 105 pracownikami naukowymi posiadającymi bogate doświadczenie zawodowe. Władze uczelni w swojej pracy ze studentami wyznają cztery podstawowe zasady, do których zalicza się między innymi: partnerstwo, profesjonalizm, innowacyjność, a także połączenie kształcenia z gospodarczą praktyką. Oferta szkoły wyższej opiera się na ponad trzynastu kierunkach pierwszego i drugiego stopnia, studiach podyplomowych oraz wielu kursach doszkalających. Dostosowanie toku nauczania do stale zmieniających się trendów na rynku pracy gwarantuje przyszłym absolwentom pewność zatrudnienia w wielu dziedzinach i zawodach, które w ostatnim czasie cieszą się dużym deficytem personelu. 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 12

Kierunki/Specjalizacje: 84

Opinie: 29

Publiczna uczelnia uznawana za jeden z największych uniwersytetów zlokalizowanych we wschodniej części Polski została powołana do życia w 1944 roku. Obecnie w skład Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wchodzi 11 wydziałów, co pozwala młodym adeptom na kształcenie się w ponad 250 specjalnościach na studiach pierwszego i drugiego stopnia. W swojej ofercie uczelnia posiada również możliwość nauki w formie studiów podyplomowych oraz doktoranckich. W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby przyszłych absolwentów władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej regularnie wprowadzają nowe kierunki, które zapewnią możliwość szybkiego rozwoju kariery zawodowej. W ostatnim czasie uczelnia zyskała ogromne zainteresowanie wśród gotowych do poszerzania swojej wiedzy cudzoziemców. Ponad siedemdziesięcioletnia tradycja oraz bogate doświadczenie kadry nauczającej to gwarancja odpowiedniego przygotowania młodych adeptów do przyszłej aktywności na rynku pracy.

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 23

Opinie: 12

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej to uczelnia o charakterze zawodowym, która po raz pierwszy rozpoczęła swoją działalność w lipcu 2000 roku. Na tle pozostałych szkół wyższych wyróżnia się ona możliwością darmowego kształcenia w formie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. W ostatnim czasie oferta uczelni została poszerzona o studia prowadzone w języku angielskim, a także trybie niestacjonarnym. Wysoki poziom stypendiów socjalnych pozwala na naukę każdemu, kto jest gotowy do poszerzania swojej wiedzy oraz podwyższenia posiadanych umiejętności praktycznych. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej znajduje się w posiadaniu kilku laboratoriów, do których należy zaliczyć między innymi te z dziedziny mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, fizyki, budowli czy też analiz środowiskowych. Możliwość zagranicznych studiów, a także praktyk w znanych przedsiębiorstwach na całym świecie pozwala młodym adeptom na zdobywanie praktycznego doświadczenia, które przyda się w późniejszym zawodowym życiu.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 13

Opinie: 44

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji to jedna z kilku niepublicznych szkół zlokalizowanych na terytorium Lublina oraz funkcjonujących od 1998 roku uczelni. Kadra pracowników naukowych ogromny nacisk kładzie na praktyczną formę kształcenia, w związku z czym studenci biorą udział w ogromnej ilości projektów, plenerów lub też warsztatów. Obecnie na studiach pierwszego i drugiego stopnia można spotkać ponad 3,6 tysiąca młodych adeptów. W ofercie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji znaleźć można dwanaście kierunków funkcjonujących na Wydziale Nauk Technicznych oraz Społecznych i Humanistycznych. Regularne konsultacje z prezesami dużych przedsiębiorstw pozwalają na dopasowanie nauczanych treści do aktualnych potrzeb na rynku pracy. Ponadto bogata historia uczelni daje możliwość uczestnictwa w wielu stażach i praktykach poszerzających umiejętności praktyczne. Wykwalifikowani pracownicy naukowi przekazują wiedzę w prosty i bardzo przystępny sposób, co sprawia, że przyszli absolwenci mają solidne podstawy do rozwoju swoich karier zawodowych. 


 

Akademia Zamojska ( zobacz więcej )

22-400 Zamość

ul. Pereca 2

tel.:

84 638 34 44

ikonka email do uczelni

rektorat@upz.edu.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) Jana Pawła II ( zobacz więcej )

20-950 Lublin

Aleje Racławickie 14

tel.:

+48 81/ 445 41 73, 445 41 74, 445 41 75

ikonka email do uczelni

rekrutacja@kul.pl

Lotnicza Akademia Wojskowa ( zobacz więcej )

08-521 Dęblin

ul. Dywizjonu 303 nr 35

tel.:

26 151 77 33, 26 151 82 68, 26 151 88 11

ikonka email do uczelni

rekrutacja@law.mil.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Chełmie ( zobacz więcej )

22-100 Chełm

ul. Pocztowa 54

tel.:

82 565 88 95

ikonka email do uczelni

rektorat@pwszchelm.edu.pl

Puławska Szkoła Wyższa (PSW) ( zobacz więcej )

24-100 Puławy

ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18

tel.:

81 887-49-49

ikonka email do uczelni

psw@psw.pulawy.pl

Aktualności - Studia

REKOMENDOWANA UCZELNIA

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)

Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 13

Kierunki/Specjalizacje: 23

Opinie: 38

Akademia Leona Kożmińskiego to niepubliczna uczelnia specjalizująca się w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach takich jak prawo, ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu. Nasza  Akademia zdobyła już sobie prestiż i niezwykłą popularność wśród Polskich i zagranicznych studentów. Doceniają nas za wysoki poziom nauczania, bardzo dobrze wyposażone zaplecze dydaktyczne, na najwyższym poziomie kadrę wykładowców, a także szerokie możliwości zawodowe a to dzięki wysokiej pozycji naszej uczelni. Nieustannie aktualizujemy nasze  programy by spełniały one oczekiwania współczesnego rynku pracy. Jesteśmy obecnie jedyna polską uczelnią która znalazła się w rankingu najlepszych uczelni biznesowych „ Financial Times”. Staliśmy się liderami kształcenia menadżerów nie tylko w Polsce ale w całej Europie-środkowej. Pozwalamy naszym studentom rozwijać swoje zainteresowania, organizujemy koła, sympozja, seminaria, stowarzyszenia, gwarantujemy szeroki rozwój i doskonalenie wiedzy które pozwolą na zdobycie wymarzonej  pracy. Umożliwiamy studia w języku angielskim na poziomie licencjackim. magisterskim, doktorskim. Wykładowcy i studenci są z ponad 75 krajów. Bierzemy udział w wymianie międzynarodowej z 230 uczelniami na sześciu kontynentach.

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 23

Opinie: 12

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej to uczelnia o charakterze zawodowym, która po raz pierwszy rozpoczęła swoją działalność w lipcu 2000 roku. Na tle pozostałych szkół wyższych wyróżnia się ona możliwością darmowego kształcenia w formie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. W ostatnim czasie oferta uczelni została poszerzona o studia prowadzone w języku angielskim, a także trybie niestacjonarnym. Wysoki poziom stypendiów socjalnych pozwala na naukę każdemu, kto jest gotowy do poszerzania swojej wiedzy oraz podwyższenia posiadanych umiejętności praktycznych. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej znajduje się w posiadaniu kilku laboratoriów, do których należy zaliczyć między innymi te z dziedziny mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, fizyki, budowli czy też analiz środowiskowych. Możliwość zagranicznych studiów, a także praktyk w znanych przedsiębiorstwach na całym świecie pozwala młodym adeptom na zdobywanie praktycznego doświadczenia, które przyda się w późniejszym zawodowym życiu.

Studia woj. lubelskie - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje