Reklama - Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)Wydział Architektury
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wydział Ekonomiczny
Wydział Elektryczny
Wydział Informatyki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwo
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Opis Uczelni - ZUT w Szczecinie

Historia szczecińskiej uczelni wyższej o charakterze technicznym, sięga wczesnych lat powojennych, kiedy w 1946r. powstała Szkoła Inżynierska – późniejsza Politechnika Szczecińska, a w 1954 r. powstała w Szczecinie Akademia Rolnicza. Władze uczelniane Politechniki i Akademii Rolniczej, po latach indywidualnej działalności, podjęły decyzję o połączeniu 05-VII-2007 r. Na mocy ustawy sejmowej z 01-I-2009 r., powołano do życia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Nowa zachodniopomorska uczelnia techniczna, została zbudowana w oparciu o wszystkie dotychczasowe wydziały obu renomowanych uczelni. Szczecińska szkoła wyższa oferuje naukę na 11 wydziałach oferujących kilkadziesiąt kierunków, kadra akademicka składa się z ponad 1100 wykładowców, w tym 280 profesorów i docentów habilitowanych.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny realizuje wszystkie typy studiów wyższych w tym studia I stopnia z tytułem zawodowym licencjata i inżyniera, studia II stopnia uzupełniające magisterskie, 5-cio letnie jednolite studia magisterskie i studia doktoranckie oraz szeroki wybór kierunków studiów podyplomowych. Uczelnia umożliwia doktoryzowanie się w 19 dziedzinach naukowych, 13 pełnych uprawnień akademickich do nadawania tytułu doktora habilitowanego i możliwość o tytuł profesorski w 10 dyscyplinach naukowych.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Elektrotechnika2 700 zł/semestr
Civil Engineering4 500 zł/semestr
Economics4 000 zł/semestr
Aquaculture and Fisheries4 000 zł/semestr
Chemical Engineering4 600 zł/semestr
Materials Science and Engineering4 800 zł/semestr
ikonka kierunki studiów

Zasady rekrutacji na wybrane wydziały na - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Film informacyjny o Politechnice Wrocławskiej
Wydział Biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim
50 lat Politechniki Koszalińskiej