Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2000zł od od od 2000zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni WSZ-SW

WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA - SZKOŁA WYŻSZA (WSZ-SW) jest uczelnią niepubliczną, działającą na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej Nr DNS-3-TBM-89/92 z dnia 22 grudnia 1992 roku, wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonych przez MNiSW pod nr 12 oraz na podstawie statutu i ustawy o szkolnictwie wyższym.

Założycielem Uczelni jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa TNOiK profesjonalna organizacja społeczna istniejąca od 1925 roku

Głównym kolegialnym organem sprawującym nadzór nad działalnością Uczelni jest Rada Patronacka w pracach której biorą udział m. in. przedstawiciele TNOiK oraz WSZ-SW.

fasada budynku wszswabsolwentka wszswsaala wykladowa wszswwladze wszsw

 

RANKING PERSPEKTYWY 2019

WSZ-SW w 2019 roku otrzymała tytuł "LAUREAT GODŁA Uczelnia Wyższa Roku 2019", oraz zajęła w według najbardziej opiniotwórczego rankingu uczelni w Polsce „Perspektywy 2019” 1-miejsce w najbardziej prestiżowej kategorii „Ekonomiczne losy absolwentów” w tym samym rankingu uzyskaliśmy 3-miejsce w Warszawie w kategorii „Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach” oraz 5-miejsce w kategorii „Prowadzone kierunki magisterskie”

 

Uczelnia Wyższa 2019 roku

Miło nam poinformować, że Nasza Uczelnia została uhonorowana tytułem "Uczelni Wyższej 2019 roku"!

Siedzibą uczelni jest zabytkowy pałacyk zbudowany w 1914 roku według projektu wybitnych polskich architektów Mikołaja i Tadeusza Tołwińskich. Obecnie jest on pod opieką konserwatora zabytków (nr rejestru 1437 A).

W uczelni działa system pomocy dla studentów w formie stypendium socjalnego i zapomóg oraz stypendium za dobre wyniki w nauce. Działa Samorząd Studencki. Uczelnia ma własną Oficynę Wydawniczą wydającą m.in. skrypty uczelniane i zeszyty naukowe.

U nas spokojnie zakończysz studia I i II stopnia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne).

Uczelnia posiada aktualną, pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na studia I i II stopnia.

 

PREZYDENT I KIEROWNICTWO UCZELNI

prof. ucz. dr inż. Waldemar Gajda - Prezydent WSZ-SW
prof. ucz. dr Sławomir Woźniak - Rektor WSZ-SW
prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka - Dziekan

 

Atuty Uczelni

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa (WSZ – SW) posiada aktualną, pozytywna ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na studia I i II stopnia.

- Uczelnia udziela studentom szeroko zakrojonej pomocy materialnej w postaci różnego rodzaju stypendiów i zapomóg.
- Studenci mogą korzystać z biblioteki oraz czytelni uczelnianej.
- Zapewniamy bezpłatny dostęp do Internetu Wi-Fi.
- Działa samorząd studencki i koła naukowe.
- Uczelnia dysponuje bufetem i bezpłatnym parkingiem.
- Siedziba Uczelni znajduje się około 10 min drogi od stacji metra Rondo Daszyńskiego oraz od budowanej stacji metra Płocka
- Uczelnia posiada Oficynę Wydawniczą publikującą m. in. skrypty uczelniane.

Ponadto w toku studiów studenci mogą dodatkowo uzyskać następujące certyfikaty:

- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (EDCL – European Computer Driving Licence)
- Certyfikat znajomości programu PŁATNIK
- Certyfikat Audytora Wewnętrznego
- Certyfikat Menadżera Jakości ds. Systemu Zarządzania Jakością
- Certyfikat Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością

 

Kontakt do uczelni

01-204 Warszawa

ul. Siedmiogrodzka 3a

tel.:

(22) 862 32 24