Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Studia Bydgoszcz - najpopularniejsze kierunki | Nowy ranking

ikonka studia

Studia / Uczelnie w Bydgoszczy - 8 uczelni

Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)

Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 11

Opinie: 20

Bydgoska uczelnia prowadzi swoją działalność od 2004r., kiedy decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego, z inicjatywy Centrum Nauki i Szkolnictwa „Edukator”, powołano do życia Wyższą Szkołę Informatyki i Nauk Społeczno –Prawnych w Bydgoszczy. Początkowo szkołą oferowała tylko jeden kierunek, jednak szybki rozwój uczelni zainicjował rozszerzenie oferty edukacyjnej. Od 2009r. uczelnia funkcjonuje pod obecną nazwą Bydgoska Szkoła Wyższa, oferując 3-letnie studia licencjackie na 7 kierunkach, 3,5-letnie zawodowe studia inżynierskie oferujące trzy kierunki, uzupełniające studia magisterskie, jednolite studia magisterskie na 7 kierunkach oraz studia podyplomowe. Studia prowadzone są zarówno w systemie stacjonarnym, zaocznym jak i za pośrednictwem platformy internetowej e-learning. Główny budynek uczelniany zapewnia nowoczesne sale wykładowe i laboratoryjne, trzy aule, stanowiska komputerowe i specjalistyczne sale językowe, a dla studentów i pracowników uczelni przygotowano również bazę rekreacyjno – sportową nad Jeziorem Charzykowskim ze sprzętem wodnym i quadami w kompleksie „Rehabilitacyjno Wypoczynkowym Natura”. Bydgoska uczelnia kształci przyszłych pracowników administracji samorządowej i lokalnej, inżynierów i pracowników sektora zdrowotnego, poszukiwanych nie tylko w regionie, ale również w krajach europejskich. 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 65

Opinie: 10

Tradycje bydgoskiego uniwersytetu sięgają 1969r., kiedy powstała trzywydziałowa Wyższa Szkoła Nauczycielska, późniejsza Wyższa Szkoła Pedagogiczna. W latach 2000 – 2005, uczelnia funkcjonowała jako Akademia Bydgoska. Decyzją Sejmu RP 21-IV-2005r. przyjęto decyzję o powołaniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczelnia poszerzyła swoją ofertę edukacyjną i otrzymała kolejne uprawnienia do nadawania tytułu naukowego doktora. Od roku akademickiego 2019 – uczelnia posiada IV Kolegia z 19 Wydziałami oferującymi kilkadziesiąt kierunków studiów, realizowanych na trzech poziomach kształcenia. Dostępne są studia I-ego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera bądź licencjata, uzupełniające studia magisterskie II-ego stopnia oraz studia doktoranckie. Uczelnia posiada również ofertę ponad 40 kierunków studiów podyplomowych oraz szeroki wachlarz kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i nadających nowe uprawnienia. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego podejmuje działania edukacyjne, prowadzi liczne badania naukowe, współpracuje z zagranicznymi instytucjami i uczelniami, szkoli przyszłych liderów życia gospodarczego, społecznego i politycznego zarówno w regionie jak i na szczeblu krajowym, dostosowując się do wymagań pracodawców i przemian gospodarczych współczesnego świata. 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa (KPSW) w Bydgoszczy ( zobacz więcej )

85-023 Bydgoszcz

Toruńska 55-57

tel.:

52 322-03-22, 500 149 149

ikonka email do uczelni

rekrutacja@kpsw.edu.pl

Wyższa Szkoła Gospodarki (WSG) w Bydgoszczy ( zobacz więcej )

85-229 Bydgoszcz

ul. Garbary 2

tel.:

52 567 00 45, 52 567 00 00

ikonka email do uczelni

rekrutacja@byd.pl

dziekanat@byd.pl

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu (WSNoZ) w Bydgoszczy ( zobacz więcej )

85-067 Bydgoszcz

ul. Jagiellońska 4

tel.:

513 011 492

ikonka email do uczelni

sekretariat@wsnoz.pl

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB ) w Bydgoszczy ( zobacz więcej )

85-719 Bydgoszcz

ul. Fordońska 74

tel.:

52 58 29 100, 101, 131

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich ( zobacz więcej )

85-796 Bydgoszcz

Al. prof. S. Kaliskiego 7

tel.:

52 374 94 11

ikonka email do uczelni

rekrutacja@utp.edu.pl

rdd@utp.edu.pl

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Bydgoszcz

Filmy


Uczelnie Bydgoszcz

Najbardziej popularne kierunki studiów w Bydgoszczy

Bydgoszcz jest największym i najpopularniejszym ośrodkiem akademickim w województwie kujawsko-pomorskim. Wysoki poziom kształcenia, duża liczba różnorodnych kierunków, a także szerokie możliwości zawodowe dla absolwentów sprawiają, że co roku na kształcenie w tym mieście decyduje się sporo studentów nie tylko z województwa, ale również z całego kraju. Wśród wielu kierunków coś dla siebie znajdą osoby szukające kształcenia w dziedzinach technicznych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych. W Bydgoszczy działają 3 uczelnie publiczne oraz 6 niepublicznych. Jak pokazują statystyki, najpopularniejsze kierunki kształcenia pod względem liczby chętnych na miejsce znajdują się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

1. Psychologia – 5,88 osób na miejsce


Najpopularniejszym kierunkiem w Bydgoszczy jest psychologia, na którą jest niemal 6 osób na jedno miejsce. Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego są to jednolite studia stacjonarne trwające 5 lat. Prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz płatnym zaocznym. Pod koniec trzeciego roku studiów studenci mogą wybrać sobie jedną spośród kilku specjalizacji: psychologię kliniczną, psychologię zdrowia i rehabilitacji, psychologię społeczną oraz psychologię wspomagania rozwoju.

Studia na kierunku psychologia wymagają posiadania odpowiednich predyspozycji i umiejętności, które w trakcie studiów będą rozwijane oraz obudowywane wiedzą teoretyczną oraz praktyczną. Absolwenci studiów na kierunku psychologia są kompleksowo przygotowani do pracy psychologa, mogą znaleźć zatrudnienie w wielu miejscach, w których niezbędna jest fachowa pomoc psychologiczna. Zawód psychologa daje również możliwości otwarcia własnej działalności i prowadzenia prywatnej praktyki psychologicznej.

2. Filologia angielska – 5,17 osób na miejsce

Osoby, które szukają dla siebie dobrej drogi zawodowej, często decydują się na studia filologiczne, wśród których najpopularniejsza jest filologia angielska. Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego nauka trwa dwustopniowo – najpierw 3-letnie studia licencjackie, a następnie 2-letnie studia magisterskie. Aby studiować filologię angielską oraz wszystkie inne języki, należy mieć wysoko rozwinięte predyspozycje i uzdolnienia do nauki języka, dobrą pamięć, a także spore zdolności zapamiętywania.

Studia na kierunku filologia angielska dają studentom nie tylko perfekcyjną znajomość języka obcego, ale również wiedzę na temat kultury, gospodarki i kwestii społecznych w krajach angielskojęzycznych. Filologia to świetny kierunek dla pasjonatów, którzy chcą w przyszłości zająć się tłumaczeniami, pracą jako nauczyciel, a także znaleźć zatrudnienie w środowisku międzynarodowym, gdzie biegła znajomość języka angielskiego jest koniecznością.

3. Filologia o specjalności lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim – 4,77 osób na miejsceSporym zainteresowaniem kandydatów na studia w Bydgoszczy cieszy się lingwistyka stosowana z językiem angielskim i niemieckim. Studia są dwustopniowe i realizowane w trybie stacjonarnym. Po ukończeniu 3-letnich studiów licencjackich studenci mają możliwość kontynuowania nauki na 2-letnich uzupełniających studiach magisterskich. Kierunek ten daje wiele możliwości zawodowych, które otwierają się już w trakcie studiów.

Poza realizowaniem programu kształcenia studenci mają możliwość wyjazdów na zagraniczne wymiany w ramach programu ERASMUS. Dzięki współpracy uczelni z wieloma przedsiębiorcami, absolwenci lingwistyki stosowanej mogą od razu po studiach znaleźć pracę w wielu sektorach bydgoskiego biznesu. Doskonała znajomość języków obcych otwiera też wiele możliwości zawodowych na całym świecie.

4. Politologia – 2,47 osób na miejsce

Studia polityczne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób zainteresowanych polityką, gospodarką oraz wieloma innymi ogólnymi dziedzinami. Studia politologiczne można znaleźć praktycznie na każdej uczelni państwowej i większości prywatnych. Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego politologia jest jednym z najpopularniejszych kierunków kształcenia. Kierunek realizowany jest w systemie dwustopniowym – najpierw 3-letnie studia licencjackie, a następnie uzupełniające studia magisterskie, które trwają dwa lata.

Politologię można studiować zarówno dziennie, jak i zaocznie. W trakcie nauki studenci najpierw poznają ogólne dziedziny, aby następnie przechodzić do bardziej szczegółowych, konkretnych zagadnień. Uczelnia współpracuje z uczelniami za granicą w ramach programu ERASMUS, studenci politologii mogą więc część edukacji uczelnianej zrealizować w innym kraju. Daje to wiele możliwości zarówno jeśli chodzi o naukę języka, jak i o nowe możliwości zawodowe.

5. Filologia germańska – 2,24 osób na miejsceFilologia germańska, podobnie jak angielska co roku cieszy się sporym zainteresowaniem osób, które poszukują swojej drogi zawodowej. Studia otwierają wiele możliwości, a doskonała znajomość języka umożliwia pracę w międzynarodowym środowisku. Studia na filologii germańskiej trwają 5 lat z podziałem na 3-letnie studia I stopnia i 2-letnie studia II stopnia. Możliwe jest studiowanie stacjonarne lub zaoczne. Absolwenci tego kierunku posiadają kompleksowe wykształcenie, znajomość języka w stopniu doskonałym, a także wiele kompetencji i umiejętności, które będą przydatne w pracy zawodowej.

6. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 2,11 osób na miejsce – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Studia dziennikarskie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego prowadzone są w systemie dwustopniowym – na początku jest trzyletni licencjat, a następnie dwuletnie studia magisterskie. Przyszli dziennikarze mają możliwość kształcenia w nowoczesnej bazie dydaktycznej oraz pod okiem doświadczonych wykładowców, zarówno pracowników naukowych, jak i praktyków zawodów medialnych. W trakcie studiów studenci zdobywają kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania mediów, reklamy, marketingu, a także socjologii, psychologii oraz wielu dziedzin okołomedialnych. W programie kształcenia znajduje się wiele wykładów monograficznych, warsztatów, ćwiczeń i szkoleń, które pozwalają na zdobywanie doświadczenia zawodowego. Studenci mogą uczestniczyć również w praktykach zawodowych w regionalnych i ogólnopolskich redakcjach, a po zakończeniu kształcenia są kompleksowo przygotowani do wykonywania zawodu dziennikarza, rzecznika prasowego, marketingowca, pracownika reklamy i public relations.7. Bezpieczeństwo narodowe – 1,98 osób na miejsce – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Sporą popularnością wśród studentów cieszy się kierunek bezpieczeństwo narodowe. Są to trzyletnie studia licencjackie, które można studiować stacjonarnie bezpłatnie lub wybrać studia niestacjonarne – wtedy trzeba jednak zapłacić 1650 zł za semestr. W programie studiów znajdują się takie przedmioty, jak nauka o państwie i prawie, podstawy ekonomii, współczesne zagrożenia cywilizacyjne, prawne podstawy bezpieczeństwa czy międzynarodowe stosunki polityczne i wojskowe. Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe przygotowują nowoczesne kadry do pracy w jednostkach rządowych i samorządowych, a także w służbach mundurowych. Studia są tak zaplanowane, aby obok szerokiej wiedzy teoretycznej studenci poznawali również wiele zagadnień w praktyce. Absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe są świetnie przygotowani do wybranego zawodu, mogą również kontynuować naukę na studiach magisterskich w zbliżonym obszarze tematycznym dotyczącym bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego.

8. Turystyka i rekreacja – 1,93 osób na miejsce – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Turystyka i rekreacja są dwustopniowymi studiami realizowanymi przez Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata. Do wyboru są darmowe studia dzienne lub zaoczne studia niestacjonarne, za które trzeba zapłacić 2150 za semestr. Studia na kierunku turystyka i rekreacja przygotowują nowoczesne kadry do pracy w branży turystycznej i rekreacyjnej. Program kształcenia przygotowywany jest we współpracy z przedstawicielami branży, dzięki temu studenci mogą mieć pewność, że kształcą się w tym obszarze, który zapewni im w przyszłości dobre zatrudnienie. Studia realizowane są z dużym naciskiem na naukę umiejętności praktycznych. W programie sporo jest warsztatów, ćwiczeń i szkoleń, a także praktyk zawodowych i stażów realizowanych w dobrych i uznanych firmach z branży turystycznej. Absolwenci trzyletnich studiów licencjackich mogą kontynuować kształcenie na tej samej uczelni na studiach magisterskich uzupełniających. Kierunek turystyka i rekreacja to jeden z wyjątkowo perspektywicznych kierunków, po jego ukończeniu nie powinno być problemów ze znalezieniem zatrudnienia.9. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – 1,93 osób na miejsce – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo to kierunek dobry dla miłośników książek, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z samodzielną pracą na stanowiskach bibliotecznych oraz podobnych. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata i kończą się egzaminem dyplomowym. Następnie możliwe jest kontynuowanie kształcenia na dwuletnich studiach magisterskich. Program studiów jest tak skonstruowany, aby wyposażyć studentów w kompleksową wiedzą z szerokiego zakresu bibliotekoznawstwa oraz różnych form informacji naukowej, ale w programie kształcenia znajdziemy również sporo warsztatów, ćwiczeń, zajęć praktycznych czy kursów. Studenci w trakcie nauki mają możliwość brania udziału w stażach i praktykach realizowanych przez dobre jednostki naukowe, co pozwala im na zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych w praktyce. Absolwenci studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo mogą również zostać na uczelni i zająć się działalnością stricte naukową.

10. Biologia – 1,9 osób na miejsce – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Studia biologiczne, podobnie jak wiele nauk przyrodniczych, cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów. Kierunek biologia to dwustopniowe studia, w których skład wchodzą trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie. Studenci mają do wyboru bezpłatne studia dzienne lub płatną zaoczną naukę, za którą trzeba zapłacić 1900 złotych za semestr. Obie formy kształcenia niczym się nie różnią pod względem programu kształcenia. W trakcie kształcenia studenci poznają nowoczesną wiedzę biologiczną, innowacyjne techniki oraz ich praktyczne zastosowania. Biorą udział w laboratoriach, ćwiczeniach, ćwiczeniach terenowych. Mogą również uczestniczyć w licznych kołach naukowych i stowarzyszeniach studenckich. Do dyspozycji studentów jest nowoczesna baza dydaktyczna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, świetna kadra dydaktyczna, a także wiele dodatkowych możliwości. W trakcie studiów można zrealizować część kształcenia za granicą w tramach programu Erasmus.