Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia woj. małopolskie - 37 uczelni

 1. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 2. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 3. Krakowskie Szkoły Artystyczne
 4. Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 5. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 6. Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
 7. Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie
 8. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie
 9. Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 10. APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
 11. Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 12. Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
 13. Uniwersytet Jagielloński (UJ)
 14. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
 15. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
 16. Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 17. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
 18. Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie
 19. Akademia Muzyczna (AMUZ) w Krakowie
 20. Akademia Sztuk Pięknych (ASP) im. Jana Matejki w Krakowie
 21. Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
 22. Akademia Tarnowska
 23. Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) im. Bronisława Czecha w Krakowie
 24. Collegium Medicum (CM), Uniwersytet Jagielloński (UJ)
 25. Krakowska Akademia (KA) im. A. Frycza Modrzewskiego
 26. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna (MWSE) w Tarnowie
 27. Staropolska Szkoła Wyższa (StSW) w Kielcach - Filia w Bochni
 28. Staropolska Szkoła Wyższa (StSW) w Kielcach - Filia w Myślenicach
 29. Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych
 30. Uniwersytet Jagielloński - Instytut Ekonomii i Zarządzania (ECON UJ)
 31. Uniwersytet SWPS w Krakowie
 32. Wydział Zamiejscowy Staropolskiej Szkoły Wyższej (SSW)
 33. Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Wydział Zamiejscowy w Tarnowie
 34. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii (WSTE)
 35. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego - Filia w Krakowie
 36. Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Krakowie
 37. Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Olkuszu

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (Publiczna)

Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 26

Opinie: 4

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa została powołana do życia w 1998 roku. W kolejnych latach nowosądecka uczelnia zawodowa utworzyła nowe Instytuty oferujące kolejne kierunki studiów. W pierwszym 10-cioleciu działalności, Państwowa Komisja Akredytacyjna udzieliła pozytywnej opinii 9 wykładanym kierunkom, poświadczając wysoką jakość kształcenia. Nowosądecka uczelnia nawiązała szereg kontaktów z krakowskimi, krajowymi i zagranicznymi uczelniami, w tym między innymi z Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Śląską oraz uniwersytetami z Węgier, Słowacji czy Włoszech. 

Współpraca ta umożliwiła ponad połowie studentów nowosądeckiej szkoły wyższej podjęcie studiów w dużych uczelniach Małopolski i realizację studiów poza granicami kraju, dzięki programowi Erasmus+. Uczelnia kształci studentów w ramach sześciu Instytutów oferujących studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe.

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu (Publiczna)

Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 15

Opinie: 7

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu jest państwową uczelnią o kameralnym charakterze, która proponuje bogaty wybór studiów na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim, a także jednolitych studiów magisterskich, z aktualnie 15 dostępnymi kierunkami. Edukacja przeprowadzana jest głównie w trybie dziennym, w atmosferze otwartości i przyjaźni, z zajęciami w małych grupach, co umożliwia wykładowcom indywidualne podejście do studenta i ułatwia tworzenie więzi w środowisku akademickim. 

Kluczowym elementem programu nauczania na każdym kierunku jest duży udział zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych, co gwarantuje solidne przygotowanie do pracy w wybranej dziedzinie. Ponadto, uczelnia poprzez swoje Centrum Językowe oferuje obowiązkowe kursy języków obcych – angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego i rosyjskiego – na wszystkich specjalnościach, co znacząco podnosi poziom konkurencyjności jej absolwentów na rynku pracy.

Krakowskie Szkoły Artystyczne (Niepubliczna)

Galeria Krakowskie Szkoły Artystyczne
Galeria Krakowskie Szkoły Artystyczne
Galeria Krakowskie Szkoły Artystyczne
Galeria Krakowskie Szkoły Artystyczne
Galeria Krakowskie Szkoły Artystyczne
Galeria Krakowskie Szkoły Artystyczne
Galeria Krakowskie Szkoły Artystyczne
Galeria Krakowskie Szkoły Artystyczne
Galeria Krakowskie Szkoły Artystyczne
Galeria Krakowskie Szkoły Artystyczne
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 9

Krakowskie Szkoły Artystyczne (KSA) to czołowa polska instytucja edukacyjna, oferująca różnorodne kierunki artystyczne, w tym projektowanie mody, fotografię, projektowanie wnętrz, aktorstwo, taniec oraz sztuki wizualne. Szkoła łączy tradycję z nowoczesnym podejściem do nauki, dostarczając studentom zarówno praktycznych umiejętności, jak i teoretycznej wiedzy. Kampus KSA jest wyposażony w nowoczesne pracownie, studia fotograficzne, sale prób oraz przestrzenie wystawowe, które umożliwiają rozwijanie talentów w profesjonalnym otoczeniu. 

Zespół wykładowców składa się z doświadczonych specjalistów aktywnie działających w swoich dziedzinach. Krakowskie Szkoły Artystyczne organizują liczne warsztaty, pokazy, wystawy oraz współpracują z instytucjami kulturalnymi i przemysłem kreatywnym, co otwiera przed studentami szerokie możliwości rozwoju kariery. Absolwenci KSA są wysoko cenieni na rynku pracy za swoją kreatywność, innowacyjność oraz profesjonalne przygotowanie zawodowe.

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (Publiczna)

Galeria Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Galeria Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 16

Opinie: 4

Decydując się na studia na Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, studenci otrzymują unikalną okazję do skupienia się na rozwijaniu praktycznych kompetencji, które są kluczem do sukcesu w wybranych dziedzinach zawodowych. Uczelnia ta oferuje bogaty wachlarz programów w różnorodnych obszarach, takich jak medycyna, nauki społeczne, humanistyka oraz inżynieria i technika, wszystkie prowadzone bez opłat. 

Edukacja jest tu uzupełniana o praktyczne doświadczenia zdobywane podczas studiów zagranicznych, prac w terenie i w laboratoriach. To wszystko przygotowuje studentów do osiągnięcia sukcesu w ambitnych i wymagających zawodach. Program Erasmus+ rozszerza te możliwości, umożliwiając zdobywanie cennego doświadczenia międzynarodowego.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Publiczna)

Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 35

Opinie: 18

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki od 77 lat kształci kadry inżynierskie i wytrwale pracuje nad poprawą polskiej myśli naukowo-technicznej. Uczelnia oferuje kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na ponad 30 kierunkach studiów, również w języku angielskim, a także w Szkole Doktorskiej i na studiach podyplomowych

W tym roku oferta studiów została poszerzona o 2 kierunki w języku ukraińskim. Studenci Politechniki Krakowskiej mają możliwość poznawania najnowszych technologii w ponad 100 laboratoriach uczelni, w tym tak unikatowych jak Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych czy Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Wkrótce bazę uczelni wzbogaci Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, które skutecznie wesprze walkę ze smogiem.

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Opinie: 1

Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu to jedna z pierwszych uczelni niepublicznych, która została założona w Polsce. Od 1991 roku WSB kształci studentów w ramach studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, a także podyplomowych. Uczelnia oferuje do wyboru 4 kierunki kształcenia tj. Informatyka, Zarządzanie, Prawo oraz Psychologia. Niewątpliwą zaletą Wyższej Szkoły Biznesu jest stworzenie kompleksowego systemu informatycznego Cloud Academy, który pozwala efektywnie przeprowadzać zajęcia zdalne. 

Poza zajęciami uczelnianymi, WSB daje studentom możliwość realizacji swoich zainteresowań w ramach 12 kół naukowych oraz organizacji studenckich, m.in. Klub Inwestycyjny Wyższej Szkoły Biznesu, Koło naukowe "GameDev" czy Akademicki Klub Sportowy EVAN.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 3

Opinie: 7

WSEI w Krakowie to prywatna uczelnia, która swoją działalność rozpoczęła w 2000 roku. Kształcenie jest realizowane wyłącznie na studiach I stopnia (licencjackich) oraz podyplomowych. Studenci mają do wyboru jeden spośród trzech kierunków, tj. Zarządzanie (5 specjalizacji), Finanse i rachunkowość (3 specjalizacje) oraz Informatyka stosowana (5 specjalizacji). Kierunki mają charakter praktyczny, a ich programy jest stale uaktualniony w oparciu o najnowsze potrzeby i wymogi rynku pracy.

Studenci mają do dyspozycji kompleksową bazę dydaktyczną z nowocześnie wyposażonymi salami oraz laboratoriami. Na terenie uczelni studenci mają również do dyspozycji znakomicie zaopatrzoną bibliotekę (blisko 8 000 woluminów), Park Technologiczny oraz Szkołę Programowania.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 8

Opinie: 47

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości z siedzibą w Krakowie to niepubliczna szkoła wyższa, która rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku. Kształci ona wyłącznie w obszarze technicznym oraz ekonomicznym. Uczelnia dysponuje Wydziałem Zarządzania, Finansów i Informatyki, który oferuje studentom następujące kierunki kształcenia: Informatykę, Logistykę, Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie. Wszystkie kierunki posiadają szereg ciekawych specjalności do wyboru. 

Po ukończeniu studiów, opcjonalną formą edukacji są również: studia podyplomowe, a także kursy i szkolenia wg programów Akademii CISCO oraz Microsoft AATP. Z pewnością będzie to dodatkowy bonus w CV. WSZiB posiada nowoczesne, w pełni wyposażone zaplecze dydaktyczne, w którego skład wchodzi, m.in. specjalistyczne laboratoria i pracownie komputerowe oraz funkcjonalne sale wykładowe. Misję szkoły dopełnia doskonale wykwalifikowana kadra akademicka.

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 5

Kierunki/Specjalizacje: 68

Opinie: 15

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to jedna z najintensywniej rozwijających się uczelni w Polsce, jest cenionym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Dzięki wysoce rozwiniętemu zapleczu dydaktycznemu, cenionej kadrze wykładowców utrzymuje wysoką jakość kształcenia na większości kierunków studiów. W odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku i na jego potrzeby uczelnia nasza gruntownie przebudowała struktury organizacyjne, nasililiśmy aktywność badawczą, zwróciliśmy uwagę na rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, rozszerzyliśmy także ofertę edukacyjną

Dla naszych studentów  przygotowaliśmy bogatą ofertę na kierunkach ścisłych, humanistycznych i społecznych. Nasza uczelnia to zdobywanie wiedzy na najwyższym poziomie kontakt ze znamienitymi wykładowcami, przyjazna atmosfera, możliwość uzyskania stypendiów a także zakwaterowanie w naszym akademiku. 

APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie (Niepubliczna)

Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 13

APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie to niepubliczna szkoła wyższa, która powstała w 2005 roku. Za cel stawia sobie ona wykształcenie przyszłych pracowników w dziedzinach administracji publicznej, prawa czy bezpieczeństwa. W tym celu placówka podjęła szereg indywidualnych krajowych porozumień oraz umów z takimi jednostkami, jak np. Komendant Główny Policji. Studenci mają również możliwość wzięcia udziału w międzynarodowym programie Erasmus+

APEIRON proponuje kandydatom dwa kierunki studiów do wyboru, tj. Bezpieczeństwo wewnętrzne (wiele specjalności) oraz Psychologię. Uczelnia dysponuje również dwoma filiami - w Katowicach oraz we Wrocławiu. Celem oraz jednocześnie misją APEIRON jest edukowanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa zarówno w wymiarze społecznym, jak i w szeroko rozumianym wymiarze indywidualnym. 

REKOMENDOWANA UCZELNIA

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (Publiczna)

Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 26

Opinie: 4

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa została powołana do życia w 1998 roku. W kolejnych latach nowosądecka uczelnia zawodowa utworzyła nowe Instytuty oferujące kolejne kierunki studiów. W pierwszym 10-cioleciu działalności, Państwowa Komisja Akredytacyjna udzieliła pozytywnej opinii 9 wykładanym kierunkom, poświadczając wysoką jakość kształcenia. Nowosądecka uczelnia nawiązała szereg kontaktów z krakowskimi, krajowymi i zagranicznymi uczelniami, w tym między innymi z Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Śląską oraz uniwersytetami z Węgier, Słowacji czy Włoszech. 

Współpraca ta umożliwiła ponad połowie studentów nowosądeckiej szkoły wyższej podjęcie studiów w dużych uczelniach Małopolski i realizację studiów poza granicami kraju, dzięki programowi Erasmus+. Uczelnia kształci studentów w ramach sześciu Instytutów oferujących studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe.

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (Publiczna)

Galeria Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Galeria Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 16

Opinie: 4

Decydując się na studia na Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, studenci otrzymują unikalną okazję do skupienia się na rozwijaniu praktycznych kompetencji, które są kluczem do sukcesu w wybranych dziedzinach zawodowych. Uczelnia ta oferuje bogaty wachlarz programów w różnorodnych obszarach, takich jak medycyna, nauki społeczne, humanistyka oraz inżynieria i technika, wszystkie prowadzone bez opłat. 

Edukacja jest tu uzupełniana o praktyczne doświadczenia zdobywane podczas studiów zagranicznych, prac w terenie i w laboratoriach. To wszystko przygotowuje studentów do osiągnięcia sukcesu w ambitnych i wymagających zawodach. Program Erasmus+ rozszerza te możliwości, umożliwiając zdobywanie cennego doświadczenia międzynarodowego.

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu (Publiczna)

Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 15

Opinie: 7

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu jest państwową uczelnią o kameralnym charakterze, która proponuje bogaty wybór studiów na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim, a także jednolitych studiów magisterskich, z aktualnie 15 dostępnymi kierunkami. Edukacja przeprowadzana jest głównie w trybie dziennym, w atmosferze otwartości i przyjaźni, z zajęciami w małych grupach, co umożliwia wykładowcom indywidualne podejście do studenta i ułatwia tworzenie więzi w środowisku akademickim. 

Kluczowym elementem programu nauczania na każdym kierunku jest duży udział zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych, co gwarantuje solidne przygotowanie do pracy w wybranej dziedzinie. Ponadto, uczelnia poprzez swoje Centrum Językowe oferuje obowiązkowe kursy języków obcych – angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego i rosyjskiego – na wszystkich specjalnościach, co znacząco podnosi poziom konkurencyjności jej absolwentów na rynku pracy.

Aktualności - Studia


Wybrane uczelnie w województwie małopolskim

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w TarnowieUczelnia w Tarnowie jest uczelnią typu zawodowego utworzoną w 1998 roku. To pierwsza tego typu uczelnia w Polsce, która realizowała kształcenie zawodowe na poziomie inżynierskim i licencjackim. Obecnie szkoła oferuje studia licencjackie i inżynierskie na 20 kierunkach zorganizowanych w 9 instytutach. Studenci mają możliwość wybierania spośród kierunków zarówno humanistycznych, jak i technicznych oraz przyrodniczych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie współpracuje z najlepszymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą. Oferuje swoim studentom wysoki poziom kształcenia, doskonałą bazę dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Studenci mają możliwość odbywania praktyk i stażów zawodowych w najlepszych firmach w regionie. Mogą też uczestniczyć w programach i projektach nadawczych. Szkoła kładzie nacisk na wysoki poziom nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego. Dzięki temu absolwenci uczelni doskonale radzą sobie w życiu zawodowym, a także kontynuują kształcenie na innych uczelniach. Adres: ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu jest uczelnią typu zawodowego, działającą od 2005 roku. Patronat nad szkołą objął Uniwersytet Jagielloński, dzięki czemu studenci mogą mieć pewność, że kształcą się na uczelni o doskonałym programie nauczania, konsultowanym z najlepsza uczelnią w kraju. Na uczelni funkcjonują cztery instytuty: nauk humanistycznych, nauk o zdrowiu, zarządzania oraz informatyki. Jest więc możliwość kształcenia zarówno na kierunkach humanistycznych i społecznych, jak i ścisłych oraz przyrodniczych. Szkoła oferuje kształcenie pierwszego stopnia: licencjackie oraz inżynierskie na 12 kierunkach, a także studia magisterskie na czterech kierunkach: pedagogika, politologia, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji. Uczelnia posiada świetną bazę lokalową oraz wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Oferuje szereg możliwości dokształcania i podwyższania kwalifikacji, studenci mają również możliwość odbywania stażów i praktyk w najlepszych przedsiębiorstwach w regionie. Adres: ul. Maksymiliana Kolbego 8, 32-600 Oświęcim3. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym TarguSzkoła powstała w 2001 roku i od początku stawiała przede wszystkim na solidne kształcenie zawodowe studentów. Jako ciekawostkę warto dodać, że PPWS jest najwyżej położoną uczelnią w kraju. Szkoła oferuje kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich na 10 kierunkach, wśród których znajdują się dziedziny zarówno humanistyczne, jak i techniczne oraz społeczne. Na uczelni działa sporo kół naukowych oraz innych możliwości podnoszenia kwalifikacji, rozwijania wiedzy i poszerzania horyzontów. Można też realizować praktyki i staże w wielu renomowanych i uznanych firmach w regionie. Szkoła realizuje wiele projektów unijnych, których celem jest podniesienie jakości kształcenia oraz dopasowanie oferty uczelni do realiów rynku pracy. Uczelnia oferuje doskonałą bazę dydaktyczną oraz zapewnia wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Absolwenci Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej doskonale radzą sobie na rynku pracy. Adres: ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym SączuPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa powstała w Nowym Sączu w 1998 roku. Uczelnia od początku skupiała się na kształceniu i doskonaleniu zawodowym studentów, a także na dopasowaniu kierunków i dziedzin kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy. Jednostkami organizacyjnymi uczelni są instytuty: ekonomiczny, języków obcych, pedagogiczny, techniczny, zdrowia, kultury fizycznej. Szkoła kształci zarówno na kierunkach technicznych i ścisłych, jak i społecznych oraz humanistycznych. Studenci mają do wyboru kilkanaście kierunków kształcenia na poziomie I i II stopnia. Jest również możliwość dokształcania i poszerzania kwalifikacji na rożnego rodzaju szkoleniach, praktykach oraz stażach. Uczelnia realizuje sporo projektów, także międzynarodowych, jak również współpracuje z wieloma uczelniami w Polsce i nie tylko. Poza nauką, studenci mają możliwość uczestniczenia w wielu kołach naukowych i organizacjach studenckich. Adres: ul. Stanisława Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz5. Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Olkuszu
Akademia WSB to prężnie rozwijająca się uczelnia, która posiada kilka wydziałów zamiejscowych w różnych miastach. Uczelnia oferuje możliwość kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także na studiach magisterskich i podyplomowych. Oferta kształcenia jest dosyć spora, dzięki czemu każdy student bez problemu powinien znaleźć kierunek na miarę swoich zainteresowań. Wydział Zamiejscowy Akademii WSB w Olkuszu ma w ofercie ma w ofercie między innymi takie kierunki jak zarządzanie i inżynieria zarządzania, a także ochrona danych osobowych w administracji i biznesie. To nowoczesne, bardzo aktualne kierunki, na które jest coraz większe zapotrzebowanie na rynku pracy. Studenci Akademii WSB w Olkuszu mają do dyspozycji świetnie wyposażoną bazę dydaktyczną oraz doskonałych wykładowców, wywodzących się ze świata nauki i biznesu. Studenci mogą odbywać praktyki i staże w dobrych, renomowanych firmach. Mogą też zdecydować się na dokształcanie na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach. Adres: ul. Polna 8, 32-300 OlkuszNajwiększym miastem województwa małopolskiego jest Kraków i jeśli chcemy tam rozpocząć edukację mamy do wyboru 31 placówek edukacyjnych, których pełną listę możemy znaleźć na stronie - studia w Krakowie.Znajdziemy tam 16 niepublicznych uczelni w Krakowie i 15 państwowych szkół wyższych.

Zobacz uczelnie na mapie w woj. małopolskim