Administracja - studia I stopnia (licencjackie, e-learning)
Administracja - studia I stopnia (licencjackie, niestacjonarne)
Administracja - studia II stopnia (magisterskie, e-learning)
Architektura krajobrazu - studia I stopnia (inżynierskie, e-learning)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia I stopnia (licencjackie, e-learning)
Ekonomia - studia I stopnia (licencjackie, e-learning)
Gospodarka przestrzenna - studia I stopnia (inżynierskie, e-learning)
Kryminologia - studia I stopnia (licencjackie, e-learning)
Pedagogika - studia I stopnia (licencjackie, e-learning)
Socjologia - studia I stopnia (licencjackie, e-learning)
Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia (licencjackie, e-learning)
Turystyka i rekreacja - studia I stopnia (licencjackie, e-learning)
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia (inżynierskie, e-learning)
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia (inżynierskie, niestacjonarne)
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia (magisterskie, e-learning)