Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Agrobiznes

Agroleśnictwo

Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana

Analityka środowiskowa i przemysłowa

Analityka weterynaryjna

Architektura krajobrazu

Behawiorystyka zwierząt

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Biobiznes

Bioinżynieria

Biokosmetologia

Biologia Zobacz wiecej

Biotechnologia

Dietetyka

Doradztwo ogrodnicze

Doradztwo w obszarach wiejskich

Ekoenergetyka

Ekologia miasta

Ekonomia

Ekorehabilitacja

Enologia i cydrownictwo

Gastronomia i sztuka kulinarna

Geodezja i kartografia

Gospodarka przestrzenna

Hipologia i jeździectwo

Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria przemysłu spożywczego

Inżynieria rolnicza i leśna

Inżynieria środowiska Zobacz wiecej

Leśnictwo

Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

Ochrona środowiska

Ogrodnictwo

Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Pszczelarstwo w agroekosystemach

Rolnictwo

Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne

Technologia biosurowców i biomateriałów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Transport i logistyka Zobacz wiecej

Turystyka i rekreacja

Weterynaria

Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Zarządzanie i inżynieria produkcji Zobacz wiecej

Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

Zarządzanie zasobami Ziemi

Zielarstwo i fitoprodukty

Zielona urbanistyka

Zootechnika Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie to wieloprofilowa uczelnia specjalizująca się w kluczowych dla życia człowieka obszarach, ze szczególnym naciskiem położonym na jego środowisko. Ponad 70 lat historii świadczy o najlepszych tradycjach akademickich.

Zajmujemy się problemami badawczymi, które są ważne obecnie i będą znaczące w przyszłości, jak choćby odporność roślin w zmieniającym się klimacie czy łagodzeniem skutków działalności przemysłowej w środowisku.

W ramach siedmiu wydziałów integrujemy nauki rolnicze, biologiczne, weterynaryjne, techniczne i ekonomiczno-społeczne. Tradycja najstarszych Wydziałów sięga 1944 r.

 

Oferta edukacyjna

Kształcimy studentów na 51 kierunkach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Prowadzimy Szkołę Doktorską oraz studia podyplomowe i kursy dokształcające.

Duży nacisk w edukacji kładziemy na sprawdzanie wiedzy w praktyce. Dotyczy to zarówno praktyk obowiązkowych, które są w programie każdego kierunku studiów, jak i dużego wsparcia dla organizacji praktyk ponad programowych oraz rozwoju umiejętności praktycznych poprzez dodatkowe szkolenia, możliwość zdobycia certyfikatów w ramach zajęć na niektórych kierunkach czy działalności Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji.

Uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych programach wymiany studentów (m.in. MOSTAR, ERASMUS+).

Wspieramy studentów w rozwijaniu pasji i zainteresowań:

 • naukowych:kilkadziesiąt kół naukowych, w których studenci prowadzą badania, publikują artykuły, uczestniczą w konferencjach naukowych.
 • społecznych: realizacja ciekawych projektów w samorządzie studenckim
 • artystycznych: Zespół Pieśni i Tańca „Jawor", Chór Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • sportowych: Akademicki Związek Sportowy, nowoczesne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu, ośrodek hipiczny
 • Cały czas rozwijamy swoją bazę lokalową, m.in. przy wykorzystaniu funduszy UE. Wszystkie budynki wyposażone są w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (windy, podjazdy).

  Więcej informacji:

  Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia, biuro.rekrutacji@up.lublin.pl

  www.up.lublin.pl

   

  Kontakt

  20-950 Lublin

  ul. Akademicka 13

  tel.:

  81 445 65 39, 81 445 68 40