Reklama - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w GdyniUniwersytet Gdański (UG) (Publiczna)

palceholder

80-308 Gdańsk

ul. Bażyńskiego 8

tel.:

58 523 25 31,
523 25 32

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG I GUMED
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Oceanografii i Geografii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Zarządzania

Opis Uczelni

Powołany do życia 20-03-1970r. Uniwersytet Gdański, powstał z połączenia założonej w 1945r. Wyższej Szkoły Handlu Morskiego – późniejszej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie oraz powstałej rok później Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku.

Uniwersytet jest największą uczelnią wyższą na Pomorzu, a przez lata działalności zapisała się w historii polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Wiele spośród 11 dostępnych wydziałów należy do ścisłej czołówki w naszym kraju. Gdańska uczelnia jest niekwestionowanym liderem w zakresie badań naukowych i rozwoju nauki związanej z morzem, wymieniając się doświadczeniami z uczelniami z niemal całego świata.

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój badań nad technologiami kwantowymi i biomedycznymi, w których naukowcy uniwersyteccy odnoszą znaczące sukcesy. Badania naukowe uniwersytetu obejmują również dziedzinę literaturoznawczą, archeologiczną czy językoznawczą. Wysokie notowania i sukcesy, odnotowuje uczelnia w dziedzinie innowacyjności, a projekty prowadzone przez studentów, absolwentów i wykładowców zdobywają liczne dofinansowania i granty zarówno krajowe jak i europejskie.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Biologia2500
Chemia2500
Ochrona środowiska2500
Ekonomia2300-3050
Filologia angielska2100-2300
Filologia germańska2100
Filologia romańska2100
Filologia rosyjska2100
Filologia polska1800
Informatyka, profil ogólnoakademicki3000-3600
Filozofia1600
Pedagogika1900
Politologia1900
Psychologia2600
Prawo30002500
Administracja2200
Zarządzanie2300
Informatyka i ekonometria2300-2750
Socjologia2100
Finanse i rachunkowość2300-2750
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna2650
Praca socjalna2100
Międzynarodowe stosunki gospodarcze2300-3050
Rosjoznawstwo2300
Historia2000
Historia sztuki2000
Etnologia2000
Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna2000
Religioznawstwo2000
Pedagogika specjalna2100
Gospodarka Przestrzenna2500
Wydział Biologii2500
Wydział Chemii2500
Wydział Ekonomiczny3050
Wydział Filologiczny2500
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki3600
Wydział Nauk Społecznych2650
Wydział Prawa i Administracji30002600
Wydział Zarządzania2750
Lingwistyka Stosowana2500
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna2000
Kryminologia2200
Bezpieczeństwo narodowe1900
Sinologia2300
Podatki i doradztwo podatkowe2300-2600
Wydział Oceanografii i Geografii2500
Wydział Historyczny2000
Iberystyka2100
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej2100
Dyplomacja2100
Prawo w administracji i gospodarce2200

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

1. Zarządzanie inżynierskie

Zarządzanie inżynierskie to kierunek studiów, który trwa od 3, 5 do 4 lat. Są to studia inżynierskie, Pierwszego stopnia. Kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Można je podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Gwarantują one zdobycie niezbędnych umiejętności potrzebnych w dalszym życiu zawodowym. W programie studiów znajdziemy przedmioty takie jak: nauka o zarządzaniu i jakości, dziedziny nauk inżynieryjno – technicznych, inżynierię mechaniczną, dziedzinę nauk społecznych, ekonomia i finanse, matematyka, fizyka, inżynieria produkcji, chemia stosowana czy matematyka.

Są to nowoczesne studia, na których najważniejsze jest nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. Uczniowie nabywają wiedze z nauk ścisłych, technologicznych, społecznych i ekonomicznych. Po kierunku zarządzenie inżynierskie absolwent znajdzie zatrudnienie, jako pracownik działu IT, pracownik firm konsultingowych, projektant systemów produkcyjnych czy pracownik przedsiębiorstw projektujących systemy i zabezpieczenia. Jest to idealny kierunek dla osób, które chcą pozyskać wiedze menadżerską oraz umiejętności związane z rozwiązywaniem problemów praktycznych.

Program studiów na kierunku zarządzanie inżynierskieZarządzanie inżynierskie


2. Analityka gospodarcza

Studia na kierunku analityka gospodarcza to studia licencjackie lub magisterskie. Kształcenie trwa zazwyczaj 2 lub 3 lata. Kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata bądź magistra. Można je podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia te gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności przydatnych w dalszym życiu zawodowym. W programie studiów na tym kierunku znajdziemy miedzy innymi przedmioty takie jak: makroekonomia, podstawy informatyki ekonomicznej, analiza matematyczna, podstawy rachunkowości, modelowanie makroekonomiczne, podstawy finansów czy prawo gospodarcze.

Absolwenci tego kierunku pracują w największych firmach zajmujących się ekonomią i finansami. Pracują na stanowiskach takich jak:kierownik działu, członek zarządu, analityk rynku pracy, kierownik przedsiębiorstwa, specjalista do spraw zarządzania i wiele innych. Jest to unikatowy kierunek, w którym ważna jest umiejętność liczenia i analizowania. Ułatwi to zapewne, co dzienną prace w dalszym życiu.

Program studiów na kierunku program studiów na kierunku analityka gospodarcza


3. Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji to studia inżynierskie lub magisterskie. Kształcenie trwa od 2, 5 roku do 3, 5 roku. Kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra. Można je podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Jest to niezwykle korzystny kierunek z trendem ku górze przez kilka następnych lat. W siatce przedmiotów znajdziemy miedzy innymi: matematykę, finanse, prawo, rachunkowość, technologie informatyczne, grafika inżynierska czy prawo.

Absolwenci po tym kierunku będą pracować w firmach przemysłowych, korporacjach bądź założą własną działalność gospodarczą. Mogę podjęć stanowisko specjalisty do spraw, jakości kontroli, kierownik produkcji, logistyk. Gwarantują bardzo dobre warunki finansowe i prace na kilka lat. Są to bardzo wymagające studia. Jest to kierunek dla osób, które lubią nauki ścisłe, czują z tego niezwykłą przyjemność. Dobrze czują się na pozycji lidera i potrafią zgłębiać wiedzę przez cały okres nauki i pracy zawodowej.

Program studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcjiZarządzanie i inżynieria produkcji

ikonka kierunki studiów

Zasady rekrutacji na wybrane wydziały na - Uniwersytet Gdański (UG)

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Wydział prawa w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni
Uniwersytet Szczeciński - Reklama "Jest Nas Ponad 30 000"
UMK uczelnią otwartą dla biznesu

Uniwersytet Gdański (UG) - Aktualności

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni pomorskie