Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Bezpieczeństwo Wewnętrzne Zobacz wiecej

Zobacz

Dietetyka Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2400zł od od od 2400zł

Kosmetologia Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2400zł od od od 2400zł

Kryminologia Zobacz wiecej

Zobacz

Pedagogika Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1560zł od od od 1560zł

Prawo Zobacz wiecej

Zobacz

Psychologia Zobacz wiecej

Zobacz

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Nowe możliwości, nowe kierunki

Absolwenci kierunku Prawo zostaną doskonale przygotowani do wykonywaniu zawodu prawnika. Podczas trwania studiów studenci poznają zagadnienia prawa polskiego prawa międzynarodowego. Nauczą się rozumienia tekstów prawnych, reguły logicznego rozumowania oraz interpretowania aktualnych przepisów. Studia umożliwiają podjęcie aplikacji: sędziowskiej, adwokackiej, prokuratorskiej, radcowskiej, notarialnej czy referendarskiej.


Studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu będą mieli do wyboru 3 specjalności:


 • PRAWO MEDYCZNE

  Celem specjalności jest przedstawienie sposobu funkcjonowania, finansowania ochrony zdrowia w Polsce oraz praw i obowiązków zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego, a także rodzajów i zasad odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej za popełnienie szkody pacjentowi. W programie studiów zostały uwzględnione elementy prawa pracy, podstawy prawa ubezpieczeń, kontraktowanie i refundowanie świadczeń zdrowotnych, elementy medycyny sądowej oraz zagadnienia bioetyczne, takie jak inżynieria genetyczna, prawne aspekty in vitro, macierzyństwo zastępcze czy oświadczenia pro futuro.

 • PRAWO SĄDOWE

  Celem specjalności jest pogłębienie wiedzy w zakresie prawa cywilnego i karnego oraz w zakresie procedur sądowych. Student otrzymuje wiedzę zarówno z dziedziny teorii procesu, jak i praktyki zachowania się na sali sądowej. Absolwent specjalności Prawo sądowe zdobędzie umiejętność rozwiązywania wszystkich istotniejszych problemów prawnych oraz interpretacji przepisów. Będzie przygotowany do świadczenia usług prawniczych, jak również podjęcia dalszego doskonalenia zawodowego. Specjalność najpełniej przygotowuje studenta do przystąpienia do egzaminów na aplikacje prawnicze (sędziowską, adwokacką, prokuratorską, radcowską, notarialną, referendarską).

 • PRAWO FINANSOWO-GOSPODARCZE Z ELEMENTAMI PRAWA PODATKOWEGO
 • Celem specjalności jest pogłębienie wiedzy z zakresu sektora usług finansów i rachunkowości oraz prawa podatkowego. Absolwent przygotowany jest do pracy w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i obsługi podmiotów gospodarczych. Program obejmuje zagadnienia prawne związane z działalnością gospodarczą, prawem bankowym i regulacjami dotyczącymi rynku kapitałowego oraz rynku finansowego, a także zagadnienia prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego.

   

  Konferencja - Przemoc rówieśnicza w zglobalizowanym świecie

  Nauczyciele, Pedagodzy, Wychowawcy oraz Studenci wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Przemoc rówieśnicza w zglobalizowanym świecie".


  Prelegentami podczas wydarzenia byli wybitni eksperci: Sędzia Anna Maria Wesołowska i prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski oraz doświadczeni policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi: podinsp. Violetta Gawron i st. asp. Jarosław Ziemba.

  Oprócz omówienia zjawiska i skali przemocy rówieśniczej Prelegenci położyli nacisk na prewencję i metody zapobiegania temu zjawisku. Zdaniem Sędzi Anny Marii Wesołowskiej kluczem do sukcesu jest edukacja prawna, którą powinno się prowadzić już od przedszkola. Pani Sędzia od kilku lat prowadzi prelekcje w przedszkolach i szkołach różnego szczebla w całej Polsce. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, uświadamiając młodym ludziom, co jest czynem karalnym i jakie mogą być jego konsekwencje.
  - Dzieci muszą wiedzieć, że jeśli kogoś nękasz, izolujesz, naruszasz prywatność, dręczysz, upokarzasz, nie jesteś zabawny, nie jesteś bohaterem klasowym, ale jesteś przestępcą, bo za to grozi do 8 lat pozbawienia wolności - mówiła Sędzia Anna Maria Wesołowska.

  Pani Sędzia jest propagatorką kącików prawnych w placówkach oświatowych, w których młodzież sama przedstawia problemy prawne, edukując i uświadamiając w ten sposób swoich kolegów, rodziców, a często także nauczycieli.

  Profesor Pyżalski zwrócił uwagę, na jego zdaniem, najbardziej uniwersalne rozwiązanie przeciwdziałania przemocy, które jest przedmiotem jego badań od wielu lat, a jest to budowanie trwałych relacji.
  - Takie działanie, które czyni z zespołu klasowego wspólnotę sprawia, że motywacja do tego, aby robić komuś przykre rzeczy, maleje. Po prostu nie ma klimatu do przemocy - mówił prof. Pyżalski.

  Ciekawy, międzynarodowy punkt widzenia przedstawiły mgr Aneta Orska oraz Monika Sujka z Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych WSBiNoZ, prezentując wyniki dwóch projektów dotyczących przemocy rówieśniczej: Against Bubble i Let`s Save Their Smile.

  Uczestnicy Konferencji mieli także okazję wziąć udział w części szkoleniowej i zdobyć wiedzę na temat "Jak budować dobre relacje w grupie" oraz "Roli profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły i rodziny".


   

  Opis Uczelni – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi


  O nas

  Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, rozpoczęła swoją działalność 21.09.2006 Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przez ostatnią dekadę Uczelnia stale rozwija się i poszerza swoją ofertę; stawiając na wysoką jakość kształcenia i praktyczną naukę zawodu z sukcesem wyprzedza konkurencję. Na studia z kosmetologii, dietetyki, pedagogiki, kryminologii, psychologii oraz prawa do WSBiNoZ w Łodzi rekrutują się chętni z całego regionu a nawet z najdalszych zakątków Polski.

  Doświadczona kadra, wybitni specjaliści, praktyczna nauka zawodu

  Współpracując ściśle z najlepszą kadrą akademicką oraz fachowcami - praktykami - z zakresu nauk medycznych, społecznych i prawniczych, udało zbudować się Uczelnię, w której obecnie kształci się ponad 1000 studentów na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz drugie tyle na studiach podyplomowych. Doskonały odbiór Uczelni w środowisku to oferowany program studiów, skonstruowany w taki sposób by Absolwenci, obok niezbędnej wiedzy teoretycznej i encyklopedycznej byli przede wszystkim przygotowani do przyszłej kariery zawodowej.

  Profesjonalne zaplecze dydaktyczne

  Uczelnia dysponuje w pełni wyposażonymi w sprzęt pracowniami: kosmetologiczną Klapp, podologiczną Podopharm, masażu Habys, trychologiczną, wizażu i stylizacji, technologii żywności i laboratorium chemicznym. Komfortowe wnętrza budynku dydaktycznego dają miłe odczucia estetyczne i zachęcają do pracy.

  Potencjał WSBiNoZ

  Na podkreślenie zasługuje aspekt ludzki w Uczelni, czyli dobra, przyjazna atmosfera. Studenci dobrze się u nas czują, wykładowcy są pomocni i życzliwie nastawieni, studenci ufają nam i najzwyczajniej lubią, o czym świadczy fakt, że często wracają do nas na studia magisterskie, podyplomowe, przyprowadzają znajomych, dzielą się dobrą opinią. Wielu naszych kandydatów, to osoby z tzw. „polecenia”, a to chyba najlepsza ocena uczelni.

  Nowoczesna Uczelnia na miarę XXI wieku.

  Systematycznie inwestujemy w profesjonalne urządzenia i narzędzia dydaktyczne. Od kilku lat prowadzimy także studia on line. W dobie tak powszechnego dostępu do internetu, a także możliwości komunikacji tą drogą, E-learning stał się doskonałym sposobem na podniesienie swoich kwalifikacji praktycznie bez wychodzenia z domu. To duża wygoda dla osób, które dzielą studia z innymi, zawodowymi czy rodzinnymi obowiązkami.

  Przyszłość Uczelni

  Mamy duże ambicje, aby wyjść z naszą ofertę poza granice Łodzi. W dużej mierze już to robimy oferując studia podyplomowe. Obecnie współpracujemy w tym zakresie z wieloma ośrodkami i instytucjami w całej Polsce. Utworzyliśmy także pierwszą Filię naszej Uczelni w Rybniku. Będziemy zapewne kontynuować nasze działania w dziedzinie rozwoju naukowego, wydając czasopisma, wspierając koła naukowe naszych studentów oraz organizując konferencje o charakterze branżowym, np. z zakresu fizjoterapii i masażu. Na pewno dołożymy starań, aby w przyszłości każdy student, każdy absolwent i każdy pracownik myślał w ten sposób: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – to brzmi dumnie!

  STUDIUJCIE Z NAMI! ZAPRASZAMY!

   

  Rekrutacja

  Zapisz się na studia on-line, bez wychodzenia z domu! Łatwo, szybko, wygodnie:

  Formularz rekrutacyjny - Rekrutacja studia I i II stopnia, jednolite magisterskie - Rekrutacja online! - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu - Łódź (wsbinoz.edu.pl)

  Wypełnij formularz rekrutacyjny i zostań studentem WSBiNoZ w 4 prostych krokach

  1. Wyślij poprawnie wypełniony formularz zawierając w nim wszystkie informacje.
  2. Odbierz telefon od pracownika działu rekrutacji i umów się z nim na termin rozmowy organizacyjnej.
  3. Przyjedź w wyznaczonym terminie z kompletem dokumentów i podpisz umowę.
  4. Gratulacje – jesteś studentem! Zapraszamy na Inaugurację!

   

  Kontakt

  90-361 Łódź

  ul. Piotrkowska 278

  tel.:

  42 683 44 18