Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Architektura wnętrz

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 3150zł od od od

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2550zł od od od 2550zł

Budownictwo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od 2700zł od od

Finanse i rachunkowość

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2550zł od od od 2550zł

Informatyka

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od 2750zł od od

Transport

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od 2700zł od od 2700zł

Wydział Zamiejscowy w Płońsku

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1700zł od od od 1700zł

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Dzieje się...

Relacja z Dnia Wydziału Inżynieryjnego


 

o uczelni UTH

Twoja przyszłość zaczyna się w UTH!

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej dzięki ofercie kierunków technicznych, menedżerskich i ekonomicznych jest wyjątkową w skali kraju uczelnią wyższą, która stawia na praktykę, swoim studentom zapewnia solidne wykształcenie, a tym samym dobry start w życie zawodowe.

Różnorodność oferty studiów, wysoki poziom kształcenia, wybitna kadra naukowo-dydaktyczna oraz atrakcyjny system stypendiów to tylko niektóre z atutów studiowania w UTH.

Kampusy UTH to nowoczesna baza dydaktyczna: 9000 m2 powierzchni, wygodne aule i sale wykładowe, pracownie językowe i laboratoria komputerowe wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie. Pomieszczenia w których odbywają się wykłady, konferencje oraz seminaria są w pełni klimatyzowane i przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  W procesie kształcenia Uczelnia wykorzystuje własne pracownie badawcze, w których studenci przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury realizują nawet najbardziej skomplikowane badania laboratoryjne. Studenci mają niepowtarzalną okazję poczuć atmosferę prawdziwej nauki, pozwalają wykazać się otwartością i kreatywnością, a także uczą się pracy zespołowej. Baza laboratoryjna UTH oferuje studiującym przede wszystkim możliwość nabycia umiejętności praktycznych i przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy na specjalistycznych stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji zawodowych. Laboratoria UTH: pracownia techniki kryminalistycznej, laboratorium fizyki, laboratorium metrologii, laboratorium ochrony środowiska, laboratorium mechaniki gruntów, laboratorium logistyki, laboratorium komputerowe spedycji, laboratorium geodezji, laboratorium silników spalinowych.

Studia realizowane są na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim oraz podyplomowym. Uczelnia widnieje w ewidencji uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 5, co czyni ją jedną z najstarszych w kraju.Atuty UTH:

 • 32 lat tradycji,
 • ponad ponad 32 tysięcy absolwentów,
 • zajęcia na kierunkach inżynieryjnych odbywają się we własnych, profesjonalnie wyposażonych laboratoriach oraz pracowniach ITS, PIMOT, IBDiM,
 • umowy współpracy z wieloma firmami i instytucjami branżowymi w zakresie tworzenia i realizacji programów studiów oraz przeprowadzania praktyk i staży,
 • wdrożony Europejski System Transferu Punktów (ECTS),
 • atrakcyjny system stypendialny i pomocy socjalnej,
 • uczestnictwo w programie wymiany międzynarodowej Erasmus,
 • jedna z najlepiej zaopatrzonych bibliotek, nastawiona na nowe technologie, dysponująca czytnikami książek elektronicznych, bogatym zasobem e-booków oraz oferująca dostęp do wielu elektronicznych baz danych,
 • dobrze wyposażone kampusy, z dostępem do komputerów, WIFI,
 • liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
 • aktywnie wspiera studentów i absolwentów w poszukiwaniu atrakcyjnych miejsc pracy,
 • duży wybór zajęć sportowych,
 • dogodne warunki finansowania dla Studentów,
 • prężnie działający Samorząd Studentów, organizujący akcje charytatywne, konferencje, spotkania z osobistościami świata polityki i biznesu oraz imprezy okolicznościowe.
 • fasada budynku uthaula uthstudenci uthlegia akademicka uth

   

  Jak się zapisać na studia?

  Kandydaci na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

  Wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia (licencjackie):
  • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata oraz podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,

  • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),

  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy „nowej matury"),

  • dowód osobisty (w celu okazania),

  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

  Wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia (inżynierskie):
  • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata oraz podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,

  • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),

  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy „nowej matury"),

  • dowód osobisty (w celu okazania),

  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

  Wymagane dokumenty studia drugiego stopnia (magisterskie):
  • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata oraz podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,

  • oryginał/odpis dyplomu studiów wyższych wraz z suplementem (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),

  • dowód osobisty (w celu okazania),

  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

  Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:
  • oryginał świadectwa dojrzałości (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem) oraz jego tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,

  • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B1 lub zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim; w przeciwnym wypadku kandydat zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie Uczelni, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim,

  • paszport (w celu okazania),

  • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie oraz podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,

  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

   

  Przyjmujemy dokumenty na wszystkie semestry

  UTH przewiduje możliwość przyjęcia studentów w czasie trwania toku studiów, gdy pragną kontynuować naukę w naszej Uczelni.

  Warunkiem przeniesienia się na studia jest:

  1. dostarczenie do dziekanatu wybranego Wydziału podania z prośbą o przeniesienie oraz karty przebiegu studiów pobranej w dziekanacie uczelni macierzystej. Karta przebiegu studiów powinna zawierać nazwy przedmiotów wraz z formami prowadzenia zajęć (wykład, konwersatorium etc.), godzinami, punktami ECTS oraz pieczątką i podpisem osoby wystawiającej.

  2. ustalenie różnic programowych: na podstawie złożonej przez kandydata karty przebiegu studiów, dziekanat i Dziekan wybranego Wydziału ustalają różnice programowe i semestr, na który może być przyjęta osoba ubiegająca się o przeniesienie.

  3. kandydat decyduje, czy zaproponowane przez Uczelnię warunki mu odpowiadają, jeśli tak, przystępujemy do procesu rekrutacji.

  4. rekrutacja - osoba ubiegająca się o przeniesienie dokonuje rejestracji w systemie on-line oraz dostarcza do biura rekrutacji dokumenty zgodne z wymaganiami na wybrany typ studiów w celu podpisania umowy.

  5. decyzja o przyjęciu: kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia oraz podpisuje ślubowanie – w tym momencie osoba ubiegająca się o przeniesienie staje się studentem wybranego Wydziału UTH w Warszawie.

   

  Kontakt

  Biuro Rekrutacji w Kampusie Jutrzenki

  Ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa

  tel. (22) 262 88 88, e-mail: rekrutacja@uth.edu.pl

  Biuro Rekrutacji w Kampusie Jagiellońska

  Ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa

  tel. (22) 262 88 89, e-mail: rekrutacja.jagiellonska@uth.edu.pl

  Wydział Zamiejscowy w Płońsku

  ul. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk

  tel.: 23 662 89 77, e-mail: plonsk@uth.edu.pl

   

  Kontakt do uczelni

  Warszawa

  ul. Jutrzenki 135

  tel.:

  22 262 88 89,
  22 262 88 88