Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2700zł od od od

Dietetyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2700zł od od od 2700zł

Kosmetologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2700zł od od od 2700zł

Kryminologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2700zł od 3000zł

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2400zł od od od 2400zł

Prawo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od od 2700zł od

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od od 2700zł od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni - WSBiNoZ w Łodzi


Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest jedną z trzech największych uczelni niepublicznych w Łodzi. Obecnie na Uczelni kształci się ponad 3000 studentów. WSBiNoZ oferuje studia I i II stopnia na kierunkach: pedagogika, kosmetologia, dietetyka, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz jednolite studia magisterskie na kierunkach psychologia oraz prawo, a także studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, dietetyki, kosmetologii, bhp. Uczelnia realizuje autorskie, nowoczesne programy studiów, przystosowane z jednej strony, do aktualnych wymogów rynku pracy, a jednocześnie w pełni zgodne z wymaganiami programowymi określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. WSBiNoZ kształci w profilu praktycznym co oznacza, że ponad 60% zajęć to zajęcia prowadzone w formie warsztatów i projektów. Uczelnia dysponuje nowoczesnymi, w pełni wyposażonymi w sprzęt pracowniami kosmetologicznymi, masażu i fizjoterapii, technologii żywności, dietetyczną i laboratorium chemicznym. W lutym 2023 roku uruchomiła pierwszą w regionie pracownię wirtualnej rzeczywistości, w której odbywać się będą zajęcia dla studentów prawa i kryminologii. Pracownia wyposażona jest w dwa symulatory:

 • Symulator VR – procedury kryminalistyczne
 • Symulator VR – wirtualna sala sądowa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz korzystając z możliwości technologicznych Uczelnia oferuje także studia online, głównie z myślą o osobach, które chcą połączyć naukę z obowiązkami zawodowymi, czy rodzinnymi. Studenci WSBiNoZ mają także możliwość odbywania praktyk i staży w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

 

Rekrutacja

Zapisz się na studia on-line, bez wychodzenia z domu! Łatwo, szybko, wygodnie:

Formularz rekrutacyjny - Rekrutacja studia I i II stopnia, jednolite magisterskie - Rekrutacja online! - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu - Łódź (wsbinoz.edu.pl)

Wypełnij formularz rekrutacyjny i zostań studentem WSBiNoZ w 4 prostych krokach

1. Wyślij poprawnie wypełniony formularz zawierając w nim wszystkie informacje.
2. Odbierz telefon od pracownika działu rekrutacji i umów się z nim na termin rozmowy organizacyjnej.
3. Przyjedź w wyznaczonym terminie z kompletem dokumentów i podpisz umowę.
4. Gratulacje – jesteś studentem! Zapraszamy na Inaugurację!

 

Konferencja - Przemoc rówieśnicza w zglobalizowanym świecie

Nauczyciele, Pedagodzy, Wychowawcy oraz Studenci wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Przemoc rówieśnicza w zglobalizowanym świecie".


Prelegentami podczas wydarzenia byli wybitni eksperci: Sędzia Anna Maria Wesołowska i prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski oraz doświadczeni policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi: podinsp. Violetta Gawron i st. asp. Jarosław Ziemba.

Oprócz omówienia zjawiska i skali przemocy rówieśniczej Prelegenci położyli nacisk na prewencję i metody zapobiegania temu zjawisku. Zdaniem Sędzi Anny Marii Wesołowskiej kluczem do sukcesu jest edukacja prawna, którą powinno się prowadzić już od przedszkola. Pani Sędzia od kilku lat prowadzi prelekcje w przedszkolach i szkołach różnego szczebla w całej Polsce. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, uświadamiając młodym ludziom, co jest czynem karalnym i jakie mogą być jego konsekwencje.


- Dzieci muszą wiedzieć, że jeśli kogoś nękasz, izolujesz, naruszasz prywatność, dręczysz, upokarzasz, nie jesteś zabawny, nie jesteś bohaterem klasowym, ale jesteś przestępcą, bo za to grozi do 8 lat pozbawienia wolności - mówiła Sędzia Anna Maria Wesołowska.

Pani Sędzia jest propagatorką kącików prawnych w placówkach oświatowych, w których młodzież sama przedstawia problemy prawne, edukując i uświadamiając w ten sposób swoich kolegów, rodziców, a często także nauczycieli.

Profesor Pyżalski zwrócił uwagę, na jego zdaniem, najbardziej uniwersalne rozwiązanie przeciwdziałania przemocy, które jest przedmiotem jego badań od wielu lat, a jest to budowanie trwałych relacji.


- Takie działanie, które czyni z zespołu klasowego wspólnotę sprawia, że motywacja do tego, aby robić komuś przykre rzeczy, maleje. Po prostu nie ma klimatu do przemocy - mówił prof. Pyżalski.

Ciekawy, międzynarodowy punkt widzenia przedstawiły mgr Aneta Orska oraz Monika Sujka z Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych WSBiNoZ, prezentując wyniki dwóch projektów dotyczących przemocy rówieśniczej: Against Bubble i Let`s Save Their Smile.

Uczestnicy Konferencji mieli także okazję wziąć udział w części szkoleniowej i zdobyć wiedzę na temat "Jak budować dobre relacje w grupie" oraz "Roli profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły i rodziny".

 

Nowe możliwości, nowe kierunki

Absolwenci kierunku Prawo zostaną doskonale przygotowani do wykonywaniu zawodu prawnika. Podczas trwania studiów studenci poznają zagadnienia prawa polskiego prawa międzynarodowego. Nauczą się rozumienia tekstów prawnych, reguły logicznego rozumowania oraz interpretowania aktualnych przepisów. Studia umożliwiają podjęcie aplikacji: sędziowskiej, adwokackiej, prokuratorskiej, radcowskiej, notarialnej czy referendarskiej.

Studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu będą mieli do wyboru 3 specjalności:


 • PRAWO MEDYCZNE

  Celem specjalności jest przedstawienie sposobu funkcjonowania, finansowania ochrony zdrowia w Polsce oraz praw i obowiązków zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego, a także rodzajów i zasad odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej za popełnienie szkody pacjentowi. W programie studiów zostały uwzględnione elementy prawa pracy, podstawy prawa ubezpieczeń, kontraktowanie i refundowanie świadczeń zdrowotnych, elementy medycyny sądowej oraz zagadnienia bioetyczne, takie jak inżynieria genetyczna, prawne aspekty in vitro, macierzyństwo zastępcze czy oświadczenia pro futuro.

 • PRAWO SĄDOWE

  Celem specjalności jest pogłębienie wiedzy w zakresie prawa cywilnego i karnego oraz w zakresie procedur sądowych. Student otrzymuje wiedzę zarówno z dziedziny teorii procesu, jak i praktyki zachowania się na sali sądowej. Absolwent specjalności Prawo sądowe zdobędzie umiejętność rozwiązywania wszystkich istotniejszych problemów prawnych oraz interpretacji przepisów. Będzie przygotowany do świadczenia usług prawniczych, jak również podjęcia dalszego doskonalenia zawodowego. Specjalność najpełniej przygotowuje studenta do przystąpienia do egzaminów na aplikacje prawnicze (sędziowską, adwokacką, prokuratorską, radcowską, notarialną, referendarską).

 • PRAWO FINANSOWO-GOSPODARCZE Z ELEMENTAMI PRAWA PODATKOWEGO
 • Celem specjalności jest pogłębienie wiedzy z zakresu sektora usług finansów i rachunkowości oraz prawa podatkowego. Absolwent przygotowany jest do pracy w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i obsługi podmiotów gospodarczych. Program obejmuje zagadnienia prawne związane z działalnością gospodarczą, prawem bankowym i regulacjami dotyczącymi rynku kapitałowego oraz rynku finansowego, a także zagadnienia prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego.

   

  Kontakt do uczelni

  90-361 Łódź

  ul. Piotrkowska 278

  tel.:

  42 683 44 18