Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) (Publiczna)

palceholder

81-225 Gdynia

ul. Morska 81-87

tel.:

58 55 86 442

Studia dyplomowe - kierunki
Wydział Elektryczny
Wydział Mechaniczny
Wydział Nawigacyjny
Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

Opis Uczelni

Tradycje gdyńskiej uczelni morskiej rozpoczęły się w Tczewie, gdzie w 1920r. powołano do życia Szkołę Morską, która prowadząc dwa wydziały, na których studenci zdobywali wiedzę z dziedziny nawigacji i mechaniki.
W 1930r. szkoła zostaje przeniesiona do Gdyni, gdzie jako Państwowa Szkoła Morska, otrzymuje nową jednostkę szkoleniową „Dar Pomorza”. Podczas II wojny światowej, szkoła kontynuuje działalność w Wielkiej Brytanii. Po wznowieniu pracy w kraju, początkowo istnieje jako szkoła średnia, później pomaturalne studium.

Decyzją władz od 1968r. staje się szkołą wyższą, kształcącą przyszłych oficerów Polskiej Floty Handlowej. Status akademii uczelnia otrzymała w 2001r, a rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 02-07-2018r. nadała uczelni obecną nazwę: Uniwersytet Morski w Gdyni.

Absolwenci gdyńskiej uczelni, po uzyskaniu dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra, mogą ubiegać się o stopnie oficerskie wydawane w Urzędach Morskich. Uczelnia prowadzi również magisterskie studia uzupełniające. Współcześnie oprócz typowo morskich specjalizacji, takich jak nawigacja, elektrotechnika okrętowa czy edukacja przyszłych oficerów marynarki handlowej, uczelnia oferuje szereg kierunków lądowych.

 

Misja Uczelni

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG), zlokalizowany w pięknym, nadmorskim mieście - Gdyni, jest jedną z czołowych uczelni w Polsce oferujących kierunki związane z sektorem morskim.

Misją UMG jest kształtowanie studentów na profesjonalistów w dziedzinie nauk morskich i pokrewnych, przygotowujących się do kariery w morskich sferach gospodarki. Uczelnia dostarcza treści z najnowszych badań i innowacji, skutecznie łączy teorię z praktyką przez szeroki program staży i praktyk.

UMG podkreśla wagę umiejętności praktycznych, zorganizowanych w ramach dobrze wyposażonych laboratoriów, wraz z wymaganymi doświadczeniami na pokładzie. Co więcej, społeczność naukowa na UMG jest dynamiczna i interdyscyplinarna, skupiając się na ekologicznym i zrównoważonym rozwoju stref morskich.

Współpraca z instytucjami morskimi na całym świecie jest kluczowym elementem w międzynarodowej reputacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Uczelnia jest dumni, że kształci przyszłe pokolenia liderów w branży morskiej, koncentrując się na innowacyjności, odpowiedzialności i ekologicznej świadomości.

 

Koła naukowe

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) jest wyjątkowym miejscem dla tych, którzy chcą połączyć swoją edukację z pasją do nauki i morza. Jest to jedna z wiodących uczelni morskich w Polsce, z siedzibą w Gdyni, nad brzegiem Morza Bałtyckiego.

Jednym z kluczy do sukcesu UMG jest duże zaangażowanie w koła naukowe. Uczelnię odznaczają różnorodne koła naukowe, które zrzeszają studentów z różnych wydziałów. Dają one możliwość głębszego zgłębienia tematyki związanej z interesującym kierunkiem nauki, a także umożliwiają pracę nad realnymi projektami naukowymi.

Koła naukowe na UMG obejmują szerokie spektrum tematów, od inżynierii morskiej i logistyki, po ochronę środowiska i ekonomię transportu. Uczestnictwo w kołach naukowych pomaga studentom zdobyć cenne doświadczenie, rozwijać umiejętności badawcze oraz współpracować z ekspertami i rówieśnikami. To doskonała szansa na aplikowanie teorii zdobytej na studiach do praktyki.

UMG jest więc gwarancją doskonałego przygotowania do przyszłej kariery, a uczestnictwo w kołach naukowych dodatkowo pogłębia i rozwija kompetencje studentów. Odwiedź UMG, zanurz się w świat nauki i odkryj swoje pasje na jednej z najlepszych polskich uczelni morskich.

 

Studia podyplomowe

Nestled w pięknej nadmorskiej lokalizacji Gdynia, Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) zyskał renomę jako jedna z czołowych instytucji edukacyjnych w Polsce, dedykowana badaniom i edukacji morskiej. Z naciskiem na rzeczywiste zastosowania teoretycznej wiedzy, UMG opiera się na swoim mocnym morskim dziedzictwie, aby dostarczyć edukację na najwyższym poziomie.

Na UMG ważnym elementem są studia podyplomowe. Skoncentrowane na dostarczaniu najlepszych możliwości dla tych, którzy posiadają już dyplom licencjata, magistra lub inny, a teraz szukają konkretnych, wyspecjalizowanych badań lub umiejętności. Te studia podyplomowe można dostosować do indywidualnych potrzeb i aspiracji, z różną gamą kursów do wyboru w sektorach takich jak: logistyka morska, technologia morska, zarządzanie ryzykiem oraz prawo morskie.

Wyróżnia się praktycznym nauczaniem, unikalnymi możliwościami badań oraz mocnymi ośrodkami kształcenia zawodowego i zasobami. UMG oferuje studentom różnorodne doświadczenia, które gwarantują, że będą dobrze przygotowani do przyszłych karier w dynamicznym świecie branży morskiej.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Nawigacja3300 zł/rok
Transport2300 zł/rok
Elektrotechnika2400 zł/rok
Elektronika i Telekomunikacja2400 zł/rok
Inżynieria Jakości2500 zł/rok
Zarządzanie2500 zł/rok
Wydział Nawigacyjny
Wydział Mechaniczny
Wydział Elektryczny
Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
Mechanika i Budowa Maszyn2500 zł/rok

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Co, gdzie i jak - studiujemy w Akademii Morskiej w Szczecinie
Gdańsk Tech - a beautiful, modern university with character
STUDIA W GDYNI? TO MOŻLIWE!