Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

 Kierunki studiów w Szczecinie 

Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie (Niepubliczna)

Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 10

Kierunki/Specjalizacje: 21

Opinie: 5

Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie to renomowana placówka edukacyjna, umiejscowiona w urokliwym, pełnym historii Szczecinie, oferująca edukację na wysokim poziomie. Ta uczelnia jest skierowana do ambitnych przyszłych liderów, którzy pragną zdobyć kluczowe umiejętności i wiedzę, aby odnieść sukces w ciągle ewoluującym świecie. 

Głównym celem Akademii jest wykształcenie studentów, którzy będą w pełni przygotowani do pokonywania wyzwań zawodowych oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Akademia stawia na nowoczesne metody nauczania, promując rozwój myślenia analitycznego i kreatywności, a także kładzie duży nacisk na etykę i zrównoważony rozwój.

Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie (Niepubliczna)

Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 6

Opinie: 6

Akademia Nauk Stosowanych Collegium Balticum w Szczecinie jest instytucją dynamicznie się rozwijającą, której głównym celem jest zapewnienie studentom edukacji wysokiej jakości, łączącej teorię z praktycznym zastosowaniem. Położona w malowniczej dzielnicy portowej Szczecina, akademia przyciąga uwagę tych, którzy poszukują miejsca edukacji łączącego akademicką rygorystyczność z aplikacyjnym podejściem do wiedzy. Misja akademii ujawnia się poprzez unikalne podejście do nauczania, które umieszcza studenta w samym sercu procesu edukacyjnego. 

Akademia jest dumna z wizji kształcenia, która łączy granice tradycyjnego nauczania, koncentrując się również na rozwijaniu umiejętności kluczowych w nowoczesnym świecie. Interdyscyplinarność to kluczowe hasło dla Collegium Balticum, podkreślające wartość zintegrowanego podejścia do edukacji. Akademia promuje rozwój analitycznego i kreatywnego myślenia wśród swoich studentów. Kadra dydaktyczna, składająca się z uznanych ekspertów w swoich dziedzinach, jest zobowiązana do wsparcia studentów na każdym etapie ich edukacji.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP w Szczecinie) (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP w Szczecinie)
Galeria Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP w Szczecinie)
Galeria Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP w Szczecinie)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 26

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie została założona w 1995 roku i od tego czasu nieprzerwanie przez 29 lat realizuje swoją misję polegającą na kształceniu studentów na profilu praktycznym. Ponad 12000 osób ukończyło tę uczelnię, pochodzących z różnych środowisk, takich jak pracownicy administracji, samorządowcy, radni, działacze społeczni, przedsiębiorcy, prawnicy, pracownicy dużych korporacji, instytucji, służb mundurowych oraz służb cywilnych. 

Wielu z absolwentów zajmuje wysokie stanowiska kierownicze zarówno w administracji publicznej, jak i w przedsiębiorstwach różnych sektorów gospodarki. WSAP w Szczecinie jest uczelnią niepubliczną, której ukończenie pozwala na uzyskanie tytułu licencjata lub magistra. Uczelnia oferuje kształcenie na kierunku administracja (studia I stopnia i II stopnia) oraz na kierunku prawo (studia magisterskie trwające 5 lat). Dodatkowo, w ofercie edukacyjnej znajdują się również studia podyplomowe oraz prestiżowe programy Master of Business Administration (MBA) i Master of Public Administration (MPA).

Collegium Humanum - Filia w Szczecinie (Niepubliczna)

Galeria Collegium Humanum - Filia w Szczecinie
Galeria Collegium Humanum - Filia w Szczecinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Opinie: 2

Collegium Humanum w Szczecinie to filia prowadzona przez niepubliczną uczelnię, tj. Collegium Humanum – Szkoła Główna Menadżerska. Szczeciński oddział dysponuje możliwością nauki na studiach jednolitych magisterskich. Są to w większości kierunki psychologiczne, m.in. Neuromarketing, Neuropsychologia, Psychologia, Psychologia kliniczna, Psychologia sądowa, Psychologia międzykulturowa, Psychologia uzależnień, Psychologia reklamy i mediów, Psychotraumatologia, Psychoterapia, Psychology czy Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. 

Część studiów odbywa się wyłącznie w formie stacjonarnej, a część w niestacjonarnej. Wysokość czesnego we wszystkich przypadkach wynosi 2450 zł. Studiowanie w Collegium Humanum pozwala zdobyć zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę, które przełożą się na wymarzone zatrudnienie na rynku krajowym oraz międzynarodowym. 

Politechnika Morska w Szczecinie (Publiczna)

Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 17

Opinie: 17

Tradycja Akademii Morskiej w Szczecinie sięga 1947r., kiedy zdecydowano o przeniesieniu do Szczecina, funkcjonującego w Gdyni Wydziału Nawigacyjnego i utworzenie Państwowej Szkoły Morskiej. W 1967r., szkoły połączyły się tworząc Wyższą Szkołę Morską z oferującą dwa wydziały - Nawigacyjny i Mechaniczny. Wraz z rozwojem floty handlowej, powstawały kolejne wydziały, a uczelnia zdobywała uprawnienia do nadawania tytułów naukowych doktora w wielu dyscyplinach, w 2004r. zachodniopomorska uczelnia została podniesiona do rangi Akademii, zmieniając nazwę na obecną. 

Rozwój technologii cyfrowych i dziedzin IT, pozwolił uczelni utworzyć nowe kierunki, kształcące studentów w oparciu o nowoczesne trendy informatyczne. Nowoczesna uczelnia oferuje studentom nie tylko kierunki typowo morskie, ale również szeroki wachlarz kierunków lądowych. Absolwenci szczecińskiej akademii zasilają szeregi kadry nawigatorów, elektromechaników, geodetów czy programistów, jak i wiążących swoją przyszłość z żeglugą morską. Uczelnia prowadzi zarówno jednolite jak i niestacjonarne licencjackie, magisterskie i doktorskie.

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku - Filia w Szczecinie (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku - Filia w Szczecinie
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku - Filia w Szczecinie
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku - Filia w Szczecinie
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku - Filia w Szczecinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 1

Opinie: 1

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna z filią w Szczecinie, to oddział prywatnej uczelni kształcącej w zakresie nauk społecznych oraz ekonomicznych. Została ona pierwotnie założona w 2001 roku w Gdańsku, lecz obecnie posiada swoje filie ma właśnie w Szczecinie oraz w Ostrołęce. Oferta edukacyjna oddziału szczecińskiego poza kształceniem na kierunku Pedagogika, uwzględnia także kierunek studiów jednolitych magisterskich, tj. Psychologię. Dodatkowo studenci mogą zapisać się na liczne kursy specjalistyczne i szkolenia. 

Programy kształcenia są oparte na najnowszych badaniach i obserwacjach i są tworzone we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Na terenie oddziału w Szczecinie z myślą o przyszłości zawodowej studentów funkcjonuje Akademickie Biuro Karier, które pomaga w znalezieniu pierwszej pracy w trakcie lub po studiach.

Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM) (Publiczna)

Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 3

Kierunki/Specjalizacje: 13

Opinie: 30

Szczecińska uczelnia charakterze medycznym, powstała 20-III-1948r., jako Akademia Lekarska, będąc trzecia uczelnia wyższą w Szczecinie. Od 2010r. funkcjonuje pod obecną nazwą Pomorski Uniwersytet Medyczny. Studenci nabierają umiejętności praktycznych w dwóch Szpitalach Klinicznych i Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej, a działalność edukacyjna prowadzona jest w oparciu o trzywydziałową strukturę oferującą studia jednolite magisterskie, stacjonarne studia I, II i III- ego stopnia oraz studia podyplomowe, od 25 lat studenci zagraniczni medycyny i stomatologii mogą wybrać wykłady w języku angielskim, a od 2013r. wprowadzono ofertę skierowaną specjalnie dla studentów z Niemiec. 

Realizując międzynarodowy program Erasmus+, uczelnia umożliwia pracownikom i studentom wyjazdy do kilku krajów europejskich. Wysoka jakość nauczania sprawia, że absolwenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego są cenionymi w cenionymi nie tylko w kraju fachowcami, a ich osiągnięcia naukowe i kliniczne zyskują uznanie międzynarodowe. 

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Politechnika Koszalińska (Publiczna)

Galeria Politechnika Koszalińska
Galeria Politechnika Koszalińska
Galeria Politechnika Koszalińska
Galeria Politechnika Koszalińska
Galeria Politechnika Koszalińska
Galeria Politechnika Koszalińska
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 26

Opinie: 13

Uczelnia bardzo szybko zaczęła się rozwijać i w 1972r. otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich, a w dwa lata później powołano pięć instytutów posiadających uprawnienia wydziałów. W 1996r., uczelnia zaczęła funkcjonować jako Politechnika Koszalińska. W ramach realizacji zadań naukowo-badawczych uczelnia bierze udział między innymi w programach SEIPA - Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej, TEMPUS – program wspierający międzyuczelnianą współpracę w krajach Unii Europejskiej i państwach partnerskich, CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej oraz program Erasmus+

Obecnie struktura uczelni zbudowana jest z sześciu Wydziałów i Filii Zamiejscowej w Szczecinku, oferując kilkadziesiąt kierunków studiów na studiach licencjackich i inżynierskich I-ego stopnia, studiach magisterskich uzupełniających, jednolitych 5-cio letnich studiach magisterskich, seminariach doktoranckich i kilkudziesięciu kierunkach studiów podyplomowych

REKOMENDOWANE UCZELNIE W INNYCH REGIONACH

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Publiczna)

Galeria Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Galeria Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Galeria Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Galeria Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Galeria Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Galeria Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Galeria Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Galeria Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Galeria Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Galeria Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 5

Kierunki/Specjalizacje: 24

Opinie: 5

Akademia im. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim to publiczna szkoła wyższa, która rozpoczęła działalność w 1998 roku. Uczelnia posiada 5 wydziałów: Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Ekonomiczny, Humanistyczny, Techniczny oraz Turystyki i Nauk o Zdrowiu. Studenci mają możliwość kształcić się na studiach I i II stopnia oraz podyplomowych. Akademia od 2017 roku posiada również prawo do doktoryzowania w dyscyplinie językoznawstwo

Ponadto dzięki korzystnemu położeniu na granicy niemiecko-polskiej, AJP od lat współpracuje z różnymi zagranicznymi uczelniami, m.in. z Włoch, Niemiec, Austrii czy nawet Cypru. Studenci AJP mogą również liczyć na samorozwój oraz poszerzanie swoich zainteresowań i pasji, ponieważ na terenie Akademii funkcjonuje łącznie aż 19 zróżnicowanych tematycznie kół naukowych oraz organizacji studenckich. 

Aktualności - Studia Szczecin

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Szczecin

Gdzie na studia? Ikonka

Uczelnie z ludzką twarzą

Weroniką Gocłowską - rzecznikiem uczelni Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie logo

1. Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów?
Akademia Morska w Szczecinie istnieje od ponad 70. lat - łącząc długą tradycję z nowoczesnym podejściem do badań i edukacji. Obecnie kształci się tutaj prawie 3500 studentów. 
2. Ile jest wydziałów / kierunków i które są najbardziej popularne? 
Na trzech wydziałach: Nawigacyjnym, Mechanicznym i Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu kształcimy na kierunkach: Nawigacja, Transport, Informatyka, Geodezja i Kartografia, Geoinformatyka, Oceanotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji; Najpopularniejsze na poszczególnych wydziałach są: Nawigacja, Mechanika i Budowa Maszyn oraz Logistyka.

Filmy - Szczecin miasto studenckie

Studia w Szczecinie - pytania i odpowiedzi

 • Ile jest uczelni publicznych w Szczecinie?

  Szczecin, to największy ośrodek akademicki w województwie zachodniopomorskim, oferujący kilkanaście szkół wyższych, w tym 5 uczelni publicznych. Główną cechą odróżniającą uczelnie publiczne od prywatnych, jest możliwość podjęcia bezpłatnych studiów na kierunkach dziennych.

  Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne (dzienne) są bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych i zajęcie wysokiej pozycji w trakcie procesu rekrutacyjnego. Kierunki zaoczne (niestacjonarne) na uczelniach publicznych, w większości przypadków wymagają wniesienia opłaty semestralnej – czesnego.

  Publiczne uczelnie w Szczecinie:

  • Akademia Sztuki w Szczecinie
  • Uniwersytet Szczeciński
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Politechnika Morska w Szczecinie
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

   

  Więcej o uczelniach w Szczecinie na stronie: Uczelnie Szczecin.

 • Która uczelnia w Szczecinie jest najlepsza?

  Odpowiedź na pytanie, która uczelnia w Szczecinie jest najlepsza, musi zawierać więcej kryteriów. Szukając kierunków artystycznych czy studiów medycznych, można pominąć uczelnie techniczne czy przyrodnicze. Szkoły wyższe w Szczecinie mają zazwyczaj dobre opinie i pojawiają się w rankingach najlepszych krajowych uczelni, dlatego warto na bieżąco sprawdzać kondycję wybranej uczelni, popularność kierunków czy opinie absolwentów dostępne w sieci.

  W zależności od wybranego kryterium, można wybrać uczelnię z atrakcyjnymi kierunkami, największą liczbą studiujących, lub zapewniającą najlepsze perspektywy zatrudnienia po studiach.

   

 • Czy warto studiować w Szczecinie?

  Szczecin co roku gromadzi ponad 30tys. studentów, co świadczy o dużej popularności miasta wśród kandydatów na wyższe uczelnie. Kilkanaście wyższych uczelni, oferuje różnorodne kierunki studiów, zarówno technicznych, medycznych, artystycznych czy humanistycznych i morskich. Miasto cały czas się rozwija zapewniając łatwiejszy dostęp do mieszkań i atrakcyjne oferty pracy.
   
  Szczecin jako stolica województwa, jest siedzibą licznych instytucji publicznych, międzynarodowych korporacji i dużych przedsiębiorstw, co podnosi konkurencyjność i większe możliwości zatrudnienia po zakończeniu nauki. Niedaleka odległość od granicy pozwala na pracę również w niemieckich spółkach, mieszkając w Szczecinie i okolicach metropolii
   
  Jeśli zastanawiasz się nad studiami w Szczecinie, przeczytaj artykuł 5 powodów, dla których warto studiować w Szczecinie.
 • Które uczelnie w Szczecinie oferują studia zaoczne?

  Studia zaoczne, to najczęściej forma nauki niestacjonarnej, związana z prowadzeniem wykładów i zajęć w formie zjazdów, realizowanych zwyczajowo co 2-3 tygodnie. Wszystkie szczecińskie uczelnie wyższe posiadają w swoich ofertach edukacyjnych kierunki studiów zaocznych. Oczywiście nie każdy kierunek może być realizowany zaocznie, kierunki artystyczne, medyczne czy ściśle techniczne wymagają stacjonarnej formy nauki.
   
  Studia zaoczne, na większości uczelni są płatne i wymagają wnoszenia opłat semestralnych, również na uczelniach publicznych. Najczęściej taką formę studiowania wybierają osoby aktywne zawodowo i planujące połączenie nauki z pracą.
 • Czy uczelnie w Szczecinie mają dobre opinie?

  Szukając opinii o szczecińskich uczelniach, można natrafić na taką samą liczbę pozytywnych jak i negatywnych głosów. Trzeba pamiętać, że są to opinie subiektywne, osoba niezadowolona ze swojego wyboru ścieżki edukacyjnej czy mająca spore problemy z opanowaniem materiału, będzie najczęściej wyrażała opinie negatywne o uczelni, natomiast studenci realizujący się naukowo, przedstawią ją w samych superlatywach.
   
  Opinie o uczelniach obejmują zarówno proces edukacyjny, atrakcyjność kierunku jak i życie studenckie, dlatego najlepiej zapoznać się z większą ilością głosów osób studiujących, żeby wyciągnąć miarodajne wnioski. Wydaje się jednak, że większość uczelni w Szczecinie ma raczej pozytywne opinie
   
  Aby zapoznać się z opiniami na temat uczelni w Szczecinie, zobacz zakładkę: Opinie o uczelniach w Szczecinie.
 • Czy uczelnie w Szczecinie uczestniczą w programie Erasmus?

  Zdecydowana większość szkół wyższych w Szczecinie bierze aktywny udział w programie Erasmus, współpracując z uczelniami europejskimi w zakresie wymiany zagranicznej studentów, pracowników naukowych i międzynarodowych programach edukacyjnych, sportowych i społecznych.
   
  Udział uczelni w programie, stwarza możliwość odbycia części studiów poza granicami kraju, a często również uzyskanie podwójnego dyplomu – uczelni macierzystej i zagranicznej, w tym najbardziej utytułowanych i prestiżowych uniwersytetów z całej Europy. Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego warto zadbać o wysoką średnią ocen, która jest jednym z kryteriów rekrutacyjnych.
 • Ile kosztują studia w Szczecinie?

  Opłaty za studia w Szczecinie, pobierane są od studentów kierunków zaocznych na uczelniach publicznych oraz na większości kierunków oferowanych przez uczelnie niepubliczne (prywatne). Wysokość czesnego związana jest z popularnością kierunku, pozycją rankingową uczelni, możliwościami przyszłego zatrudnienia czy doświadczeniem wykładowców akademickich i jakością procesu edukacyjnego.
   
  Rozpiętość cenowa jest bardzo duża, w zależności od mniej popularnych kierunków, za które trzeba zapłacić ok. 3 tys. zł za jeden rok studiów do blisko 50tys. za kierunki medyczne.
   
  W zależności od wybranej uczelni i kierunku studiów, za jeden rok nauki, zapłacimy przykładowo:
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny, kierunek lekarski 48000zł/rok
  • Uniwersytet Szczeciński, kierunek Prawo - 4000zł/rok
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie, kierunek Pedagogika - 4050zł/rok

   

  By sprawdzić jakie kierunki na szczecińskich uczelniach szczycą się rangą najdroższych zobacz artykuł: Najdroższe kierunki studiów w Szczecinie.

 • Jakie są najbardziej popularne kierunki studiów w Szczecinie?

  Popularność kierunków w Szczecinie, podobnie jak w innych miastach, co roku ulega zmianie. Są oczywiście kierunki o niesłabnącej popularności w całym kraju, takie jak prawo, informatyka czy studia medyczne. Coraz większa liczba kandydatów stara się o przyjęcie na kierunki artystyczne i związane z profilami morskimi, które są w Szczecinie silnie oblegane.

  W ostatnich latach, absolwenci szkół średnich, najczęściej starali się o przyjęcie na studia wyższe w Szczecinie na kierunki takie jak:

  • psychologia,
  • kosmetologia,
  • lekarsko-dentystyczny,
  • fizjoterapia,
  • budownictwo.

   

  Rankingi popularności kierunków, uaktualniane są na bieżąco, przykładowy wykaz najpopularniejszych w Szczecinie studiów, dostępny jest tutaj: Ranking popularności kierunków.

 • Jak wygląda życie studenckie w Szczecinie?

  Studiujący w Szczecinie bardzo wysoko oceniają ofertę rozrywkowo-kulturalną oferowaną przez miasto. Po trudach nauki, tłumy studentów można spotkać w pubach takich jak Hormon, Can Can, Brama Jazz Cafe, Alter Ego, Cuba Libre Cubano Club i wielu innych klimatycznych miejscach.

  Rozrywkę kulturalną zapewniają zarówno nowoczesne multipleksy oraz uznane za najstarsze nieprzerwanie działające kino na świecie – Kino Pionier. Cykliczne wydarzenia plenerowe, koncerty i imprezy studenckie, najczęściej organizowane są na Wałach Chrobrego i Jasnych Błoniach. Aktywni sportowo studenci, mogą skorzystać z obiektów sportowych, basenów, stoku narciarskiego, Jacht Klubu i licznych sekcji AZS.

  Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o studenckim życiu w Szczecinie, zobacz stronę 5 miejsc, które powinien znać każdy szczeciński student.

 • Które uczelnie w Szczecinie robią nabór zimowy na studia?

  Większość szczecińskich uczelni prowadzi rekrutację w okresie zimowym. Nabór dotyczy w większości przypadków studiów II stopnia magisterskich uzupełniających oraz kierunków studiów podyplomowych. Jest to doskonała oferta dla absolwentów studiów inżynierskich, na których nauka trwa zazwyczaj 3,5 roku – mogą oni rozpocząć studia magisterskie bez półrocznej przerwy, czekając na rekrutację letnią.
   
  Kandydaci mogą wybrać między innymi kierunki takie jak Architektura, Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia czy Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym czy Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego na Uniwersytecie Szczecińskim.
   
  Jeśli chcesz więcej przeczytać o naborze zimowym w Szczecinie, zobacz artykuł Nabór zimowy na uczelniach w Szczecinie.

Uczelnie Szczecin

Najbardziej popularne kierunki studiów w Szczecinie

 

Szczecin jest największym miastem województwa zachodniopomorskiego, a jednocześnie sporym ośrodkiem akademickim. W mieście kształci się kilkadziesiąt tysięcy studentów na 3 uczelniach publicznych oraz 13 niepublicznych. W ofercie edukacyjnej szczecińskich szkół wyższych coś dla siebie znajdą zarówno osoby poszukujące kierunków przyrodniczych i technicznych, jak i przyszli studenci kierunków społecznych i humanistycznych. Popularność poszczególnych kierunków studiów zmienia się z roku na rok, jednak niektóre kierunki od dłuższego czasu znajdują się na pierwszych miejscach, jeśli chodzi o liczbę chętnych kandydatów.

 

1. Kosmetologia


 

Kierunek kosmetologia na Pomorskim Uniwersytecie medycznym prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Można kształcić się na 3-letnich studiach I stopnia, a następnie uzupełnić wykształcenie na 2-letnich studiach drugiego stopnia. Studia cieszą się ogromnym zainteresowaniem przede wszystkim dlatego, że dają ogromne możliwości zawodowe nie tylko na lokalnym rynku pracy. Doświadczeni, wykształceni kosmetologowie poszukiwani są przez duże kliniki i niewielkie gabinety.

Studia prowadzone są w taki sposób, aby umiejętnie łączyć wiedzę teoretyczną z praktycznym nauczaniem, które odbywa się w nowoczesnych, świetnie wyposażonych pracowniach. Studenci kosmetologii mają możliwość uczestniczenia w wielu kursach, szkoleniach oraz praktykach zawodowych w dobrych, renomowanych klinikach, szpitalach i gabinetach. Absolwenci kosmetologii są wszechstronnie przygotowani do wykonywania swojego zawodu, jednocześnie mogą też uzupełniać wykształcenie na studiach podyplomowych.

 

2. Fizjoterapia

 

Kierunek fizjoterapia na Pomorskim Uniwersytecie medycznym to propozycja kształcenia dla osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z branżą medyczną i z usługami rehabilitacyjnymi. Studia na kierunku fizjoterapia odbywają się w ramach kształcenia I stopnia, trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Nauka może być w formie stacjonarnej, która jest bezpłatna, możliwe są również płatne studia niestacjonarne.

Osoby, które chcą studiować ten kierunek, powinny mieć predyspozycje psychofizyczne, które będą odpowiadały potrzebom pracy z osobami chorymi oraz niepełnosprawnymi. Program nauczania w trakcie studiów jest tak skonstruowany, aby przygotować studentów zarówno od strony wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych. Absolwenci kierunku fizjoterapia są wszechstronnie i kompleksowo przygotowani do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Mają również możliwość uzupełnienia wykształcenia na studiach magisterskich lub podyplomowych.

 

3. Dietetyka


 

Na studia na kierunku dietetyka na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym decydują się osoby zainteresowane kwestiami odżywiania, medycyną oraz zdrowiem. Kierunek ten prowadzony jest w formie 3-letnich studiów I stopnia oraz 2-letnich studiów II stopnia. W programie nauczania znajduje się szereg przedmiotów teoretycznych, a także sporo praktyk zawodowych realizowanych w różnych placówkach żywienia zbiorowego i nie tylko.

Dietetyka jest niezwykle popularnym kierunkiem, gdyż z roku na rok rośnie też zapotrzebowanie na usługi doświadczonych dietetyków, potrafiących dopasować plan żywienia do indywidualnych potrzeb pacjentów i klientów. Absolwenci kierunku dietetyka kończą naukę wyposażeni w pełen pakiet wierzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, które mogą od razu wykorzystać w pracy zawodowej.

 

4. Analityka medyczna

 

Na kierunku analityka medyczna bardzo ważna jest dobra organizacja pracy, umiejętność skupienia, a także pracy w warunkach laboratoryjnych. Analitycy medyczni mogą znaleźć zatrudnienie w wielu firmach medycznych i okołomedycznych, nic więc dziwnego, że kierunek ten cieszy się sporym zainteresowaniem wśród osób poszukujących swojej drogi zawodowej. Analitykę medyczną w Szczecinie można studiować na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, którego wszystkie kierunki są wręcz oblegane przez kandydatów.

Kierunek prowadzony jest w formie jednolitych, stacjonarnych studiów magisterskich. Studenci uczą się według świetnie przygotowanego programu nauczania, który łączy wiedzę książkową z umiejętnościami praktycznymi. Absolwenci studiów na analityce medycznej są profesjonalnie przygotowani do pracy w laboratoriach i innych jednostkach służby zdrowia.

 

5. Biotechnologia o specjalności biotechnologia medyczna

 


 

Kierunek biotechnologia cieszy się ogromną popularnością wśród kandydatów na studia w każdym mieście. Nie inaczej jest w Szczecinie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Najwięcej chętnych jest na specjalność biotechnologia medyczna, która daje spore możliwości zawodowe dla absolwentów, którzy chcą realizować się w tej branży. Studia prowadzone są dwustopniowo w formie 3-letnich studiów pierwszego stopnia i 2-letnich studiów drugiego stopnia. Program nauczania jest tak przygotowany, aby absolwenci kończący uczelnię byli doskonałymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Zobacz uczelnie na mapie w Szczecinie