Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 410 zł/miesiączł od od od

Administracja i zarządzanie publiczne* (profil na Zarządzaniu)

Cena za semestr od od od od 540 zł/miesiączł

Bezpieczeństwo narodowe

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1300zł od 1400zł

Dziennikarstwo i Nowe media

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 1350zł

E-biznes i profesjonalna komunikacja* (profil na Zarządzaniu)

Cena za semestr od od od od 540 zł/miesiączł

Filologia angielska

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 480 zł/miesiączł od od od

Finanse i rachunkowość

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 410 zł/miesiączł od od od

Fizjoterapia

Zobacz

Cena za semestr od od od 600 zł/miesiączł od

Geodezja i kartografia

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od 490 zł/miesiączł od od

Grafika

Zobacz więcej

Zobacz

         

Informatyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1600zł od 1750zł

Kosmetologia

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 500 zł/miesiączł od od od

Logistyka

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 420 zł/miesiączł od od od

Logistyka w zarządzaniu* (profil na Zarządzaniu)

Cena za semestr od od od od 540 zł/miesiączł

Menedżer organizacji* (profil na Zarządzaniu)

Cena za semestr od od od od 540 zł/miesiączł

Optometria

Zobacz

Cena za semestr od od od od 1010 zł/rokzł

Optyka okularowa

Zobacz

Cena za semestr od 670 zł/miesiączł od od od

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1200zł od 1250zł

Prawo

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od od 480 zł/miesiączł od

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od od 480 zł/miesiączł od

Resocjalizacja* (profil na Pedagogice)

Zobacz więcej

Cena za semestr od 400 zł/miesiączł od od od

Socjokryminologia* (profil na Socjologii)

Cena za semestr od 450 zł/miesiączł od od od

Socjologia

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 450 zł/miesiączł od od od

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1300zł od 1600zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni - SAN w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk to największa uczelnia niepubliczna w Polsce. Posiada blisko 30 lat doświadczenia w szkolnictwie wyższym, a jej filie znajdują się w różnych miastach Polski, a także w Londynie. Ofertę SAN tworzą studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, seminaria doktorskie, programy MBA oraz studia ON-LINE.

Społeczna Akademia Nauk prowadzi szeroką współpracę z ponad 100. partnerskich uczelni zagranicznych – m.in. z Clark University, którego ukończenie kończy się otrzymaniem amerykańskiego dyplomu Master.SAN zajmuje czołowe miejsca w rankingach uczelni wyższych:

  • 1. Miejsce w województwie łódzkim wśród uczelni niepublicznych w rankingu Perspektywy
  • 4. miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce w kategorii programy studiów prowadzone w języku obcym w rankingu Perspektywy
  • 10. miejsce w Polsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych w rankingu Perspektywy
  • Czołowe miejsca wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce w kategorii Umiędzynarodowienie
fasada budynku san w lodzi wyklad na san fasada san lodz profesorowie san

 

Dlaczego warto wybrać SAN?

Programy kształcenia w Społecznej Akademii Nauk odpowiadają potrzebom zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Współtworzą je praktyczne zajęcia biznesowe – interaktywne warsztaty, projekty zespołowe, studia przypadków, gry i symulacje, a także projekty dla firm.

Studenci SAN działają w prężnie rozwijających się kołach naukowych i Samorządzie Studentów, mają możliwość wzięcia udziału w programie Erasmus+ i Legii Akademickiej. Przy Uczelni funkcjonuje Akademickie Biuro Karier, które pomaga studentom i absolwentom w świadomym i efektywnym projektowaniu ścieżki kariery.


 

Kontakt

90-113 Łódź

ul. Sienkiewicza 9

tel.:

42 664 66 56,
42 664 66 57