Galeria Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Agrobiznes

Zobacz

Zobacz

         

Agroleśnictwo

Zobacz

         

Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana

Zobacz

         

Analityka środowiskowa i przemysłowa

Zobacz

         

Analityka weterynaryjna

Zobacz

         

Architektura krajobrazu

Zobacz

Zobacz

         

Behawiorystyka zwierząt

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zobacz

Zobacz

         

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Zobacz

         

Biobiznes

Zobacz

         

Bioinżynieria

Zobacz

Zobacz

         

Biokosmetologia

Zobacz

Zobacz

         

Biologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Biotechnologia

Zobacz

Zobacz

         

Dietetyka

Zobacz

Zobacz

         

Doradztwo ogrodnicze

Zobacz

         

Doradztwo w obszarach wiejskich

Zobacz

         

Ekoenergetyka

Zobacz

         

Ekologia miasta

Zobacz

         

Ekonomia

Zobacz

         

Ekorehabilitacja

         

Enologia i cydrownictwo

Zobacz

         

Gastronomia i sztuka kulinarna

Zobacz

         

Geodezja i kartografia

Zobacz

         

Gospodarka przestrzenna

Zobacz

Zobacz

         

Hipologia i jeździectwo

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria chemiczna i procesowa

Zobacz

         

Inżynieria przemysłu spożywczego

Zobacz

         

Inżynieria rolnicza i leśna

Zobacz

         

Inżynieria środowiska

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Leśnictwo

Zobacz

         

Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

Zobacz

         

Ochrona środowiska

Zobacz

Zobacz

         

Ogrodnictwo

Zobacz

Zobacz

         

Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Zobacz

         

Pszczelarstwo w agroekosystemach

Zobacz

         

Rolnictwo

Zobacz

Zobacz

         

Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne

Zobacz

         

Technologia biosurowców i biomateriałów

Zobacz

         

Technologia żywności i żywienie człowieka

Zobacz

Zobacz

         

Transport i logistyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Turystyka i rekreacja

Zobacz

Zobacz

         

Weterynaria

Zobacz

         

Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Zobacz

         

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

Zobacz

         

Zarządzanie zasobami Ziemi

         

Zielarstwo i fitoprodukty

Zobacz

Zobacz

         

Zielona urbanistyka

Zobacz

         

Zootechnika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni UP w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie to wieloprofilowa uczelnia specjalizująca się w kluczowych dla życia człowieka obszarach, ze szczególnym naciskiem położonym na jego środowisko. Ponad 70 lat historii świadczy o najlepszych tradycjach akademickich.

Zajmujemy się problemami badawczymi, które są ważne obecnie i będą znaczące w przyszłości, jak choćby odporność roślin w zmieniającym się klimacie czy łagodzeniem skutków działalności przemysłowej w środowisku.

W ramach siedmiu wydziałów integrujemy nauki rolnicze, biologiczne, weterynaryjne, techniczne i ekonomiczno-społeczne. Tradycja najstarszych Wydziałów sięga 1944 r.

fasada budynku upabsolwenci upaula wykladowa upstudenci up

 

Oferta edukacyjna

Kształcimy studentów na 51 kierunkach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Prowadzimy Szkołę Doktorską oraz studia podyplomowe i kursy dokształcające.

Duży nacisk w edukacji kładziemy na sprawdzanie wiedzy w praktyce. Dotyczy to zarówno praktyk obowiązkowych, które są w programie każdego kierunku studiów, jak i dużego wsparcia dla organizacji praktyk ponad programowych oraz rozwoju umiejętności praktycznych poprzez dodatkowe szkolenia, możliwość zdobycia certyfikatów w ramach zajęć na niektórych kierunkach czy działalności Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji.

Uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych programach wymiany studentów (m.in. MOSTAR, ERASMUS+).

Wspieramy studentów w rozwijaniu pasji i zainteresowań:

 • naukowych:kilkadziesiąt kół naukowych, w których studenci prowadzą badania, publikują artykuły, uczestniczą w konferencjach naukowych.
 • społecznych: realizacja ciekawych projektów w samorządzie studenckim
 • artystycznych: Zespół Pieśni i Tańca „Jawor", Chór Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • sportowych: Akademicki Związek Sportowy, nowoczesne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu, ośrodek hipiczny
 • Cały czas rozwijamy swoją bazę lokalową, m.in. przy wykorzystaniu funduszy UE. Wszystkie budynki wyposażone są w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (windy, podjazdy).

  Więcej informacji:

  Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia, biuro.rekrutacji@up.lublin.pl

  www.up.lublin.pl

   

  Misja Uczelni

  Ogromny wybór kierunków, silna pozycja naukowa i długofalowa strategia rozwoju sprawiają, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie należy do wiodących uczelni o tym profilu w kraju i nie tylko. Od początku funkcjonowania uczelni jej misją jest stworzenie ośrodka, który byłby ośrodkiem badań naukowych, wymiany myśli, powstawania nowatorskich rozwiązań w dziedzinach przyczyniających się do rozwoju gospodarki. Uniwersytet Przyrodniczy kształci studentów, a także rozwija kadrę naukową w trzech najważniejszych obszarach: technologia, technika oraz organizacja wytwarzania żywności.


  Dużym atutem uczelni, mającym wpływ na jej błyskawiczny rozwój w wybranych obszarach jest lokalizacja. Lubelszczyzna jest bowiem regionem o wysokim stopniu zaawansowania rolnictwa, a także ogromnym potencjalne w wytwarzaniu żywności ekologicznej i dobrej jakości. Uczelnia swoimi badaniami naukowymi, a także dostarczaniem nowoczesnych, kompleksowo przygotowanych kadr pracowniczych wspiera produkcję żywności ekologiczną i zintegrowaną w bezpiecznym środowisku, a także jej późniejsze przetwarzanie w doskonałych warunkach. O jakości pracy dydaktycznej i naukowej może świadczyć fakt, że większe i mniejsze przedsiębiorstwa w regionie są żywo zainteresowane zarówno kadrami pracowników, którzy wyszli z tej uczelni, jak i osiągnięciami naukowymi i badaniami, które można wdrożyć w praktyce.

   

  Kształcenie nowoczesnych kadr

  Uniwersytet Przyrodniczy kształci wykwalifikowane kadry w zakresie wszelkich działań związanych z kształtowaniem oraz ochroną środowiska. Edukacja prowadzona jest w oparciu o nowoczesne metody nauczania, holistyczne podejście do kwestii związanych z ekologią, gospodarką żywnościową i produkcji żywności. Uczelnia łączy w sobie działalność edukacyjną i naukową z promowaniem postaw proekologicznych i zwiększaniem świadomości społeczeństwa w tematyce ekologii i dbałości o środowisko. Takie podejście do kwestii edukacji, choć odbiega od typowych standardów nauczania, przynosi zdecydowanie pozytywne efekty.

   

  Zdrowie i zdrowy styl życia

  Poprzez swoją wielofalową i zróżnicowaną działalność, Uniwersytet Przyrodniczy wspiera również wszelkie działania promujące zdrowe oraz zdrowy styl życia, począwszy od produkcji żywności wysokiej jakości, a skończywszy na tworzeniu miejsc atrakcyjnych turystycznie, które zapewniałyby wypoczynek w bezpośrednim otoczeniu przyrody. Doskonała baza dydaktyczna, wysoki poziom kadry naukowej oraz nieustanne pamiętanie o przyświecającej uczelni misji sprawiają, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie cieszy się ogromną popularnością zarówno w środowisku studentów, jak i w otoczeniu naukowym i biznesowym. Wybierając kształcenie na tej uczelni można mieć pewność, że będzie to czas obfitujący nie tylko w zdobywanie wiedzy, ale również w wielowymiarowy rozwój. Dzięki temu nowoczesne kadry, przygotowane w trakcie uczelnianej edukacji, doskonale radzą sobie na trudnym i wymagającym rynku pracy w sektorze związanym z wytwarzaniem i produkcją żywności.

   

  Kontakt do uczelni

  20-950 Lublin

  ul. Akademicka 13

  tel.:

  81 445 65 39, 81 445 68 40