Reklama - Politechnika Morska w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie

70-310 Szczecin

al. Piastów 17

tel.:

91 449 41 11, 91 449 45 87 - rekrutacja

ikonka email do uczelni

rekrutacjazut@zut.edu.pl

Studia dyplomowe
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Wydział Budownictwa i Architektury
Wydział Ekonomiczny
Wydział Elektryczny
Wydział Informatyki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Opis Uczelni

Historia szczecińskiej uczelni wyższej o charakterze technicznym, sięga wczesnych lat powojennych, kiedy w 1946r. powstała Szkoła Inżynierska – późniejsza Politechnika Szczecińska, a w 1954r. powstała w Szczecinie Akademia Rolnicza. Władze uczelniane Politechniki i Akademii Rolniczej, po latach indywidualnej działalności, podjęły decyzję o połączeniu 05-VII-2007r. Na mocy ustawy sejmowej z 01-I-2009r., powołano do życia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Nowa zachodniopomorska uczelnia techniczna, została zbudowana w oparciu o wszystkie dotychczasowe wydziały obu renomowanych uczelni. Szczecińska szkoła wyższa oferuje naukę na 11 wydziałach oferujących kilkadziesiąt kierunków, kadra akademicka składa się z ponad 1100 wykładowców, w tym 280 profesorów i docentów habilitowanych.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny realizuje wszystkie typy studiów wyższych w tym studia I stopnia z tytułem zawodowym licencjata i inżyniera, studia II stopnia uzupełniające magisterskie, 5-cio letnie jednolite studia magisterskie i studia doktoranckie oraz szeroki wybór kierunków studiów podyplomowych. Uczelnia umożliwia doktoryzowanie się w 19 dziedzinach naukowych, 13 pełnych uprawnień akademickich do nadawania tytułu doktora habilitowanego i możliwość o tytuł profesorski w 10 dyscyplinach naukowych.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Budownictwo1 650
Elektrotechnika2200
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Wydział Budownictwa i Architektury
Wydział Informatyki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki1800
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej1800
Wydział Ekonomiczny

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Film informacyjny o Politechnice Wrocławskiej
Wydział Biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim
50 lat Politechniki Koszalińskiej

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni zachodniopomorskie