Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 1250zł od od od

Administracja i zarządzanie publiczne* (profil na Zarządzaniu)

Cena za semestr od od od od 1600zł

Bezpieczeństwo narodowe Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1300zł od 1400zł

Dziennikarstwo i Nowe media Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 1350zł

E-biznes i profesjonalna komunikacja* (profil na Zarządzaniu)

Cena za semestr od od od od 1600zł

Filologia angielska Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 1900zł od od od

Finanse i rachunkowość Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 1250zł od od od

Fizjoterapia

Zobacz

Cena za semestr od od od 2150zł od

Geodezja i kartografia Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od od 1700zł od od

Grafika Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 2100zł od od od

Informatyka Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1600zł od 1750zł

Kosmetologia Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 1800zł od od od

Logistyka Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 1350zł od od od

Logistyka w zarządzaniu* (profil na Zarządzaniu)

Cena za semestr od od od od 1600zł

Menedżer organizacji* (profil na Zarządzaniu)

Cena za semestr od od od od 1600zł

Optometria

Zobacz

Cena za semestr od od od od 3600zł

Optyka okularowa

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od od od

Pedagogika Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1200zł od 1250zł

Pielęgniarstwo

Zobacz

Cena za semestr od 1850zł od od od

Prawo Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od od od 1700zł od

Psychologia Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od od od 1700zł od

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu* (profil na Zarządzaniu)

Cena za semestr od od od od 1600zł

Resocjalizacja* (profil na Pedagogice) Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1200zł od od od

Socjokryminologia* (profil na Socjologii)

Cena za semestr od 1350zł od od od

Socjologia Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 1350zł od od od

Zarządzanie Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1300zł od 1600zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni...

Społeczna Akademia Nauk to największa uczelnia niepubliczna w Polsce. Posiada blisko 30 lat doświadczenia w szkolnictwie wyższym, a jej filie znajdują się w różnych miastach Polski, a także w Londynie. Ofertę SAN tworzą studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, seminaria doktorskie, programy MBA oraz studia ON-LINE.

Społeczna Akademia Nauk prowadzi szeroką współpracę z ponad 100. partnerskich uczelni zagranicznych – m.in. z Clark University, którego ukończenie kończy się otrzymaniem amerykańskiego dyplomu Master.SAN zajmuje czołowe miejsca w rankingach uczelni wyższych:

  • 1. Miejsce w województwie łódzkim wśród uczelni niepublicznych w rankingu Perspektywy

  • 4. miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce w kategorii programy studiów prowadzone w języku obcym w rankingu Perspektywy

  • 10. miejsce w Polsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych w rankingu Perspektywy

  • Czołowe miejsca wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce w kategorii Umiędzynarodowienie

 

Dlaczego warto wybrać SAN?

Programy kształcenia w Społecznej Akademii Nauk odpowiadają potrzebom zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Współtworzą je praktyczne zajęcia biznesowe – interaktywne warsztaty, projekty zespołowe, studia przypadków, gry i symulacje, a także projekty dla firm.

Studenci SAN działają w prężnie rozwijających się kołach naukowych i Samorządzie Studentów, mają możliwość wzięcia udziału w programie Erasmus+ i Legii Akademickiej. Przy Uczelni funkcjonuje Akademickie Biuro Karier, które pomaga studentom i absolwentom w świadomym i efektywnym projektowaniu ścieżki kariery.


 

Kontakt

90-113 Łódź

ul. Sienkiewicza 9

tel.:

42 664 66 56, 42 664 66 57