Reklama - WSPiA Rzeszowska Szkoła WyższaPaństwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie (Publiczna)

palceholder

38-400 Krosno

ul. Rynek 1

tel.:

13 437-55-00,
13 437-55-10

Studia dyplomowe - kierunki
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Budownictwo
Dwujęzykowe studia dla tłumaczy
Filologia angielska
Informatyka
Inżynieria jakości w przedsiębiorstwie
Inżynieria produkcji
Inżynieria środowiska
Marketing internetowy
Mechanika i budowa maszyn
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Produkcja i bezpieczeństwo żywności
Ratownictwo medyczne
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie
Zielarstwo

Opis uczelni - PANS w Krośnie

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15-VI-1999r., powołano do życia Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie. Duże zainteresowanie w regionie zawodową uczelnią wyższą, pozwoliło utworzyć nowe kierunki, zgodne z zainteresowaniem studentów i zapotrzebowaniem regionu.

Kadra akademicka została zbudowana w oparciu o wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej i rzeszowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Początkowo uczelnia oferowała kierunki lingwistyczne, wychowania fizycznego turystyki. Wraz z otwarciem nowych kierunków, uczelnia stała się bardzo popularna, co wpłynęło na jej dynamiczny rozwój, a w 2008r. krośnieńska szkoła wyższa zajęła II miejsce w rankingu najlepszych uczelni zawodowych, prowadzonym przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy”.

Od 2019 r. studenci kierunków medycznych i nauk o zdrowiu, rozwijają swoje umiejętności praktyczne w nowocześnie wyposażonym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, uruchomiono również pierwsze kierunki jednolitych studiów magisterskich. Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23-III-2020 r., uczelnia zmieniła nazwę na Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie. Aktualnie uczelnia funkcjonuje pod nazwą Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Uczelnia oferuje studia I-ego i II-ego stopnia, 5-cio letnie studia magisterskie i studia podyplomowe w ramach trzech instytutów.

 

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni podkarpackie