Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz

Zobacz

         

Architektura

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zobacz

Zobacz

         

Dietetyka

Zobacz

Zobacz

         

Filologia angielska

Zobacz

Zobacz

         

Filologia germańska

Zobacz

Zobacz

         

Finanse i rachunkowość

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka

Zobacz

Zobacz

         

Jazz i muzyka estradowa

Zobacz

Zobacz

         

Kosmetologia

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Zobacz

         

Pielęgniarstwo

Zobacz

Zobacz

         

Psychofizyczne kształtowanie człowieka

Zobacz

Zobacz

         

Ratownictwo medyczne

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Opis Uczelni

Sercem malowniczego miasta Nysa jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych. Jest to renomowana instytucja edukacyjna, która aspiruje do grona najbardziej nowatorskich placówek akademickich w Polsce.

Jednym z głównych priorytetów Akademii jest umożliwianie studentom uzyskania solidnego wykształcenia praktycznego. Akademia oferuje bogate programy nauczania, prowadzone przez dobrze wykwalifikowaną kadrę akademicką.

Akademia ma na celu promowanie innowacji i naukowego podejścia do nauczania. Ma na swoim koncie wiele ważnych projektów badawczych i jest aktywnym uczestnikiem międzynarodowych konferencji naukowych.

Uczelnia oferuje również szeroki wybór organizacji studenckich i klubów zainteresowań, umożliwiając rozwijanie umiejętności, pasji i zainteresowań, oprócz formalnej edukacji.

Bezpłatna praktyka zawodowa, wsparcie dla start-upów, a także bliskie powiązania z lokalnym biznesem i przemysłem, to tylko niektóre z wielu korzyści, które niesie ze sobą studiowanie na Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie.

 

Misja Uczelni

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie to wybitne polskie miejsce nauki, świecące jasnym światłem na szlaku edukacji wyższej. Uczelnia ta znajduje się w malowniczym miejskim krajobrazie Nysy - miasta o bogatej historii i kulturowym dziedzictwie.

Centralnym elementem identyfikacyjnym Akademii jest jej misja: stworzenie przestrzeni dla dynamicznej i interdyscyplinarnej nauki, która służy sobie do poznania świata i osiągania praktycznych celów społeczności miejskiej i regionalnej. Akademia z dumą kontynuuje tradycję nauki stosowanej, stale dostosowując się do zmieniających się potrzeb społecznych i rynkowych.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie promuje uczona postawę, inicjatywę, samokształcenie i ciągłe doskonalenie – czerpiąc z tradycji, ale patrząc w przyszłość. W zgodzie z tym, Akademia aktywnie angażuje się w procesy badawcze, kładąc nacisk na praktyczne zastosowanie wiedzy, w celu osiągnięcia największego możliwego społecznego wpływu.

Charakterystyczna dla Akademii jest troska o interdyscyplinarność, a to za sprawą szerokiej i różnorodnej oferty kierunków studiów. Akademia jest miejscem, w którym studenci mają możliwość zdobywania wiedzy z różnych dziedzin, a pracownicy akademiccy mają możliwość prowadzenia badań o zasięgu interdyscyplinarnym.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie to renomowana uczelnia, która stanowi centrum edukacji i badań naukowych w regionie. Składa się z siedmiu wydziałów, oferując szeroki wachlarz kierunków studiów, począwszy od nauk technicznych, przez nauki społeczne, aż po dziedziny artystyczne.

Akademia Nauk Stosowanych w Opolu kładzie nacisk na kształcenie na kierunkach techniczno-informatycznych, co jest zgodne z ofertą Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Oferuje dodatkowo możliwość zdobycia praktycznych umiejętności poprzez staże i praktyki.

W Legnicy, Collegium Witelona oferuje programy edukacyjne z dziedziny nauk ekonomicznych i społecznych, będące uzupełnieniem oferty Akademii w Nysie.

 

Kontakt do uczelni

48-300 Nysa

ul. Armii Krajowej 7

tel.:

774474849