Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł

Analityka gospodarcza Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł

Applied Informatics

Audyt finansowy

Cena za semestr od od od od 4000zł

Bankowość i zarządzanie ryzykiem Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od od od 2700zł

Doradztwo Inwestycyjno-Gospodarcze

Zobacz

Ekonomia Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł

Europeistyka Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł

Finanse i rachunkowość Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł

Gospodarka i administracja publiczna

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2700zł od od od 2700zł

Gospodarka przestrzenna Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł

Informatyka stosowana Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł

Innowacje w biznesie Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł

Innowacyjność produktu Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł

Inżynieria organizacji i zarządzania Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od 2100zł od od

Logistyka Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Logistyka międzynarodowa

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od 2100zł od od

Marketing i komunikacja rynkowa Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł

Modern business management - st. w jęz. angielskim

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2700zł od od od 2700zł

Organizacja i zarządzanie - st. menedżerskie Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od od od 2700zł

Prawo

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od od 3000zł od

Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Rachunkowość i controlling Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł

Rynki finansowe Zobacz wiecej

Stosunki międzynarodowe Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł

Studia miejskie Zobacz wiecej

Towaroznawstwo Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2100zł od od 2100zł

Turystyka i rekreacja Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł

Zarządzanie Zobacz wiecej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł

Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

Cena za semestr od od od od 2700zł

Zarządzanie i inżynieria produkcji Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2100zł od od 2100zł

Zarządzanie Międzynarodowe Zobacz wiecej

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Rekrutacja 2022Szczegóły oferty znajdziesz tutaj: www.studiuj.uek.krakow.pl/rekrutacja/

 

O Uniwersytecie....


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna uczelnia z wieloletnią tradycją. Jej początku sięgają 1925 roku, a więc z powodzeniem działa na obszarze edukacji już prawie od stu lat. Wysoki poziom kształcenia, rozrastająca się oferta dydaktyczna, a także świetna renoma uczelni sprawia, że co roku chętnie wybierają ją kandydaci, którzy chcą podnieść swoje wykształcenie oraz umiejętności zawodowe. Krakowski Uniwersytet Ekonomiczny jest obecnie jednym z największych ośrodków naukowo-badawczych w kraju. Poza kształceniem kolejnych pokoleń studentów, realizuje szereg badań naukowych na najwyższym poziomie. Obecnie na uczelni z różnych form studiów i rodzajów kształcenia korzysta około 13 tysięcy studentów.


Uczelnia nieprzerwanie realizuje misję wskazaną przez swoich założycieli: Rerum cognoscere causas et valorem (Poznawać przyczyny i wartości rzeczy), kształcąc serca i umysły kolejnych pokoleń znakomitych specjalistów. Trwałość tego zobowiązania potwierdza 95-letnia historia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 

Lokalizacja uniwersytetu

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie mieści się przy ulicy Rakowickiej 27, w niewielkiej odległości od Starego Miasta oraz Dworca Głównego w Krakowie. Daje to wiele możliwości i ma swoje ogromne zalety.

 

Struktura uczelni

 

Rozbudowana oferta dydaktyczna

Wybór kierunków kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym zapewnia ogromną różnorodność, a jednocześnie jest dopasowany do realiów zmieniającego się rynku pracy. Uczelnia otwiera nowe kierunki i specjalności, a inne wygasza, aby oferować kształcenie w tych dziedzinach, na które jest obecnie realne zapotrzebowanie pracodawców. Aktualnie w ofercie kształcenia znajduje się ponad 30 kierunków na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktorskich i podyplomowych. Uczelnia realizuje również program studiów MBA skierowany dla menadżerów i kadr zarządzających wysokiego szczebla. Obok studiów realizowanych w języku polskim, dostępne są również studia prowadzone w języku angielskim, co znacznie poszerza ofertę edukacyjną. Choć Uniwersytet Ekonomiczny może kojarzyć się z ofertą wyłącznie ścisłych kierunków, w rzeczywistości przyszli studenci mogą wybierać także spośród dziedzin humanistycznych czy społecznych. 

Szczegóły ;na temat dostępnych kierunków studiów oraz specjalności można odnaleźć na stronie internetowej Uczelni.

 

Możliwości rozwoju

Dużym atutem Uniwersytetu Ekonomicznego jest rozbudowana oferta studiów podyplomowych, kursów i szkoleń skierowanych nie tylko do studentów uczelni, ale również do osób z zewnątrz. Jest możliwość podnoszenia umiejętności zawodowych, zdobywania nowych uprawnień i certyfikatów, które zwiększają szanse na rynku pracy. Uczelnia posiada wiele umów z uczelniami w kraju i za granicą, pozwala na realizację studiów dwutorowo – w macierzystej uczelni i na wybranej uczelni zagranicznej. Studenci mogą korzystać z zagranicznych stażów, praktyk i innych form nauczania i dokształcania. Aktualnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie współpracuje z ponad 200 ośrodkami zagranicznymi. Jest na drugim miejscu pod względem liczby wysyłanych za granicę studentów wśród wszystkich uczelni w kraju.


Studenci mają możliwość uczestniczenia w zagranicznych stażach i praktykach, a także uzyskania podwójnych dyplomów – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz zagranicznej uczelni partnerskiej – niemieckiej, szwedzkiej, francuskiej lub amerykańskiej.


Na uczelni funkcjonuje Dział Współpracy Międzynarodowej, który odpowiada głównie za współpracę Uniwersytetu z partnerami zagranicznymi. Aktywnie działa też Biuro Programów Zagranicznych, które uruchomiło pierwszy w Polsce semestralny program ekonomiczno-biznesowy oraz studia licencjackie i magisterskie w języku angielskim.


Dla wkraczających w mury naszej uczelni studentów pracownicy BPZ-u mają kilka porad:

-zapoznaj się z wymogami i terminami dotyczącymi rekrutacji,

-staraj się o dobrą średnią ocen,

-pracuj nad doskonaleniem języka i zadbaj o odpowiednie certyfikaty,

-angażuj się aktywnie w życie uczelni.

 

Praktyki


Wybierając studia na UEK otrzymasz możliwość zdobycia niezbędnego na rynkupracy doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów.

W stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy wspiera studentów Akademickie Centrum Kariery UEK. Przygotowuje liczne szkolenia, które w przystępny sposób pozwalają zapoznać się z tajnikami rekrutacji. Ich uczestnicy zyskują profesjonalne przygotowanie do procesu, np. poprzez symulację rozmowy kwalifikacyjnej, czy poznanie metody Assessment Center. ACK w swojej ofercie proponuje również szkolenia związane z rozwojem umiejętności miękkich, takich jak: praca w grupie, radzenie sobie ze stresem, twórcze myślenie, czy asertywność. ACK stara się stworzyć studentom UEK jak najwięcej możliwości do zdobycia doświadczenia zawodowego wyznając zasadę, że poprzez praktykę, wolontariat, działalność w kołach naukowych lub pracę można lepiej poznać swoje predyspozycje. W działaniach tych wspiera nas ponad 1600 polskich i zagranicznych firm. Więcej szczegółów można odnaleźć na stronie: https://www.kariery.uek.krakow.pl/.

 

Świetne zaplecze dydaktyczne

Studenci, którzy decydują się na kształcenie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie mają zapewniony nie tylko wysoki poziom kształcenia, ale również doskonale przygotowane zaplecze naukowo-dydaktyczne. Do dyspozycji są nowoczesne, przestronne sale wykładowe, świetnie wyposażone laboratoria oraz sale do zajęć praktycznych i warsztatów, prężnie działająca biblioteka i hala widowiskowo-sportowa. Kampus uniwersytecki stale się rozwija, zapewniając studentom możliwość komfortowego studiowania i codziennego życia. Na uniwersytecie działa wiele stowarzyszeń studenckich, kół naukowych i organizacji, które pozwalają na rozwijanie indywidualnych pasji i zainteresowań. 

 

Kontakt

31-510 Kraków

ul. Rakowicka 27

tel.:

12 293 54 25, 12 293 56 28