Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia woj. małopolskie - 36 uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu (Publiczna)

Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 25

Opinie: 2

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa została powołana do życia w 1998 roku. W kolejnych latach nowosądecka uczelnia zawodowa utworzyła nowe Instytuty oferujące kolejne kierunki studiów. W pierwszym 10-cioleciu działalności, Państwowa Komisja Akredytacyjna udzieliła pozytywnej opinii 9 wykładanym kierunkom, poświadczając wysoką jakość kształcenia. Nowosądecka uczelnia nawiązała szereg kontaktów z krakowskimi, krajowymi i zagranicznymi uczelniami, w tym między innymi z Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Śląską oraz uniwersytetami z Węgier, Słowacji czy Włoszech. 

Współpraca ta umożliwiła ponad połowie studentów nowosądeckiej szkoły wyższej podjęcie studiów w dużych uczelniach Małopolski i realizację studiów poza granicami kraju, dzięki programowi Erasmus+. Uczelnia kształci studentów w ramach sześciu Instytutów oferujących studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Publiczna)

Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 36

Opinie: 12

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki od 77 lat kształci kadry inżynierskie i wytrwale pracuje nad poprawą polskiej myśli naukowo-technicznej. Uczelnia oferuje kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na ponad 30 kierunkach studiów, również w języku angielskim, a także w Szkole Doktorskiej i na studiach podyplomowych

W tym roku oferta studiów została poszerzona o 2 kierunki w języku ukraińskim. Studenci Politechniki Krakowskiej mają możliwość poznawania najnowszych technologii w ponad 100 laboratoriach uczelni, w tym tak unikatowych jak Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych czy Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Wkrótce bazę uczelni wzbogaci Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, które skutecznie wesprze walkę ze smogiem.

Akademia Ignatianum w Krakowie (Publiczna)

Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie
Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie
Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie
Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie
Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie
Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 2

Kierunki/Specjalizacje: 12

Opinie: 28

Akademia Ignatianum w Krakowie to jezuicka akademia położona w samym centrum Krakowa, słynie z prestiżu i najwyższego poziomu nauczania. Posiada wyspecjalizowaną kadrę wykładowców i bardzo dobrze rozwinięte zaplecze dydaktyczne, kształcimy na kierunkach humanistycznych i społecznych. Nasza pedagogika ignacjańska zapewnia rozwój duchowy, moralny i społeczny. Naszą misją jest zapewnianie studentom nauki na najwyższym poziomie co ułatwi odnalezienie się na rynku pracy. Szczególny nacisk kładziemy na dojrzałość intelektualną, duchową oraz emocjonalną, zwracamy uwagę na zaangażowanie w rozwój zawodowy i społeczny. 

Zapewniamy naszym studentom wyjazdy zagraniczne wpływające na rozwój zawodowy i kulturowy. Zwracamy szczególna uwagę na szlifowanie języków obcych. W przyjaznej atmosferze, wśród najlepszych wykładowców akademickich, zapewniając najwyższy poziom nauki i rozwoju duchowego, a także poprzez zajęcia dodatkowe i możliwość samorealizacji, nasi studenci mają pełen komfort korzystania z przekazywanej wiedzy.

Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 9

Opinie: 18

Wyższa Szkoła Europejska IM. KS Józefa Tischnera to innowacyjna zwracająca szczególną uwagę na praktyczne uczenie, i współpracę z otoczeniem biznesowym uczelnia. W naszej ofercie są studia I stopnia, II stopnia a także kierunki studiów podyplomowych. Dysponujemy profesjonalną kadrą wykładowców, doskonale przygotowanym zapleczem dydaktycznym, wszystko to sprzyja przygotowaniu naszych studentów do realizowania się w dzisiejszych realiach rynku pracy i bycia atrakcyjnym kandydatem, dla wielu firm. 

Nasze kierunki zostały tak opracowane by odpowiadały wymaganiom współczesności i warunkom stawianym przez pracodawców. Organizujemy także liczne konkursy i szkolenia w Krakowie by poszerzać wiedzę naszych studentów. Nasza uczelnia zwraca  również uwagę na doskonalenie języków obcych bowiem znajomość ich na wysokim poziomie tu wymóg dzisiejszego świata pracy. Oferujemy także studia w trybie zaocznym i wieczorowym. Nasza uczelnia to przyjazne miejsce nabywania wiedzy, korzystając z bogatego zaplecza naukowego które przygotowaliśmy dla naszych studentów.

Uniwersytet Jagielloński (UJ) (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 16

Kierunki/Specjalizacje: 160

Opinie: 25

Uniwersytet Jagielloński to najstarsza uczelnia w Polsce i jedna z najstarszych na  świecie. Założenie naszej uczelni to kamień węgielny w rozwoju Państwa Polskiego i Polskiej nauki. Od wielu lat zajmujemy najwyższe miejsca w rankingach Europejskich i Światowych najlepszych uczelni. Dysponujemy rozbudowanym, na najwyższym poziomie zapleczem dydaktycznym, nasza kadra wykładowców posiada wieloletnie doświadczenie i bogatą wiedzę którą przekazuje naszym studentom. Nasza oferta to 160 kierunków studiów. 

Uczelnia dba o najwyższy poziom nauki i reaguje na wyzwania współczesnego świata tak by nasi studenci byli jak najlepiej przygotowani na wyzwania i wymagania współczesnych realiów. Mamy szeroko rozwinięte kierunki lingwistyczne bowiem doskonała znajomość języków obcych to przepustka do wielu atrakcyjnych ofert pracy. Uczestniczymy w wielu światowych konkursach i wykładach co sprawia iż nasi studenci mogą rozwijać wiedzę i zainteresowania. W przyjaznej atmosferze, w miejscu wyjątkowym dla Polskiej nauki a także światowej zdobędziesz wiedzę która ułatwi ci zdobycie wymarzonej pracy i pozycji  życiowej.

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ) (Niepubliczna)

Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 7

Opinie: 14

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia to szczególne miejsce na edukacyjnej mapie kraju, jej wyjątkowość polega na tym iż profilem kształcenia odpowiedziała na wymagania rynku pracy, jest pierwszą tego typu szkołą wyższą w południowo-wschodniej Polsce. Nieustannie rozwijamy się obserwując bacznie najnowsze trendy w zakresie promocji zdrowia. Nasi wykładowcy to profesjonaliści posiadający wiedzę o najnowszych rozwiązaniach w branży medycznej. Mamy bogato rozwinięte zaplecze dydaktyczne, z nowoczesnym sprzętem co sprawia iż jesteśmy wielce atrakcyjnym miejscem do zdobywania wiedzy. 

Nasze kierunki studiów zostały tak przygotowane by przekazywać obszerną wiedzę teoretyczną i praktyczną, odpowiada to współczesnym oczekiwaniom rynku w kraju jak i za granicą. Nasi absolwenci mają także możliwość pozyskania wiedzy z zakresu zarządzania i marketingu pozwala im to na założenie własnej działalności gospodarczej. Jesteśmy uczelnią specjalistyczną z przyjazną atmosferą gdzie nasi studenci mogą poszerzać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania. Nasza oferta edukacyjna to także dietetyka, fizjoterapia, inżynieria biomedyczna a także turystyka i rekreacja.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 4

Kierunki/Specjalizacje: 33

Opinie: 15

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to uczelnia z bogatymi tradycjami należy do największych ośrodków naukowo-badawczych w Polsce o profilu ekonomicznym. Dla naszych studentów przygotowaliśmy trzy kolegia Ekonomii, Finansów, i Prawa, Gospodarki i Administracji Publicznej, oraz Nauk o Zarządzaniu Jakości. Oferujemy studia na 30 kierunkach w języku Polskim i w odpowiedzi na wyzwania świata współczesnego w języku Angielskim, studia podyplomowe a także prestiżowe studia MBA. Nasza uczelnia oferuje także szeroki zakres wykładanych przedmiotów z dziedziny humanistycznej, społecznej i ścisłej. Współpracujemy z wieloma uczelniami  na świecie co pozwala naszym studentom na uczestniczenie w praktykach i stażach zagranicznych a także uzyskania podwójnych dyplomów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i uczelni partnerskich-niemieckiej, szwedzkiej, francuskiej, amerykańskiej. 

Mamy doskonale przygotowaną kadrę wykładowców, szerokie najnowocześniejsze z bogata ofertą zaplecze dydaktyczne. Studenci nasi mogą otrzymać różnorodne certyfikaty i uprawnienia zawodowe. Proponujemy studia w przyjaznej atmosferze z możliwością rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w licznych kołach naukowych, organizacjach i stowarzyszeniach studenckich. Studiując u nasz w znaczący sposób zwiększasz szanse na zdobycie wymarzonej pracy.

Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 8

Kierunki/Specjalizacje: 37

Opinie: 26

Uniwersytet Rolniczy IM. Hugona Kołłątaja to specjalistyczna uczelnia prowadząca działalność badawczą i edukacyjną w sektorach rolniczych, leśnych oraz ochrony i kształtowania środowiska. Nasi wykładowcy to cenieni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadamy nowoczesne zaplecze dydaktyczne, oferujemy różnorodność kierunków i dużą liczbę specjalności, mamy wiec dla naszych studentów bogatą ofertę i możliwość zdobywania szerokiej wiedzy w wielu dziedzinach. Absolwenci nasi dzięki uczelni mogą pracować w instytucjach, organizacjach na rzecz wsi, rolnictwa i leśnictwa a także w administracji państwowej i samorządowej. 

Współpracujemy z ośrodkami europejskimi, nieustannie się rozwijamy, doskonalimy co sprawia iż jesteśmy ważnym miejscem w Europie Centralnej. Nasi studenci mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań poprzez udział w wielu konkursach i kołach, dbamy o najwyższy poziom wiedzy w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania. Przygotowujemy kadry nie tylko dla rolnictwa czy leśnictwa ale dla całej gospodarki żywnościowej i sektora agrobiznesu. W przyjaznej  atmosferze zdobędziesz wiedzę, staniesz się osobą kreatywną i odpowiedzialną co ułatwi Ci rozwój zawodowy.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 5

Kierunki/Specjalizacje: 19

Opinie: 22

Uniwersytet papieski IM. Jana Pawła 2 kontynuuje tradycje zasłużonego dla narodu i kościoła w Polsce wydziału Teologicznego Jagiellońskiej Wszechnicy. Prowadzimy działalność dydaktyczno - naukową, dla naszych studentów stworzyliśmy sześć wydziałów, trzy z nich filozofia, historia, teologia otrzymały Certyfikaty Jakości Kształcenia co jest uznaniem dla wysokiego  poziomu nauczania. Nasze wydziały posiadają prawo nadawania tytułów i stopni naukowych. Uniwersytet kształci wedle głównej misji opierającej się na nauczaniu zgodnym z Magisterium Kościoła Katolickiego. 

Szczególne obszary naszego zainteresowania to nauki teologiczne, humanistyczne i społeczne. Naszym studentom zapewniamy, doskonale przygotowane zaplecze dydaktyczne, cenioną kadrę naukowców, przyjazną atmosferę, możliwość rozwoju naukowego jak i duchowego w myśl nauk Jana Pawła 2. Absolwentów naszych przygotowujemy do różnorodnych działań życia publicznego. Dzięki przygotowanym przez nas konkursom, kołom, stowarzyszeniom nasi studenci maja możliwość rozwoju swych zainteresowań, pogłębiania wiedzy, doskonalenia życia duchowego.

REKOMENDOWANA UCZELNIA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu (Publiczna)

Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 25

Opinie: 2

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa została powołana do życia w 1998 roku. W kolejnych latach nowosądecka uczelnia zawodowa utworzyła nowe Instytuty oferujące kolejne kierunki studiów. W pierwszym 10-cioleciu działalności, Państwowa Komisja Akredytacyjna udzieliła pozytywnej opinii 9 wykładanym kierunkom, poświadczając wysoką jakość kształcenia. Nowosądecka uczelnia nawiązała szereg kontaktów z krakowskimi, krajowymi i zagranicznymi uczelniami, w tym między innymi z Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Śląską oraz uniwersytetami z Węgier, Słowacji czy Włoszech. 

Współpraca ta umożliwiła ponad połowie studentów nowosądeckiej szkoły wyższej podjęcie studiów w dużych uczelniach Małopolski i realizację studiów poza granicami kraju, dzięki programowi Erasmus+. Uczelnia kształci studentów w ramach sześciu Instytutów oferujących studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe.

Aktualności - Studia


Wybrane uczelnie w województwie małopolskim

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Uczelnia w Tarnowie jest uczelnią typu zawodowego utworzoną w 1998 roku. To pierwsza tego typu uczelnia w Polsce, która realizowała kształcenie zawodowe na poziomie inżynierskim i licencjackim. Obecnie szkoła oferuje studia licencjackie i inżynierskie na 20 kierunkach zorganizowanych w 9 instytutach. Studenci mają możliwość wybierania spośród kierunków zarówno humanistycznych, jak i technicznych oraz przyrodniczych. Państwowa

Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie współpracuje z najlepszymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą. Oferuje swoim studentom wysoki poziom kształcenia, doskonałą bazę dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Studenci mają możliwość odbywania praktyk i stażów zawodowych w najlepszych firmach w regionie. Mogą też uczestniczyć w programach i projektach nadawczych. Szkoła kładzie nacisk na wysoki poziom nauczania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego. Dzięki temu absolwenci uczelni doskonale radzą sobie w życiu zawodowym, a także kontynuują kształcenie na innych uczelniach.

Adres: ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w OświęcimiuPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu jest uczelnią typu zawodowego, działającą od 2005 roku. Patronat nad szkołą objął Uniwersytet Jagielloński, dzięki czemu studenci mogą mieć pewność, że kształcą się na uczelni o doskonałym programie nauczania, konsultowanym z najlepsza uczelnią w kraju. Na uczelni funkcjonują cztery instytuty: nauk humanistycznych, nauk o zdrowiu, zarządzania oraz informatyki. Jest więc możliwość kształcenia zarówno na kierunkach humanistycznych i społecznych, jak i ścisłych oraz przyrodniczych.

Szkoła oferuje kształcenie pierwszego stopnia: licencjackie oraz inżynierskie na 12 kierunkach, a także studia magisterskie na czterech kierunkach: pedagogika, politologia, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji. Uczelnia posiada świetną bazę lokalową oraz wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Oferuje szereg możliwości dokształcania i podwyższania kwalifikacji, studenci mają również możliwość odbywania stażów i praktyk w najlepszych przedsiębiorstwach w regionie.

Adres: ul. Maksymiliana Kolbego 8, 32-600 Oświęcim

3. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Szkoła powstała w 2001 roku i od początku stawiała przede wszystkim na solidne kształcenie zawodowe studentów. Jako ciekawostkę warto dodać, że PPWS jest najwyżej położoną uczelnią w kraju. Szkoła oferuje kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich na 10 kierunkach, wśród których znajdują się dziedziny zarówno humanistyczne, jak i techniczne oraz społeczne.

Na uczelni działa sporo kół naukowych oraz innych możliwości podnoszenia kwalifikacji, rozwijania wiedzy i poszerzania horyzontów. Można też realizować praktyki i staże w wielu renomowanych i uznanych firmach w regionie. Szkoła realizuje wiele projektów unijnych, których celem jest podniesienie jakości kształcenia oraz dopasowanie oferty uczelni do realiów rynku pracy. Uczelnia oferuje doskonałą bazę dydaktyczną oraz zapewnia wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Absolwenci Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej doskonale radzą sobie na rynku pracy.

Adres: ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa powstała w Nowym Sączu w 1998 roku. Uczelnia od początku skupiała się na kształceniu i doskonaleniu zawodowym studentów, a także na dopasowaniu kierunków i dziedzin kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy. Jednostkami organizacyjnymi uczelni są instytuty: ekonomiczny, języków obcych, pedagogiczny, techniczny, zdrowia, kultury fizycznej. Szkoła kształci zarówno na kierunkach technicznych i ścisłych, jak i społecznych oraz humanistycznych. Studenci mają do wyboru kilkanaście kierunków kształcenia na poziomie I i II stopnia.

Jest również możliwość dokształcania i poszerzania kwalifikacji na rożnego rodzaju szkoleniach, praktykach oraz stażach. Uczelnia realizuje sporo projektów, także międzynarodowych, jak również współpracuje z wieloma uczelniami w Polsce i nie tylko. Poza nauką, studenci mają możliwość uczestniczenia w wielu kołach naukowych i organizacjach studenckich.

Adres: ul. Stanisława Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz

5. Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w OlkuszuAkademia WSB to prężnie rozwijająca się uczelnia, która posiada kilka wydziałów zamiejscowych w różnych miastach. Uczelnia oferuje możliwość kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także na studiach magisterskich i podyplomowych. Oferta kształcenia jest dosyć spora, dzięki czemu każdy student bez problemu powinien znaleźć kierunek na miarę swoich zainteresowań.

Wydział Zamiejscowy Akademii WSB w Olkuszu ma w ofercie ma w ofercie między innymi takie kierunki jak zarządzanie i inżynieria zarządzania, a także ochrona danych osobowych w administracji i biznesie. To nowoczesne, bardzo aktualne kierunki, na które jest coraz większe zapotrzebowanie na rynku pracy. Studenci Akademii WSB w Olkuszu mają do dyspozycji świetnie wyposażoną bazę dydaktyczną oraz doskonałych wykładowców, wywodzących się ze świata nauki i biznesu. Studenci mogą odbywać praktyki i staże w dobrych, renomowanych firmach. Mogą też zdecydować się na dokształcanie na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach.

Adres: ul. Polna 8, 32-300 Olkusz

Największym miastem województwa małopolskiego jest Kraków i jeśli chcemy tam rozpocząć edukację mamy do wyboru 31 placówek edukacyjnych, których pełną listę możemy znaleźć na stronie - studia w Krakowie.
Znajdziemy tam 16 niepublicznych uczelni w Krakowie i 15 państwowych szkół wyższych.

Studia woj. małopolskie - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje