Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie (Publiczna)

palceholder

70-310 Szczecin

al. Piastów 17

tel.:

91 449 41 11,
91 449 45 87 - rekrutacja

Studia dyplomowe - kierunki
Wydział Architektury
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wydział Ekonomiczny
Wydział Elektryczny
Wydział Informatyki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwo
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Opis Uczelni - ZUT w Szczecinie

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY (ZUT) W SZCZECINIE

Historia szczecińskiej uczelni wyższej o charakterze technicznym, sięga wczesnych lat powojennych, kiedy w 1946r. powstała Szkoła Inżynierska – późniejsza Politechnika Szczecińska, a w 1954 r. powstała w Szczecinie Akademia Rolnicza. Władze uczelniane Politechniki i Akademii Rolniczej, po latach indywidualnej działalności, podjęły decyzję o połączeniu 05-VII-2007 r. Na mocy ustawy sejmowej z 01-I-2009 r., powołano do życia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Nowa zachodniopomorska uczelnia techniczna, została zbudowana w oparciu o wszystkie dotychczasowe wydziały obu renomowanych uczelni. Szczecińska szkoła wyższa oferuje naukę na 11 wydziałach oferujących kilkadziesiąt kierunków, kadra akademicka składa się z ponad 1100 wykładowców, w tym 280 profesorów i docentów habilitowanych.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny realizuje wszystkie typy studiów wyższych w tym studia I stopnia z tytułem zawodowym licencjata i inżyniera, studia II stopnia uzupełniające magisterskie, 5-cio letnie jednolite studia magisterskie i studia doktoranckie oraz szeroki wybór kierunków studiów podyplomowych. Uczelnia umożliwia doktoryzowanie się w 19 dziedzinach naukowych, 13 pełnych uprawnień akademickich do nadawania tytułu doktora habilitowanego i możliwość o tytuł profesorski w 10 dyscyplinach naukowych.

 

Misja Uczelni

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie jest renomowanym centrum naukowym i edukacyjnym w regionie. Misją uczelni jest kształcenie i kierowanie studentami ku efektywnym i etycznym działaniom w społeczeństwie.

ZUT jest skoncentrowany na rozwijaniu odpowiednich umiejętności po stronie studentów, aby mogli odgrywać znaczące role w społeczeństwie, wykorzystując wiedzę nabytą podczas studiów. Głównym celem jest kształtowanie liderów zorientowanych na innowacje i pewnych siebie specjalistów zdolnych do przyspieszania procesów technologicznych, a także do pogłębiania interakcji między nauką a praktyką.

Misja Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego obejmuje również zaangażowanie w badania naukowe. Uczelnia aktywnie współpracuje z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi podmiotami, z sektorem prywatnym i publicznym, możliwie jak najbardziej przekształcając odkrycia naukowe w innowacyjne rozwiązania. Głęboko zakorzenione w etosie ZUT jest ciągłe, dynamiczne doskonalenie.

Dlatego ZUT nieustannie podąża za najnowszymi trendami edukacyjnymi i naukowymi, aby inspirować studentów do ciągłego uczenia się i odkrywania. Jest to uczelnia, która pragnie, aby jej absolwenci byli liderami, którzy swoją wiedzą przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej i globalnej.

 

Koła naukowe

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie to znana polska uczelnia publiczna, która odznacza się silnymi tradycjami naukowymi i nowoczesnym podejściem do edukacji. Pamiętana zarówno za wysoki poziom kształcenia, jak i za swoje prężnie działające koła naukowe.

ZUT w Szczecinie jest dumny z licznych kół naukowych, które są istotnym elementem życia studenckiego. Oferują one studentom możliwość rozwijania swoich pasji naukowych, zdobycia ważnego doświadczenia i kontaktów branżowych, a także okazję do podnoszenia kwalifikacji. Skupiając studentów z różnych dziedzin nauki, koła sprzyjają interdyscyplinarnym dyskusjom i badaniom.

Każde koło naukowe na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym zapewnia studentom doskonałe możliwości nauki praktycznej. Uczestnicy mają szansę realizować własne projekty badawcze, brać udział w konkursach i warsztatach, a nawet uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach.

Jeśli jesteś studentem pragnącym poznać więcej niż tylko podstawowy program studiów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, z jego aktywnymi kołami naukowymi, jest miejscem, które z pewnością spełni Twoje oczekiwania.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie jest uczelnią, która koncentruje się na kierunkach technicznych, rozwijając umiejętności studentów w dziedzinach takich jak inżynieria, informatyka, biotechnologia, a także nauki społeczne. W rożnorodnej ofercie edukacyjnej mieszczą się także interdyscyplinarne programy kształcenia.

W pobliżu Szczecina znajdują się trzy uczelnie z podobnymi kierunkami. Politechnika Morska to kolejna instytucja skupiająca się na edukacji w dziedzinie techniki. Oferuje programy na poziomie licencjackim i magisterskim, zdobywając uznanie za kształcenie inżynierów w ramach projektów badawczych.

Uniwersytet Szczeciński posiada szeroki wachlarz programów studiów, łącząc nauki ścisłe z dziedzinami takimi jak ekonomia i zarządzanie. Jest to popularne miejsce dla studentów zainteresowanych technologiami stosowanymi w biznesie.

Ostatnią z tych uczelni jest Pomorski Uniwersytet Medyczny, który oferuje kierunki związane z biotechnologią. Daje to studentom możliwość zdobycia umiejętności w tej dziedzinie, z połączeniem konkretnych nauk medycznych.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Elektrotechnika2 700 zł/semestr
Civil Engineering4 500 zł/semestr
Economics4 000 zł/semestr
Aquaculture and Fisheries4 000 zł/semestr
Chemical Engineering4 600 zł/semestr
Materials Science and Engineering4 800 zł/semestr
ikonka kierunki studiów

Zasady rekrutacji na wybrane wydziały na - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Film informacyjny o Politechnice Wrocławskiej
Wydział Biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim
50 lat Politechniki Koszalińskiej