Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia woj. małopolskie - 36 uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu

Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 22

Opinie: 2

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa została powołana do życia 1 sierpnia 1998 roku. W kolejnych latach nowosądecka uczelnia zawodowa utworzyła nowe Instytuty oferujące kolejne kierunki studiów. Duża popularnością cieszyły się dwuprzedmiotowe kierunki nauczycielskie, których absolwenci nabywali uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów oraz kierunki zawodowe Instytutu Zdrowia i Instytutu Technicznego. W pierwszym 10-cioleciu działalności, Państwowa Komisja Akredytacyjna udzieliła pozytywnej opinii 9 wykładanym kierunkom, poświadczając wysoką jakość kształcenia. Nowosądecka uczelnia nawiązała szereg kontaktów z krakowskimi, krajowymi i zagranicznymi uczelniami, w tym między innymi z Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Śląską oraz uniwersytetami z Węgier, Słowacji, Rosji czy Włoszech. Współpraca ta umożliwiła ponad połowie studentów nowosądeckiej szkoły wyższej podjęcie studiów w dużych uczelniach Małopolski i realizację studiów poza granicami kraju, dzięki programowi Erasmus+. Uczelnia kształci studentów w ramach sześciu Instytutów oferujących studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe.

Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Galeria Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 5

Kierunki/Specjalizacje: 68

Opinie: 10

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jest uczelnią publiczną, która kontynuuje działalność utworzonej w 1946 roku Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W początkach swojej działalności uczelnia kształciła jedynie nauczycieli. Obecnie w jej strukturach działa pięć Wydziałów: Nauk Humanistycznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Nauk Społecznych, Sztuki, Pedagogiki i Psychologii. Uniwersytet Pedagogiczny co roku zajmuje czołowe miejsca w rankingach uczelni pedagogicznych w Polsce, stale poszerza, urozmaica i unowocześnia ofertę kształcenia, co przyciąga studentów o różnych zainteresowaniach. Kształci studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach magisterskich, a także podyplomowych. W bogatej ofercie kształcenia można znaleźć kierunki humanistyczne, ścisłe i przyrodnicze. Uczelnia dysponuje świetnym zapleczem naukowo-dydaktycznym, oferuje studentom możliwość realizowania pasji i zainteresowań, a także zapewnia bardzo dobre warunki bytowe. 

Akademia Ignatianum w Krakowie

Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie
Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie
Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie
Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie
Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie
Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 2

Kierunki/Specjalizacje: 12

Opinie: 26

Akademia Ignatianum w Krakowie ma bogatą historię i długie tradycje kształcenia. Powstała w 1932 roku jako Krakowski Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego. Obecnie jest to uczelnia kościelna, która posiada wszystkie państwowe uprawnienia do prowadzenia studiów wyższych. Kształci się w niej ponad 4300 studentów. W strukturze organizacyjnej uczelni znajdują się dwa wydziały – Wydział Filozoficzny oraz Wydział Pedagogiczny. Uczelnia realizuje studia humanistyczne oraz z zakresu nauk społecznych. Prowadzi kształcenie pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, a także wiele studiów podyplomowych oraz dodatkowych kursów i szkoleń dla studentów i nie tylko. Oprócz działalności dydaktycznej, Akademia Ignatianum realizuje również działalność naukowo-badawczą w wielu obszarach nauk humanistycznych i społecznych. Uczelnia ma doskonałą renomę, cieszy się popularnością nie tylko wśród polskich, ale również zagranicznych studentów. Wysokie standardy nauczania, doskonałe zaplecze dydaktyczne i bytowe, a także wykwalifikowana kadra wykładowców na wszystkich kierunkach zapewniają najlepszy poziom kształcenia.

Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera

Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 9

Opinie: 18

Wyższa Szkoła Europejska to krakowska uczelnia niepubliczna, która powstała w 2003 roku z inicjatywy Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak. Uczelnia kształci na studiach pierwszego i drugiego stopnia, posiada również bogatą ofertę studiów podyplomowych. Kształcenie realizowane jest w tych kierunkach, które obecnie cieszą się dużym zainteresowaniem pracodawców zarówno w kraju, jak i za granicą. Uczelnia zapewnia świetną bazę dydaktyczno-naukową oraz doskonałych wykładowców, wśród których wiele jest znanych i cenionych osób ze świata nauki i biznesu. Studenci, którzy decydują się na kształcenie w Wyższej Szkole Europejskiej mogą uczestniczyć w ciekawych projektach czy zagranicznych wymianach. Absolwenci, którzy ukończyli już Wyższą Szkołę Europejską podkreślają, że jest to uczelnia przyjazna studentom, doskonale zorganizowana oraz z wysokimi standardami nauczania. 

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 16

Kierunki/Specjalizacje: 160

Opinie: 23

Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą polską uczelnią, a także jedną z najstarszych na świecie. Współczesny UJ to przede wszystkim wysokie standardy nauczania, renoma oraz ogromny wybór kierunków i specjalności kształcenia, wśród których coś dla siebie znajdą zarówno osoby szukające kierunków przyrodniczych i ścisłych, jak i studenci celujący w kształcenie humanistyczne czy w naukach społecznych. Aktualnie Uniwersytet Jagielloński kształci studentów na 78 kierunkach i w 149 specjalnościach. Na wszystkich kierunkach, rodzajach i formach studiów uczy się dzisiaj blisko 50 tysięcy studentów. Na uczelni pracuje ponad 7200 osób, z czego 3800 to nauczyciele akademiccy. Uniwersytet Jagielloński zapewnia wysoką jakość kształcenia, doskonała bazę dydaktyczno-naukową oraz bytową, a także możliwości rozwoju pasji, zainteresowań i indywidualnych zdolności. Uczelnia realizuje szereg międzynarodowych projektów, badań, umożliwia wymianę studencką do różnych uczelni na świecie. Co roku zajmuje również wysokie miejsca w krajowych i zagranicznych rankingach szkół wyższych czy ich poszczególnych kierunków. 

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)

Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 7

Opinie: 14

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia to prywatna uczelnia wyższa, która na mapie niepublicznych uczelni jest obecna od 2002 roku. Była pierwszą wyższa uczelnią zawodową, która powstała w Polsce południowo-wschodniej. Szkoła skupia się na kształceniu w zawodach medycznych i okołomedycznych w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich. Z oferty uczelni mogą skorzystać osoby, które chcą studiować dietetykę, fizjoterapię czy kosmetologię. Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia ma również w ofercie duży wybór studiów podyplomowych czy profesjonalnych szkoleń. Uczelnia posiada rozbudowaną bazę dydaktyczną i bytową, zapewnia studentom dostęp do świetnie wyposażonych pracowni i biblioteki. Współpracuje z najlepszymi firmami i ośrodkami medycznymi w Krakowie i nie tylko. Kształci według najlepszych standardów akademickich z naciskiem na przygotowanie studentów zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. Absolwenci Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia bardzo dobrze radzą sobie w wybranym zawodzie. 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 4

Kierunki/Specjalizacje: 33

Opinie: 14

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest jedną z pięciu polskich publicznych uczelni ekonomicznych. Powstał w 1925 roku jako Wyższe Studium Handlowe. Pod aktualna nazwa funkcjonuje od 2007 roku. Uczelnia kształci przede wszystkim w kierunkach związanych z naukami ekonomicznymi, a także zarządzaniem i towaroznawstwem. Obecnie na Uniwersytecie Ekonomicznym kształci się około 15 tysięcy studentów. W ofercie dydaktycznej znajdują się studia pierwszego i drugiego stopnia, a także studia doktoranckie trzeciego stopnia i spory wybór studiów podyplomowych. Uczelnia stawia na nowoczesne programy nauczania, współtworzone z otoczeniem biznesu, dzięki czemu kształcenie realizowane jest w tych kierunkach i dziedzinach, w których jest realne zapotrzebowanie. Dodatkowo Uniwersytet Ekonomiczny prowadzi szereg działań naukowych i badawczych. Współpracuje z firmami i uczelniami zarówno w kraju, jak i za granicą. Studenci mają możliwość korzystania z międzynarodowej wymiany, a także rozwijania swoich zainteresowań w licznych kołach naukowych i organizacjach studenckich. 

Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Galeria Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 8

Kierunki/Specjalizacje: 37

Opinie: 26

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to publiczna uczelnia rolnicza z wieloletnią tradycją. Powstała w 1953 roku jako Wyższa Szkoła Rolnicza, a w jej strukturach znalazły się dwa zlikwidowane wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wydział Rolniczy i Wydział Leśny. Pod obecną nazwą Uniwersytet Rolniczy funkcjonuje od 2008 roku. Uczelnia kształci w kierunkach związanych z rolnictwem i leśnictwem, naukach przyrodniczych, naukach o żywności, a także na kierunkach związanych z ekonomią i zarządzaniem w kontekście rolnictwa i leśnictwa. Prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także studia doktoranckie i podyplomowe. Na wszystkich kierunkach i formach kształcenia uczy się tu obecnie ponad 8 tysięcy studentów. Uniwersytet Rolniczy posiada doskonałe zaplecze naukowo-dydaktyczne oraz bytowe dla studentów. Na uczelni działa wiele organizacji, kół studenckich, realizowanych jest sporo projektów oraz wymian między uczelniami nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Wysokie standardy nauczania sprawiają, że Uniwersytet Rolniczy cieszy się popularnością wśród studentów oraz renomą w środowisku naukowym i branżowym. 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie

Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 5

Kierunki/Specjalizacje: 19

Opinie: 21

Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie jest kościelną uczelnią katolicką założoną w 1982 roku. jest finansowany na zasadach uczelni publicznej. Posiada pięć wydziałów w Krakowie oraz jeden zamiejscowy w Tarnowie. Uniwersytet kształci w kierunkach i specjalnościach związanych z filozofią, teologią, prawem kanonicznym oraz naukami społecznymi. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz kształcenie podyplomowe. Na uczelni kształci się ponad 2500 studentów, a w skład kadry dydaktycznej wchodzi ponad 280 pracowników naukowych. Kształcenie realizowane jest według nowoczesnych programów nauczania. Uczelnia stawia na naukę praktycznych umiejętności. Studenci mają możliwość uczestniczenia w kołach naukowych, stowarzyszeniach studenckich, ciekawych projektach wewnątrzuczelnianych oraz realizowanych na zewnątrz. Do dyspozycji mają świetną bazę dydaktyczną i naukową, a także dobrze zorganizowane zaplecze bytowe i kampus uczelniany. 

Akademia Górniczo - Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie ( zobacz więcej )

30-059 Kraków

al. A. Mickiewicza 30

tel.:

+48 12 617 36 84

ikonka email do uczelni

rekrutacja@agh.edu.pl

Akademia Muzyczna (AMUZ) w Krakowie ( zobacz więcej )

31-027 Kraków

ul. św. Tomasza 43

tel.:

+48 12 422 04 55

ikonka email do uczelni

REKOMENDOWANA UCZELNIA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu

Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 22

Opinie: 2

Nowosądecka uczelnia zawodowa została powołana do życia z inicjatywy lokalnych władz samorządowych i Sądeckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, uczelnia rozpoczęła działalność 16-VI-1998r. Bardzo dynamiczny rozwój nowosądeckiej szkoły wyższej pozwolił w ciągu pierwszych 10 lat działalności 10-krotnie zwiększyć liczbę studentów i stworzyć nowe instytuty, kształcąc studentów na 10 kierunkach i ponad 30 specjalnościach. Misją uczelni było wykształcenie specjalistycznej kadry dla potrzeb lokalnej gospodarki, jedna obecnie renoma uczelni ma zasięg ogólnopolski. W odpowiedzi na zainteresowanie młodzieży i potrzeby rynku pracy wyższa szkoła zawodowa dostosowuje swoją ofertę edukacyjną otwierając nowe kierunki takie jak edukacja wczesnoszkolna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, mechatronika, bezpieczeństwo narodowe czy lingwistyka dla biznesu. Obecną strukturę uczelni buduje 6 Instytutów oferujących studia I-ego i II-ego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe.


Wybrane uczelnie w województwie małopolskim

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Uczelnia w Tarnowie jest uczelnią typu zawodowego utworzoną w 1998 roku. To pierwsza tego typu uczelnia w Polsce, która realizowała kształcenie zawodowe na poziomie inżynierskim i licencjackim. Obecnie szkoła oferuje studia licencjackie i inżynierskie na 20 kierunkach zorganizowanych w 9 instytutach. Studenci mają możliwość wybierania spośród kierunków zarówno humanistycznych, jak i technicznych oraz przyrodniczych. Państwowa

Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie współpracuje z najlepszymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą. Oferuje swoim studentom wysoki poziom kształcenia, doskonałą bazę dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Studenci mają możliwość odbywania praktyk i stażów zawodowych w najlepszych firmach w regionie. Mogą też uczestniczyć w programach i projektach nadawczych. Szkoła kładzie nacisk na wysoki poziom nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego. Dzięki temu absolwenci uczelni doskonale radzą sobie w życiu zawodowym, a także kontynuują kształcenie na innych uczelniach.

Adres: ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w OświęcimiuPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu jest uczelnią typu zawodowego, działającą od 2005 roku. Patronat nad szkołą objął Uniwersytet Jagielloński, dzięki czemu studenci mogą mieć pewność, że kształcą się na uczelni o doskonałym programie nauczania, konsultowanym z najlepsza uczelnią w kraju. Na uczelni funkcjonują cztery instytuty: nauk humanistycznych, nauk o zdrowiu, zarządzania oraz informatyki. Jest więc możliwość kształcenia zarówno na kierunkach humanistycznych i społecznych, jak i ścisłych oraz przyrodniczych.

Szkoła oferuje kształcenie pierwszego stopnia: licencjackie oraz inżynierskie na 12 kierunkach, a także studia magisterskie na czterech kierunkach: pedagogika, politologia, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji. Uczelnia posiada świetną bazę lokalową oraz wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Oferuje szereg możliwości dokształcania i podwyższania kwalifikacji, studenci mają również możliwość odbywania stażów i praktyk w najlepszych przedsiębiorstwach w regionie.

Adres: ul. Maksymiliana Kolbego 8, 32-600 Oświęcim

3. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Szkoła powstała w 2001 roku i od początku stawiała przede wszystkim na solidne kształcenie zawodowe studentów. Jako ciekawostkę warto dodać, że PPWS jest najwyżej położoną uczelnią w kraju. Szkoła oferuje kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich na 10 kierunkach, wśród których znajdują się dziedziny zarówno humanistyczne, jak i techniczne oraz społeczne.

Na uczelni działa sporo kół naukowych oraz innych możliwości podnoszenia kwalifikacji, rozwijania wiedzy i poszerzania horyzontów. Można też realizować praktyki i staże w wielu renomowanych i uznanych firmach w regionie. Szkoła realizuje wiele projektów unijnych, których celem jest podniesienie jakości kształcenia oraz dopasowanie oferty uczelni do realiów rynku pracy. Uczelnia oferuje doskonałą bazę dydaktyczną oraz zapewnia wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Absolwenci Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej doskonale radzą sobie na rynku pracy.

Adres: ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa powstała w Nowym Sączu w 1998 roku. Uczelnia od początku skupiała się na kształceniu i doskonaleniu zawodowym studentów, a także na dopasowaniu kierunków i dziedzin kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy. Jednostkami organizacyjnymi uczelni są instytuty: ekonomiczny, języków obcych, pedagogiczny, techniczny, zdrowia, kultury fizycznej. Szkoła kształci zarówno na kierunkach technicznych i ścisłych, jak i społecznych oraz humanistycznych. Studenci mają do wyboru kilkanaście kierunków kształcenia na poziomie I i II stopnia.

Jest również możliwość dokształcania i poszerzania kwalifikacji na rożnego rodzaju szkoleniach, praktykach oraz stażach. Uczelnia realizuje sporo projektów, także międzynarodowych, jak również współpracuje z wieloma uczelniami w Polsce i nie tylko. Poza nauką, studenci mają możliwość uczestniczenia w wielu kołach naukowych i organizacjach studenckich.

Adres: ul. Stanisława Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz

5. Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w OlkuszuAkademia WSB to prężnie rozwijająca się uczelnia, która posiada kilka wydziałów zamiejscowych w różnych miastach. Uczelnia oferuje możliwość kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także na studiach magisterskich i podyplomowych. Oferta kształcenia jest dosyć spora, dzięki czemu każdy student bez problemu powinien znaleźć kierunek na miarę swoich zainteresowań.

Wydział Zamiejscowy Akademii WSB w Olkuszu ma w ofercie ma w ofercie między innymi takie kierunki jak zarządzanie i inżynieria zarządzania, a także ochrona danych osobowych w administracji i biznesie. To nowoczesne, bardzo aktualne kierunki, na które jest coraz większe zapotrzebowanie na rynku pracy. Studenci Akademii WSB w Olkuszu mają do dyspozycji świetnie wyposażoną bazę dydaktyczną oraz doskonałych wykładowców, wywodzących się ze świata nauki i biznesu. Studenci mogą odbywać praktyki i staże w dobrych, renomowanych firmach. Mogą też zdecydować się na dokształcanie na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach.

Adres: ul. Polna 8, 32-300 Olkusz

Największym miastem województwa małopolskiego jest Kraków i jeśli chcemy tam rozpocząć edukację mamy do wyboru 31 placówek edukacyjnych, których pełną listę możemy znaleźć na stronie - studia w Krakowie.
Znajdziemy tam 16 niepublicznych uczelni w Krakowie i 15 państwowych szkół wyższych.