Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Architektura informacji

Zobacz

Zobacz

         

Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja

Zobacz

Zobacz

         

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Zobacz

Zobacz

         

Art & design

Zobacz

         

Art & Science

Zobacz

         

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo międzynarodowe z wykładowym językiem angielskim

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo narodowe

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo zdrowotne

Zobacz

         

Bioinformatyka

Zobacz

Zobacz

         

Biolingwistyka z komunikacją kliniczną

Zobacz

         

Biologia

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego

Zobacz

Zobacz

         

Cyberbezpieczeństwo NOWOŚĆ!

Zobacz

Zobacz

         

Design

Zobacz

         

Digital design

Zobacz

         

Dziennikarstwo studia II stopnia - NOWOŚĆ!

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Edukacja techniczno-informatyczna

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Ekonomia

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Ekoturystyka

Zobacz

Zobacz

         

Etyka - mediacje i negocjacje

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Filologia angielska

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Filologia germańska

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Filologia hiszpańska

Zobacz

Zobacz

         

Filologia polska

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Filologia romańska

Zobacz

Zobacz

         

Filologia rosyjska

Zobacz

Zobacz

         

Filologia ukraińska

Zobacz

         

Filologia włoska

Zobacz

Zobacz

         

Filozofia rozwoju osobistego z elementami psychologii (stacjonarne, 1 stopień)

Zobacz

         

Fizyka

Zobacz

Zobacz

         

Geodezja i geoinformacja

Zobacz

         

Geografia

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Geopolityka

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami

Zobacz

         

Grafika

Zobacz

         

Historia

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Historia: studia nauczycielskie

Zobacz

         

HR w mediach i organizacjach międzynarodowych NOWOŚĆ!

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria bezpieczeństwa

Zobacz

         

Kognitywistyka

Zobacz

         

Komunikacja wizualna

Zobacz

         

Kryminalistyka

Zobacz

Zobacz

         

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Logistyka

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Logopedia

Zobacz

Zobacz

         

Malarstwo

Zobacz

Zobacz

         

Matematyka

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Media Content & Creative Writing

Zobacz

Zobacz

         

Międzynarodowa polityka społeczna NOWOŚĆ!

         

Międzynarodowa polityka społeczna i analityka

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Nauczyciel biologii i geografii

Zobacz

Zobacz

         

Ochrona ludności i obrona cywilna

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika resocjalizacyjna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika specjalna

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika szkolna z edukacją techniczną

Zobacz

         

Pielęgniarstwo

Zobacz

         

Praca socjalna

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Prawo

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia i biologia zwierząt

Zobacz

Zobacz

         

Socjologia

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Stosunki międzynarodowe

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Studia nad wizualnością - visual studies

Zobacz

         

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

Zobacz

         

Sztuka i edukacja

Zobacz

Zobacz

         

Sztuka i media

Zobacz

         

Sztuka współczesna

Zobacz

         

Turystyka historyczna i muzealnictwo

Zobacz

Zobacz

         

Turystyka i rekreacja

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie kryzysowe

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie ochroną środowiska

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie w służbach społecznych

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie powstał w 1946 r. Misją uczelni od 77 lat jest zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia i najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy. Możliwość tę daje wysoko wykwalifikowana kadra naukowa: blisko 1000 nauczycieli akademickich, w tym 300 profesorów i doktorów habilitowanych. Uniwersytet przygotowuje studentów do pracy w wielu zawodach, zarówno nauczycielskich, jak i nienauczycielskich. Oferta uczelni obejmuje kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, przyrodniczych, technicznych oraz artystycznych. Kierunki pedagogiczne znajdują się w czołówce studiów najchętniej wybieranych na uniwersytecie, jednak uczelnia prowadzi również szereg kierunków filologicznych, administracyjnych oraz studiów technicznych i inżynierskich. Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie kształci 16 tysięcy studentów na ponad 70 kierunkach i w ponad 200 specjalnościach. Oferta edukacyjna odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także oczekiwaniom młodych ludzi, obejmuje studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, liczne kursy oraz szkołę doktorską. Wszystkie wydziały posiadają uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.

Wydziały: Nauk Humanistycznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Pedagogiki i Psychologii, Nauk Społecznych oraz Sztuki.


Katalog kierunków 2024/2025


 

Wiele możliwości rozwoju


Absolwenci
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie są doskonale przygotowani do podjęcia pracy na odpowiedzialnych stanowiskach. Z sukcesami pracują w szkolnictwie, instytucjach kultury, administracji państwowej oraz w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, a wielu z nich jest uznanymi ekspertami w różnych dziedzinach nauki i biznesu. Uczelnia zapewnia naukowy rozwój swoich studentów, ale także zachęca ich do angażowania się w dziedzinie szeroko pojętej kultury, sportu oraz działalności społecznej.

Do najpopularniejszych organizacji studenckich należą: Niezależne Zrzeszenie Studentów, Samorząd Studentów, Samorząd Doktorantów, Akademicki Związek Sportowy, Chór Mieszany Educatus i Orkiestra Symfoniczna Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej. Uniwersytet będąc istotnym ogniwem życia społecznego podejmuje wiele ważnych dla regionu inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych oraz gospodarczych. Od wielu lat włącza się w organizację Małopolskiej Nocy Naukowców i Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce. Uczelnia prowadzi jedyne w Polsce Muzeum Podręcznika, posiada prężnie działające Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wpędzeń i Przesiedleń. Ogromnym zainteresowaniem i popularnością cieszy się działalność Uniwersytetu Dzieci i Rodziców oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Studenci, a w szczególności kandydaci na studia zawsze mogą liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry Biura Rekrutacji oraz Centrum Obsługi Studenta. Studentów chętnie wspierają również pracownicy Działu Spraw Studenckich, zapewniającego pomoc w sprawach socjalno-bytowych oraz Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, które wchodzą w skład działu.

Liczna grupa studentów Uniwersytetu chętnie korzysta także z możliwości wymiany zagranicznej. Uczelnia współpracuje z blisko 600 uniwersytetami z całego świata. Współpraca odbywa się głównie na podstawie dwustronnych umów międzyuczelnianych lub programu Erasmus+. Daje to możliwość odbycia części studiów bądź też praktyk poza granicami naszego kraju ponad pięciuset studentom rocznie. Ciekawą perspektywę stwarzają także zawarte między Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a kilkoma uczelniami z Europy tzw. porozumienia o wspólnym kształceniu, dzięki którym istnieje szansa uzyskania dwóch dyplomów ukończenia studiów wyższych w tym samym czasie.

 

Infrastruktura uniwersytetu


Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest przede wszystkim kojarzony z głównym gmachem uczelni znajdującym się przy ul. Podchorążych 2. Na przestrzeni lat uczelnia znacząco rozbudowała jednak swoją infrastrukturę o charakterze dydaktycznym, badawczym i sportowo-rekreacyjnym, składa się ona obecnie z blisko 20 obiektów. Dziś budynki należące do Uniwersytetu znajdują się w różnych częściach Krakowa: przy ul. Ingardena 4, ul. Mazowieckiej 43, ul. Karmelickiej 41, ul. Studenckiej 5, ul. Podbrzezie 3, ul. Jęczmiennej 9 i na os. Stalowym 17. Uniwersytet posiada także Fort Skotniki (ul. Kozienicka 24) i Fort Bronowice (ul. Rydla, w trakcie renowacji). Amatorów sztuki na pewno zainteresuje Galeria Podbrzezie przy ul. Podbrzezie 3. Natomiast miłośnicy astronomii i gór mogą odkryć, najwyżej położone w Polsce, uniwersyteckie Obserwatorium Astronomiczne, znajdujące się w Gorcach, na szczycie góry Suhora, które współpracuje ze światową siecią obserwatoriów astronomicznych.  

 

Domy studenckie


Ważnym zapleczem są komfortowe domy akademickie, które oferują ponad 1000 miejsc. Dwa z czterech domów studenckich, tj. „Krakowiak” i „Za kolumnami” znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Uniwersytetu, tworząc tzw. Akademickie Centrum Hotelowe. Pozostałe mieszczą się nieco dalej, przyciągają jednak studentów swą ciekawą lokalizacją. Pierwszy z nich to oddany do użytku w 2020 roku „Zaułek”, usytuowany w jednym z najpiękniejszych rejonów miasta – w starej, zabytkowej dzielnicy żydowskiej Kazimierz, drugi natomiast to „Atol”, znajdujący się w dzielnicy Podgórze, w sąsiedztwie zalewu Bagry, niedaleko plaży i strzeżonego kąpieliska. Domy Studenckie są wyposażone w pokoje jedno- i dwuosobowe z łazienkami. Standardowy pokój, oprócz mebli posiada lodówkę i aneks sanitarny. W każdym budynku znajduje się m.in. kuchnia oraz pomieszczenie wspólne. Domy studenckie są wyposażone w Internet oraz posiadają miejsca parkingowe.

Uniwersytet oferuje również pokoje przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Dopełnieniem oferty Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest cieszący się dużym zainteresowaniem studentów Ośrodek Wychowania Fizycznego, składający się z nowoczesnego zaplecza sportowego (m.in. siłowni, sal gimnastycznych oraz fitness). W ramach zajęć Ośrodek Wychowania Fizycznego daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyki rowerowej, jogi, kulturystyki, pilatesu, piłki nożnej, tenisa stołowego, zajęć tanecznych, koszykówki oraz siatkówki. Dodatkowo uczelnia posiada w swojej infrastrukturze przy ul. Ingardena krytą pływalnię, saunę oraz Klub Studencki „Bakałarz”.

 

Atuty Uczelni


Rangę Uniwersytetu wzmacnia również Wydawnictwo Naukowe, które rocznie wydaje ok. 100 publikacji. Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest bardzo ważnym, renomowanym ośrodkiem naukowo-badawczym dla polskiego systemu oświaty i wychowania oraz ważną częścią życia Krakowa. Wszystko te elementy i dokonania sprawiają, że Uniwersytet cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród młodzieży podejmującej studia w Krakowie. Postrzegany jest jako Uczelni a nowoczesna, rozwijająca się wszechstronnie i mająca ugruntowaną pozycję w krajowej i europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. Stwarza to pierwszorzędne warunki do dalszego kształcenia i rozwoju naukowego.

 

Poznaj bogatą ofertę studiów podyplomowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przygotował szeroką ofertę studiów podyplomowych. To doskonała propozycja dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe albo zdobyć nowe umiejętności.

W roku akademickim 2023/2024 poszerzyliśmy naszą ofertę o ponad 30 nowych kierunków. Znalazło się w niej wiele ciekawych propozycji z szerokiego wachlarza dyscyplin naukowych. Instytut Filologii Polskiej zachęca do studiowania: logopedii, neurologopedii, nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego oraz projektowania wydarzeń i zarządzanie w kulturze cyfrowej.

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie:

 • Administracja samorządowa,
 • Archi:kultura - edukator architektoniczny,
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją,
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – Metodyka szkoleń,
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim,
 • Biznes i zarządzanie (doskonalące),
 • Biznes i zarządzanie (kwalifikacyjne),
 • Cyfrowy tłumacz — nowe technologie w przekładzie (studia online),
 • E-nauczyciel,
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),
 • Edukacja medialna,
 • Edukacja przez sztukę w przedszkolu i szkole podstawowej,
 • Edytorstwo,
 • Historia,
 • Historia i wiedza o społeczeństwie,
 • Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna,
 • Logopedia,
 • Marketing i kreatywna reklama,
 • Matematyka,
 • Metodyka i metodologia pracy socjalnej,
 • Nauczanie języka obcego w dobie nowych technologii i gospodarki rynkowej,
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego (2 semestry),
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego (3 semestry),
 • Neurologopedia,
 • Organizacja i zarządzanie oświatą,
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych dla rolnictwa,
 • Projektowanie wydarzeń i zarządzanie w kulturze cyfrowej,
 • Social Media Marketing,
 • Socjologia ekologiczna,
 • Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego,
 • Studia przekładu literackiego,
 • Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter,
 • Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • Wiedza o społeczeństwie,
 • Wsparcie dziecka i rodziny wieloproblemowej,
 • Zarządzanie w organizacjach pozarządowych.

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji oferuje: administrację samorządową, marketing i kreatywną reklamę, Social Media Marketing, pozyskiwanie funduszy unijnych dla rolnictwa, kryminalistykę i psychologię kryminalistyczną, biznes i zarządzanie (doskonalące), biznes i zarządzanie (kwalifikacyjne). Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny zachęca do podjęcia studiów na kierunkach: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – Metodyka Szkoleń, edukacja medialna oraz organizacja i zarządzanie oświatą.

Instytut Neofilologii proponuje następujące studia podyplomowe: nauczanie języka obcego w dobie nowych technologii i gospodarki rynkowej, studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego, studia przekładu literackiego oraz tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku.

Instytut Matematyki zachęca natomiast do poszerzenia wiedzy na studiach podyplomowych z matematyki oraz zdobycie kwalifikacji e-nauczyciela. Instytut Nauk o Informacji ma w swojej ofercie: bibliotekoznawstwo i informację naukową, bibliotekoznawstwo i informację naukową z modułem nauczycielskim oraz studia z zakresu edytorstwa. Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej zachęca do poszerzenia kompetencji z zakresu edukacji artystycznej na studiach edukacja przez sztukę w przedszkolu i szkole podstawowej.

Socjologię ekologiczną proponuje Instytut Filozofii i Socjologii, a Instytut Filologii Angielskiej studia online cyfrowy tłumacz – nowe technologie w przekładzie (studia online). Instytut Historii i Archiwistyki zachęca do aplikowania na archiwistykę i zarządzanie dokumentacją, historię, a także na historię i wiedzę o społeczeństwie.

Z pełną ofertą proponowanych na rok akademicki 2023/2024 kierunków można zapoznać się na stronie internetowej studiów podyplomowych.

 

Kontakt do uczelni

30-084 Kraków

ul. Podchorążych 2

tel.:

12 662 60 14, (KANCELARIA UCZELNI)
12 662 60 93 (REKRUTACJA)